Klasa Świat starożytnyPobieranie 33.62 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.62 Kb.

Imię i Nazwisko ...................................................


Klasa ...................
ŚWIAT STAROŻYTNY - test z historii dla uczniów gimnazjum kl. I .
1. (0-5)

Wpisz podane daty do odpowiedniego wieku na taśmie chronologicznej.
IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X


Lata p.n.e. Nasza era
776r.p.n.e.; 490r.p.n.e.; 44r.p.n.e.; 395r.; 476r.;
2.(0-4)

Do podanych określeń dopisz imiona bogów greckich :

Posejdon , Hermes , Zeus , Atena ,


 1. władca mórz i oceanów -............................................................

 2. bogini mądrości , opiekunka rzemiosł -.......................................

 3. posłaniec bogów , opiekun kupców - .........................................

 4. ojciec bogów i ludzi , pan niebios - ............................................

3.(0-1)

Zakreśl literę oznaczającą prawidłową odpowiedź :

Egipcjanie balsamowali zmarłych ponieważ :
A. kochali swoich krewnych ;

B. wierzyli w życie pozagrobowe ;

C. wymagały tego warunki klimatyczne ;


 1. wskazywał na taką potrzebę rozwój medycyny ;

4.(0-1)

Zakreśl prawidłową odpowiedź :

Mitycznym założycielem Rzymu był :


 1. Achilles

 2. Romulus

 3. Odyseusz

 4. Remus

5.(0-1)

Zaznacz prawidłową odpowiedź :

Słowo demokracja oznacza :
A. władzę ludu w Atenach ;


 1. władzę ludu w Egipcie ;

 2. zgromadzenie kapłanów ;

 3. władzę w Sparcie ;

6.(0-1)

Zaznacz prawidłową odpowiedź :

Którego z bogów czczono w czasie przedstawień teatralnych :


 1. Zeusa

 2. Dionizosa

 3. Hermesa

 4. Hadesa

7.(0-1)

Zaznacz prawidłową literą , która z wymienionych informacji jest fałszywa :

W Starożytnym Egipcie :


 1. pisano na deszczułkach ;

 2. wykuwano napis w kamieniu ;

 3. pisano na pergaminie ;

 4. pisano na papirusie ;

8.(0-1)

Zaznacz prawidłową odpowiedź :

Który z bohaterów mitycznych odznaczał się taką cechą jak wierność :


 1. Herakles

 2. Penelopa

 3. Odys

 4. Achilles

9.(0-1)

Zaznacz prawidłową odpowiedź :

Której z wymienionych ról nie pełnił teatr grecki :


 1. wychowawcza

 2. rozrywkowa

 3. patriotyczna

 4. sądownicza

10.(0-2)

Stosując działanie matematyczne oblicz , ile lat upłynęło od powstania cesarstwa rzymskiego w roku 753p.n.e. do jego upadku w roku 476.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

........................................................................................................................

11.(0-3)


Uzupełnij zadanie :

Do najważniejszych zadań Zgromadzenia Ludowego w Atenach należało:

-.......................................................................................................................

-..........................................................................................................................

-............................................................................................................................
12.(0-2)

Spośród niżej wymienionych pojęć wybierz to , które odpowiada ilustracji i wyjaśnij jego znaczenie :


Koloseum , Partenon , termy , akwedukty , kolumny , pomniki ......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................


13. (0-1)

Wybierz prawidłową odpowiedź :

Tragedia to :
 1. utwór o charakterze żartobliwym ;

 2. smutny utwór teatralny ;

 3. melodyjny i rytmiczny wiersz liryczny ;

14. (0-1)

Zaznacz prawidłową odpowiedź :

W którym z państw starożytnych wynaleziono następujące przedmioty :szkło, papier, porcelana, proch strzelniczy :


 1. Egipt

 2. Chiny

 3. Mezopotamia

 4. Indie

15. (1-3) Uzupełnij brakujący tekst:

Władcę Egiptu nazywano.......................................Miał on władzę ........................., to znaczy nieograniczoną. Tymczasem w Rzymie istniała republika , to jest państwo, w którym...................................................

.................................................................................................................

16. (0-4)

Z podanych wyrazów określających wierzenia Egipcjan i Żydów podkreśl te, które odnoszą się do wiary żydowskiej :

bogowie stworzyli świat , przestrzeganie Dziesięciu Przykazań , wiara w życie pozagrobowe , jedyny bóg Jahwe stworzył świat , kapłani-pośrednikami między ludźmi a bogami , oczekiwanie na Mesjasza .


17. (0-2)

Spośród niżej wymienionych postaci podkreśl te, które nie są związane z mitologią :

Atena Perykles

Apollo Posejdon

Hefajstos Fidiasz

18. (0-1)


Przyczyną zwycięstwa chrześcijaństwa w IV wieku było :

 1. osłabienie Rzymian i ich państwa ;

 2. wiara w życie wieczne jako nagroda w niebie za ciężkie życie na ziemi ;

 3. poddanie się Rzymian wpływom nowej religii.

19.(0-1)
Podkreśl właściwą odpowiedź :

We współczesnym teatrze zachowało się wiele cech i elementów teatru starożytnego : 1. aktorami są tylko mężczyźni ;

 2. teatr budowany jest w dolinach górskich ;

 3. grane są dramaty starożytnych autorów ;

 4. występują tylko 3 osoby ;

20.(0-2)
Spośród niżej wymienionych pojęć wybierz to, które odpowiada ilustracji i wyjaśnij jego znaczenie:

akwedukt, łuk triumfalny, pomnik, Partenon, Koloseum......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Możliwa ilość punktów : 38


0 – 17 – niedostateczny

18 – 22 – dopuszczający

23 – 28 – dostateczny

29 – 34 – dobry35 – 38 – bardzo dobry


Test opracowała Renata Pietrusińska -- nauczycielka historii w Zespole Szkół w Raciążku.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna