Kod: Przedmiot: projektowanie procesów logistycznychPobieranie 10.37 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.37 Kb.

Kod:


Przedmiot: PROJEKTOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH


Punkty ECTS

Rok:


IV BE SSM

Semestr:

8

Liczba godzin:

30

Status:

O

Język wykładowy:


polski

Prowadzący wykład: dr Cezary Mańkowski,dr Andrzej Jezierski

Prowadzący ćwiczenia: dr Andrzej Jezierski


Konspekt przedmiotu

 1. Projektowanie obiektów jako metoda badawcza
  Reizm, ewentyzm, procesualizm jako ontologiczne podstawy projektowania. Proces projektowania

 2. Proces logistyczny jako obiekt projektowania
  Logistyka. System logistyczny. Struktura systemów logistycznych. Systematyzacja procesów logistycznych

 3. Koncepcje budowy projektu procesów logistycznych
  Architektury budowy projektów procesów logistycznych (Aris, CIM OSA, Zachman’s framework)

 4. Metody i narzędzia projektowania procesów logistycznych
  Benchmarking. Dom jakości (QFD). Arkusz planowania poziomu obsługi logistycznej rynku. Schemat Sankey’a. Aris – Toolset. Micrografx. Taylor ED

 5. Rachunek efektywności ekonomicznej procesów logistycznych jako narzędzie decyzyjne projektowania procesów logistycznych
  Rachunek ekonomiczny. Rachunek globalnych kosztów logistycznych. Struktura rachunku globalnych kosztów logistycznych

 6. Budowa projektu procesu logistycznego – case studyBibliografia:


H. Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka logistyka, Poznań 1998

M. Chaberek: Reengineering procesów logistycznych. „Problemy Ekonomiki Transportu”. Nr 2/1997

Scheer A. W.: Business process engineering. Springer-Verlag, Berlin 1994

Scheer A. W.: Architecture of integrated information systems. Springer-Verlag, Berlin 1992

Mańkowski C.: Process of the trans - border logistics. Discussion paper No 131. Europa- Universitat Viadrina. Frankfurt (Oder) 1998

Mańkowski C.: Nature of the logistics process. The IV Doctorate Workshop. European Logistics Association, Paris 1999

Mańkowski C.: Model referencyjny zarządzania procesem logistyki zaopatrzenia. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I. Red. M. Chaberek. Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2001

Mańkowski C.: Model referencyjny planowania potrzeb materiałowych. [W:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część II. Red. M. Chaberek. Zeszyty Naukowe UG ETL. Nr 24/2002

Mańkowski C.: Metody doskonalenia logistycznego procesu tworzenia wartości. „Problemy Magazynowania i Transportu”. Nr 1/1993

Mańkowski C.: Kontrolingowe zarządzanie procesem logistyki zaopatrzenia. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański. Sopot 2001©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna