Klasyfikacja zawodów I specjalnośCIPobieranie 0.56 Mb.
Strona3/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

24 POZOSTALI SPECJALIŚCI

241 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

2411 Ekonomiści

241101 Ekonometryk

241102 Ekonomista

2412 Specjaliści do spraw finansowych

241201 Biegły rewident

241202 Inspektor nadzoru bankowego

241203 Specjalista bankowości

241204 Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy)

241205 Specjalista do spraw rachunkowości

241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych

241207 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych

241208 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych

241290 Pozostali specjaliści do spraw finansowych2413 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

241301 Analityk pracy

241302 Doradca personalny

241303 Doradca zawodowy

241304 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników

241305 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

241306 Specjalista do spraw wynagrodzeń

241390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi2414 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

241401 Pośrednik w obrocie nieruchomościami

241402 Rzeczoznawca majątkowy

241403 Zarządca nieruchomości

241490 Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

241901 Administrator danych osobowych

241902 Audytor

241903 Doradca podatkowy

241904 Kontroler wewnętrzny

241905 Organizator transportu drogowego

241906 Przedstawiciel medyczny

241907 Rzecznik patentowy

241908 Rzeczoznawca budowlany

241910 Specjalista analizy rynku

241911 Specjalista do spraw konsultingu

241912 Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży)

241913 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu

241914 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu

241915 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

241916 Specjalista do spraw public relations

241917 Specjalista do spraw reklamy

241918 Administrator produkcji filmowej

241990 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

242 Prawnicy

2421 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

242101 Adwokat

242102 Prokurator

242103 Radca prawny2422 Sędziowie

242201 Sędzia2429 Prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

242901 Asystent prawny

242902 Komornik sądowy

242903 Notariusz

242904 Prawnik legislator

242905 Referendarz sądowy

242990 Pozostali prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

243 Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

2431 Archiwiści i muzealnicy

243101 Archiwista

243102 Muzealnik

2432 Bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej

243201 Bibliotekoznawca

243202 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

243290 Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej244 Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych

2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

244101 Archeolog

244102 Etnograf

244103 Kulturoznawca

244104 Pedagog

244105 Socjolog

244190 Pozostali archeolodzy, socjolodzy i pokrewni

2442 Filozofowie, historycy i politolodzy

244201 Filozof

244202 Historyk

244203 Historyk sztuki

244204 Politolog

244205 Specjalista polityki społecznej2443 Filolodzy i tłumacze

244301 Filolog – filologia klasyczna

244302 Filolog – filologia obcojęzyczna

244303 Filolog – filologia polska

244304 Tłumacz języka migowego

244305 Tłumacz konferencyjny (ustny)

244306 Tłumacz tekstów

244390 Pozostali filolodzy i tłumacze2444 Psycholodzy i pokrewni

244401 Psycholog

244402 Psycholog kliniczny

244403 Psychoterapeuta

244490 Pozostali psycholodzy i pokrewni

2445 Specjaliści do spraw społecznych

244501 Kurator sądowy

244502 Specjalista pracy socjalnej

244503 Specjalista do spraw rodziny (familiolog)

244504 Mediator

244505 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych

244590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych

245 Specjaliści kultury i sztuki

2451 Literaci, dziennikarze i pokrewni

245101 Dziennikarz

245102 Edytor materiałów źródłowych

245103 Fotoedytor

245104 Krytyk artystyczny

245105 Pisarz

245106 Redaktor programowy

245107 Redaktor wydawniczy

245108 Scenarzysta

245190 Pozostali literaci, dziennikarze i pokrewni2452 Artyści plastycy

245201 Artysta fotografik

245202 Artysta grafik

245203 Artysta malarz

245204 Artysta rzeźbiarz

245205 Konserwator dzieł sztuki

245206 Kostiumograf

245207 Projektant wzornictwa przemysłowego

245208 Scenograf

245290 Pozostali artyści plastycy2453 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

245301 Artysta muzyk instrumentalista

245302 Artysta muzyk wokalista

245303 Dyrygent

245304 Kompozytor

245305 Muzyk reżyser dźwięku

245306 Muzykolog

245390 Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy2454 Choreografowie i tancerze baletowi

245401 Choreograf

245402 Tancerz baletowy

2455 Producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy i pokrewni

245501 Aktor

245502 Asystent reżysera filmowego

245503 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej

245504 Operator obrazu

245505 Realizator programu telewizyjnego

245506 Reżyser filmowy

245507 Reżyser teatralny (dramatu)

245508 Reżyser telewizyjny

245509 Producent filmowy

245590 Pozostali producenci, organizatorzy produkcji filmowej i telewizyjnej, reżyserzy, aktorzy, i pokrewni

2456 Twórcy ludowi

245601 Twórca ludowy246 Duchowni

2461 Duchowni chrześcijańscy

246101 Duchowny wyznania prawosławnego

246102 Duchowny wyznania rzymskokatolickiego

246103 Duchowny wyznania ewangelickiego

246190 Pozostali duchowni chrześcijańscy

2462 Duchowni niechrześcijańscy

246201 Duchowny religii mojżeszowej

246202 Duchowny religii muzułmańskiej

246290 Pozostali duchowni niechrześcijańscy2463 Zakonnicy

246301 Zakonnik247 Specjaliści administracji publicznej

2471 Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej

247101 Funkcjonariusz inspekcji celnej

247102 Inspektor kontroli skarbowej

247103 Inspektor ochrony danych osobowych

247104 Inspektor pracy

247105 Kontroler państwowy

247106 Inspektor ochrony rybołówstwa

247190 Pozostali kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani

247901 Specjalista administracji publicznej

247902 Specjalista do spraw integracji europejskiej

247990 Pozostali specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani


3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31 ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY

311 Technicy

3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

311101 Laborant chemiczny

311102 Probierz

311103 Technik analityk*

311104 Technik geodeta*

311105 Technik geofizyk*

311106 Technik geolog*

311107 Technik hydrolog*

311108 Technik meteorolog*

311109 Technik metrolog

311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

3112 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni

311201 Kosztorysant budowlany

311202 Laborant budowlany

311203 Technik architekt*

311204 Technik budownictwa*

311205 Technik budownictwa wodnego*

311206 Technik drogownictwa*

311207 Technik dróg i mostów kolejowych*

311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji*

311209 Technik ochrony środowiska*

311210 Technik urządzeń sanitarnych*

311290 Pozostali technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni3113 Technicy elektrycy

311301 Technik elektroenergetyk transportu szynowego*

311302 Technik elektryk*

311303 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

311304 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

311390 Pozostali technicy elektrycy3114 Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni

311401 Technik elektronik*

311402 Technik telekomunikacji*

311403 Technik mechatronik*

311490 Pozostali technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni

3115 Technicy mechanicy

311501 Technik budownictwa okrętowego*

311502 Technik mechanik*

311503 Technik mechanizacji rolnictwa*

311590 Pozostali technicy mechanicy

3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni

311601 Technik papiernictwa*

311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych

311603 Technik technologii chemicznej*

311604 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

311690 Pozostali technicy technologii chemicznej i pokrewni3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

311701 Technik górnictwa odkrywkowego*

311702 Technik górnictwa otworowego*

311703 Technik górnictwa podziemnego*

311704 Technik hutnik*

311705 Technik odlewnik*

311706 Technik wiertnik*

311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni3118 Kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni

311801 Grafik komputerowy

311802 Kreślarz techniczny

311803 Rysownik geodezyjny

311804 Rysownik kartograficzny

311890 Pozostali kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni3119 Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani

311901 Cechowniczy

311902 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych*

311903 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym*

311904 Technik garbarz*

311905 Technik instrumentów muzycznych*

311906 Technik normowania pracy

311907 Technik obuwnik*

311908 Technik organizacji produkcji

311909 Technik poligraf*

311910 Technik technologii ceramicznej*

311911 Technik technologii drewna*

311912 Technik technologii materiałów budowlanych

311913 Technik technologii odzieży*

311914 Technik technologii szkła*

311915 Technik technologii wyrobów skórzanych*

311916 Technik transportu kolejowego*

311917 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych*

311918 Technik włókiennik*

311919 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311990 Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani

312 Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni

3121 Technicy informatycy

312101 Konserwator systemów komputerowych i sieci

312102 Technik informatyk*

312190 Pozostali technicy informatycy3122 Operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni

312201 Operator sprzętu komputerowego

312202 Technik teleinformatyk*

312290 Pozostali operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni3123 Kontrolerzy robotów przemysłowych

312301 Kontroler robotów przemysłowych313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego

3131 Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku

313101 Asystent operatora obrazu

313102 Asystent techniczny realizatora dźwięku

313103 Asystent techniczny realizatora programu

313104 Fotograf*

313105 Fotoreporter

313106 Fototechnik*

313107 Mikser dźwięku

313108 Mikser obrazu

313109 Montażysta dźwięku

313110 Montażysta obrazu

313111 Operator dźwięku

313112 Operator kamery

313113 Realizator dźwięku

313114 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

313115 Realizator rekonstrukcji dźwięku

313116 Realizator światła

313118 Technik urządzeń audiowizualnych*

313119 Fotosista

313120 Imitator efektów dźwiękowych

313121 Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)

313122 Oświetlacz filmowy

313123 Technik dźwięku* (zawód szkolny: Asystent operatora dźwięku)

313190 Pozostali fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku3132 Operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych

313201 Kinooperator

313202 Operator radiotelegrafu i radiotelefonu

313203 Operator urządzeń telewizji kablowej

313204 Operator urządzeń radiokomunikacyjnych

313205 Operator urządzeń transmisyjnych radiowych

313206 Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych

313290 Pozostali operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych3133 Operatorzy obiektów jądrowych

313301 Operator reaktora314 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

3141 Pracownicy służb technicznych żeglugi

314101 Mechanik żeglugi śródlądowej

314102 Oficer elektroautomatyk okrętowy

314103 Oficer mechanik statku morskiego

314104 Technik mechanik okrętowy*

314190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi3142 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

314201 Bosman

314202 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi

314204 Kapitan portu morskiego

314205 Kapitan statku morskiego

314206 Kierownik statku w żegludze śródlądowej

314207 Oficer pokładowy

314208 Pilot morski

314209 Pilot żeglugi śródlądowej

314210 Szyper

314211 Technik nawigator morski*

314212 Technik rybołówstwa morskiego*

314213 Technik żeglugi śródlądowej*

314290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni3143 Piloci statków powietrznych i pokrewni

314301 Mechanik pokładowy

314302 Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego

314303 Nawigator

314304 Obserwator pokładowy prób w locie

314305 Operator pokładowych urządzeń specjalnych

314306 Pilot doświadczalny

314307 Pilot samolotowy (zawodowy, liniowy)

314308 Pilot śmigłowcowy (zawodowy, liniowy)

314309 Pilot wiatrakowcowy (zawodowy, liniowy)

314310 Radiooperator pokładowy

314311 Skoczek spadochronowy doświadczalny

314312 Technik awionik*

314313 Technik mechanik lotniczy*

314314 Operator tankowania statków powietrznych

314390 Pozostali piloci statków powietrznych i pokrewni


3144 Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

314401 Dyspozytor lotniczy

314402 Informator służby informacji powietrznej

314403 Kontroler ruchu lotniczego

314404 Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego

314490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni3145 Technicy urządzeń ruchu lotniczego

314501 Technik urządzeń ruchu lotniczego3146 Instruktorzy lotniczy

314601 Instruktor ruchu lotniczego

314602 Pilot balonu wolnego – instruktor

314603 Pilot samolotowy – instruktor

314604 Pilot szybowcowy – instruktor

314605 Pilot śmigłowcowy – instruktor

314606 Pilot wiatrakowcowy – instruktor

314607 Skoczek spadochronowy – instruktor

314690 Pozostali instruktorzy lotniczy

315 Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości

3151 Inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni

315101 Inspektor budowlany

315102 Inspektor do spraw obrony cywilnej

315103 Inspektor ochrony przeciwpożarowej

315104 Technik pożarnictwa*

315105 Inspektor budowy dróg

315106 Inspektor budowy mostów

315190 Pozostali inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni3152 Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

315201 Diagnosta samochodowy

315202 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy* (zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy)

315203 Inspektor ochrony radiologicznej

315204 Inspektor ochrony środowiska

315205 Inspektor transportu drogowego

315206 Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe

315207 Kontroler jakości wyrobów - artykuły spożywcze

315208 Kontroler produkcji

315209 Kontroler stanu technicznego pojazdów

315210 Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego

315290 Pozostali inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni32 ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA

321 Technicy nauk biologicznych i rolniczych

3211 Technicy analityki medycznej

321101 Technik analityki medycznej*3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni

321201 Laborant nasiennictwa

321202 Technik architektury krajobrazu*

321203 Technik hodowca koni*

321204 Technik hodowca zwierząt

321205 Technik leśnik*

321206 Technik ogrodnik*

321207 Technik pszczelarz*

321208 Technik rolnik*

321209 Technik rybactwa śródlądowego*

321290 Pozostali technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni

3213 Technicy technologii żywności* (zawód szkolny: Technik technologii żywności – obejmuje grupę elementarną 3213)

321301 Technik technologii żywności – cukrownictwo

321302 Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza

321303 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

321304 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska

321305 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności

321306 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

321307 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

321308 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

321309 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

321310 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

321311 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne

321312 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

321313 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

321314 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

321390 Pozostali technicy technologii żywności3214 Dietetycy i żywieniowcy

321401 Dietetyk*

321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego*

322 Średni personel ochrony zdrowia

3221 Higieniści

322101 Higienistka szkolna

322102 Instruktor higieny*

322190 Pozostali higieniści3222 Optycy

322201 Optyk okularowy* (zawód szkolny: Technik optyk)3223 Asystenci i technicy dentystyczni

322301 Asystentka stomatologiczna*

322302 Higienistka stomatologiczna*

322303 Technik dentystyczny*3224 Fizjoterapeuci i pokrewni

322401 Masażysta* (zawód szkolny: Technik masażysta)

322402 Technik fizjoterapii*

322403 Technik ortopeda*

322404 Terapeuta zajęciowy*

322490 Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni3225 Asystenci weterynaryjni

322501 Kontroler higieny mięsa

322502 Laborant weterynaryjny

322503 Technik weterynarii*

322504 Weterynaryjny kontroler sanitarny

322590 Pozostali asystenci weterynaryjni3226 Technicy farmaceutyczni

322601 Technik farmaceutyczny*3227 Operatorzy aparatury medycznej

322701 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych

322702 Perfuzjonista

322703 Technik elektroniki medycznej*

322704 Technik elektroradiolog*

322790 Pozostali operatorzy aparatury medycznej3229 Średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

322901 Felczer

322902 Instruktor terapii uzależnień

322903 Ortoptystka*

322904 Protetyk słuchu*

322905 Ratownik medyczny*

322990 Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

33 NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY

331 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

3311 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

331101 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

331102 Instruktor nauki jazdy

331103 Instruktor rytmiki

331104 Instruktor tańca

331105 Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu

331190 Pozostali nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy

34 PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI

341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych

3411 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni

341101 Dealer aktywów finansowych

341102 Doradca inwestycyjny

341103 Makler papierów wartościowych

341190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni

3412 Pośrednicy ubezpieczeniowi

341201 Agent ubezpieczeniowy

341202 Broker reasekuracyjny

341203 Broker ubezpieczeniowy

341290 Pozostali pośrednicy ubezpieczeniowi

3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni

341401 Organizator obsługi turystycznej* (zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej)

341402 Organizator usług kateringowych

341403 Organizator usług gastronomicznych* (zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych)

341404 Organizator usług hotelarskich* (zawód szkolny: Technik hotelarstwa)

341490 Pozostali organizatorzy turystyki i pokrewni3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)

341501 Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec)

341502 Organizator obsługi sprzedaży internetowej

341503 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny)

341504 Telemarketer

341590 Pozostali agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)3416 Zaopatrzeniowcy

341601 Zaopatrzeniowiec3417 Rzeczoznawcy, taksatorzy i licytatorzy

341701 Licytator

341702 Rzeczoznawca

341703 Taksator3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani

341901 Asystent bankowości

341902 Asystent ekonomiczny* (zawód szkolny: Technik ekonomista)

341903 Organizator agrobiznesu* (zawód szkolny: Technik agrobiznesu)

341904 Asystent do spraw wydawniczych

341990 Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna