Kobieta w świecie grecko-rzymskim lista zagadnień do egzaminuPobieranie 8.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.42 Kb.
KOBIETA W ŚWIECIE GRECKO-RZYMSKIM – LISTA ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU
Gwiazdką oznaczone są zagadnienia nie obowiązujące studentów I roku.


 1. Przedstawienia ikonograficzne Amazonki, obraz Amazonki w świecie antycznym, mitologia

 2. *Pochówki kobiet z bronią – obszar występowania, kultury / ludy, problemy interpretacyjne

 3. Poetki w starożytnej Grecji – przedstawienia ikonograficzne, wybitne poetki

 4. Mitologia i kulty „kobiece” w Grecji; kobiety i legendy związane z początkami Rzymu

 5. Kobieta w ikonografii greckiej: kore, figurki tanagryjskie, najczęstsze motywy przedstawień na malarstwie wazowym; stela Pauzimache

 6. Kobieta w Atenach klasycznych, kobieta w Sparcie – kategorie społeczne; epikleroi, oikos, kyrios; rozróżnianie pojęć: gynaikonitis, gynaikokratia, gynaikonomoi

 7. Dom grecki i rzymski i zabytki kultury materialnej związane z kobietami; rozpoznawanie zabytków, metody określania „przestrzeni kobiecej”

 8. Zawody kobiet w Grecji i Rzymie; prostytucja i pojęcie miłości w antyku, Afrodyta w ikonografii, *spintriae

 9. Ubiór i biżuteria kobieca w Grecji i Rzymie; ubiór dzieci z rodzin arystokratycznych; rozpoznawanie ubioru i elementów ubioru grecko-rzymskiego i barbarzyńskiego

 10. Etruski – ikonografia, obraz kobiet etruskich u Rzymian

 11. Imię kobiety w Grecji i Rzymie – struktura, imiona a pozycja społeczna

 12. Rodzina w Rzymie (struktura rodziny, pozycja kobiety, wiek zamążpójścia itp.), małżeństwo w Rzymie (terminy, rodzaje związków, ceremonia ślubna, zmiany w okresie wczesnochrześcijańskim); Nozze Aldobrandini, przedstawienia małżeństw w ikonografii nagrobnej, |*Columna lactaria i mit Pero i Cimona

 13. *Prawa julijskie oraz ius liberorum – ogólna treść i założenia, przyczyny ustanowienia; różnice prawne związków a pozycja społeczna partnerów; lex Minięcia, senatusconsultum Claudianum z 52 r.; pojęcia: ingenua, serva, liberta; tutela i tutor, *univira,

 14. Rozpoznawanie zabytków: najbardziej znane zabytki ikonograficzne przedstawiające sceny z życia codziennego kobiet lub kobiety (relief z Nijmegen, portrety fajumskie, mozaiki z Pizza Armerina, *relief gladiatrix z Halikarnasu, *stela z Epinal, sarkofagi małżeńskie z Vulci, *malarstwo pompejańskie, *mozaika z kościoła San Vitale

 15. *Kobiety w środowisku wojskowym – problemy, stanowiska i świadectwa: Vindolanda, Ellingen

 16. *Cesarzowe na monetach i w ikonografii – rozpoznawanie fryzur

 17. Kobiety świata antycznego: np. Nikandra z Naksos, Olimpias, Kleopatra VII, Teuta, Phryne, Roxana (żona Aleksandra), Xantippe, *księżniczki syryjskie (Julia Domna, *Mamaea, Maesa, *Soaemias), *św. Thais, Vipsania Agrippina (St.), Julia Agrippina (Mł.), *Antonia Mł., Aspazja, Berenike II Kyrenajska, Buddika, Faustyna Mł., Hypatia, Julia (córka Augusta), Pompeia (żona Cezara), Liwia Druzylla (żona Augusta), *Marcia (żona Katona), Poppaea Sabina (matka) i Valeria Messalina, Poppaea Sabina (żona Nerona), *Monika (matka św. Augustyna), Neaera, Oktawia (siostra Augusta), *Vibia Perpetua, Laelia Galla Placida, św. Helena, Amalasuntha, cesarzowa Teodora,

Powyższy spis zagadnień proszę traktować orientacyjnie. Obowiązuje Państwa znajomość zalecanych fragmentów lektur. Na egzaminie mogą się pojawić zabytki i pojęcia nie wymienione w powyższym spisie, lecz ściśle związane z tematami.


Egzamin odbędzie się 8.06, o godz. 9.45 w sali 212 i będzie trwał 90 minut. Przewiduję formę testu zawierającą ilustracje, odpowiedzi do wyboru oraz jedno pytanie problemowe.
Wyniki egzaminu podane będą na stronie internetowej w zakładce „ogłoszenia”. Egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej jesienią; termin podam po ogłoszeniu wyników.
UWAGA: DO 1.06 PROSZĘ PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWIERAJĄCE IMIĘ I NAZWISKO, NR INDEKSU I ROK STUDIÓW na adres: agnieszka.tomas@wp.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna