Komisja Europejska Komunikat prasowy Bruksela, dnia 2 października 2012 r. „Łącząc Europę”Pobieranie 15.35 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.35 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 2 października 2012 r.

Łącząc Europę” – czołowi przedsiębiorcy oraz decydenci zdecydowanie popierają plan Komisji przeznaczenia 50 mld EUR na strategiczne inwestycje w infrastrukturę transportu, energetyki i internetu

Podczas konferencji wysokiego szczebla w Brukseli przedsiębiorcy i decydenci polityczni zdecydowanie poparli utworzenie w nowym okresie finansowania UE obejmującym lata 2014-2020 instrumentu „Łącząc Europę”, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej. Z budżetem sięgającym 50 mld EUR, instrument „Łącząc Europę” mógłby stać się jednym z głównych narzędzi dla ukierunkowanych inwestycji w infrastrukturę na szczeblu europejskim, mających zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku oraz stymulowanie trwałego wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i konkurencyjności w całej Unii Europejskiej.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Potrzebujemy ambitnie zakrojonego instrumentu „Łącząc Europę”, aby dokonać inwestycji w przyszły wzrost gospodarczy w Europie i stworzyć nowe miejsca pracy. Obywatele i przedsiębiorstwa zbyt często napotykają przeszkody, ponieważ sieci infrastruktury w całej Europie są niekompletne, nieefektywne lub po prostu ich nie ma. Instrument „Łącząc Europę” stanowi uniwersalny środek do rozwiązywania europejskich problemów, jako że skupia się on na strategicznej infrastrukturze, ma innowacyjny charakter i niesie ze sobą rzeczywistą wartość dodaną dla Europy. Opinia ta jest na dzisiejszej konferencji szeroko podzielana i jestem przekonany, że przesłanie to trafi również na podatny grunt w stolicach państw członkowskich UE”.

W trakcie konferencji prelegenci i uczestnicy docenili innowacyjny charakter, a także istotną wartość dodaną instrumentu „Łącząc Europę”. Zgodnie ze strategią „Europa 2020” i uzgodnionym ostatnio „Paktem na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, instrument „Łącząc Europę” ułatwi praktyczne wdrażanie strategicznej infrastruktury, co „pomoże Europie lepiej konkurować i rozwijać się” w warunkach globalizacji.

Uczestnicy wyrazili zgodną opinię, iż bez tego instrumentu wiele rozważanych wyłącznie na poziomie krajowym niezbędnych inwestycji w infrastrukturę transportu, energetyki i internetu nie doszłoby do skutku. Jest to szczególnie aktualne w kontekście trwającego kryzysu, który sprawia, że trudniej uzyskać kredyt bankowy na inwestycje w infrastrukturę. Większość uczestników ma nadzieję, że innowacyjne instrumenty finansowe powiązane z instrumentem „Łącząc Europę”, takie jak obligacje projektowe, oraz bardziej długofalowy i bezpieczniejszy plan działań, umożliwią znaczny udział inwestycji prywatnych.

Wielu uczestników zwracało uwagę na zrealizowane z pomocą UE, związane z infrastrukturą projekty, które wyraźnie pokazują korzyści i wartość dodaną inwestycji w infrastrukturę na szczeblu unijnym, czego przykładem mogą być oddane niedawno do eksploatacji połączenie sieci elektrycznych Irlandii i Zjednoczonego Królestwa lub kompresory umożliwiające odwrócenie kierunku przepływu gazu w państwach Środkowej i Centralnej Europy.

Wysoce wydajne, spełniające warunki zrównoważonego rozwoju i skutecznie połączone sieci transeuropejskie uznano za niezbędne dla osiągnięcia pełnego funkcjonowania jednolitego rynku UE i przejście do bardziej zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki.

Niektórzy uczestnicy podkreślali również komplementarność polityki spójności UE i instrumentu „Łącząc Europę”, kładąc szczególny nacisk na znaczenie polityki spójności dla poprawy konkurencyjności całej Unii Europejskiej.

Uczestnicy byli zgodni co do tego, że z instrumentu „Łącząc Europę”, będącego wyraźnym przykładem nowego typu myślenia i partnerstwa, skorzystają zarówno obywatele jak i przedsiębiorstwa wszystkich państw członkowskich UE, ponieważ lepsze połączenia ułatwią pracę i podróż, pojawią się nowe możliwości dla biznesu, poprawi się bezpieczeństwo energetyczne, a gospodarka europejska stanie się bardziej przyjazna dla środowiska.

Wielu wyrażało też nadzieję, że silne ogólne poparcie dla instrumentu „Łącząc Europę”, udzielone na tym spotkaniu na wysokim szczeblu, będzie mogło zmobilizować inne ważne zainteresowane podmioty oraz decydentów i pozytywnie wpłynąć na przebieg negocjacji w okresie poprzedzającym nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, poświęcone wieloletnim ramom finansowym, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2012 r.Kontekst:

Zgodnie z wnioskami dotyczącymi wieloletnich ram finansowych z dnia 29 czerwca 2011 r., Komisja przedłożyła w dniu 19 października 2011 r. projekt rozporządzenia dotyczącego instrumentu „Łącząc Europę”. Trwają negocjacje w Radzie i w Parlamencie Europejskim.

Na posiedzeniu w czerwcu 2012 r. Rada Europejska uzgodniła Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, który obejmuje usunięcie barier na jednolitym rynku i który jednoznacznie wskazuje te sektory, które leżą u podstaw instrumentu „Łącząc Europę”: transport, energetyka i internet. Rada Europejska osiągnęła ponadto porozumienie w sprawie bezzwłocznego rozpoczęcia projektu pilotażowego.

Dzisiejsza konferencja zorganizowana została przez Komisję Europejską. Wzięli w niej udział następujące mówcy:

Leif Johansson, prezes spółki Ericsson i przewodniczący Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłowców

Andrus Ansip, premier Estonii

Efthemios Flourentzou, minister komunikacji i budownictwa Republiki Cypryjskiej

Amalia Sartori, posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Adina Ioana Valean, posłanka do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawczyni instrumentu „Łącząc Europę”

Wolfgang Kopf, najwyższy rangą wiceprzewodniczący ds. publicznych i regulacyjnych w Deutsche Telekom

Maciej Witucki, prezes Telekomunikacji Polskiej

Marc Hamy, dyrektor ds. operacyjnych w AirbusProSky

Dermot BYRNE, dyrektor generalny EirGrid

Pierre Mongin, prezes i dyrektor generalny grupy RATP

Scott Dickens, dyrektor globalny ds. zorganizowanych rynków kapitałowych Banku HSBC

Paul O'Neill, dyrektor globalny przedsiębiorstwa Energy, Allianz Global Corporate and Specialty

Uczestnicy reprezentowali wiele różnych dziedzin, w tym bezpośrednio zainteresowane sektory - transportowy, energetyczny i związany z internetem. Wśród organizacji i przedsiębiorstw reprezentowanych na konferencji obecne były: Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Orange France Telecom, ThyssenKrupp, Telefónica, British Telecom, Siemens, Deutsche Bank, Alcatel-Lucent oraz Renault.

Oprócz przewodniczącego Barroso w konferencji uczestniczyli następujący członkowie Komisji Europejskiej: wiceprzewodniczący Neelie Kroes i Siim Kallas oraz komisarze Johannes Hahn i Günther Oettinger.Dodatkowe informacje:

Materiały prasowe na temat instrumentu „Łącząc Europę”: IP/11/1200

Wypowiedzi przewodniczącego Barroso i innych członków Komisji dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Nagranie wideo dostępne na stronie:http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497

Broszura na temat instrumentu „Łącząc Europę” dostępna jest na stronie:http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Na temat wartości dodanej budżetu UE: "Money where it matters" (Tam gdzie pieniądze mają znaczenie) MEMO/11/469Na temat wieloletnich ram finansowych: http://ec.europa.eu/budget/reform

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)IP/12/1046

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna