Kobiety w historii XX wieku Cele lekcjiPobieranie 20.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.68 Kb.

Kobiety w historii XX wieku

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń zna osiągnięcia kobiet, które żyły i tworzyły w XX wieku.

b) Umiejętności


Uczeń:

 • potrafi wymienić osiągnięcia kobiet tworzących w XX wieku i określić ich znaczenie dla rozwoju kultury, społeczeństwa, nauki,

 • czyta ze zrozumieniem,

 • układa pytania do tekstu,

 • poszukuje informacji,

 • dokonuje analizy i syntezy informacji.

2. Metoda i forma pracy


Praca z tekstem, pytania do eksperta, burza mózgów, rozmowa, praca z klasą, praca w grupach, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne


Arkusze papieru, pisaki, karty pracy dla grup.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Na tydzień przed zajęciami nauczyciel wybiera 4 uczniów, których zadaniem jest wcielenie się w rolę ekspertów. Każdy z nich musi zdobyć i przyswoić sobie jak największą ilość informacji dotyczących wskazanej przez nauczyciela postaci.

Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje wraz z uczniami salę do zajęć w taki sposób, aby wydzielone zostały 4 miejsca dla ekspertów oraz 4 stanowiska pracy dla zespołów.

b) Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu zajęć. Na tablicy zapisuje hasło „Kobiety XX wieku”. Uczniowie podają imiona i nazwiska znanych im sławnych kobiet, których życie i twórczość przypadły na XX wiek. Powinni też określić, jakie były ich osiągnięcia lub z jakimi dziedzinami były związane.

 2. Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każdej z nich przydziela do opracowania sylwetkę jednej ze sławnych kobiet XX wieku. (załączniki 1- 4).

 3. Uczniowie zapoznają się z zasadami pracy grupy oraz zasadami przebiegu spotkania z ekspertami (załącznik 5).

 4. Uczniowie w grupach opracowują 5 pytań do ekspertów. Tekst, który otrzymali od nauczyciela, jest dla nich materiałem pomocniczym.

 5. Eksperci odpowiadają na pytania swoich kolegów. Każda grupa zadaje po 3 pytania spośród 5, które opracowała.

 6. Uczniowie w grupach opracowują 4 plakaty dotyczące biografii i osiągnięć sławnych kobiet. Pracami grup kierują eksperci, których do zespołów przydziela nauczyciel.

 7. Prezentacja plakatów.

c) Faza podsumowująca


Dyskusja na temat znaczenia osiągnięć kobiet dla rozwoju nauki, kultury, społeczeństwa.

Nauczyciel wraz z uczniami ocenia przygotowanie ekspertów, a następnie plakaty.

Uczniowie organizują w klasie wystawę plakatów.

5. Bibliografia


 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel

 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Teresa_z_Kalkuty

 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie

 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher

 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel

 6. Królikowski J., Tołwińska – Królikowska E., Metody nauczania, [w:] Europa na co dzień, pod red. M. Taraszkiewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1997, s. 1-124/R-IV

6. Załączniki


załącznik 1.

Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel - znana jako Coco Chanel to niewątpliwie kobieta sukcesu. Urodziła się w ubogiej rodzinie 19 sierpnia 1883 r. w Saumur we Francji. Mając 12 lat, trafiła do sierocińca. Zdobyła solidne zawodowe wykształcenie szwaczki. Swoją karierę zaczynała, śpiewając w kabaretach, gdzie nazwano ją Coco. Dzięki pomocy przyjaciół stała się właścicielką sklepu z konfekcją damską, co była początkiem jej wielkiej kariery.
Zawzięta, dumna i uparta - tak opisywali ją znajomi. Obracała się w towarzystwie wyższych sfer. Rozmiłowana w prostocie i precyzji, tworzyła z myślą o kobiecie pracującej zawodowo i natychmiast zyskała klientki na całym świecie. Szmizjerka, słynny kostium Chanel, mała czarna sukienka, wreszcie perfumy Chanel No°5 zapewniły wyjątkowe miejsce Coco w świecie mody i są rozpoznawalne jako jej pomysły do chwili obecnej.

Coco Chanel zmarła 10 stycznia 1971 r.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Coco_Chanel

załącznik 2.

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Była wybitną uczoną polską, ale większość życia i kariery naukowej spędziła we Francji. Zajmowała się badaniami z zakresu fizyki i chemii.

Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Była prekursorem nowej gałęzi chemii - radiochemii.

Maria Skłodowska-Curie dwukrotnie została wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy w roku 1903 z fizyki wraz z mężem Piotrem Curie za badania nad odkrytym przez Antoine Henri Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, a drugi raz w roku 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie.

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 r. w Sancellmoz we Francji.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie

załącznik 3.

Matka Teresa z Kalkuty urodziła się w 1910 roku w Skopje (obecnie Macedonia) jako Agnes Gonxha Bojaxhiu. Z pochodzenia była Albanką. Już w wieku 12 lat poczuła powołanie do służby zakonnej. Sześć lat później wstąpiła do zakonu sióstr loretanek w Irlandii, przyjmując imię zakonne Teresa. Swój nowicjat odbywała w Indiach. Tam od 1929 pracowała w katolickiej szkole dla dziewcząt w Kalkucie, której została później dyrektorką.

W 1946 roku miała usłyszeć wezwanie od Boga, by pomagać biednym i opuszczonym. W 1948 przywdziała charakterystyczne białe sari z niebieskim obrzeżem. Za zgodą papieża Piusa XII wyszła na ulice Kalkuty pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. Do końca pracowała, pomagając ludziom, apelując jednocześnie zawsze o poszanowanie godności drugiego człowieka, czynnie sprzeciwiała się aborcji, eutanazji i antykoncepcji. W 1950 roku założyła zgromadzenie sióstr Misjonarek Miłości, które prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających.

W 1979 za swoją pracę Matka Teresa otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Matka Teresa zmarła na zawał serca 5 września 1997 w Kalkucie. Od 2003 roku błogosławiona.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Teresa_z_Kalkuty

załącznik 4.

Margaret Thatcher , a właściwie Wielce Honorowa Margaret Hilda baronessa Thatcher urodziła się 13 października 1925 r. w Grantham we wschodniej Anglii.

Z wykształcenia chemik. Zapisała się w historii jako polityk brytyjski i premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990. W równym stopniu wielbiona, co nienawidzona, Margaret Thatcher wywarła ogromny wpływ na politykę końca XX wieku nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Pod jej przywództwem rozkwit przeżyła prywatna przedsiębiorczość, a terminu „thatcheryzm” zaczęto używać do określania kojarzonego z latami 80. etosu kultu pieniądza.

Nawet sama Margaret Thatcher nie spodziewała się, że za jej życia kobieta zostanie premierem, podobnie jak nie przypuszczała, że w 1979 roku zostanie wybrana na liderkę Partii Konserwatywnej.

Zastała Wielką Brytanię w złym stanie; poziom bezrobocia był wysoki, a dumy narodowej obniżony. Poprowadziwszy kraj do wojny o Falklandy, a następnie ją wygrawszy, udało się jednocześnie rozbudzić w Brytyjczykach uczucia patriotyczne i utrwalić swoją reputację.

Wzmocniła gospodarkę, osłabiając związki zawodowe i wspierając rozwój prywatnej przedsiębiorczości, choć ucierpiał na tym sektor państwowy. Na arenie światowej jej siła i determinacja były powszechnie podziwiane.

Jej apodyktyczny styl sprawowania władzy przysparzał jej jednak w równej mierze zwolenników, co przeciwników. Na skutek wprowadzenia w 1990 roku niepopularnego pogłównego, zmuszona była podać się do dymisji.

Stanowczość w stosunku do strajkujących górników oraz do państw komunistycznych spowodowała nadanie jej przydomku Żelaznej Damy (Iron Lady). Liberalną politykę gospodarczą jej gabinetu ochrzczono mianem thatcheryzmu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher

załącznik 5.

Zasady pracy grup

a) Zapoznajcie się z notatką biograficzną, którą otrzymaliście.

b) Przygotujcie 5 pytań do eksperta dotyczących życia i osiągnięć danej osoby.

Uwaga!


Pytania muszą być jasne i zrozumiałe. Przynajmniej jedno pytanie grupy musi dotyczyć osiągnięć wskazanej wam osoby.

Zasady przebiegu spotkania z ekspertami

a) Grupa wybiera 3 spośród przygotowanych pytań.

b) Każdy ekspert ma na odpowiedź 2 minuty.

c) W sytuacji, gdy ekspert nie wywiązuje się dobrze ze swej roli, jego odpowiedź można przerwać.

d) Zadaniem grup jest notować odpowiedzi ekspertów.7. Czas trwania lekcji


2  45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak

Pobieranie 20.68 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna