Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI


Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowiPobieranie 0.56 Mb.
Strona4/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
342 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi

3421 Pośrednicy handlowi

342101 Makler giełd towarowych

342102 Makler morski

342190 Pozostali pośrednicy handlowi3422 Spedytorzy i pokrewni

342201 Agent celny

342202 Agent klarujący

342203 Eksploatator portu* (zawód szkolny: Technik eksploatacji portów i terminali)

342204 Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor)

342205 Technik logistyk*

342290 Pozostali spedytorzy i pokrewni

3423 Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy

342301 Pośrednik pracy

342390 Pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy

3429 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani

342901 Agent reklamowy* (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)

342902 Agent usług artystycznych

342903 Organizator imprez sportowych

342904 Organizator widowni

342990 Pozostali agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani343 Średni personel biurowy

3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni

343101 Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji)

343102 Sekretarka medyczna

343103 Sekretarka notarialna

343104 Sekretarz asystent

343105 Sekretarz biura zarządu

343106 Sekretarz konsularny

343107 Sekretarz sądowy

343190 Pozostali pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni

3432 Księgowi

343201 Księgowy (samodzielny)344 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni

3441 Funkcjonariusze celni i ochrony granic

344101 Funkcjonariusz celny

344102 Funkcjonariusz straży granicznej

3442 Urzędnicy do spraw podatków

344201 Kontroler rozliczeń podatkowych

344202 Rewident kontroli skarbowej

344203 Urzędnik podatkowy

344290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków

3443 Urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków

344301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych

344390 Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków

3444 Urzędnicy organów udzielających licencji

344401 Urzędnik do spraw imigracji

344402 Urzędnik do spraw licencji

344403 Urzędnik do spraw paszportów

344490 Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

3449 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

344901 Inspektor kontroli handlu i usług

344990 Pozostali urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

345 Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa

3451 Policjanci

345101 Policjant służby kryminalnej

345102 Policjant służby prewencji

345103 Policjant służby wspomagającej

345190 Pozostali policjanci

3452 Funkcjonariusze ochrony państwa

345201 Funkcjonariusz ochrony państwa3453 Funkcjonariusze Służby Więziennej

345301 Funkcjonariusz służby ochrony

345302 Funkcjonariusz służby penitencjarnej

345390 Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej346 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

3461 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

346101 Asystent osoby niepełnosprawnej*

346102 Opiekun w domu pomocy społecznej*

346103 Opiekunka środowiskowa*

346104 Pracownik socjalny*

346190 Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej347 Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu

3471 Plastycy i pokrewni

347101 Florysta

347102 Plastyk*

347103 Projektant mody

347104 Stylista

347105 Dekorator wnętrz

347190 Pozostali plastycy i pokrewni

3472 Prezenterzy, inspicjenci i pokrewni

347201 Inspicjent

347202 Konferansjer

347203 Lektor

347204 Prezenter dyskotek

347205 Prezenter telewizyjny

347207 Spiker radiowy

347208 Sufler

347290 Pozostali prezenterzy inspicjenci i pokrewni

3473 Muzycy, piosenkarze i tancerze

347301 Aktor scen muzycznych*

347302 Muzyk*

347303 Organista

347304 Piosenkarz

347305 Tancerz*

347390 Pozostali muzycy, piosenkarze i tancerze

3474 Aktorzy cyrkowi i pokrewni

347401 Aktor cyrkowy*

347402 Kaskader filmowy

347403 Kaskader filmowy – koordynator

347490 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni
3475 Sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni

347501 Dżokej

347502 Instruktor dyscypliny sportu

347503 Instruktor odnowy biologicznej

347504 Instruktor rekreacji ruchowej

347505 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

347506 Menedżer dyscypliny sportu

347507 Menedżer sportu

347508 Sędzia sportowy

347509 Sportowiec zawodowy

347510 Trener sportowy

347590 Pozostali sportowcy zawodowi, trenerzy i pokrewni3476 Animatorzy kultury

347601 Animator kultury*3477 Asystenci do spraw organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej* (zawód szkolny: Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej - obejmuje grupę elementarną 3477)

347701 Asystent kierownika produkcji

347702 Kierownik planu

347703 Sekretarz planu filmowego

347790 Pozostali asystenci do spraw organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

3478 Pirotechnicy

347801 Pirotechnik filmowy

347802 Pirotechnik widowiskowy

348 Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej

3481 Pracownicy archiwów

348101 Archiwista zakładowy

348102 Asystent archiwalny* (zawód szkolny: Technik archiwista)

348190 Pozostali pracownicy archiwów3482 Pracownicy bibliotek i informacji naukowej

348201 Asystent informacji naukowej* (zawód szkolny: Technik informacji naukowej)

348202 Bibliotekarz*

348290 Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej349 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

3491 Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary

349101 Pracownik parafialny

349102 Świecki krzewiciel wiary

349190 Pozostali pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary4 PRACOWNICY BIUROWI

41 PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ

411 Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych

4111 Sekretarki

411101 Sekretarka4112 Operatorzy procesorów tekstu

411201 Operator procesorów tekstu4113 Operatorzy wprowadzania danych

411301 Operator wprowadzania danych4114 Maszynistki i stenografowie

411401 Maszynistka

411402 Stenograf

412 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

4121 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

412101 Asystent do spraw statystyki

412102 Asystent rachunkowości* (zawód szkolny: Technik rachunkowości)

412103 Asystent w biurze maklerskim

412190 Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

413 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji

4131 Magazynierzy i pokrewni

413101 Ekspedient wypożyczalni

413102 Inwentaryzator

413103 Magazynier

413104 Pracownik punktu skupu

413105 Rekwizytor

413190 Pozostali magazynierzy i pokrewni

4132 Planiści produkcyjni

413201 Planista produkcyjny4133 Pracownicy do spraw transportu

413301 Dyspozytor transportu samochodowego

413302 Ekspedytor

413303 Odprawiacz pociągów

413390 Pozostali pracownicy do spraw transportu

414 Pracownicy poczty i pokrewni

4141 Doręczyciele pocztowi i pokrewni

414101 Listonosz

414102 Ekspedient pocztowy

414103 Ekspedytor pocztowy

414104 Kurier

414190 Pozostali doręczyciele pocztowi i pokrewni4142 Kodowacze i korektorzy

414201 Ankieter

414202 Kodowacz (koder)

414203 Korektor składu

414290 Pozostali kodowacze i korektorzy

419 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani

419101 Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych)

419102 Pracownik do spraw ewidencji ludności

419103 Pracownik do spraw osobowych

419104 Pracownik kancelaryjny

419190 Pozostali pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani42 PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW

421 Pracownicy obrotu pieniężnego

4211 Kasjerzy i sprzedawcy biletów

421101 Kasjer biletowy

421102 Kasjer handlowy

421103 Kasjer w przedsiębiorstwie

421190 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

4212 Kasjerzy bankowi i pokrewni

421201 Kasjer bankowy

421202 Kasjer walutowy

421203 Kontroler rozliczeń pieniężnych

421204 Skarbnik bankowy

421290 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni4213 Asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych - obejmuje grupę elementarną 4213)

421301 Asystent usług pocztowych

421302 Asystent usług telekomunikacyjnych

421303 Kontroler pocztowy

421390 Pozostali asystenci usług pocztowych i telekomunikacyjnych

4214 Inkasenci i poborcy

421401 Inkasent

421402 Poborca skarbowy

421490 Pozostali inkasenci i poborcy4215 Krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni

421501 Bukmacher

421502 Krupier

421503 Pracownik kolektury

421590 Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni

4216 Pracownicy lombardów

421601 Pracownik lombardu422 Informatorzy, pracownicy biur podróży, recepcjoniści i telefoniści

4221 Informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni

422101 Informator handlowy

422102 Informator ruchu pasażerskiego

422103 Pracownik biura podróży

422104 Pracownik informacji turystycznej

422190 Pozostali informatorzy, pracownicy biur podróży i pokrewni4222 Recepcjoniści i rejestratorzy

422201 Recepcjonista

422202 Rejestratorka medyczna

422290 Pozostali recepcjoniści i rejestratorzy4223 Telefoniści

422301 Telefonistka


5 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY

51 PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY

511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111 Stewardzi

511101 Stewardesa

511102 Steward statku morskiego

511190 Pozostali stewardzi5112 Kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy

511201 Kierownik pociągu

511202 Konduktor

511203 Konduktor - konserwator kolei linowej

511204 Kontroler biletów

511205 Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych

511206 Rewizor pociągów

511290 Pozostali kierownicy pociągów, konduktorzy i rewizorzy5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

511301 Pilot wycieczek

511302 Przewodnik turystyczny górski

511303 Przewodnik turystyczny miejski

511304 Przewodnik turystyczny terenowy

511390 Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek512 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych

5121 Pracownicy usług domowych i pokrewni

512101 Gospodyni

512102 Inspektor piętra hotelowego

512103 Intendent

512104 Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny

512190 Pozostali pracownicy usług domowych i pokrewni5122 Kucharze

512201 Kucharz*

512202 Kucharz małej gastronomii*

512203 Szef kuchni (kuchmistrz)

512290 Pozostali kucharze

5123 Kelnerzy i pokrewni

512301 Bufetowy (barman)

512302 Kelner*

512390 Pozostali kelnerzy i pokrewni513 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

5131 Opiekunki dziecięce

513101 Matka zastępcza

513102 Opiekunka dziecięca*

513103 Opiekunka dziecięca domowa

513104 Asystent edukacji romskiej

513190 Pozostałe opiekunki dziecięce5132 Pomocniczy personel medyczny

513201 Asystentka pielęgniarska

513202 Pomoc dentystyczna

513203 Sanitariusz szpitalny

513204 Zabiegowy balneologiczny

513290 Pozostały pomocniczy personel medyczny5133 Pracownicy domowej opieki osobistej

513301 Opiekunka domowa

513302 Siostra PCK

513390 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej5139 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

513901 Laborant sekcyjny

513902 Pomoc farmaceutyczna

513903 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

513904 Preparator medyczny

513990 Pozostali pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani514 Pozostali pracownicy usług osobistych

5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

514101 Charakteryzator

514102 Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich)

514103 Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych)

514104 Manikiurzystka

514105 Pedikiurzystka

514108 Wizażystka

514190 Pozostali fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni5142 Osoby do towarzystwa

514201 Hostessa

514202 Osoba do towarzystwa

514290 Pozostałe osoby do towarzystwa5143 Pracownicy zakładów pogrzebowych

514301 Organizator usług pogrzebowych

514302 Żałobnik

514390 Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych5144 Praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

514401 Bioenergoterapeuta

514402 Biomasażysta

514403 Refleksolog

514490 Pozostali praktykujący niekonwencjonalne metody terapii

5149 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

514901 Astrolog

514902 Radiesteta

514903 Wróżbita

514990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

515 Pracownicy usług ochrony

5151 Strażacy

515101 Strażak5152 Strażnicy w zakładach dla nieletnich

515202 Strażnik w zakładzie dla nieletnich5153 Strażnicy ochrony kolei

515301 Funkcjonariusz straży ochrony kolei5159 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

515901 Detektyw (prywatny)

515902 Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia)

515903 Ratownik górski

515904 Ratownik pokładowy

515905 Ratownik wodny

515906 Strażnik leśny

515907 Strażnik łowiecki

515908 Strażnik miejski

515909 Strażnik ochrony środowiska

515910 Strażnik pocztowy

515911 Strażnik rybacki

515912 Strażnik straży marszałkowskiej

515913 Ratownik morski (zawodowy)

515990 Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

52 MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY

521 Modelki, modele i pokrewni

5211 Modelki, modele i pokrewni

521101 Modelka/model prezentacji ubiorów

521102 Modelka/model twórczości reklamowej i artystycznej

521103 Statysta

521190 Pozostałe modelki, modele i pokrewni

522 Sprzedawcy i demonstratorzy

5221 Sprzedawcy i demonstratorzy

522101 Antykwariusz

522102 Bukieciarz

522103 Demonstrator wyrobów

522104 Ekspedient w punkcie usługowym

522105 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej

522106 Księgarz* (zawód szkolny: Technik księgarstwa)

522107 Sprzedawca*

522190 Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy
6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61 ROLNICY

611 Rolnicy produkcji roślinnej

6111 Rolnicy produkcji roślinnej

611101 Rolnik łąkarz

611102 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych

611103 Rolnik upraw mieszanych

611104 Rolnik upraw polowych

611190 Pozostali rolnicy produkcji roślinnej612 Hodowcy zwierząt i pokrewni

6121 Hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

612101 Hodowca bydła

612102 Hodowca koni

612103 Hodowca owiec

612104 Hodowca trzody chlewnej

612105 Hodowca zwierząt futerkowych

612190 Pozostali hodowcy wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej

6122 Hodowcy drobiu

612201 Hodowca drobiu6129 Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

612901 Hodowca inwentarza mieszanego

612902 Hodowca jedwabników

612903 Hodowca ptaków

612904 Hodowca zwierząt domowych

612905 Hodowca zwierząt laboratoryjnych

612906 Opiekun dzikich zwierząt

612907 Pszczelarz*

612908 Trener koni wyścigowych

612909 Treser psów

612990 Pozostali hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6131 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

613101 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej* (zawód szkolny: Rolnik)62 OGRODNICY

621 Ogrodnicy* (zawód szkolny: Ogrodnik - obejmuje grupę średnią 621)

6211 Ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

621101 Ogrodnik producent nasion

621102 Ogrodnik szkółkarz

621103 Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych

621104 Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych

621105 Ogrodnik – uprawa warzyw polowych

621106 Ogrodnik – uprawy pod osłonami

621107 Producent i zbieracz ziół

621190 Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i pokrewni

6212 Ogrodnicy terenów zieleni

621201 Ogrodnik terenów zieleni

621202 Chirurg pielęgniarz drzew

6213 Ogrodnicy sadownicy i pokrewni

621301 Rolnik chmielarz

621302 Sadownik

621390 Pozostali ogrodnicy sadownicy i pokrewni63 LEŚNICY I RYBACY

631 Robotnicy leśni i pokrewni

6311 Robotnicy leśni i pokrewni

631101 Drwal

631102 Robotnik leśny

631103 Wozak zrywkarz

631190 Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

632 Rybacy śródlądowi* (zawód szkolny: Rybak śródlądowy - obejmuje grupę średnią 632)

6321 Hodowcy ryb

632101 Rybak hodowca

632102 Rybak stawowy

6322 Rybacy śródlądowi gdzie indziej niesklasyfikowani

632201 Rybak śródlądowy (zbiorniki naturalne)633 Rybacy morscy

6331 Rybacy morscy

633101 Rybak rybołówstwa morskiego64 ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY

641 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

6411 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

641101 Rolnik pracujący na własne potrzeby

641102 Rybak pracujący na własne potrzeby

7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71 GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI

711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia

7111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

711101 Górnik eksploatacji podziemnej*

711102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż*

711103 Wydobywca kruszywa i gliny

711190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

7112 Górnicy strzałowi

711201 Strzałowy7113 Robotnicy obróbki kamienia

711301 Kamieniarz*712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

7121 Murarze i pokrewni

712101 Monter kamiennych elementów budowlanych

712102 Murarz*

712103 Zdun*

712190 Pozostali murarze i pokrewni

7122 Betoniarze

712201 Betoniarz

712202 Betoniarz zbrojarz*

712203 Palowniczy

712204 Zbrojarz

712290 Pozostali betoniarze7123 Cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

712301 Cieśla*

712302 Stolarz budowlany

712303 Szkutnik

712390 Pozostali cieśle, stolarze budowlani i pokrewni

7124 Robotnicy budowy dróg i pokrewni

712401 Brukarz

712402 Monter nawierzchni kolejowej*

712403 Toromistrz

712404 Układacz nawierzchni drogowych

712405 Dróżnik obchodowy

712406 Mostowniczy

712490 Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni7125 Robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni

712501 Meliorant

712502 Monter budownictwa wodnego*

712590 Pozostali robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni7129 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712901 Konserwator budynków

712902 Montażysta dekoracji

712903 Monter konstrukcji budowlanych*

712904 Monter rusztowań

712905 Renowator zabytków architektury*

712906 Robotnik rozbiórki budowli

712990 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani713 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

7131 Dekarze

713101 Dekarz*7132 Posadzkarze i pokrewni

713201 Glazurnik

713202 Parkieciarz

713203 Posadzkarz*

713290 Pozostali posadzkarze i pokrewni

7133 Tynkarze i pokrewni

713301 Sztukator

713302 Tynkarz

713390 Pozostali tynkarze i pokrewni7134 Monterzy izolacji

713401 Monter izolacji budowlanych*

713402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych

713490 Pozostali monterzy izolacji7135 Szklarze i pokrewni

713501 Monter/składacz okien

713502 Monter żaluzji

713503 Szklarz budowlany

713504 Szklarz pojazdów

713505 Witrażownik

713590 Pozostali szklarze i pokrewni

7136 Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych* (zawód szkolny: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - obejmuje grupę elementarną 7136)

713601 Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

713602 Monter instalacji gazowych*

713603 Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

713604 Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

713605 Studniarz

713690 Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna