Klasyfikacja zawodów I specjalnośCI


Kierowcy samochodów ciężarowychPobieranie 0.56 Mb.
Strona7/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8323 Kierowcy samochodów ciężarowych

832301 Kierowca ciągnika siodłowego

832302 Kierowca samochodu ciężarowego

832390 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych833 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

8331 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych

833101 Operator maszyn leśnych*

833102 Operator maszyn ogrodniczych

833103 Operator maszyn rolniczych

833104 Kierowca ciągnika rolniczego

833190 Pozostali operatorzy pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych8332 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

833202 Operator maszyn drogowych* (zawód szkolny: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych)

833203 Operator maszyn i sprzętu torowego

833204 Operator sprzętu do robót ziemnych

833290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8333 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

833301 Maszynista doku

833302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

833303 Maszynista kolei linowych

833304 Operator dźwignic linotorowych

833305 Operator - mechanik wyciągarki szybowcowej

833306 Operator mostu zwodzonego

833307 Operator przenośników

833308 Operator suwnic (suwnicowy)

833309 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni

833310 Operator urządzeń ładunkowych silosu

833311 Operator wieżowy przenośnika taśmowego

833312 Operator wywrotnic wagonowych

833313 Operator żurawia jezdniowego

833314 Operator żurawia wieżowego

833390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni8334 Operatorzy wózków podnośnikowych

833401 Kierowca operator wózków jezdniowych834 Marynarze i pokrewni

8341 Marynarze i pokrewni

834101 Flisak – retman

834102 Latarnik

834103 Marynarz statku morskiego

834104 Marynarz w żegludze śródlądowej

834106 Przewoźnik żeglugi śródlądowej

834107 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej

834190 Pozostali marynarze i pokrewni9 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

91 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH

911 Sprzedawcy uliczni i pokrewni

9111 Sprzedawcy uliczni

911101 Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych

911102 Sprzedawca uliczny żywności

911190 Pozostali sprzedawcy uliczni9112 Domokrążcy i sprzedawcy na telefon

911201 Domokrążca

911202 Sprzedawca na telefon

912 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

9121 Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

912101 Czyściciel butów

912102 Rozlepiacz afiszy

912103 Zmywacz szyb samochodowych (uliczny)

912190 Pozostali czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach

913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki

9131 Pomoce domowe i sprzątaczki

913101 Pomoc domowa

913102 Sprzątacz domowy

9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

913201 Łazienkowa

913202 Palacz pieców zwykłych

913203 Pokojowa (w hotelu)

913204 Pomoc kuchenna

913205 Pomoc laboratoryjna

913206 Salowa

913207 Sprzątaczka

913208 Szaleciarz

913209 Wydawca posiłków

913210 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej*

913211 Sprzątacz pojazdów

913290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

9133 Praczki ręczne i prasowacze

913301 Maglarz

913302 Praczka

913303 Prasowaczka (ręczna)

913390 Pozostałe praczki ręczne i prasowacze

914 Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni

9141 Gospodarze budynków

914101 Gospodarz domu

914102 Kościelny

914103 Robotnik gospodarczy

914190 Pozostali gospodarze budynków

9142 Myjący pojazdy i szyby

914201 Czyściciel pojazdów

914202 Operator myjni

914204 Zmywacz okien (czyściciel szyb)

914290 Pozostali myjący pojazdy i szyby

915 Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni

9151 Gońcy, bagażowi i pokrewni

915101 Bagażowy

915102 Boy hotelowy

915103 Dostawca potraw

915104 Dźwigowy (windziarz)

915105 Goniec

915106 Konwojent

915107 Noszowy

915190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni

9152 Portierzy, woźni i pokrewni

915201 Bileter

915202 Dozorca

915203 Parkingowy

915204 Portier

915205 Szatniarz

915206 Woźny

915290 Pozostali portierzy, woźni i pokrewni9153 Wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni

915301 Odczytywacz liczników

915302 Wybieracz monet (żetonów) z automatów

915390 Pozostali wybierający pieniądze z automatów, odczytujący liczniki i pokrewni916 Ładowacze nieczystości i pokrewni

9161 Ładowacze nieczystości

916101 Ładowacz nieczystości płynnych

916102 Ładowacz nieczystości stałych

916103 Sortowacz surowców wtórnych

916190 Pozostali ładowacze nieczystości

9162 Zamiatacze i pokrewni

916201 Robotnik placowy

916202 Zamiatacz

916290 Pozostali zamiatacze i pokrewni92 ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI

921 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni

9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni

921101 Pomocniczy robotnik polowy

921102 Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt

921103 Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni

921104 Pomocniczy robotnik szklarniowy

921190 Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni9212 Robotnicy pomocniczy w leśnictwie

921201 Pomocniczy robotnik leśny9213 Robotnicy pomocniczy w rybołówstwie i łowiectwie

921301 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

921302 Pomocniczy robotnik w łowiectwie

93 ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE

931 Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie

9311 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach

931101 Robotnik górniczy dołowy

931102 Robotnik naziemny (górnictwo)

931190 Pozostali robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

931201 Kopacz

931202 Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)

931203 Robotnik drogowy

931204 Robotnik mostowy

931205 Robotnik torowy

931290 Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym

931301 Robotnik budowlany932 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle

932101 Konserwator części

932102 Liczarz

932103 Pakowacz

932104 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym

932105 Robotnik przy myciu części i zespołów

932106 Sortowacz

932107 Wydawca materiałów

932108 Znakowacz wyrobów

932190 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle933 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

9331 Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

933101 Dorożkarz

933102 Ładowacz

933103 Napełniający zbiorniki transportowe

933104 Robotnik magazynowy

933105 Robotnik na rampie

933106 Robotnik portowy (doker)

933107 Sztauer-trymer

933108 Tragarz

933109 Wagowy

933110 Węglarz

933111 Wozak

933190 Pozostali robotnicy pomocniczy transportu i tragarze

0 SIŁY ZBROJNE

01 SIŁY ZBROJNE

011 Żołnierze zawodowi

0111 Żołnierze zawodowi

011101 Żołnierz zawodowy012 Żołnierze zasadniczej służby wojskowej

0121 Żołnierze zasadniczej służby wojskowej

012101 Żołnierz zasadniczej służby wojskowej013 Żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

0131 Żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

013101 Żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej014 Żołnierze okresowej służby wojskowej

0141 Żołnierze okresowej służby wojskowej

014101 Żołnierz okresowej służby wojskowej

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna