Klub Sportów Wodnych academia nautica 02-956 Warszawa ul. Lentza 35Pobieranie 19.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.31 Kb.
Klub Sportów Wodnych ACADEMIA NAUTICA
02-956 Warszawa ul. Lentza 35 www.anw.pl e-mail: info@anw.pl tel. 22-651-90-35 fax 22-642-51-20

Konto w banku BPH S.A. Oddział w Warszawie nr 95 1060 0076 0000 3260 0157 7272

………………………….dnia, …………………..

Oświadczenie kandydata na certyfikat ISSA

Inland Skipper / Inshore Skipper

Ja……………………………………………………………….., ur……………………

zamieszkały …………………………………………………………………………………….

oświadczam, że posiadam następujące żeglarskie uprawnienia i certyfikaty kompetencji:Rodzaj uprawnień

Numer

Rok uzyskania

oraz że odbyłem staż na morzu jak poniżej (w przypadku ubiegania się o certyfikat Inshore Skipper):Jacht

termin

Akwen

Ilość godzin

na morzu

Ilość mil

morskich

Funkcja na jachcie


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania certyfikatu ISSA TAK NIE


Podpis kandydata Podpis przyjmującego oświadczenie
………………………………………. ………………………………………
: img
img -> Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela
img -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 26 – 27 marca 2011 r. Sobota 26 marca 2011r
img -> Policealne Studium Logistyki „Edukacja” Wydział zaoczny Plan zajęć 9 – 10 kwietnia 2011 r. Sobota 9 kwietnia 2011r
img -> W jakim trybie prowadzona jest korespondencja w inmarsat c, jakie są wady?
img -> Rodzaje łĄczności w morskiej słUŻ-bie ruchomej
img -> Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okaziciela
img -> Bezzałogowy harpy
img -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
img -> Temat: Emisja Obligacji Serii A9 Banku Millennium S. A
img -> Ludowy historyk
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna