Kolej w budżecie 2010 Janusz Piechociński Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji InfrastrukturyPobieranie 40.72 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar40.72 Kb.
Kolej w budżecie 2010
Janusz Piechociński

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury


Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Z kwoty 642.633 tys. zł zaplanowanej w tym rozdziale przypada na:wydatki budżetu państwa - 620.000 tys. zł

z tego przewidziano na: • dotacje przedmiotowe do ustawowych ulg taryfowych - 380.000 tys. zł (tj. na poziomie ustawy budżetowej na 2009 r.)

Kwota dotacji zaplanowana jest dla siedmiu spółek przewozowych („PKP Intercity” S.A., „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., „PKP SKM Trójmiasto” Sp. z o.o., „WKD” Sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., „PCC RAIL S.A. Jaworzno”, „Koleje Dolnośląskie S.A.”)

 • dotacje do przewozów międzywojewódzkich

i międzynarodowych - 240.000 tys. zł
(tj. na poziomie ustawy budżetowej na 2009 r.)

Dotacje zaplanowano dla dwóch spółek przewozowych („PKP Intercity” S.A. i ”PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.).

wydatki budżetu środków europejskich - 22.633 tys. zł

Środki przeznaczone będą na realizację przez PKP Intercity S.A. projektu pn. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych


w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Infrastruktura kolejowa

Z kwoty 2.303.631 tys. zł (w tym z akcyzy – 1.933.200 tys. zł) zaplanowanej


w tym rozdziale przypada na:

1) wydatki budżetu państwa - 2.129.693 tys. zł

z tego przewidziano na: 1. dotacje podmiotowe dla PKP PLK S.A. na dofinansowanie

kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej - 850.000 tys. zł

b) dotacje dla PKP PLK S.A. na realizację zadań inwestycyjnych


na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu - 980.323 tys. zł

z tego na:
 • dwie inwestycje wieloletnie - 62.090 tys. zł
  z tego:

  • Modernizacja linii kolejowej E65
   Warszawa – Gdynia, Etap II - 52.090 tys. zł

zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007 – 2010,
współfinansowane z Funduszu Spójności


 • Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań,
  Etap II odcinek Wrocław – granica woj. dolnośląskiego, - 10.000 tys. zł
  zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2015,

 • pozostałe zadania inwestycyjne - 918.233 tys. zł

z tego:

 • modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku:

Siedlce – Terespol, Etap I

-

8.183 tys.zł


 • modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego
  (na linii kol.E-20)

-

273 tys.zł


 • odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30 i C-E30

odc. Legnica – Wrocław – Opole

-

200.000 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej E-30 na odc. Węgliniec-
  Legnica

-

37.199 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej E-30 na odc. Węgliniec – Zgorzelec i Węgliniec – Bielawa Dolna

-

30.070 tys.zł


do stacji MPL Okęcie)

-


10.000 tys.zł • modernizacja linii kolejowej E-65/CE65 na
  odc. Warszawa – Gdynia

-

57.980 tys.zł


 • udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w

ruchu towarowym na terenie Śląska, Etap III

-

50.000 tys.zł


 • projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E65 CMK Grodzisk Maz. - Zawiercie

-

18.798 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszową, Etap II

-

40.000 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Stadion wraz z przebudową przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia

-

60.000 tys.zł


 • rewitalizacja linii kolejowej nr 132 na odcinku Gliwice-Łabędy - Strzelce Opolskie - Opole Groszowice

-

25.000 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny Osobowy-Medyka i nr 92 Przemyśl-Medyka, odcinek Rzeszów-granica państwa, etap I odcinek Rzeszów-Jarosław

-

35.000 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej 401 Szczecin-Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii)

-

20.000 tys.zł


 • modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa

-


15.000 tys.zł • modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna-Ocice

-

45.000 tys.zł


 • wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork-Poznań w km 131, 523-200, 020

-


20.000 tys.zł • modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej w obrębie stacji Wrocław Główny

-


5.000 tys.zł • modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra

-

50.000 tys.zł


 • rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna-Tczew

-

20.000 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E65 i stacją metra A17 Dworzec Gdański

-


50.000 tys.zł • modernizacja linii kolejowej E59 na odcinkach: Wrocław-Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego-Poznań; Poznań-Krzyż oraz Krzyż-Szczecin

-


6.706 tys.zł • modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce-Terespol

-

23 tys.zł

-

2.866 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Bielawa Dolna-Horka; budowa kolejowego mostu granicznego przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja

-


2.540 tys.zł • modernizacja linii kolejowej E30, etap II, Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna w części ETCS II

-


4.847 tys.zł
 • modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-Radom-Kielce

-

2.968 tys.zł


 • budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice

-

2.706 tys.zł


 • modernizacja linii E75 na odcinku Warszawa-Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica Państwa (RAIL BALTICA), odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne)

-

3.074 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, Etap II

-

30.000 tys.zł

 • modernizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń-Bydgoszcz

-

15.000 tys.zł


 • modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Opoczno-p.odg. Knapówka tor 1 i 2 wraz ze stacją Zawiercie

-

50.000 tys.zł
   1. dotacje dla PKP S.A. na przebudowę 32 dworców

kolejowych - 102.877 tys. zł

(Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion, Radom, Piotrków Trybunalski, Leszno, Zawiercie, Iława, Malbork, Przemyśl Główny, Kutno, Działdowo, Elbląg, Tarnów, Poznań dworzec letni, Bochnia, Modlin, Radomsko, Wrocław Mikołajów, Zgierz, Pabianice, Wrocław Pracze, Wrocław Leśnica, Wrocław Kuźniki, Terespol, Puszczykówko, Przeworsk, Łańcut, Krzeszowice, Brzesk Okocim, Koło, Gdańsk Oliwa, Wejherowo)


 1. współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 196.493 tys. zł

z tego na realizację:

 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 103.267 tys.zł

(wydatki bieżące – 55.299 tys. zł, wydatki majątkowe – 47.968 tys. zł)

 • Programu TEN-T (wydatki bieżące) - 13.644 tys.zł

 • Funduszu Spójności ( wydatki majątkowe) - 79.582 tys.zł

W ramach powyższych Programów środki będą przeznaczone głównie na następujące projekty wdrażane przez PKP PLK S.A.:

  • Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Ciechanów, obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia, obszar LCS Iława
   i LCS Malbork

  • Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia -
   w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego

  • Modernizacja linii kolejowej nr 8; budowa łącznicy do lotniska Okęcie
   (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)

  • Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice

  • Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II

  • Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego"

  • Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w ramach POIiŚ


wydatki budżetu środków europejskich - 173.938 tys.

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiące wkład UE.

Wydatki przeznaczone będą głównie na realizację przez PKP PLK S.A. poniższych projektów: • Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Ciechanów

 • Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

 • Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork

 • Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia -
  w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego

 • Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego

 • Modernizacja linii kolejowej nr 8; budowa łącznicy do lotniska Okęcie
  (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)

 • Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice

 • Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych

 • Przygotowanie budowy linii dużych prędkości - prace przygotowawcze


Pobieranie 40.72 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna