Kod: Przedmiot: Modelowanie systemów logistycznychPobieranie 10.76 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.76 Kb.

Kod:

Przedmiot: Modelowanie systemów logistycznych


Punkty ECTS
3


Rok:


4SSM

4 NSM

Semestr:

8

8

Liczba godzin:

15/15

10

Status:

O

Język wykładowy:


Polski

Prowadzący wykład: dr Cezary Mańkowski, dr Andrzej Jezierski
Prowadzący ćwiczenia: dr Andrzej Jezierski

Konspekt przedmiotu:


 1. Modelowanie obiektów jako metoda badawcza
  Reizm, ewentyzm, procesualizm jako ontologiczne podstawy modelowania. Modelowanie. Model. Systematyzacja modeli. Proces modelowania

 2. Architektury systemów gospodarczych
  Architektury systemów gospodarczych (Aris, CIM OSA, Zachman’s framework)

 3. System logistyczny jako obiekt modelowania
  Logistyka. System logistyczny. Systematyzacja systemów logistycznych. Struktura systemów logistycznych.

 4. Metody i narzędzia modelowania systemów logistycznych
  Schemat Sankey’a. Aris – Toolset. AWESIM. Taylor II

 5. Budowa referencyjnego modelu systemu logistycznego, symulacja modelu i analiza wyników symulacji
  Budowa modelu. Symulacja. Analiza wyników symulacji.Bibliografia:

 1. H. Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka logistyka, Poznań 1998

 2. R. Gabryelczyk, M. Lasek: Modelowanie procesów gospodarczych za pomocą ARIS-Toolset. Uniw. Warszawski, Warszawa 1998;

 3. M. Chaberek: Reengineering procesów logistycznych. „Problemy Ekonomiki Transportu”. Nr 2/1997.

 4. Scheer A. W.: Business process engineering. Springer-Verlag, Berlin 1994.

 5. Scheer A. W.: Architecture of integrated information systems. Springer-Verlag, Berlin 1992.

 6. Mańkowski C.: Process of the trans - border logistics. Discussion paper No 131. Europa- Universitat Viadrina. Frankfurt (Oder) 1998.

 7. Mańkowski C.: Nature of the logistics process. The IV Doctorate Workshop. European Logistics Association, Paris 1999.

 8. Mańkowski C.: Model referencyjny zarządzania procesem logistyki zaopatrzenia. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I. Red. M. Chaberek. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2001

 9. Mańkowski C.: Model referencyjny planowania potrzeb materiałowych. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część II. Red. M. Chaberek. Zeszyty Naukowe UG ETL. Nr 24/2002

 10. Mańkowski C.: Metody doskonalenia logistycznego procesu tworzenia wartości. „Problemy Magazynowania i Transportu”. Nr 1/1993.

 11. Mańkowski C.: Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania. Wyd. Uniw. Gdańskiego. Gdańsk 2005

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna