Komisarz Hübner z uznaniem o inteligentnych inwestycjach unijnych w SzkocjiPobieranie 10.01 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar10.01 Kb.


IP/08/1978

Bruksela, dnia 16 grudnia 2008 r.Komisarz Hübner z uznaniem o inteligentnych inwestycjach unijnych w Szkocji

Komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner udaje się jutro z wizytą do Szkocji, podczas której będzie rozmawiać z premierem rządu autonomicznego Alexem Salmondem na temat Europejskiego planu naprawy gospodarczej, a także odwiedzi realizowane przy wsparciu ze środków polityki spójności UE projekty z dziedziny edukacji oraz rewitalizacji miast. W Glasgow komisarz Hübner spotka się z przedstawicielami władz miejskich, zaś w Edynburgu wygłosi przemówienie w Instytucie Francuskim poświęcone tematowi lepszego zarządzania.

Przed wizytą komisarz Danuta Hübner powiedziała: „Bardzo się cieszę, że będę mogła zobaczyć przykłady niezwykle kreatywnego i konstruktywnego wykorzystania środków UE w Szkocji. Jestem przekonana, że dzięki nowym programom polityki spójności, ukierunkowanym na inteligentne inwestycje w dziedzinie innowacji czy energetyki odnawialnej, Szkocji uda się stawić czoła globalnemu spowolnieniu gospodarczemu. Przedstawiony przez Komisję Europejski plan naprawy gospodarczej pozwoli na szybszą wypłatę środków z funduszy strukturalnych, a dzięki uproszczeniu procedur przyspieszy realizację projektów.”UE inwestuje w badania naukowe i rozwój przedsiębiorstw

W latach 2007-2013 wsparcie UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) otrzymają dwa szkockie programy (zob. MEMO/08/235 i MEMO/08/239). W ramach pierwszego z nich, Lowlands and Uplands, środki przeznaczone zostaną na promocję działalności badawczo-rozwojowej (B+R) oraz poprawę dostępu do źródeł finansowania i handlu elektronicznego w celu pobudzenia rozwoju przedsiębiorstw. Szczególne wsparcie udzielone zostanie obszarom miejskim i wiejskim znajdującym się w najbardziej niekorzystnym położeniu.

W przypadku drugiego programu, Highlands and Islands, głównym obszarem inwestycji ma być konkurencyjność przedsiębiorstw oraz zrównoważony wzrost w obszarach odizolowanych – poprzez wsparcie dla małych projektów infrastrukturalnych. Program ten wnosi również wkład w rozwój badań naukowych i kształcenia, między innymi w ramach wsparcia udzielonego stowarzyszeniu ośrodków naukowych i placówek szkolnictwa wyższego, University of Highlands and Islands Millennium Institute.

UE wspiera rewitalizację w Glasgow

W godzinach przedpołudniowych komisarz Hübner obejrzy poddany rewitalizacji obszar Clydebank w Glasgow. Towarzyszyć jej będą przedstawiciele władz miejskich, z którymi ma rozmawiać o możliwościach wsparcia UE dla przyszłych projektów w zakresie rewitalizacji miast.

Komisarz zwiedzi także Clydebank College, któremu ze środków EFRR przekazano 5,6 mln GBP (6,3 mln EUR) na projekt przekształcenia uczelnianych zabudowań w nowoczesny kampus. Na Clydebank College studiuje ponad 10 tys. osób. Studenci mają do swej dyspozycji nowoczesne pracownie techniczne, zaawansowane laboratoria naukowe i wysokiej jakości obiekty sportowe. Komisarz Hübner będzie ponadto gościem w zajmującej się rewitalizacją obszarów miejskich firmie Clydebank Rebuilt, która zrealizowała wiele projektów zagospodarowania terenów poprzemysłowych objętych wsparciem finansowym UE.

Następnie komisarz Hübner uda się do Edynburga, gdzie wystąpi z wykładem na konferencji w Instytucie Francuskim organizowanej przez Uniwersytet w Aberdeen. Konferencję otworzy w imieniu francuskiej prezydencji UE konsul generalny Francji, Hervé Bouché.Rozmowa z premierem Alexem Salmondem

Kolejnym punktem wizyty komisarz Hübner jest spotkanie z szefem szkockiego rządu, Alexem Salmondem. Tematem rozmowy będą realizowane w Szkocji programy unijnej polityki spójności oraz przyjęty przez Radę Europejską w dniu 12 grudnia Europejski plan naprawy gospodarczej (MEMO/08/740), w ramach którego przewidziano finansowanie w wysokości 179 mln GBP (200 mln EUR). Dzięki założonemu w planie przyspieszeniu wypłat środków z funduszy strukturalnych oraz dodatkowym zaliczkom Szkocja otrzyma w 2009 r. zastrzyk gotówki w kwocie 18 mln GBP (20,5 mln EUR). Zaliczki oznaczają, że beneficjenci będą mogli korzystać ze środków UE praktycznie natychmiast.Uwagi dla redaktorów

W latach 2007-2013 Szkocja ma otrzymać ze środków UE łącznie 1,3 mld GBP (1,5 mld EUR). W rozbiciu na poszczególne źródła finansowania wsparcie przedstawia się następująco:  • 416 mln GBP (498 mln EUR) – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • 269 mln GBP (322 mln EUR) – z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na wsparcie tworzenia miejsc pracy i kształcenia,

  • 535 mln GBP (640 mln EUR) – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

  • 46 mln GBP (55 mln EUR) – z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).

Więcej informacji na temat polityki regionalnej w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/uk/index_en.htm


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna