Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym



Pobieranie 7.38 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar7.38 Kb.
Trwają przygotowania do uruchomienia w ramach 7. Programu Ramowego specjalistycznego programu badawczo-innowacyjnego pod nazwą

 

Ambient Assisted Living



(Komfortowe funkcjonowanie osób starszych
w społeczeństwie informacyjnym
.)

 

Tematyka programu dotyczy badań z zakresu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), które mają służyć zwiększeniu samodzielności i poprawie jakości życia ludzi starszych.


Pełne uruchomienie programu przewidywane jest na drugi kwartał 2008r.

Do chwili obecnej 17 państw podpisało deklarację przystąpienia do programu.


Komisja Europejska zadecydowała, że program AAL uzyska dofinansowanie w oparciu o art. 169 Traktatu o UE. Oznacza to, że część środków na działania B+R powinna pochodzić z budżetów państw członkowskich, które przystąpią do programu AAL, natomiast pozostałą część dofinansowania zapewni UE.
Struktura planowanego corocznego budżetu programu jest następująca:

- Suma składek poszczególnych krajów: 25 mln €

- Dofinansowanie: UE 25 mln €

- Przewidywany wkład firm i jednostek realizujących projekty: ponad 25mln €


Program AAL będzie posiadał znaczną autonomię w ramach 7PR. W celu skutecznego zarządzania programem, jesienią br., w Brukseli czternaście państw europejskich założyło Stowarzyszenie AAL. Do państw – założycieli Stowarzyszenia należą: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Węgry. W założonym Stowarzyszeniu Polska ma status obserwatora. Przystąpienie do Stowarzyszenia rozważają również Włochy, Norwegia i Szwajcaria.
Podobnie, jak w 7PR, Program AAL będzie posiadać coroczny program pracy, w ramach którego będą ogłaszane dwa konkursy na składanie projektów. Przewiduje się, że tematyka pierwszego konkursu w 2008r. będzie prawdopodobnie dotyczyć prewencji i leczenia chorób chronicznych. Wnioski mają być składane przez międzynarodowe konsorcja badawcze do Stowarzyszenia AAL. Konsorcjum będzie musiało skupiać minimum trzech partnerów z trzech różnych krajów. Wnioski będą oceniane przez międzynarodowych ekspertów. Organizacje, które będą uczestniczyć w pozytywnie ocenionych projektach, otrzymają dofinansowanie z budżetów narodowych oraz budżetu UE.

Więcej informacji nt. Programu AAL oraz Stowarzyszenia AAL na stronie: http://www.aal-europe.eu/

Pobieranie 7.38 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna