Komisarz Piebalgs będzie na szczycie Unii Afrykańskiej zachęcał do zapewnienia większej stabilności w kontekście zrównoważonego rozwojuPobieranie 13.19 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.19 Kb.


IP/11/104

Bruksela, dnia 28 stycznia 2011 r.Komisarz Piebalgs będzie na szczycie Unii Afrykańskiej zachęcał do zapewnienia większej stabilności w kontekście zrównoważonego rozwoju

Komisarz UE ds. rozwoju, Andris Piebalgs, weźmie udział w szczycie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w dniach 30–31 stycznia. Przywódcy spotkają się, aby omówić kwestie związane z tematyką szczytu „Większa jedność i integracja w oparciu o wspólne wartości”. Unia Europejska pracuje w bliskim partnerstwie z Unią Afrykańską, wspierając dobre rządzenie, praworządność, prawa człowieka, równość płci i kulturę. Komisarz weźmie również udział w spotkaniu na temat sytuacji w Somalii, któremu będzie przewodniczył Ban Ki-Moon. Ponadto będzie uczestniczyć w serii spotkań dwustronnych z najważniejszymi przedstawicielami kontynentu, aby omówić kwestie polityczne oraz zagadnienia związane z pomocą.

Przed wyjazdem komisarz Piebalgs powiedział: „W świetle ostatnich wydarzeń politycznych na kontynencie poświecenie szczytu Unii Afrykańskiej kwestii większej jedności i wspólnych wartości jest jak najbardziej na czasie. Wezmę udział w szczycie, aby potwierdzić pełne poparcie UE dla procesu, przez który przechodzi teraz kontynent, mającego na celu zapewnienie większej integracji, demokracji i dobrego rządzenia. Wyżej wymienione wartości stanowią niezastąpioną podstawę długoterminowego rozwoju Afryki i dobrobytu wszystkich ludzi".

Jednym z elementów partnerstwa Afryka-UE, ustanowionego w 2007 r. a poddanego przeglądowi w 2010 r., jest aktywna współpraca UE z Unią Afrykańską w celu rozwijania wschodzącej afrykańskiej architektury instrumentów dobrego rządzenia. Na architekturę instrumentów dobrego rządzenia składa się zespół instrumentów normatywnych i instytucjonalnych oraz organów takich jak: Afrykańska Karta Praw Człowieka, Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów oraz Parlament Panafrykański, jak również Konwencja Unii Afrykańskiej w sprawie zapobiegania korupcji i walki z korupcją.

EU wspiera finansowo działalność jej afrykańskich odpowiedników w dziedzinach związanych z rozpowszechnianiem demokracji i praw człowieka, zapewniając ponad 2 miliardy EUR na okres 2007-2013. Niektóre z głównych osiągnięć partnerstwa Afryka–UE w tej dziedzinie, to :

UE wspiera Fundusz Unii Afrykańskiej na rzecz pomocy w organizacji wyborów kwotą 1 miliona EUR.

W listopadzie 2010 r. rozpoczęto w Brukseli projekt Afryka-UE „Platforma na rzecz dialogu” na temat rządzenia i praw człowieka. Platforma przyczyni się do wzmocnienia polityki z zakresu demokratycznego sprawowania rządów i poszanowania praw człowieka na obu kontynentach dzięki stworzeniu forum dla głównych aktorów, instytucji, rządów i społeczeństwa obywatelskiego.Dwa przykłady wsparcia przez UE działalności na rzecz demokratycznego sprawowania rządów i praw człowieka

Tanzania: Po wyborach, które odbyły się w 2007 r., Komisja Europejska przekazała 1,4 miliona EUR na rzecz programu, dzięki któremu poprawiono jakość przeglądu budżetu krajowego w parlamencie, jak również dokonywanie kontroli rachunków przez przewodniczących komisji. Dodatkowo wzmocniło to dialog między parlamentem a społeczeństwem obywatelskim. Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w działania związane z kontrolą rachunków umocniło jego wpływ na legislację.

Sudan: Przed wyborami w 2010 r. UE przekazała 80 000 EUR na bardzo udany projekt, który miał na celu podniesienie świadomości wśród kobiet i społeczności zamieszkującej obszary wiejskie (w szczególności społeczności nubijskiej) w Sudanie. Projekt zapewnił edukację na temat praw obywatelskich, spisu ludności i rejestracji wyborców. Przyczynił się również do upodmiotowienia przywódców lokalnych społeczności, tak aby mogli uczestniczyć w wyborach i je monitorować.

Harmonogram wizyty komisarza Piebalgsa

Na marginesie szczytu komisarz Piebalgs spotka się z Jeanem Pingiem, przewodniczącym Komisji UA, i Ramtane Lamamrą, komisarzem UA ds. pokoju i bezpieczeństwa.

Odbędzie również spotkania z przedstawicielami Kenii, Beninu, Republiki Zielonego Przylądka, Nigerii, Senegalu, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zambii.

Będzie miał również okazję spotkać się z Billem Gatesem, współprzewodniczącym fundacji Billa i Melindy Gatesów, oraz Mo Ibrahimem, który przewodniczy fundacji Mo Ibrahima.Informacje podstawowe

W 2007 r. szefowie państw i rządów z Europy i Afryki zainicjowali wspólne strategiczne partnerstwo Afryka-UE, które miało umożliwić realizację wspólnych strategicznych celów i interesów, wykraczających poza zakres tradycyjnej polityki rozwojowej. Powstało osiem partnerstw tematycznych w celu zapewnienia kontynuacji prac na poziomie roboczym: pokój i bezpieczeństwo; demokratyczne sprawowanie rządów i prawa człowieka; handel, integracja regionalna i infrastruktura; milenijne cele rozwojowe; energia zmiany klimatu migracje, mobilność i zatrudnienie; nauka, społeczeństwo informacyjne i przestrzeń kosmiczna.

Na trzecim szczycie Afryka-UE w Libii w listopadzie 2010 r., afrykańscy i europejscy przywódcy potwierdzili swoje zobowiązanie na rzecz partnerstwa i przyjęli drugi plan działań na okres 2011–2013, zawierający odniesienie do wszystkich ośmiu dziedzin.

Więcej informacji:

IP/10/1605 zapowiadający trzeci szczyt Afryka-UE w Libii

MEMO/10/604 na temat trzeciego szczytu Afryka-UE

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid :http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Strona internetowa komisarza UE ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa partnerstwa Afryka-UE:http://www.africa-eu-partnership.org/


: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna