Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI


Monterzy sieci komunalnych*Pobieranie 0.56 Mb.
Strona5/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

7137 Monterzy sieci komunalnych* (zawód szkolny: Monter sieci komunalnych - obejmuje grupę elementarną 7137)

713701 Monter sieci cieplnych

713702 Monter sieci deszczownianych

713703 Monter sieci gazowych

713704 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

713790 Pozostali monterzy sieci komunalnych7138 Monterzy systemów rurociągowych* (zawód szkolny: Monter systemów rurociągowych - obejmuje grupę elementarną 7138)

713801 Monter rurociągów górniczych

713802 Monter rurociągów okrętowych

713803 Monter rurociągów przemysłowych

713890 Pozostali monterzy systemów rurociągowych

7139 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713901 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie*

713990 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

7141 Malarze budowlani i pokrewni

714101 Malarz budowlany

714102 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych

714103 Malarz – tapeciarz*

714190 Pozostali malarze budowlani i pokrewni

7142 Lakiernicy* (zawód szkolny: Lakiernik - obejmuje grupę elementarną 7142)

714201 Lakiernik samochodowy

714202 Lakiernik wyrobów drzewnych

714203 Malarz lakiernik samolotowy

714204 Malarz lakiernik wyrobów metalowych

714290 Pozostali lakiernicy7143 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

714301 Alpinista przemysłowy

714302 Czyściciel elewacji budowlanych

714303 Kominiarz*

714304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli

714390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni72 ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ

721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

7211 Formierze odlewniczy i pokrewni

721101 Brązownik

721102 Formierz odlewnik

721103 Ludwisarz

721104 Modelarz odlewniczy*

721190 Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni7212 Spawacze i pokrewni

721201 Lutowacz

721202 Spawacz ręczny gazowy

721203 Spawacz ręczny łukiem elektrycznym

721204 Zgrzewacz

721290 Pozostali spawacze i pokrewni7213 Blacharze* (zawód szkolny: Blacharz - obejmuje grupę elementarną 7213)

721301 Blacharz lotniczy

721302 Blacharz okrętowy

721303 Blacharz samochodowy*

721390 Pozostali blacharze

7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

721401 Monter kadłubów okrętowych*

721402 Monter konstrukcji aluminiowych

721403 Monter konstrukcji stalowych

721404 Oczyszczacz konstrukcji stalowych

721490 Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe7215 Monterzy konstrukcji linowych

721501 Monter – konserwator kolei linowych

721502 Monter konstrukcji linowych stałych

721503 Monter wiertni

721504 Takielarz

721590 Pozostali monterzy konstrukcji linowych7216 Nurkowie

721601 Nurek

721602 Płetwonurek ratownik

721690 Pozostali nurkowie722 Kowale, ślusarze i pokrewni

7221 Kowale, hartownicy i pokrewni

722101 Hartownik

722102 Kowal*

722103 Kowal wyrobów zdobniczych

722190 Pozostali kowale, hartownicy i pokrewni

7222 Ślusarze i pokrewni

722201 Eguterzysta

722202 Płatnerz

722203 Rusznikarz

722204 Ślusarz*

722205 Ślusarz galanterii metalowej

722206 Ślusarz narzędziowy

722207 Traser

722290 Pozostali ślusarze i pokrewni

7223 Ustawiacze–operatorzy obrabiarek skrawających do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawających – obejmuje grupę elementarną 7223)

722301 Frezer

722302 Strugacz

722303 Szlifierz metali

722304 Tokarz

722305 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem

722306 Wiertacz w metalu

722390 Pozostali ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

722401 Docieracz polerowacz

722402 Szlifierz ostrzarz

722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali723 Mechanicy maszyn i urządzeń

7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych - obejmuje grupę elementarną 7231)

723101 Mechanik autobusów

723102 Mechanik ciągników

723103 Mechanik pojazdów jednośladowych

723104 Mechanik samochodów ciężarowych

723105 Mechanik samochodów osobowych

723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7232 Mechanicy statków powietrznych i pokrewni

723201 Mechanik lotniczy

723202 Układacz konserwator spadochronów

723290 Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni7233 Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik – monter maszyn i urządzeń - obejmuje grupę elementarną 7233)

723301 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych

723302 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

723303 Mechanik maszyn i urządzeń górniczych

723304 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

723305 Mechanik okrętowy

723306 Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych*

723307 Mechanik silników spalinowych

723308 Mechanik urządzeń dźwignicowych (konserwator)

723309 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

723310 Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim*

723311 Motorzysta statku morskiego

723390 Pozostali mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń

724 Elektrycy * (zawód szkolny: Elektryk – obejmuje grupę średnią 724)

7241 Elektromechanicy* (zawód szkolny: Elektromechanik - obejmuje grupę elementarną 7241)

724101 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

724102 Elektromechanik pojazdów samochodowych*

724103 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

724104 Elektromechanik urządzeń chłodniczych

724105 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym

724190 Pozostali elektromechanicy
7242 Elektromonterzy

724201 Elektromonter (elektryk) zakładowy

724202 Elektromonter lotniczy

724203 Elektromonter maszyn elektrycznych

724204 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego

724205 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego

724206 Elektromonter okrętowy

724207 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych

724208 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych

724209 Elektromonter taboru szynowego

724210 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających

724211 Elektromonter transformatorów

724212 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej

724213 Elektromonter urządzeń dźwignicowych (konserwator)

724214 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

724215 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra

724290 Pozostali elektromonterzy

7243 Elektrycy budowlani i pokrewni

724301 Elektromonter instalacji elektrycznych

724302 Elektromonter reklam świetlnych

724303 Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego

724390 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

7244 Monterzy linii elektrycznych

724401 Elektromonter linii kablowych

724402 Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć

724403 Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć

724404 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

724405 Elektromonter sieci trakcyjnej

724490 Pozostali monterzy linii elektrycznych

725 Monterzy elektronicy i pokrewni

7251 Monterzy elektronicy* (zawód szkolny: Monter – elektronik - obejmuje grupę elementarną 7251)

725101 Monter elektronik - aparatura medyczna

725102 Monter elektronik - aparatura pomiarowa

725103 Monter elektronik - elektroniczne instrumenty muzyczne

725104 Monter elektronik - elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

725105 Monter elektronik - instalacja anten

725106 Monter elektronik - naprawa sprzętu audiowizualnego

725107 Monter elektronik - sprzęt komputerowy

725108 Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej

725109 Monter elektronik - urządzenia radiokomunikacyjne

725110 Monter elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne

725111 Automatyk sterowania ruchem kolejowym

725112 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra

725190 Pozostali monterzy elektronicy7252 Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych* (zawód szkolny: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – obejmuje grupę elementarną 7252)

725201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)

725202 Monter sieci telekomunikacyjnych

725290 Pozostali monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych7253 Monterzy mechatronicy

725301 Monter mechatronik*73 ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI

731 Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych

7311 Mechanicy precyzyjni* (zawód szkolny: Mechanik precyzyjny - obejmuje grupę elementarną 7311)

731101 Grawer

731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych*

731103 Optyk mechanik*

731104 Ortopeda mechanik

731105 Zegarmistrz*

731190 Pozostali mechanicy precyzyjni

7312 Monterzy instrumentów muzycznych* (zawód szkolny: Monter instrumentów muzycznych - obejmuje grupę elementarną 7312)

731201 Monter akordeonów

731202 Monter fortepianów i pianin

731203 Monter instrumentów dętych blaszanych

731204 Monter instrumentów lutniczych

731205 Monter instrumentów perkusyjnych

731206 Organomistrz

731290 Pozostali monterzy instrumentów muzycznych7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

731301 Bursztyniarz

731302 Gemmolog

731303 Metaloplastyk

731304 Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych

731305 Szlifierz polerowacz wyrobów artystycznych

731306 Złotnik – jubiler*

731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni732 Ceramicy, szklarze i pokrewni

7321 Formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni

732101 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

732102 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

732103 Formowacz ściernic

732104 Formowacz wyrobów ceramicznych

732105 Garncarz

732106 Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych

732107 Odlewnik wyrobów ceramicznych

732108 Sortowacz - brakarz ceramiki

732109 Szkliwierz ceramiki

732190 Pozostali formowacze wyrobów ceramicznych i pokrewni

7322 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

732201 Formowacz wyrobów szklanych

732202 Hutnik - dmuchacz szkła

732203 Krajacz szkła

732204 Polerowacz szkła ręczny

732205 Sortowacz - brakarz szkła

732206 Szlifierz polerowacz szkła optycznego

732207 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego

732208 Szlifierz szkła płaskiego

732290 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła7323 Grawerzy szkła i pokrewni

732301 Giloszer szkła

732302 Grawer szkła

732303 Rzeźbiarz szkła

732390 Pozostali grawerzy szkła i pokrewni

7324 Zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

732401 Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali

732402 Galwanizer

732403 Lustrzarz

732404 Pozłotnik

732405 Szyldziarz

732406 Zdobnik ceramiki

732407 Zdobnik szkła

732490 Pozostali zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

733 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

7331 Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni

733101 Fajkarz

733102 Pamiątkarz

733103 Rzeźbiarz w drewnie

733104 Wytwórca galanterii

733105 Wytwórca sztucznych kwiatów

733106 Zabawkarz

733190 Pozostali wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni734 Robotnicy poligraficzni i pokrewni

7341 Składacze tekstów

734101 Komputerowy składacz tekstu

734102 Operator fotoskładu

734190 Pozostali składacze tekstów7342 Odlewacze i galwanizerzy poligraficzni

734201 Galwanizer poligraficzny

734202 Odlewacz walców drukarskich

734203 Stereotyper

734290 Pozostali odlewacze i galwanizerzy poligraficzni

7343 Kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni

734301 Giloszer

734302 Grawer poligraficzny

734303 Kopista poligraficzny

734304 Moletownik

734305 Montażysta reprodukcyjny

734306 Retuszer poligraficzny

734307 Rysownik litograficzny

734308 Rytownik

734309 Trawiacz poligraficzny

734390 Pozostali kopiści, trawiacze, grawerzy i pokrewni

7344 Fotografowie poligraficzni

734401 Fotograf poligraficzny

734402 Fotograf w drukarni filmowej (tkaniny)

734403 Operator skanerów formowych

734490 Pozostali fotografowie poligraficzni

7345 Introligatorzy* (zawód szkolny: Introligator - obejmuje grupę elementarną 7345)

734501 Introligator galanteryjny

734502 Introligator poligraficzny

734590 Pozostali introligatorzy7346 Drukarze sitodrukowi i pokrewni

734601 Drukarz sitodrukowy

734602 Drukarz tkanin

74 POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym

7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

741101 Garmażer

741102 Przetwórca ryb

741103 Rozbieracz-wykrawacz

741104 Rzeźnik wędliniarz*

741105 Ubojowy

741190 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni

741201 Cukiernik*

741202 Karmelarz

741203 Piekarz*

741290 Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

7413 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

741301 Maślarz

741302 Serowar

741390 Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich7414 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

741401 Młynarz

741402 Przetwórca owoców i warzyw

741490 Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych7415 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

741501 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

741502 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

741503 Klasyfikator ryb

741590 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

7421 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

742101 Impregnator drewna

742102 Manipulant drewna okrągłego

742103 Mygłowacz

742104 Parzelniczy drewna

742105 Sortowacz materiałów drzewnych

742106 Suszarniowy drewna

742190 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni7422 Stolarze i pokrewni

742201 Bednarz

742202 Gięciarz drewna

742203 Kołodziej

742204 Stolarz*

742205 Stolarz galanterii drzewnej

742206 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych

742207 Stolarz meblowy

742208 Stolarz modelarz instrumentów muzycznych

742290 Pozostali stolarze i pokrewni7423 Ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

742301 Frezer drewna

742302 Pilarz

742303 Polerowacz wyrobów z drewna

742304 Strugacz drewna

742305 Szlifierz materiałów drzewnych

742306 Tartacznik

742307 Tokarz w drewnie

742308 Ustawiacz maszyn do obróbki drewna

742309 Wiertacz drewna

742390 Pozostali ustawiacze-operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

7424 Plecionkarze, szczotkarze i pokrewni

742401 Koszykarz – plecionkarz*

742402 Łubiankarz

742403 Modelarz wyrobów plecionkarskich

742404 Sitarz

742405 Szczotkarz

742406 Trzciniarz

742490 Pozostali plecionkarze, szczotkarze i pokrewni743 Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni

7431 Przygotowywacze włókna i przędzarze

743101 Przędzarz

743102 Przygotowywacz włókna

743190 Pozostali przygotowywacze włókna i przędzarze7432 Tkacze, dziewiarze i pokrewni* (zawód szkolny: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych – obejmuje grupę elementarną 7432)

743201 Arkadownik

743202 Dziewiarz

743203 Koronkarka

743204 Plecionkarz

743205 Renowator tkanin unikatowych

743206 Tkacz

743290 Pozostali tkacze, dziewiarze i pokrewni7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni

743301 Bieliźniarz

743302 Gorseciarka

743303 Kapelusznik-czapnik

743304 Krawiec*

743305 Modystka

743306 Rękawicznik

743390 Pozostali krawcy, kapelusznicy i pokrewni7434 Kuśnierze i pokrewni

743401 Kożusznik

743402 Kuśnierz*

743490 Pozostali kuśnierze i pokrewni7435 Krojczowie

743501 Krojczy7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni

743601 Garderobiana

743602 Hafciarka

743603 Parasolnik

743604 Szwaczka

743605 Wytwórca abażurów

743606 Żaglownik

743690 Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni7437 Tapicerzy i pokrewni

743701 Bieliźniarz - kołdrzarz

743702 Tapicer*

743790 Pozostali tapicerzy i pokrewni744 Robotnicy obróbki skóry

7441 Garbarze skór i pokrewni* (zawód szkolny: Garbarz skór - obejmuje grupę elementarną 7441)

744101 Garbarz skór bez włosa

744102 Garbarz skór futerkowych

744103 Klasyfikator skór

744104 Konserwator skór surowych

744190 Pozostali garbarze skór i pokrewni7442 Kaletnicy, rymarze i pokrewni

744201 Bandażysta ortopedyczny

744202 Kaletnik*

744203 Rymarz

744290 Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni

7443 Obuwnicy* (zawód szkolny: Obuwnik - obejmuje grupę elementarną 7443)

744301 Cholewkarz

744302 Obuwnik miarowy

744303 Obuwnik ortopedyczny

744304 Obuwnik przemysłowy

744305 Szewc naprawiacz

744390 Pozostali obuwnicy
8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81 OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH

811 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni

8111 Operatorzy maszyn górniczych i pokrewni

811101 Operator górniczych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalista)

811102 Operator koparek i zwałowarek

811103 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu

811104 Operator maszyn urabiających i ładujących

811105 Operator obudów zmechanizowanych

811190 Pozostali operatorzy maszyn górniczych i pokrewni

8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu

811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud

811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych

811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

811301 Górnik eksploatacji otworowej*

811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych

811303 Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni

8121 Operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych - obejmuje grupę elementarną 8121)

812101 Operator maszyny rozlewniczej

812102 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali

812103 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali

812104 Operator urządzeń przygotowania wsadu

812105 Piecowy pieca łukowego

812106 Pulpitowy (wielkie piece)

812107 Wytapiacz metali nieżelaznych

812108 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów

812109 Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali

812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń metalurgicznych

8122 Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni

812201 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej*

812202 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych*

812203 Operator urządzeń walcowni

812204 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni

812290 Pozostali operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni8123 Operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali

812301 Operator agregatów do obróbki cieplnej

812302 Operator pieców do obróbki cieplnej

812390 Pozostali operatorzy pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali8124 Ciągacze i tłoczarze

812401 Ciągacz rur

812402 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów

812403 Tłoczarz w metalu

812490 Pozostali ciągacze i tłoczarze
813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni

8131 Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego - obejmuje grupę elementarną 8131)

813101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych

813102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego

813103 Operator odprężarek wyrobów szklanych

813104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła

813105 Operator urządzeń do gięcia szkła

813106 Operator urządzeń do hartowania szkła

813107 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych

813108 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła

813109 Operator urządzeń do produkcji termosów

813110 Szlifierz polerowacz szkła (maszynowy)

813111 Topiarz szkła

813190 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego

8132 Operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego* (zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego - obejmuje grupę elementarną 8132)

813201 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych

813202 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych

813203 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych

813204 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych

813205 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej

813206 Przygotowywacz mas ceramicznych

813207 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych

813208 Szlifierz ceramiki

813209 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych

813210 Wypalacz wyrobów ceramicznych

813290 Pozostali operatorzy urządzeń przemysłu ceramicznego

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna