Komiks w edukacjiPobieranie 26.32 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.32 Kb.
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.plKOMIKS W EDUKACJI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Druki zwarte:

 1. Kapitan Żbik w świetle najnowszych ustaleń historii sztuki europejskiej / Stanisław Barańczyk // W: Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich . – Poznań : Wydawnictwo a5, 1990

 2. Komiks / J. Szyłak. – Kraków, Wydawnictwo Znak, 2000
  Komiks i okolice kina / J. Szyłak. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 2000

 3. Komiks i okolice pornografii / J. Szyłak. - Gdańsk : Wydawnictwo Akia, 1996

 4. Komiks i stereotypy / J, Jastrzębski // W: Czas relaksu. O literaturze masowej i okolicach. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982

 5. Komiks opowiadanie obrazem / B. Kurc .Łódź : Wydawnictwo” Piątek Trzynastego”, 2003

 6. Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku / J. Szyłak. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 1999

 7. Komiks w świecie młodych / L. Kaczanowski . – Łódź : Wydawnictwo Ongrys, 2010

 8. Komiks: Świat przerysowany / J. Szyłak. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 1999

 9. Krótka historia sztuki komiksu w Polsce / W. Obremski. – Toruń : Adam Marszałek, 2005

 10. Obraz w codziennej aktywności współczesnego człowieka. Wybrane zagadnienia obrazowania i wizualizacji w kulturze współczesnej / J. Młodkowski // W: Aktywność wizualna człowieka . - Warszawa : PWN, 1998

 11. Od obrazka do wideoklipu / A. Książek-Szczepanikowa. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne Znp,1999

 12. Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce / J. Dunin. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974

 13. Pismo i obraz / A. Banach, - Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1966
  Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa / J. Szyłak. – Gdańsk : Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 2000

 14. Słowo i obraz w komiksie/ R. K. Przybylski // w: Pogranicza i korespondencje sztuk // red. T. Cieplikowska i J. Skawiński, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

 15. Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazkowego / E. Gombrich. - Warszawa : PIW, 1981

 16. Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego / K. T. Toeplitz. - Warszawa : „Czytelnik” , 1985

 17. Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919-1939 / A. Rusek. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998

 18. Trzask-Prask / B. Kurc. – Warszawa : Wydawnictwo Bajka, 2004


Artykuły z czasopism:

 1. Artystyczna i wychowawcza rola komiksu / Żebrowska Teresa // Plastyka i Wychowanie . – 1994, nr 3, s.28-33

 2. Blaski i cienie komiksu w aspekcie czytelnictwa dziecięcego / Figiel Teresa // Poradnik Bibliotekarza . – 1999, nr 5, s.7-9

 3. Butenkomiksy : analiza semiotyczno – historyczno - strukturalna / Tomasz Marciniak // Guliwer . -2003, nr 4, s. 15-19

 4. Czy grozi nam cywilizacja obrazkowa? /Rusek Adam // Poradnik Bibliotekarza . - 2001, nr 9, s.8-11

 5. Kapitan Żbik - "bohater naszych czasów" : seria komiksowa o przygodach kapitana Żbika / Stanisław Bogusław Lanard // Wiadomości Historyczne . – 2006, nr 3, s. 35-46

 6. Komiks i jego odbiorcy / Lewandowicz Grażyna // Biblioteka w Szkole . – 1995, nr 9, s.1-2

 7. Komiks na lekcjach języka polskiego w klasie IV / Bajor Ewa // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VI . - 2000/2001, nr 3, s.17-28

 8. Komiks wyssany z mlekiem mamy / Michał Godzic // Znak . – 2004, nr 11, s. 162-166

 9. Komiks. Cechy. Propozycje metodyczne / Borowkin Stanisław // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII . - 1991/1992, z.1-2, s.19-29

 10. Komiksowi fani / Raszczuk Joanna // Guliwer . - 1996, nr 4, s. 39-42

 11. Komiksy – zabawa, ćwiczenia i przedstawienia teatralne / Irzyk Izabela // Języki Obce w Szkole . – 2007, nr 2, s. 190 -192

 12. Komiksy a czytelnictwo dzieci i młodzieży/ Owczarek Antonina // Poradnik Bibliotekarza . - 1998, nr 6 s.12-15

 13. Manga w bibliotece szkolnej – kłopot z „niepohamowanymi obrazami / Bogacz Mirosława // Biblioteka w Szkole .- 2001, nr 2, s.6

 14. Metafizyka komiksu? / Paweł Szeliga // Znak . - 2004, nr 11, s. 174-176

 15. Meta komiks dydaktyczny : jubileusz H.J. Chmielewskiego i międzypokoleniowy przekaz "Tytusa, Romka i A'Tomka" / Tomasz Marciniak // Guliwer . - 2004, nr 2, s. 35-42

 16. Mowy wspaniały Mcświat albo „Wniebowstąpienie Myszki Miki / Dobroczyński Bartłomiej // Znak .- 2001, nr 1, s.4-9

 17. Nie lansujemy przemocy! / Marcin Rustecki ; rozm. przepr. Adam Rusek // Guliwer . -1996, nr 4, s. 16-19

 18. Nowy sposób przekazu – komiks dla dzieci/ Walter B. // Język Polski w Szkole Dla kl. IV-VIII . - 1991/92, z.3, s.51-55

 19. Nowy wspaniały McŚwiat albo "Wniebowstąpienie Myszki Miki" / Bartłomiej Dobroczyński // Znak . - 2001, nr 1, s. 4-9

 20. O specyfice gatunkowej komiksu : [skrót]. / Mikustakova Anna // Guliwer”. – 1996, nr 4, s.11-12

 21. Pismo na trudne czasy : (10 lat Magazynu Komiksów "AQQ") / Witold Tkaczyk // Guliwer . - 2003, nr 4, s. 108-112

 22. Póty komiks propagandę nosił...: (jubileuszowa gawęda wspominkowo-ironiczna) / Szymeczko Kazimierz// Guliwer . – 1996, nr 4, s.4-10

 23. Projektowanie komiksów na lekcjach języka polskiego / Książek-Szczepanikowa Aniela // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII . - 1997/98, z.6, s. 38-43

 24. Przemoc w komiksach na tle postaci Batmana / Bartek Biedrzycki // Guliwer . - 1996, nr 4, s. 37-39

 25. Przerwana ciągłość / Tomasz Leśniak, Rafał Skarżycki ; rozm. przepr. Katarzyna Marek, Jakub Lubelski // Znak . - 2004, nr 11, s. 167-173

 26. Pułapki cywilizacji obrazkowej. [Komiksy i wydawnictwa popularno-naukowe.] / Plit Florian // Geografia w Szkole . – 1993, nr 1, s.59-60

 27. Rola komiksu w rozwijaniu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / Niedziela Stanisława // Poradnik Bibliotekarza . – 1990, nr 10, s.20-22

 28. Tropienie Indian / Tomasz Marciniak // Guliwer . - 2003, nr 2, s. 33-39

 29. Trudne „Tytusa” początki. Rozm. przepr. Barbara Tylicka / Chmielewski Henryk // Guliwer . – 1996, nr 4, s.13-16

 30. Zauważmy komiks / Książek-Szczepanikowa Aniela // Polonistyka . – 1994, nr 3, s.167-169

 31. Zmienne losy komiksu / Smoleńska Aleksandra // Poradnik Bibliotekarza . – 2002, nr 7-8, s.7-10

Małgorzata Kokot

nauczyciel-bibliotekarz(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku)Pobieranie 26.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna