Klimek robert XPobieranie 155.73 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar155.73 Kb.
KLIMEK Robert  X-a.109

Kamienie w historii, kulturze i religii /  pod red. Roberta Klimka i Seweryna Szczepańskiego.

Olsztyn :  Robert Klimek, 2010.- Materiały konferencji naukowej, Kruklanki 4-5 czerwca 2009 r.
CHEYNET Jean-Claude (red.) XX.266/2

Świat Bizancjum :  praca zbiorowa.  T. 2,  Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204 /  pod red.

Jeana-Claude'a Cheyneta ; przekł. Andrzej Graboń.- Kraków :  Wydawnictwo WAM,  2011.

Oryg.: Le Monde Byzantin. T. 2, L'Empire byzantin (641-1204)


SMOLKA Stanisław  AP 24557

Mieszko Stary i jego wiek /  Stanisław Smolka ; oprac. i posł. opatrzył Józef Dobosz.

Wyd. 2.- Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2011.
SYMPOZJA 3  X.161/3

Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa.  3 / 

pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej, Daniela Próchniaka.-Lublin :  Tow. Nauk. KUL,  2002.

(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92)


International Conference on Virtual Systems and Multimedia  X.245/1

VSMM 2008:  Digital Heritage : proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems 

And Multimedia : short papers, 20-25 October 2008, Limassol, Cyprus /  M. Ioannides [et al.] (editors).

Budapest :  Archaeolingua,  2008.


International Conference on Virtual Systems and Multimedia  X.245/2

VSMM 2008:  Digital Heritage : proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems 

and Multimedia : full papers, 20-25 October 2008, Limassol, Cyprus /  M. Ioannides [et al.] (editors).

Budapest :  Archaeolingua,  2008.


OATES David et al (red.) BW/II.B.6/2

Excavations at Tell Brak.  Vol. 2,  Nagar in the third millennium BC /  by David Oates, Joan Oates and

Helen McDonald with contribut. by Janet Ambers [et al.].

London :  British School of Archaeology in Iraq ;  Cambridge :  McDonald Institute for Archaeological

Research,  cop. 2001. (McDonald Institute Monographs, ISSN  1363-1349)
LIVERANI Mario  BW/L.34

Nie tylko Biblia :  historia starożytnego Izraela /  Mario Liverani ; przekł. Jakub Puchalski ; red.

Łukasz Niesiołowski-Spanò.Warszawa :  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  cop. 2010.
POLLARD Nigel BW/P.54

Soldiers, cities, and civilians in Roman Syria /  Nigel Pollard.

Ann Arbor :  University of Michigan Press,  cop. 2000.
POPKO Maciej  BW/P.55

Ludy i języki starożytnej Anatolii /  Maciej Popko.-Warszawa :  Wyd. Akademickie Dialog,  2011.


TAPPER Richard (red.) BW/N.18

THOMPSON Jon (red.)

The nomadic peoples of Iran /  edited by Richard Tapper and Jon Thompson ; phot. by Nasrollah 

Kasraian.- London :  Azimuth Editions,  cop. 2002.
CHRZANOWSKI Witold  AP 24551

Harald Pięknowłosy (ok. 850-933) :  król wikingów : postać władcy norweskiego na kartach

"Heimskringli" Snorriego Sturlussona /  Witold Chrzanowski.- Kraków :  Wyd. Avalon,  2011.
COHEN Mark Nathan  An.503

CRANE-KRAMER Gillian Margaret Mountford 

Ancient health :  skeletal indicators of agricultural and economic intensification /  edited by Mark

Nathan Cohen and Gillian M. M. Crane-Kramer.-Gainesville [etc.] :  University Press of Florida,  2007.

(Bioarchaeological Interpretations of the Human Past)BUKO Andrzej X-a.111/1

GŁÓWKA Dariusz (red.)
Radom :  korzenie miasta i regionu.  T. 1,  Badania 2009 /  [red.: Andrzej Buko, Dariusz Główka] ;

Instytut Archeologii i Etnologii PAN.- Warszawa : Wyd. Inst. Archeol. i Etnologii PAN, 2010.

Materiały z konferencji (9 listopada 2009) podsumowującej prace zrealizowane w roku 2009.

  

KOLENDO Jerzy  V-k.191

Antiquarian studies in Poland :  from the sixteenth to the twentieth century /  Jerzy Kolendo ; [transl.

by Joanna Dutkiewicz].- Warszawa :  Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW ;  

Kraków :  Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności,  2011.

CD - zawiera zeskanowane teksty w jęz. łac. Na s. [77] - 82: texts contained on the CD-ROM.


LEFKOWITZ Mary R  V-k.190

FANT Maureen B

Women's life in Greece and Rome : a source book in translation / Mary R. Lefkowitz, Maureen B. Fant.

Baltimore :  Johns Hopkins University Press,  2005.
HOLT Frank Lee BW/H.39

Alexander the Great and Bactria :  the  formation of a Greek frontier in Central Asia /  by Frank L. Holt.

Leiden [etc.] :  E.J. Brill,  1989.(Mnemosyne…Supplementum, ISSN  0169-8958 ; 104)
MERT İbrahim Hakan  XIX-m.101

Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia/İbrahim 

Hakan Mert.- Tübingen :  Ernst Wasmuth Verlag,  cop. 2008.

( Istanbuler Forschungen, ISSN  0723-4333 ;  Bd. 50) Thesis. Univerität zu Köln, 1998.


WODZIŃSKA Anna E/II.W.13/1

A manual of Egyptian pottery.  Vol. 1,  Fayum A-Lower Egyptian culture /  Anna Wodzińska ; Ancient

Egypt Research Associates, Institute of Archaeology, University of Warsaw.

Boston :  Ancient Egypt Research Associates, 2009.( AERA Field Manual Series ;  1 [1])

 

WODZIŃSKA Anna E/II.W.13/2

A manual of Egyptian pottery.  Vol. 2, Naqada III-Middle Kingdom /  by Anna Wodzińska ; 

Ancient Egypt Research Associates, Institute of Archaeology, University of Warsaw.

Boston :  Ancient Egypt Research Associates,  cop. 2009. (AERA Field Manual Series ;  1 [2])

   

WODZIŃSKA Anna E/II.W.13/3

A manual of Egyptian pottery.  Volume 3,  Second Intermediate Period-Late Period/Anna Wodzińska ;

Ancient Egypt Research Associates, IAUW; Boston : Ancient Egypt Research Associates,  cop. 2010. ( AERA Field Manual Series ;  1 [3])
WODZIŃSKA Anna E/II.W.13/4

A manual of Egyptian pottery.  Volume 4,  Ptolemaic period-modern / Anna Wodzińska ; Ancient Egypt

Research Associates, Institute of Archaeology, University of Warsaw.

Boston :  Ancient Egypt Research Associates,  cop. 2010.(AERA Field Manual Series ;  1 [4])


FLACELIÈRE Robert  XVIII-a.149

Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa /  Robert Flacelière ; przeł. Zofia Bobowicz i Jerzy

Targalski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
LÜSCHER Barbara E/VIII.B.8/1

Totenbuch-Papyrus Neuchâtel Eg. 429 und Princeton Pharaonic Roll2 :  zur Totenbuch-Tradition von Deir el-Medina /  Barbara Lüscher.- Basel :  Orientverlag,  2007.

(Beiträge zum Alten Ägypten / Heraus. von Günter Lapp ;  Bd. 1)
LÜSCHER Barbara E/VIII.B.8/2

Der Totenbuch-Papyrus Princeton Pharaonic Roll 5 /  Barbara Lüscher ; mit einem Beitrag von 

Thomas Schneider.-Basel :  Orientverlag, 2008.

(Beiträge zum Alten Ägypten / Heraus. von Günter Lapp ;  Bd. 2)


LAPP Günther E/VIII.T.5/3

Totenbuch Spruch 125 /  Günther Lapp.- Basel :  Orientverlag,  2008.

(Totenbuchtexte : Synoptische Textausdgabe nach Quellen des Neuen Reiches ;  Bd. 3)
LÜSCHER Barbara E/VIII.T.5/4

Die Fährmannsprüche (Tb 98-99) /  Barbara  Lüscher.- Basel :  Orientverlag,  2009.

(Totenbuchtexte : Synoptische Textausgabe nach Quellen des Neuen Reiches ;  Bd. 4)
LAPP Günther E/VIII.T.5/5

Totenbuch Sprüche 18, 20 /  Günther Lapp.- Basel :  Orientverlag,  2009.

(Totenbuchtexte : Synoptische Textausgabe nach Quellen des Neuen Reiches ;  Bd. 5)
DYRLAGA Przemysław XIX-a.172

Cesarz Makryn :  w cieniu wojen i uzurpacji /  Przemysław Daniel Dyrlaga.

Kraków :  Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",  2010.
ENGLERT Anton (Red.) AP 1.141/2

TRAKADAS Athena (Red.)

Wulfstan's voyage :  the Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard /  edited by

Anton Englert & Athena Trakadas.-Roskilde :  The Viking Ship Museum,  2009.

(Maritime Culture of the North, ISSN  1904-3139 ;  2). Publikacja zawiera materiały 

z konferencji, która odbyła się 24 25 września 2004 r. w Wysomierzu (m. w Niemczech).
CRUMLIN-PEDERSEN Ole AP 1.141/3

Archaeology and the sea in Scandinavia and Britain :  a personal account /  Ole Crumlin-Pedersen 

The Viking Ship Museum in Roskilde in collab. with The Society of Antiquaries of Scotland.

Roskilde :  The Viking Ship Museum,  2010. (Maritime Culture of the North ;  3)


MARCINKOWSKI Mirosław  AP 1.142/1

Fajans pomorski ze Starego Miasta w Elblągu /  Mirosław Marcinkowski ; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.- Elbląg :  Wydawnictwo Tekst,  2011 + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

( Elbląskie Monografie Muzealne ;  t. 1)
SEEHER Jürgen  BW/II.D.6

Die Bronzezeitliche Nekropole von Dem¡rc¡hüyük-Sariket :  Ausgrabungen des duetschen 

Archäologischen Instituts in Zusammenarbeit mit dem Museum Bursa, 1990-1991 /  

von Jürgen Seeher ; mit Beit. von Hans Günter Jansen, Ernst Pernicka und Ursula Wittwer-Backofen.

Tübingen :  Wasmuth,  2000. (Istanbuler Forschungen, ISSN  0723-4333 ;  Bd. 44)
SNAPE Steven R E/IV.Z.1

WILSON Penelope

Zawiyet Umm el-Rakham I :  the temple and chapels /  S. Snape & P. Wilson.

Bolton :  Rutherford Press,  cop. 2007.
AMANDRY Pierre  XIII.178/2(14-1,2+Plany)

HANSEN Erik 

Le Temple d'Apollon du IVe siècle.  Vol. 1-2,  Texte-Planches /  Pierre Amandry et Erik Hansen.

Athènes :  École française d'Athènes,  cop. 2010.

(Fouilles de Delphes. Tome 2, Topographie et architecture ;  fasc. 14)

 Publikacja składa się z trzech tomów. T.1: Tekst ; T.2: Ilustracje; T.3 : Plany.
STROMMENGER Eva  BW/II.T.19/5

MIGLUS Peter A

Ausgrabungen in Tall Bi'a/Tuttul.  5,  Altorientalische Kleinfunde /  Eva Strommenger und Peter A.

Miglus ; hrsg. von Eva Strommenger und Kay Kohlmeyer ; mit Beiträgen von Kay Kohlmeyer [et al.].

Wiesbaden :  Harrassowitz Verlag,  2010.

(Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient-Gesellschaft, ISSN  0342-4464 ; 126)
BARNARD Hans (red.) BW/A.74 a-b

WENDRICH Willeke (red.)

The archaeology of mobility :  old world and new world nomadism /  edited by Hans Barnard and 

Willeke Wendrich ; Cotsen Institute of Archaeology at UCLA.

Los Angeles :  Cotsen Institute of Archaeology, University of California,  op. 2008.

(Cotsen Advanced Seminars Series ;  Vol. 4)
NIELING Jens (red.) BW/A.75

REHM Ellen (red.)

Achaemenid imapct in the Black Sea :  communication of powers /  ed. by Jens Nieling and Ellen 

Rehm.-Aarhus :  Aarhus University Press,  cop. 2010.

(Black Sea Studies / The Danish National Research Foundation's. Centre for Black Sea Studies ; 11)


RZEPKA Jacek XVIII-a.150

Cheroneja /  Jacek Rzepka.-Warszawa :  Wydawnictwo Attyka,  cop. 2011.


AMENTA Alessia (aut. et al.)  E/VI.K.20

Ilustrowany przewodnik po Muzeum Egipskim w Kairze /  [aut. Alessia Amenta et al. ; przedm. Zahi 

Hawass ; fot. Araldo De Luca ; przekł. Kamil Kuraszkiewicz].- Warszawa :  Wyd. "Arkady",  2007.

Tyt. oryg.: The treasures of ancient Egypt


DESROCHES-NOBLECOURT Christiane  E/II.D.17

La reine mystérieuse :  Hatshepsout /  Christiane Desroches-Noblecourt.

Paris :  Éditions Pygmalion Gérard Watelet,  cop. 2002.
BARWIK Mirosław E/II.B.26

The Twilight of Ramesside Egypt :  studies of the history of Egypt at the end of Ramesside period / 

Mirosław Barwik.-Warszawa :  Wydawnictwo Agade,  2011.
DROBERJAR Eduard (red.) X-a.112

LUTOVSKÝ Michal (red.)

Archeologie barbarů 2005 :  sborník příspěvků z I. protohistorické konference "Pozdně keltské,

germánské a časně slovanské osídlení" Kounice, 20.-22. září 2005 /  Eduard Droberjar - Michal

Lutovský (eds.).-Praha :  Ústav archeologické památkové péče středních Čech,  2006.


FREYBERGER Klaus Stefan BW/F.26

Die frühkaiserzeitlichen Heiligtümer der Karawanenstationen im hellenisierten Osten :  Zeugnisse 

eines kulturellen Konflikts im Spannungsfeld zweier politischer Formationen /  Klaus Stefan 

Freyberger.- Mainz am Rhein :  Verlag Philipp von Zabern,  1998.

(Damaszener Forschungen / Deutsches Archäologisches Institut. Orient-Abteilung ;  Bd. 6)

Habilitationsschrift. Albertus-Magnus-Universität in Köln, 1992.


KOSIŃSKI Rafał  XIX-a.173

TWARDOWSKA Kamilla 

Świat rzymski w V wieku :  praca zbiorowa /  pod red. Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej.

Kraków :  Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",  2010.
KADER Ingeborg  BW/K.73

Propylon und Bogentor :  Untersuchungen zum Tetrapylon von Latakia und anderen 

Frühkaiserzeitlichen Bogenmonumenten im Nahen Osten /  Ingeborg Kader.

Mainz am Rhein :  Verlag Philipp von Zabern,  1996.

(Damaszener Forschungen / Deutsches Archäologisches Institut. Orient-Abteilung ;  Bd. 7)

 Dissertation. Universität zu Köln, 1991.


KERRIGAN Michael  V-a.92

Starożytni o sobie /  Michael Kerrigan ; z ang. przel. Maciej G. Witkowski.

Warszawa :  Świat Książki,  2011. Tyt. oryg.:The ancientsin their own words.
HÁSKOVÁ Jarmila  XII.136

Pražské groše (1300-1526) / Jarmila Hásková.Praha : Národní muzeum : 

Česká num. společnost, 1991.(České, moravské a slezské mince 10.-20. století : 

Národní muzeum v Praze - "Chaurova sbírka" ;  sv. 3)


UTILI Federico  XIV.525/75(2)

Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen ehemals Reiss Museum.  Bd. 2 /  bearb. von Federico Utili ; 

Union Académique Internationale.-München :  C. H. Beck,  2003.

(Corpus Vasorum Antiquorum.  Deutschland ; Bd. 75)


FITTON J Lesley (red.) XIV.152

The Aigina treasure :  Aegean Bronze Age jewellery and a mystery revisited / edited by J.Lesley Fittonwith a technical report by Nigel Meeks with essays by Dyfri Williams [et al.].

London :  the Trustees of the British Museum,  cop. 2009.
PASZKIEWICZ Borys AP 1.108/15

Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu /  Borys Paszkiewicz ; Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy.-Lednica ;  Dziekanowice :  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,  2010.

(Biblioteka Studiów Lednickich. Seria B1, Fontes ;  t. 4) Seria gł.: Biblioteka Studiów Lednickich ; t. 15.


ROOS Paavo VI.65/34(2)

The Rock-tombs of Caunus.  2,  The finds /  Paavo Roos.- Göteborg :  Paul Åströms Förlag,  1974.

(Studies in Mediterranen Archaeology ;  Vol. 34, 2)
ÅSTRÖM Paul Fredrik Karl  VI.65/45(10)

Hala Sultan Tekke.  10,  The wells /  by Paul Åström.- Jonsered :  Paul Åströms Förlag,  1998.

(Studies in Mediterranen Archaeology ;  Vol. 45:10)
HILLBOM Niklas  VI.65/132

For games or for gods? :  an investigation of Minoan cup-holes  /  Niklas Hillbom.

Sävedalen :  Paul Åströms Förlag,  2003. (Studies in Mediterranen Archaeology ;  Vol. 132)
MADYDA-LEGUTKO Renata AP 24608

Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej :  okucia końca pasa / 

Renata Madyda-Legutko ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii.

Kraków :  Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",  2011.


JÓŹWIAK Sławomir AP 24677

TRUPINDA Janusz

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach Wielkich Mistrzów :  (1309-1457) / Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda ; [Muzeum Zamkowe w Malborku].

Malbork :  Muzeum Zamkowe,  2011.
JÓŹWIAK Sławomir AP 24682

Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411 /  Sławomir Jóźwiak [et al.].

Malbork :  Muzeum Zamkowe,  2010.
JÓŹWIAK Sławomir AP 24668

Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach :  studium nad sposobami 

pozyskiwania i wykorzystywaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu /  Sławomir Jóźwiak ; 

Muzeum Zamkowe w Malborku.- Malbork :  Muzeum Zamkowe,  2004.


KONTNY Bartosz  AP 24569-24570

Nowinka :  Site 1 : the cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland /  Bartosz 

Kontny, Jerzy Okulicz-Kozaryn, Mirosław Pietrzak ; trans. Sylwia Twardo ; plates and tables 

Andrzej Szela.- Gdańsk :  Muzeum Archeologiczne ;  Warszawa :  Instytut Archeologii UW,  2011.


ROZYNKOWSKI Waldemar  AP 24681

Omnes Sancti et Sanctae Dei :  studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu

krzyżackiego /  Waldemar Rozynkowski ; Muzeum Zamkowe w Malborku.

Malbork :  Muzeum Zamkowe,  2006.


 
MACIEJEWSKI Jacek  AP 24678

Kazimierz Wielki i jego państwo :  w siedemsetną rocznicę urodzin ostatniego Piasta na tronie polskimpod red. Jacka Maciejewskiego, Tomasza Nowakowskiego.

Bydgoszcz :  Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.
STAWSKI Marek AP 24671

Opactwo czerwińskie w średniowieczu :  opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku w 

średniowieczu / Marek Stawski.- Warszawa :  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin,  cop. 2007.
POWIERSKI Jan  AP 24665

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski.  T. 2, 1 /  Jan Powierski ; Muzeum 

Zamkowe w Malborku.- Malbork :  MZM,  2001.
POWIERSKI Jan  AP 24666

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski.  T. 2, 2 /  Jan Powierski ; Muzeum 

Zamkowe w Malborku.- Malbork :  MZ,  2003.
MORAWIEC Jakub AP 24642

Wolin w średniowiecznej tradycji skandynawskiej /  Jakub Morawiec.

Kraków :  Avalon,  2010.
RUSZCZYK Grażyna AP 24630

Drewno i architektura :  dzieje budownictwa drewnianego w Polsce /  Grażyna Ruszczyk ; fot. barwne

Agnieszka i Włodek Bilińscy.- Warszawa :  Arkady,  2007.
STRZYŻ Piotr AP 24618

Średniowieczna broń palna w Polsce :  studium archeologiczne /  Piotr Strzyż ; Instytut Archeologii i

Etnologii PAN. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Łódź :  Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN,  2011.


SALINA Anna  AP 24674

AP 24635

Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku /  Anna 

Salina ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.

Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2011.


 RYBICKA Małgorzata  AP 24602

Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu /  red.

[Małgorzata Rybicka].-Rzeszów :  Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ;  Instytut 

Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,  2011.


KAMINSKÁ Ľubomíra AP 24614

Čičarovce - Vel'ká Mol'va :  výskum polykultúrneho sídliska / Ľubomíra Kaminská.

Nitra :  Archeologický ústav SAS,  2010. (Archaeologica Slovaca Monographiae. Catalogi ;  t. 12)
PIETRZAK Sławomir AP 24638 + CD-ROM Kom. 102

Zastosowanie i technologie wytwarzania dziegciu przez społeczeństwa międzyrzecza Dniepru i Łaby od VI do II tysiąclecia BC /  Sławomir Pietrzak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Instytut Prahistorii.- Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2010.

( Archaeologia Bimaris. Monografie = Monographies ;  t. 4)


MATUSZEWSKA Agnieszka AP 24639

Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu /  Agnieszka Matuszewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Prahistorii.- Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2011.

(Archaeologia Bimaris / Monografie = Monographies ;  t. 5)
JASIŃSKI Kazimierz  AP24679

Rodowód Piastów mazowieckich /  Kazimierz Jasiński ; wyd. Marek Górny.-Poznań ;  Wrocław :  

Wydawnictwo Historyczne, 1998. (  Biblioteka Genealogiczna , ISSN  1509-8702 ;  t. 1)
SIKORSKI Dariusz  AP 24673

Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu :  (na tle struktury społecznej i terytorialnej) /  Dariusz

Adam Sikorski.- Olsztyn :  Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2010.
IGNACZAK Marcin et al. AP 24640

Między Bałtykiem a Morzem Czarnym :  szlaki międzymorza IV - I tys. przed Chr. /  pod red. Marcina

Ignaczaka, Aleksandra Kośko, Marzeny Szmyt ; [aut. Jurij Boltrik et al.]

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. (Archaeologia Bimaris. Dyskusje ;  t. 4)


SIKORSKI Dariusz Andrzej AP 24644

Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego :  rozważania nad granicami poznania 

Historycznego /  Dariusz Andrzej Sikorski.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  2011.

(Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN  0554-8217 ;  nr 216)
CHŁODNICKI Marek et al. E/IV.K.6

Kadero :  the Lech Krzyżaniak excavations in the Sudan /  ed. by Marek Chłodnicki, Michał 

Kobusiewicz, Karla Kroeper ; [transl. Andrzej Ćwiek et al.] ; Poznań Archaeological Museum.

Poznań :  Muzeum Archeologiczne,  2011. (Studies in African Archaelogy, ISSN  0866-9244 ;  vol. 10)


BILLARD Roger  An.487

L'astronomie indienne :  investigation des textes sanskrits et des données numériques /  par Roger

Billard.- Paris :  École Française d'Extrême-Orient,  1971.

(Publications de l'École Française d'Extrême-Orient ;  vol.  83)


DUNIN-WĄSOWICZ Teresa  AP 1.111/4

Drogami średniowiecznej Polski:  studia z dziejów osadnictwa i kultury /  Teresa Dunin-Wąsowicz ;

wybrał i oprac. Andrzej Janeczek ; posłowiem opatrzyła Marta Młynarska-Kaletynowa.

Warszawa :  Instytut Archeologii i Etnologii PAN,  2011.   

Praca zawiera bibliografie prac T. Dunin-Wąsowicz i jej biografie.

(Collectio Archaeologica, Historica et Ethnologica / red. Andrzej Janeczek, ISSN  1896-8899 ;  vol. 4)


MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ Jana AP 1.95/10+ plany

HERICHOVÁ Iva

Archeologický atlas pražského hradu.  Díl I.,  Katedrál sv. Víta - Vikářská ulice /  Jana Maříková-Kubková, Iva Herichová, [Jiří Šindelář].

Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2009 +  7 k. planów luzem. (Castrum Pragense ;  10)
ŘÍDKÝ Jaroslav  AP 1.120/10

Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneonlitickém období =  Rondels and the Structure of

Settlement Areas in the Late Neolithic Period /  Jaroslav Řídký ; Jan Klápště et Zdeněk Měřínský

curantibus editae.-Praha ;  Brno :  Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy a Archeologický ústav 

AV ČR,  2011. (Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque  ;  10)
 KABACIŃSKI Jacek AP 1.40/3

Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski :  osadnictwo pradziejowe i

wczesnosredniowieczne w Lubrzy /  Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka ; ryc. i fot. Maciej Jórdeczka [et al.] ; tłum. [Agnieszka Tokarczuk-Różańska].

 Poznań :  Esus Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak,  2011.

( Ratownicze Badania Archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu ;  t. 3)
WĘDZKI Andrzej  I.157/1

Wczesna słowiańszczyzna :  przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu.  T. 1,  A-Z /  pod red.

Andrzeja Wędzkiego ; [oprac.: Hanna Dalewska Greń et al.] ; Instytut Slawistyki PAN.

Warszawa :  Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy,  2008.


DALEWSKA-GREŃ Hanna et al. I.157/2

Wczesna słowiańszczyzna :  przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu.  T. 2,  Bibliografia / [oprac.: Hanna Dalewska-Greń et al.] ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna.

Warszawa :  Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy,  2008.

ZONENBERG Sławomir  XV-e.11

Kronika Szymona Grunaua /  Sławomir Zonenberg ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Bydgoszcz :  Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,  2009.
ABGAROWICZ Kazimierz  XV-e.10

Kronika wielkopolska /  przekł. Kazimierz Abgarowicz ; wstęp i komentarze Brygida Kürbis.

Kraków :  Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,  cop. 2010.
JURGA Robert M AP 24683

Machiny wojenne :  zapomniana technika wojskowa /  Robert M. Jurga.- Poznań :  Vesper,  2011.


OSSOWSKI Waldemar AP 1.143/1 a-c

Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce :  studium archeologiczne /  Waldemar Ossowski ; 

z oprac.Cezarego Żrodowskiego pt. Cyfrowa rekonstrukcja kształtu historycznych jednostek 

śródlądowych.- Gdańsk :  Centralne Muzeum Morskie,  2010.


VISY Zsolt  X.246

Limes XIX :  proceedings oof the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in 

Pécs, Hungary, September 2003 /  edited by Zsolt Visy.-Pécs :  University Pécs,  2005.

Konferencja przygotowana pod auspicjami Ferenca Mádla, prezydenta Republiki Wegier i Department of Ancien History and Archaeology of the University of Pécs.


SOFIŚCI I.158

Sofiści i retorzy greccy w Cesarstwie Rzymskim (I-VII w.) :  słownik biograficzny /  Paweł Janiszewski,

Krystyna Stebnicka, Elżbieta Szabat.-Warszawa :  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
BARTON Simon  V-f.70

Historia Hiszpanii /  Simon Barton ; z ang. przeł. Agnieszka Mścichowska i Marcin Mścichowski.

Warszawa :  "Książka i Wiedza",  cop. 2011.
KOLLMAR-PAULENZ Karénina V-f.71

Tybet :  zarys historii /  Karénina Kollmar-Paulenz ; przekł. z jęz. niem. i oprac nauk. Marek Mejor.

Warszawa :  Wydawnictwo Akademickie DIALOG,  2009.
WILKINSON Toby A H.  E/II.W.14

Powstanie i upadek starożytnego Egiptu :  dzieje cywilizacji od 3000 p.n.e. do czasów Kleopatry /  

Toby Wilkinson ; przeł. Norbert Radomski.- Poznań :  Dom Wydawniczy Rebis,  2011.
BULIŃSKI Tarzycjusz  V-a.93

Teren w antropologii :  praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej /  pod red.

Tarzycjusza Bulińskiego i Mariusza Kairskiego.-Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM,  cop. 2011.

(Etnologia i Antropologia Kulturowa / Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ISSN  1230-8595 ;  nr 26)


DĄBROWSKI Robert  V-a.94

Populacje ludzkie z dorzecza Odry i Wisły w okresie wpływów rzymskich i we wczesnym 

średniowieczu / Robert Dąbrowski.- Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM,  2007.

(Seria Antropologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN  0137-1460 ;  nr 23)


SZMYGIN Bogusław  II.330

Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa :  podsumowanie 

projektu : Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO -opracowanie deklaracji wyjatkowej wartosci i wskaźników monitoringu na 

podstawie doświadczeń Norwegii i Polski /red. nauk. Bogusław Szmygin.

Warszawa :  Polski Komitet Narodowy ICOMOS ;  Narodowy Instytut Dziedzictwa,  2011.

Płyta zawiera materiały dot. projektu: "Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - opracowanie deklaracji wyjatkowej uniwersalnej 

wartości i wskaźników monitoringu na postawie doswiadczeń Norwegii i Polski". 

Beneficjent projektu Polski Komitet ICOMOS.
MARCINIAK Arkadiusz  II.331

Współczesne oblicza przeszłości /  red. Arkadiusz Marciniak, Danuta Minta-Tworzowska, 

Michał Pawleta.- Poznań :  Wydawnictwo Poznańskie,  2011.
DOMASŁOWSKI Wiesław  II.332

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna /  pod red. Wiesława

Domasłowskiego ; [aut.: Ewa Derkowska-Rybicka et al.].

Toruń :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  2011.


ZOŁOTEŃKI Dawid  XXI-d.88

Galia u schyłku panowania rzymskiego :  administracja cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w 

latach 455-486 /  Dawid Zołoteńki.- Kraków :  Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",  2011.

(Notos, Scripta Antiqua et Byzantina ;  vol. 6)


BALARD Michel  XX.280

Łaciński wschód :  XI-XV wiek /  Michel Balard ; przekł. Waldemar Ceran.

Kraków :  Wydawnictwo WAM,  2010.
GROTOWSKI Piotr Ł  XX.281

Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843-1261) :  studia nad ikonografią uzbrojenia i ubioru / 

Piotr Łukasz Grotowski.-Kraków :  Wydawnictwo WAM,  2011.
BONAREK Jacek XX.282

Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert :  znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce 

bizantyńskiej w XI wieku /  Jacek Bonarek.-Kraków :  Tow. Wyd. "Historia Iagellonica",  2011.
DOBROWOLSKI Witold  XIV.1560

Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego :  próba rekonstrukcji kolekcji /  Witold Dobrowolski.

Warszawa :  Witold Dobrowolski :  Muzeum Pałac w Wilanowie,  cop. 2007.
HANSEN Mogens Herman  XVIII-b.151

Polis :  wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności /  Mogens 

Herman Hansen ;przekł.: Andrzej Kulesza, Ryszard Kulesza ; red. nauk. i wstęp Ryszard Kulesza.

Warszawa :  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  cop. 2011.


CZICHON Rainer Maria  BW/II.M.8/4

WERNER Peter 

Die bronzezeitliche Keramik /  Rainer M. Czichon und Peter Werner.Wiesbaden:Harrassowitz Verlag, 2008.(Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient Gesellschaft. Ausgrabungen in Tall 

Munbāqa-Ekalte /Herausgeg. von Dittmar Machule ;  4)

( Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient-Gesellschaft, ISSN  0342-4464 ;118)


PAWLAK Marcin  XVIII-b.152

Rzymski Peloponez :  greckie elity polityczne wobec cesarstwa /  Marcin Pawlak.

Kraków :  Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",  2011.
DUMMETT Jeremy XIX-m.102

Syracuse city of legends :  a glory of Sicily / Jeremy Dummett.-London :  I. B. Tauris, 2010.


STEBNICKA Krystyna BW/S.87

Tożsamość diaspory :  Żydzi w Azji Mniejszej okresu Cesarstwa /  Krystyna Stebnicka.

Warszawa :  Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa,  2011.
MIGLUS Peter A  BW/VI.H.2/14

MÜHL Simone 

Between the cultures :  the central Tigris region from the 3rd to the 1st Millennium B.C. : conference 

at Heidelberg, January 22nd-24th, 2009 /  edited by Peter A. Miglus & Simone Mühl.

Heidelberger :  Heidelberger Orientverlag,  2011.

(Heidelberger Studien zum Alten Orient \Heraus. von H. Hauptmann, P. A. Miglus ; Bd. 14)

 Publikacja zawiera referaty jakie były wygłoszone w Heidelbergu, 22-24 stycznia 2009.


BULLIET Richard W  XXIV.35

The patricians of Nishapur : a study in medieval Islamic social history /  Richard W. Bulliet.

Cambridge :  Harvard University Press,  [2008].( Harvard Middle Eastern Studies ; 16)
DE RYNCK Patrick  II-a.26

Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce :  rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów –od Giotta do Goi /  Patrick de Rynck ; przekł. Piotr Nowakowski.

Kraków :  Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,  cop. 2009.
MACHAJEWSKI Henryk  X-a.113

Ceramika rzemieślnicza jako źródło do badań nad zróżnicowaniem garncarstwa kultury przeworskiej / 

red. Henryk Machajewski, Beata Jurkiewicz ; Uniwersytet Gdański, Akademia Humanistyczna im.

Aleksandra Gieysztora Pułtusk.-[Gdańsk] :  Instytut Archeologii, Uniwersytet Gdański ; Pułtusk : 

Instytut Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,  2010.

Materiały z sesji zorganizowanej w dniach 8-9 lutego 2007 r. przez Instytut Antropologii i Archeologii

Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
WĘCOWSKI Marek  XVIII-f.102

Sympozjon, czyli wspólne picie :  początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.) / 

Marek Węcowski.- Warszawa :  Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa,  2011.
KLENGEL-BRANDT Evelyn BW/II.K.18

Tall Knēdiǧ :  die Ergebnisse der Ausgrabungen des Vorderasiatischen Museums Berlin in Nordost-Syrien von 1993 bis 1998 /  von Evelyn Klengel-Brandt, Sabina Kulemann-Ossen und Lutz Martin 

; mit Beiträgen von Katrin Bastert-Lamprichs [et al.] ; herausgegben von der Deutschen Orient-Gesellschaft und dem Vorderasiatischen Museum der Staatlichen Museum zu Berlin 

Preussischer Kulturbesitz. Saarwellingen :  Saarländische Druckerei & Verlag,  2005.

(Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient-Gesellschaft, ISSN  0342-4464 ; 113)
BELJAK Ján  X-a.114

Archeológia Barbarov 2009 :  hospodárstvo Germánov : sídliskové a ekonomické štruktúry od 

Neskorej doby laténskej po včasný stredovek = Archaeology of the Barbarians 2009 : ecomony of the 

Germans : settlementand economic structures from the Late La Tène Period till the early Middle Ages 

Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimir Varsik (ed.).

 Nitra :  Archeologický ústav Slovenskej Akadèmie Vied,  2010.

(Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes ;  t. 10)

 Publikacja zawiera materiały z konferencji: V. Protohistorická Konferencia "Keltské, Germánske a

 včasnoslovanské osídlenie", 21- 25. 09. 2009 Nitra.
 MARÉE Marcel  E/VIII.O.6/192

The Second intermediate period (thirteent-seventeenth dynasties) :  current research, future 

prospects / edited by Marcel Marée. ( Orientalia Lovaniensia Analecta ;  192)

Leuven ;  Paris ;  Walpole :  Uitgeverij Peeters and Departement Oosterse Studies,  2010.


PENSABENE Patrizio  XIX-h.89

Marmi colorati e marmi ritrovati della Villa Romana del casela :  catalogo mostra archeologica /  a cura

di Patrizio Pensabene e Paola Donatella Di Vita.    Katalog marmurów i katalog muzealny.

Piazza Armerina :  Museo archeologico regionale della Villa Romana del Casale,  2008.


VICTOR Sextus Aurelius  XV-c.59

Brewiaria dziejów rzymskich /  z jęz. łac. przeł. Przemysław Nehring i Barbara Bibik przy współpr.

Jolanty Skorackiej oraz Piotra Woźniczki ; wstępem i przypisami opatrzył Przemysław Nehring.

Warszawa :  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,  cop. 2010.

( Akme. Źródła Starożytne ;  t. 1)
CICERO Marcus Tullius  XV-a.Ci.5

O mówcy /  Marek Tulliusz Cyceron ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Bartosz Awianowicz.

Kęty :  Wydawnictwo Marek Derewiecki ,  2010. (Ad Fontes : seria dwujęzyczna ;  t. 19)
Iosephus Flavius  XV-a.Flav.1

Przeciw Apionowi ;  Autobiografia /  Józef Flawiusz ; z jęz. grec. przeł. oraz wstępem i komentarzem

opatrzył Jan Radożycki.- Wyd. 2 popr. i uzup. -  Warszawa :  Oficyna Wydawnicza Rytm,  2010.
IOANNIDES Marinos  X.247/1

The e-volution of international communication technology in cultural heritage :  where hi-tech touches 

the past : risks and challenges for the 21st century : project papers from the joint event CIPA/VAST/

EG/EuroMed 2006,30. October - 4. November 2006, Nicosia, Cyprus ed. by M. Ioannides [et al.].

Budapest :  Archaeolingua,  2006. (Epoch Publication)
IOANNIDES Marinos  X.247/2

The e-volution of international communication technology in cultural heritage :  where hitech touches 

the past : risks and challenges for the 21st century : short papers from the joint event CIPA/VAST/EG/

EuroMed 2006,30. October - 4. November 2006, Nicosia, Cyprus /  ed. by M. Ioannides [et al.].

Budapest :  Archaeolingua,  2006. (Epoch Publication)
ANDALORO Maria  XX.284/1

La pittura medievale a Roma, 312-1431 :  Atlante - percorsi visivi.  1,  Suburbio, Vaticano, Rione Monti

Maria Andaloro ; Università della Tuscia - Viterbo, Regione Lazio.-Viterbo :  Università della Tuscia ;  

Milano :  Jaca Book,  2006.


ANDALORO Maria  XX.283/1

La pittura medievale a Roma, 312-1431 :  corpus e atlante.  Corpus, Vol. 1,  L'orizzonte tardoantico e

le nuove immagini, 312-468 /  Maria Andaloro, Serena Romano ; Università della Tuscia - Viterbo, 

Regione Lazio.Prima edizione italiana-Viterbo :  Università della Tuscia ;  Milano :  Jaca Book,  2006.


ROMANO Serena XX.283/4

La pittura medievale a Roma, 312-1431 :  corpus e atlante. , Corpus, Vol. 4,  Riforma e tradizione,

1050-1198 /  Serena Romano, Maria Andaloro ; Università della Tuscia - Viterbo, Regione Lazio.

Prima edizione italiana.- Viterbo :  Università della Tuscia ;  Milano :  Jaca Book,  2006.


JOHNSTONE Paul AP 24690

The sea-craft of prehistory /  Paul Johnstone ; prep. for publication and with a new foreword by Seán

McGrail.- 2nd ed.- London ;  New York :  Routledge & Kegan Paul,  2004.
SENATUS VI.145/1 

Senatus consultum de Cn. Pisone patre =  Uchwała senatu rzymskiego w sprawie Gnejusza Pizona 

ojca / przekł. i komentarz: Teresa Fabiszak, Przemysław Matela, Paweł Sawiński ; pod red. Teresy 

Fabiszak.- Poznań :  Wydaw. Naukowe UAM,  1998.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898  ; z. 1)
TABULA VI.145/2 

Tabula Siarensis :  senatus consultum  de honoribus meritis Germanici Caesaris = Uchwała senatu 

rzymskiego w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara /  przekł. i koment. Teresa Fabiszak, 

Małgorzata Idczak, Paweł Sawiński ; pod red. Teresy Fabisiak.-Poznań :  Wydaw. Nauk. UAM,  2001.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z. 2)
Augustyn  VI.145/3

Epistola sancti Augustini ad Fabiolam (Ep. 20* Coll. Divjak) =  List świętego Augustyna do Fabioli / 

wstęp, przekł. i komentarz Jacek Pudliszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poznań :  Wydaw. Naukowe UAM,  2002.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z. 3)
Plutarchus  VI.145/4

De Iside et Osiride =  O Izydzie i Ozyrysie /  Plutarchus ; przekł., wstęp i objaśnienia Anna Pawlaczyk.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003. (Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe 

Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z. 4)


Cassius Dio Cocceianus  VI.145/5

Oratio Maecenatis :  (Historia Romana LII 14-40) = Mowa Mecenasa : (Historia rzymska LII 14-40) / Cassius Dio Cocceianus ; przekł. i koment. Magdalena Stuligrosz, Paweł Sawiński.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM,  2004.(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z. 5)
Ambroży  VI.145/6

De ara Victoriae in Curia Romana litigium :  sancti Ambrosii episcopi Mediolani Epistulae LXXII et LXXIII et Q. Aurelii Symmachi praefecti Urbis Romae Relatio (tertia) = Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii 

Rzymskiej : listy 72 i 73 świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, oraz Trzecia Mowa Symmacha, 

prefekta Miasta Rzymu / przekł. i objaśnienia Polikarp Nowak ; wstęp Kazimierz Ilski. 

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  2005. (Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z.6)
Julian  VI.145/7

Epistula ad curiam et populum atheniensem =  List do rady i ludu ateńskiego /  Imperatoris Iuliani ;

przekł., wstęp i objaśnienia Anna Pająkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  2006. (Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, , ISSN  1506-5898 ; z. 7)


TABULA VI.145/8 

Tabula hebana :  rogatio Valeria Aurelia de honoribus meritis Germanici Caesaris = Tablica z heby : 

wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara

przekł. Teresa Fabiszak i Paweł Sawiński ; konsultacja Magdalena Stuligrosz ; kom. Paweł Sawiński, 

Jacek Wiewiorowski.-Poznań :  Wyd. Nauk. Uniwer. im. Adama Mickiewicza,  2006.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-

5898 ; z. 8)
EDICTUM VI.145/9 

Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium =  Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych 

Na sprzedaż /  przekł., wstęp i oprac. Agnieszka i Piotr Barańscy, Paweł Janiszewski. 

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych,ISSN  1506-5898 ; z. 9)
TACITUS Publius Cornelius  VI.145/10

Germania /  P. Cornelius Tacitus ; przekł. Tomasz Płóciennik ; wstęp i komentarz Jerzy Kolendo.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  2008.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych,ISSN  1506-5898 ; z. 10)


Plutarchus  VI.145/11

Aquane an ignis utilior =  O tym, co jest bardziej pożyteczne: woda czy ogień /  Plutarchus ; przekł.,

wstęp i objaśn. Magdalena Stuligrosz.- Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM,  2008.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, , ISSN  1506-5898 ; z. 11)


Corpus iuris civilis VI.145/12

De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat (Digesta 11, 7) =  O rzeczach 

poświęconych (zmarłym) i kosztach pochówku oraz Jak należy zorganizować pogrzeb 

(Digesta 11, 7). De mortuo inferendo et sepulchro aedificando (Digesta 11, 8) = O grzebaniu zmarłych 

i budowie grobowca (Digesta 11, 8). De sepulchro violato (Digesta 47, 12) = O zbezczeszczonym 

grobie (Digesta 47, 12) /  przekł., wstęp i objaśnienia Jacek Pudliszewski.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  2009. (Fontes Historiae Antiquae = Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych,ISSN  1506-5898 ; z. 12)
Julian  VI.145/13

Misopogon, czyli Nieprzyjaciel brody =  Misopōgōn /  Julian Apostata ; przekł. wstęp i objaśnienia

Anna Pająkowska.- Poznań :  Wydawnictwo Naukowe,  2009.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych,ISSN  1506-5898 ; z. 13)

  

Germanicus Caesar  VI.145/15

Germanicus Julius Caesar Aratea  =  Germanik Juliusz Cezar Aratea /  przekł., wstęp i koment. 

Elżbieta Bielecka.-Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  2010.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych,  ISSN  1506-5898 ; z. 15)


Pseudo-Hyginus VI.145/18

Pseudo-Hygini De metatione castrorum =  O wytyczaniu obozów wojskowych /przekł., wstęp i koment.

Ireneusz Łuć i Krzysztof Królczyk.-Poznań :  Wyd. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza,  2010. (Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z. 18)
VICTOR Sextus Aurelius  VI.145/17

Sexti Aurelii Victoris Historiae abbreviatae :  ab Augusto Octaviano, id est a fine Titi Livii usque ad

consulatum decimum Constantii Augusti et Iuliani Caesaris tertium = Zarys historii cesarzy : od 

Augustyna Oktawiana, czyli od końca dzieł Tytusa Liwiusza aż do dziesiątego konsulatu Augusta 

Konstancjusza i trzeciego konsulatu Cezara Juliana /  przekł., wstęp, koment. Ignacy Lewandowski.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  2010. ( Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z. 17)


Cassius Dio Cocceianus  VI.145/19

Libri Flaviani :  (Historia Romana LXV-LXVII) = Księgi Flawijskie : (Historia rzymska LXV-LXVII) / 

Cassius Dio Cocceianus ; przekł. Marta Kaźmierska, Dorota Latanowicz-Domecka ; 

pod red. Sylwestra Dworackiego ; wstęp i koment. Leszek Mrozewicz.

Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM,  2011.(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, , ISSN  1506-5898 ; z. 19)
CICERO Marcus Tullius  VI.145/20

Constitutio iuridicialis assumptiva (De inventione I 14-15; II 62-109) =  Status sprawiedliwościowy

względny (O wyszukiwaniu argumentów (De inventione I 14-15; II 62109)/Marcus Tullius Cicero 

przekł.,Maciej Grelka.-Poznań :  Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011. (Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, , ISSN  1506-5898 ; z. 20)


Laudatio Turiae  VI.145/21

Laudatio Turiae - funebris oratio uxori dedicata =  Pochwała Turii rzymska mowa pogrzebowa ku 

czci żony wprow., przekł. i koment. Maciej Jońca.Poznań :  WNUAM,  2011.

(Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, ISSN  1506-5898 ; z. 21)


SOMMER Michael  BW/S.88

Roms orientalische Steppengrenze :  Palmyra, Edessa, Dura-Europos, Hatra : eine Kulturgeschichte von Pompeius bis Diocletian /  Michael Sommer.

Stuttgart :  Franz Steiner Verlag, 2005.(Oriens et Occidens, , ISSN  1615-4517 ;  Bd. 9)

Pobieranie 155.73 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna