Kod 22 Typ przedmiotuPobieranie 49.53 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar49.53 Kb.

Akustyka


Kod

6.2.22

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Prowadzący

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rakowski

 • prof. Krzysztof Szlifirski

 • prof. UMFC, dr hab. Jan Żera

 • dr Maria Tajchert

 • mgr inż. Piotr Rogowski

Akustyka fizyczna (semestr 2) – dr hab. Jan Żera
Podstawy słyszenia (semestr 3) – prof. dr hab. Andrzej Rakowski
Teoria sygnałów (semestr 4) – mgr inż. Piotr Rogowski
Akustyka pomieszczeń (semestr 5) – dr Maria Tajchert
Akustyka muzyczna (semestr 5) – prof. Krzysztof Szlifirski


Rodzaj zajęć

 • zajęcia zbiorowe

ECTS

rok/semestr

suma

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punkty

 

2

2

2

3

 

 

 

 

 

9

Liczba godz. w tyg.

 

2

2

2

4

 

 

 

 

 

 

Liczba godz. w sem.

 

30

30

30

60

 

 

 

 

 

150

Rodzaj zaliczenia

 

k

k

k

ek

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: k - Kolokwium; ek - Egzamin Końcowy;

 Wymagania wstępne

Cel nauczania

Semestr 2
– poznanie podstaw akustyki niezbędnych do studiowania dalszych działów przedmiotu.
Semestr 3
– poznanie podstaw psychoakustyki (w tym zasady działania organu słuchu i mowy), umożliwiające dalsze studiowanie innych dziedzin akustyki.
Semestr 4
– poznanie teorii sygnałów oraz technologii analizy i przetwarzania sygnałów.
Semestr 5
– poznanie zjawisk i prawidłowości występujących w polu akustycznym we wnętrzach;
– poznanie zasad działania tradycyjnych i elektronicznych instrumentów muzycznych i organu mowy (w tym: cechy i charakterystyki akustyczne, zasady syntezy dźwięku) oraz systemów i skal muzycznych.

Program nauczania

Semestr 2
Akustyka fizyczna

 1. Systematyka dyscypliny Akustyka.

 2. Drgania, składania drgań, reprezentacje rzeczywiste i zespolone ruchu drgającego.

 3. Ruch drgający prosty, nietłumiony, tłumiony, tłumiony z wymuszeniem harmonicznym.

 4. Odpowiedzi układu drgającego na pobudzenie impulsowe i jednostkowe.

 5. Ruch falowy.

 6. Wielkości charakteryzujące falę akustyczną (przesunięcie akustyczne, prędkość akustyczna, ciśnienie akustyczne, potencjał akustyczny, natężenie dźwięku, impedancja akustyczna).

 7. Poziom ciśnienia akustycznego, poziom natężenia dźwięku, decybele.

 8. Równanie ruchu falowego dla fali akustycznej.

 9. Rozchodzenie się fal akustycznych w ośrodku bez odbić, rodzaje fal akustycznych, pole bliskie i pole dalekie.

 10. Rozchodzenie się fal akustycznych w różnych ośrodkach (powietrze, inne gazy, woda, ośrodki stałe, fale na granicy ośrodków).

 11. Zjawiska falowe w ośrodku akustycznym ograniczonym.

 12. Źródła akustyczne.

 13. Przeszkoda w polu fali akustycznej.

 14. Rezonator Helmholtza.

 15. Analogie elektro-mechaniczne.

Semestr 3
Podstawy słyszenia

 1. Pojęcia wstępne.

 2. Ucho zewnętrzne i środkowe.

 3. Ucho wewnętrzne.

 4. Wczesne teorie słyszenia wysokości dźwięku.

 5. Selektywność częstotliwościowa słuchu.

 6. Siła bodźca akustycznego a wrażenie głośności.

 7. Maskowanie, stosunek krytyczny, wstęgi krytyczne.

 8. Kodowanie nerwowe wrażeń głośności i barwy dźwięku.

 9. Siła wrażenia wysokości i zależność wysokości od fizycznych parametrów dźwięku.

 10. Wysokość dźwięku jako materiał kodu informacyjnego muzyki.

 11. Zapamiętywanie elementarnych wrażeń słuchowych; słuch absolutny.

 12. Słyszenie kierunkowe i przestrzenne.

 13. Barwa i brzmienie dźwięku.

 14. Hałas, adaptacja, zmęczenie słuchu, głuchota.

Semestr 4
Teoria sygnałów

 1. Systemy informacyjne i sygnały.

 2. Metody analizy sygnałów.

 3. Elementy teorii modulacji.

 4. Sygnały cyfrowe i ich przetwarzanie.

 5. Technika cyfrowa w przetwarzaniu sygnałów fonicznych.

Semestr 5
Akustyka pomieszczeń

 1. Podstawowe właściwości źródeł dźwięku, charakterystyka zewnętrzna źródła dźwięku.

 2. Rozchodzenie się kulistej fali akustycznej w wolnej przestrzeni.

 3. Właściwości materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych.

 4. Odbicie geometryczne promienia akustycznego, zjawisko ugięcia fali, zjawisko pogłosu i echa.

 5. Metoda statystyczna analizy pola akustycznego, pojęcie czasu pogłosu, stałej akustycznej i odległości granicznej.

 6. Metoda falowa analizy pola akustycznego, zjawisko rezonansu akustycznego.

 7. Metoda geometryczna analizy pola akustycznego, pojęcie źródła pozornego, echogram.

 8. Wpływ właściwości akustycznych wnętrza na mikrofonowy obraz dźwiękowy.

 9. Metody projektowania akustycznego wnętrz; przykłady sal koncertowych o dobrych i złych właściwościach akustycznych.

Akustyka muzyczna

 1. Fizyka instrumentów:
  – budowa i klasyfikacja instrumentów muzycznych;
  – pochodzenie i rozwój instrumentów muzycznych;
  – chordofony, idiofony, membranofony, aerofony.

 2. Barwa i dynamika instrumentów:
  rozpoznawalność instrumentów;
  – rola formantów i transjentów;
  – atak i wybrzmienie różnych grup instrumentów.

 3. Systemy i skale:
  – historia skal i systemów;
  – systemy: pitagorejski, Didymosa, naturalny, systemy temperowane.

 4. Promieniowanie kierunkowe instrumentów:
  – wpływ instrumentalisty na promieniowanie instrumentu;
  – charakterystyki kierunkowe różnych grup instrumentów i ich graficzne przedstawienie;
  – znaczenie kierunkowości promieniowania w nagraniach muzycznych.

 5. Synteza dźwięku i instrumenty elektroniczne:
  – metody syntezy dźwięku;
  – syntezatory analogowe i cyfrowe; zasada generacji dźwięku i zmiany parametrów;
  – samplery; system MIDI.

 6. Głos ludzki:
  – budowa aparatu głosowego;
  – fonetyczna, formantowa i czasowa struktura sygnału mowy; dynamika mowy;
  – głos śpiewaczy;
  – kierunkowość głosu ludzkiego.

Metody nauczania

Wykłady z użyciem środków audiowizualnych, ilustrowane slajdami i przykładami dźwiękowymi.Wymagane lektury

 • Miśkiewicz, A. Wysokość, głośność, barwa – badanie wymiarów wrażeniowych dźwięków muzycznych. Warszawa 2002

 • Jorasz, U. Wykłady z psychoakustyki. Poznań 1998

 • Pierce, J. R., David, E. E. Świat dźwięków. Warszawa 1967

 • Żyszkowski, Z. Podstawy elektroakustyki. Wyd. 3, Warszawa 1984

 • Ozimek, E. Dźwięk i jego percepcja – aspekty fizyczne i psychoakustyczne. Warszawa-Poznań 2002

 • Makarewicz, R. Dźwięk w środowisku. Poznań 1994

 • Malecki, I. Teoria fal i układów akustycznych. Warszawa 1964

 • Rakowski, A. Kategorialna percepcja wysokości dźwięku w muzyce. Warszawa 1978

 • Drobner, M. Akustyka muzyczna. Kraków 1973

 • Studia nad wysokością i barwą dźwięku w muzyce. A. Rakowsk (red.), fragmenty: ss. 11, 64, 112, Warszawa 1999

 • Kształtowanie i percepcja sekwencji dźwięków muzycznych. A Rakowski (red.), rozdziały 2, 3, 5, Warszawa 2002

 • Winckel, F. Osobliwości słyszenia muzycznego. Warszawa 1965

 • Wojnar, A. Teoria sygnałów. WNT, Warszawa 1988

 • Hahn, S. Teoria modulacji i detekcji. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990

 • Sobczak, W. Statystyczna teoria systemów przesyłania informacji. WKiŁ, Warszawa 1984

 • Sachs, C. Historia instrumentów muzycznych. Warszawa 1975

 • Meyer, J. Akustik und musikalische Aufführung Praxis. Frankfurt am Main 1972

 • Miszczak, S. Elektroakustyka, Warszawa 1969

 • Sapożkow, M. A. Sygnały mowy. Rozdziały 3 i 5, Warszawa 1963

 • Tadeusiewicz, R. Sygnał mowy. Rozdział 2, Warszawa 1988

 • Kotoński, W. Muzyka elektroniczna. PWM Karków 1989

 • David, M. R. Tully, T. PC a tworzenie muzyki. Warszawa 1994

 • Rakowski, A. Systemy i skale muzyczne. Warszawa 1973

Zaliczenia/egzaminy – terminy, wymagania

 Po każdym semestrze kolokwium – sprawdzian opanowania materiału przewidzianego w programie nauczania w danym semestrze.

 Po semestrze 5 ponadto – egzamin końcowy z całego programu nauczania Akustyki.


Data modyfikacji

czw 09 lip 2009 11:50:30 CEST

Poznań


http://www.staff.amu.edu.pl/~fizyka/rekrutacja-na-studia/sites/default/files/public//program_studiow_Akustyka_II.pdf
Wykłady z fizyki dźwięku University of Oregon
http://hendrix2.uoregon.edu/~dlivelyb/phys152/L5.html

http://hendrix2.uoregon.edu/~dlivelyb/phys152/L4.html
Wykłady University Indiana
http://www.indiana.edu/~emusic/etext/acoustics/chapter1_timbre.shtml
: dydaktyka
dydaktyka -> Oznaczenia: d zbiór działań dopuszczalnych, gdzie
dydaktyka -> Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
dydaktyka -> Spis treści Wstęp 2 Opis robota mobilnego 3
dydaktyka -> Metoda nauczania
dydaktyka -> Niklowo kadmowe; niklowo wodorkowe; litowo jonowe; litowo polimerowe
dydaktyka -> Inteligentne systemy informacyjne
dydaktyka -> Mikrobiologia żywności Ćwiczenie 11 wtż II rok
dydaktyka -> Dla studentów geologii, specjalizacja: Hydrogeologia I ochrona środowiska wodnego (how)
dydaktyka -> Stm I od mikroskopii sił atomowych
dydaktyka -> Uwaga Kolokwium zaliczeniowe z Zaawansowanych Metod Badań Materiałów odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 12. 15 w sali 010a na kolokwium obowiązują problemy I zagadnienia omawiane na wykładach I wykorzystywane podczas ćwiczeń
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna