Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI


Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowaniPobieranie 0.56 Mb.
Strona6/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8139 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

813901 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego

813902 Topiarz fryty

813903 Topiarz mas mineralnych

813990 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

814 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

8141 Operatorzy urządzeń do obróbki drewna

814101 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

814102 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy

814103 Operator pras w produkcji drzewnej

814104 Operator sklejarek płyt stolarskich

814105 Operator skrawarek drewna

814106 Operator spajarek okleiny i łuszczki

814107 Operator strugarek i frezarek do drewna

814108 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt

814109 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy

814190 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki drewna

8142 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej

814201 Operator linii do belowania makulatury

814202 Operator maszyny odwadniającej celulozę

814203 Operator urządzeń bielących masy włókniste

814204 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej

814205 Operator urządzeń do ścierania drewna

814206 Operator urządzeń rębalni drewna

814207 Operator urządzeń rozwłókniających

814208 Operator urządzeń warzelni

814290 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej8143 Operatorzy urządzeń do produkcji papieru

814301 Operator kalandrów wyrobów papierowych

814302 Operator maszyny papierniczej

814303 Operator maszyny tekturniczej

814304 Operator pergaminiarki

814305 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych

814306 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych

814390 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji papieru815 Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego* (Zawód szkolny: Operator urządzeń przemysłu chemicznego - obejmuje grupę średnią 815)

8151 Operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów

815101 Operator urządzeń granulujących

815102 Operator urządzeń homogenizujących

815103 Operator urządzeń mieszających

815104 Operator urządzeń rozdrabniających

815190 Pozostali operatorzy urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów8152 Operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni

815201 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

815202 Operator urządzeń do produkcji cementu

815290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów i pokrewni8153 Operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających

815301 Operator urządzeń do ekstrakcji

815302 Operator urządzeń do krystalizacji

815303 Operator urządzeń filtrujących

815304 Operator urządzeń sorpcyjnych

815305 Operator wirówek

815390 Pozostali operatorzy urządzeń filtrujących i oddzielających

8154 Operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów

815401 Aparatowy procesów chemicznych

815402 Operator reaktorów i autoklawów

815403 Operator urządzeń destylacyjnych

815404 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych

815405 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych

815406 Operator urządzeń wyparnych

815490 Pozostali operatorzy urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów8155 Operatorzy urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu

815501 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu8156 Operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni

815601 Operator urządzeń do produkcji sadzy

815602 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych

815603 Operator urządzeń koksowniczych

815690 Pozostali operatorzy urządzeń do chemicznej przeróbki węgla, koksu i pokrewni

8159 Operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani

815901 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych

815902 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów

815903 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych

815904 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych

815905 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych

815906 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych

815907 Stokażowy

815990 Pozostali operatorzy urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowani
816 Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni

8161 Elektroenergetycy i pokrewni

816101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

816102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych

816103 Elektroenergetyk nastawni

816104 Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

816105 Maszynista turbozespołu parowego

816106 Maszynista turbozespołu wodnego

816107 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni

816108 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni

816109 Obchodowy bloku

816110 Maszynista agregatów prądotwórczych

816190 Pozostali elektroenergetycy i pokrewni8162 Maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni

816201 Maszynista kotła

816202 Maszynista urządzeń nawęglania

816203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

816204 Palacz kotłów c.o. gazowych

816205 Palacz kotłów c.o. wodnych rusztowych

816206 Palacz kotłów parowych

816290 Pozostali maszyniści silników, kotłów parowych i pokrewni8163 Operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni

816301 Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych

816302 Maszynista chłodni

816303 Maszynista sprężarek

816304 Maszynista wentylatorów (w kopalni)

816305 Operator (maszynista) stacji pomp

816306 Operator spalarni odpadów komunalnych

816307 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

816308 Operator urządzeń oczyszczania ścieków

816309 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody

816390 Pozostali operatorzy pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewni

817 Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym

8171 Operatorzy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym

817101 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym8172 Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych

817201 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych82 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN

821 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów

8211 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali

821101 Operator automatów spawalniczych

821102 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem

821103 Operator maszyn do obróbki skrawaniem

821104 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli

821105 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych

821106 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych

821107 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

821108 Operator obrabiarek zespołowych

821109 Operator urządzeń do wyważania i centrowania

821110 Operator zgrzewarek

821190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali8212 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni

821201 Hartowacz betonów i sylikatów

821202 Krajacz materiałów budowlanych

821203 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich

821204 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych

821205 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego

821206 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

821207 Pilarz kamienia

821208 Szlifierz kamienia

821209 Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych

821290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów betonowych i kamiennych i pokrewni

822 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

8221 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych

822101 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów

822102 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących

822103 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych

822104 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych

822190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych8222 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni

822201 Operator maszyn zapałczanych

822202 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych

822290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewni8223 Operatorzy urządzeń do nakładania powłok

822301 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok

822302 Operator urządzeń do emaliowania

822303 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

822304 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok

822305 Operator urządzeń do platerowania

822306 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok

822307 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok

822390 Pozostali operatorzy urządzeń do nakładania powłok

8224 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów.

822401 Operator urządzeń (agregatów) do obróbki błon i filmów fotograficznych

822402 Operator urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych

822490 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów8229 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

822901 Operator maszyn do produkcji papy

822902 Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych

822903 Operator urządzeń do produkcji ołówków

822904 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry

822990 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowani823 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

8231 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy

823101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych

823102 Operator urządzeń do wulkanizacji

823103 Operator urządzeń przetwórstwa surowców gumowych

823104 Wulkanizator

823190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy8232 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

823201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

823202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

823203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych

823204 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt

823205 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych

823206 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych

823290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych824 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

8241 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

824101 Operator maszyn do wyrobu kopyt i obcasów

824102 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

824103 Operator urządzeń do polerowania drewna

824190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna

825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych

8251 Maszyniści maszyn drukujących* (zawód szkolny: Drukarz – obejmuje grupę elementarną 8251)

825101 Maszynista maszyn fleksograficznych

825102 Maszynista maszyn offsetowych

825103 Maszynista maszyn typograficznych

825104 Maszynista maszyn wklęsłodrukowych

825105 Operator kserokopiarek

825190 Pozostali maszyniści maszyn drukujących

8252 Maszyniści maszyn introligatorskich

825201 Maszynista maszyn introligatorskich8253 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

825301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych

825302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury

825303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych

825304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych

825305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej

825306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei

825307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru

825308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej

825390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym* (zawód szkolny: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym - obejmuje grupę średnią 826)

8261 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

826101 Operator maszyn do przygotowania włókien

826102 Operator maszyn przędzalniczych

826103 Operator przewijarek i skręcarek nitek

826190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

8262 Operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni

826201 Operator maszyn dziewiarskich

826202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

826203 Operator maszyn tkackich

826290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni

8263 Operatorzy maszyn do szycia

826301 Operator maszyn do szycia8264 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni

826401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

826402 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów

826490 Pozostali operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych i pokrewni8265 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

826501 Operator agregatów natryskowych

826502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór

826503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór

826590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

8266 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia

826601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych

826602 Operator urządzeń montażowych obuwia

826603 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia

826690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia

8269 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

826901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin

826902 Operator maszyn tapicerskich

826903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży

826904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających

826990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani827 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego* (zawód szkolny: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - obejmuje grupę średnią 827)

8271 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb

827101 Operator urządzeń przetwórstwa drobiu

827102 Operator urządzeń przetwórstwa mięsa

827103 Operator urządzeń przetwórstwa ryb

827190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb

8272 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

827201 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego

827202 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich

827290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich8273 Operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni

827301 Operator urządzeń do produkcji pasz

827302 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż

827303 Operator urządzeń do suszenia zbóż

827304 Operator urządzeń elewatorów zbożowych

827390 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego i pokrewni8274 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych

827401 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych

827402 Operator urządzeń do produkcji makaronu

827403 Operator urządzeń do produkcji pieczywa

827404 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych

827490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych8275 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni

827501 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy

827502 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych

827503 Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe

827504 Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego

827505 Operator urządzeń przetwórstwa ziemniaczanego

827590 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni

8276 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji cukru

827601 Operator urządzeń do produkcji cukru8277 Operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego

827701 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty

827702 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego

827703 Operator urządzeń przetwórstwa kawy

827790 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego

8278 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni

827801 Aparatowy produkcji drożdży

827802 Aparatowy produkcji octu

827803 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych

827804 Operator urządzeń do produkcji piwa

827805 Operator urządzeń do produkcji spirytusu

827806 Operator urządzeń do produkcji wina

827807 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych

827890 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych, wyrobów alkoholowych i pokrewni

8279 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego

827901 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego828 Monterzy

8281 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

828101 Monter aparatów i przyrządów optycznych

828102 Monter aparatury i urządzeń chemicznych

828103 Monter kotłów i armatury kotłowej

828104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych

828105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

828106 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych

828107 Monter obrabiarek

828108 Monter płatowców i śmigłowców

828109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych

828110 Monter silników spalinowych

828111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego

828112 Monter taboru szynowego

828113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych

828114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

828115 Monter urządzeń laserowych

828116 Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym

828190 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych8282 Monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego

828201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej

828202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

828203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych

828204 Monter maszyn elektrycznych

828205 Monter osprzętu elektrotechnicznego

828206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

828290 Pozostali monterzy aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego8283 Monterzy sprzętu elektronicznego

828301 Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej

828302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

828303 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

828304 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

828305 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

828390 Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego

8284 Monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych

828401 Konfekcjoner wyrobów gumowych

828402 Monter rowerów i wózków

828403 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

828490 Pozostali monterzy wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych

8285 Monterzy wyrobów z drewna

828501 Monter mebli

828502 Monter wyrobów z drewna

828590 Pozostali monterzy wyrobów z drewna8286 Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

828601 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów8287 Monterzy wyrobów złożonych

828701 Składacz sprzętu spadochronowego

828790 Pozostali monterzy wyrobów złożonych

829 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

8291 Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

829101 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek

829102 Operator urządzeń do paletyzacji

829103 Operator urządzeń pakujących

829104 Operator urządzeń znakujących

829105 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych

829190 Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

83 KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW

831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

8311 Maszyniści kolejowi i metra

831101 Kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM

831102 Maszynista pojazdu trakcyjnego

831103 Maszynista taboru pasażerskiego metra

831104 Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego

831105 Kierowca drezyny i wózka motorowego

831106 Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra

831107 Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych

831190 Pozostali maszyniści kolejowi i metra

8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

831201 Dróżnik przejazdowy

831202 Dyżurny ruchu kolejowego

831203 Manewrowy

831204 Nastawniczy

831206 Operator pociągowy

831207 Rewident taboru kolejowego

831208 Zwrotniczy

831209 Dyspozytor ruchu metra

831210 Dyżurny ruchu i stacji metra

831211 Manewrowy metra

831212 Ustawiacz

831290 Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

832 Kierowcy pojazdów

8321 Kierowcy samochodów osobowych

832101 Kierowca samochodu osobowego

832102 Taksówkarz

832190 Pozostali kierowcy samochodów osobowych8322 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

832201 Kierowca autobusu

832202 Kierowca trolejbusu

832203 Motorniczy tramwaju

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna