Kobiety w polityce, kobiety a władza, parytetPobieranie 16.63 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.63 Kb.
Kobiety w polityce, kobiety a władza, parytet

Opracowania ogólne:


 1. Aktorzy życia publicznego : płeć jako czynnik różnicujący / pod red. Renaty Siemieńskiej. Warszawa : "Scholar", 2003.

 2. Barburska Olga, Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej. "Studia Europejskie" 2002, nr 2, s. 69-93

 3. Barburska Olga, Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych. Cz. 1. "Studia Europejskie" 2007, nr 3, s. 55-79

 4. Barburska Olga, Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych. Cz. 2. "Studia Europejskie" 2007, nr 4, s. 81-113

 5. Barburska Olga, Udział kobiet w polityce w rozszerzonej Unii Europejskiej. "Problemy Zarządzania" 2005, nr 3, s. 114-125

 6. Fuszara Małgorzata, "Niedokończona demokracja" - kobiety, mężczyźni i władza. "Przegląd Socjologiczny" T. 49, [z.] 1, (2000), s. 59-88

 7. Fuszara Małgorzata, Kobiety w polityce.Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007.

 8. Fuszara Małgorzata, Współpraca czy konflikt? : państwo, Unia i kobiety. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2008.

 9. Graff Agnieszka, Świat bez kobiet : płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008.

 10. Inglehart Ronald, Norris Pippa, Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.

 11. Jakubowska Teresa, Barański Jan. Głos kobiet: jaka ma być nowa Europa? "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2007, t. 1, s. 23-26

 12. Kobiety w polityce : wybrane problemy, pod red. Włodzimierza Malendowskiego. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1995

 13. Kobiety we współczesnym świecie : rola i miejsce kobiet w życiu politycznym : praca zbiorowa, pod red. Magdaleny Musiał-Karg i Bartłomieja Seclera. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010.

 14. Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy, red. nauk. Anna Frątczak. Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009.

 15. Kobiety, feminizm, demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009, pod red. Bogusławy Budrowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2009.

 16. Pacześniak Anna, Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce. Wrocław : Wydawnictwo Atla 2, 2006.

 17. Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektywy, pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

 18. Siemieńska-Żochowska Renata Wanda, Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? : o postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce. Warszawa : "Scholar", 2000.

 19. Smolar Aleksander, Porażka Marsa, nadzieja z Wenus [Rola kobiet w życiu politycznym]. "Gazeta Wyborcza" 2003 nr 261 s. 21

 20. Spurek Sylwia, Kobiety, partie, wybory. Łódź ; Warszawa : CPK, 2002.

 21. Stachoń Antoni, Kobiety u władzy. "Dziś" R. 18, nr 4 (2007), s. 93-96

 22. Szwed Magdalena, Kobiety w parlamentach III Rzeczypospolitej Polskiej. "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae" T. 2 (2007), s. 169-185

 23. Wawrowski Łukasz, Polityka równych szans : instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007.

 24. Żukowski Arkadiusz, Partycypacja wyborcza kobiet : wyzwania i dylematy. Toruń : Centrum Studiów Wyborczych. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011.

 25. Żukowski Arkadiusz, Wybory a reprezentacja polityczna kobiet. "Studia Wyborcze" T. 3 (2007), s. 45-67


Opracowania historyczne:


 1. Grabau Agata, Sejm zdobyty? : od praw wyborczych dla kobiet do demokracji parytetowej (1918-2018). "Przegląd" 2008, nr 49, s. 28-29

 2. Kobieta i świat polityki : Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku : zbiór studiów. [T. 3], pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : "DiG", 1994

 3. Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918-1939 : zbiór studiów. [T. 3 cz. 2], pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996

 4. Kondratowicz Ewa, Szminka na sztandarze : kobiety Solidarności 1980-1989 : rozmowy. Warszawa : "Sic!", cop. 2001.

 5. Lobby kobiet w polskim parlamencie 1989-2005 / [materiały do książki przygot. i oprac. Karolina Marszał ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Parlamentarna Grupa Kobiet].Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005.Opracowania nt. parytetu:


 1. Batko-Sonik Liliana, Demokracja parytetowa. "Rzeczpospolita" (W3) 2010, nr 45, s. A12-A13

 2. Bobowska Maria, Czy parytet to dobra rzecz? "Niedziela" (A) 2010, nr 11, s. 36

 3. Co to jest parytet? Warszawa : Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, 2002.

 4. Fuszara Małgorzata, Parytet to nie wszystko, rozm. przepr. Agata Grabau. "Przegląd" 2009, nr 49, s. 14-17

 5. Grabau Agata, Parytet niejedno ma imię. "Przegląd" 2010, nr 8, s. 32-33

 6. Jackowski Jan Maria, Parytety, czyli współczesna wieża Babel. "Nasz Dziennik" 2009, nr 189, s. 12-13

 7. Jędrysik Miłada, Władzy raz zdobytej... : Polska : debata o parytetach. "Gazeta Wyborcza" 2010, nr 49, s. 19

 8. Kluzik-Rostkowska Joanna, Nie lękajcie się : sejm o parytetach, rozm. przepr. Przemysław Wilczyński. "Tygodnik Powszechny" 2010, nr 49, s. 12

 9. Milewicz Ewa, Polityk nie ma płci : dyskusja o parytecie. "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 181, s. 15

 10. Monkos Anna, Parytet skłócił kobiety. "Dziennik Gazeta Prawna" 2009, nr 254, s. A2

 11. Nie chcemy parytetów! : list otwarty. "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 160, s. 23

 12. Nie chcemy parytetów! "Rzeczpospolita" (W3) 2009, nr 160, s. A14-A15

 13. Nowicka Wanda, Nie chcemy kobiet zmuszać. "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 174, s. 21 (Dot. listu otwartego przeciwniczek parytetu dla kobiet w polityce)

 14. Parytety: droga do równości czy regres demokracji : Monika Michaliszyn, Kazimiera Szczuka, Magdalena Środa i Liliana Sonik spierały się w redakcji DGP o to, czy parytety są dla kobiet szansą, rozm. przepr. Renata Kim, Anna Monkos. "Dziennik Gazeta Prawna" 2010, nr 12, s. A14-A15

 15. Radziszewska Elżbieta, Parytety to mydlenie oczu, rozm. przepr. Małgorzata Subotić. "Rzeczpospolita" (W3) 2010, nr 38, s. A3

 16. Skotnicki Krzysztof, Szmyt Andrzej, Wieruszewski Roman, [Opinie] w sprawie wprowadzenia parytetu płci na listach wyborczych. "Przegląd Sejmowy" R. 18, nr 3 (2010), s. 127-146

 17. Stylińska Teresa, Zabawa w kwoty : kobiety w polityce. "Tygodnik Powszechny" 2009, nr 31, s. 29

 18. Szczepionka, sprawiedliwość czy interes elit? : o parytecie : [dyskusja], Michał Kozłowski, Teresa Święćkowska, Piotr Szumlewicz, Anna Zawadzka, Piotr Rymarczyk, Katarzyna Szumlewicz. "Bez Dogmatu" Nr 83 (2010), s. 7-9

 19. Śledzińska-Simon Anna M., Dajcie im szansę : o parytetach raz jeszcze. "Przegląd Powszechny" R. 127, nr 5 (2010), s. 30-37

 20. Środa Magdalena, Parytety, parytety... "Newsweek Polska" 2009, nr 44, dod. "Kobieta", s. 12-13

 21. Środa Magdalena, Równe dziś czy za sto lat? rozm. przepr. Ewa Rosolak. "Trybuna" 2009, nr 177, s. 2. (Dot. dyskusji na temat wprowadzenia parytetu)

 22. Winczorek Piotr, Nie taki parytet straszny. "Rzeczpospolita" (W3). - 2009, nr 176, s. A14. Polem. z: Nie chcemy parytetów! // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 160.

 23. Zgliczyński Stefan, Parytet, czyli jak zamknąć usta kobietom : emancypacja przez przemilczenie. "Le Monde Diplomatique" (Ed. polska) 2009, nr 8, s. 3

: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Pobieranie 16.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna