Kompleksowego kursu abi (po noweli)Pobieranie 53.27 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar53.27 Kb.

Szanowni Państwo,
Informujemy o 286 kaliskiej edycji KOMPLEKSOWEGO KURSU ABI (po noweli), na którym przedstawiamy:

* PEŁNĄ, zgodną z nowymi przepisami dokumentację ochrony danych osobowych

* NOWE PROCEDURY które ABI musi realizować w związku ze zmianami ustawowymi w 2015

* standardowe obowiązki ABI i ADO niezmiennie obowiązujące sprzed zmian ustawowych w 2015
Kurs przeznaczony jest dla początkujących ABI, „Kadrowców”, specjalistów IT, pełnomocników ds. ISO, oraz dla wszystkich, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę po zmianach w ustawie o ochronie danych osobowych po czerwcu 2015 r.
Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

* CERTYFIKAT KOMPETENCYJNY ABI

* rozbudowany zestaw ponad 50 dokumentów i załączników Polityk dla: firm, urzędów, instytucji budżetowych, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń

* specjalną ściągę - wykaz typowych 15 najczęściej występujących zbiorów w formie załącznika do Polityki

* 20 Klauzul zgód i klauzul informacyjnych uniwersalnego zastosowania – doskonała ściąga dla ABI

* gratisowy REJESTR ZBIORÓW, prowadzony przez ABI

* NOWOŚĆ - profesjonalny program: REJESTR ZBIORÓW ABI - opcja do zakupu (100 PLN + 23% VAT)

* NOWOŚĆ - plan kontroli, profesjonalną listę pytań kontrolnych i raport pokontrolny

* prezentację do szkoleń wewnętrznych oraz egzamin dla uczestników

* NOWOŚĆ - GRATISOWY program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją
Kurs prowadzony jest nieprzerwanie od 2008 roku. Do chwili obecnej uczestniczyło w nim ponad 5300 uczestników z całej Polski, głównie ABI i ASI.
Prowadzący: Leszek Witczak - trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 5-letnim doświadczeniem. Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych oraz w instytucjach sfery budżetowej. Od trzech lat pełni funkcje zewnętrznego ABI w ponad kilkunastu organizacjach oraz firmach w całej Polsce.Profesjonalny program: REJESTR ZBIORÓW ABI
Program umożliwiający prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Program w efektywny sposób wspiera pracę każdego ABI !
* zgodny z rozporządzeniem MAiC z 11.05.2015 w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

* zawiera poradnik prawidłowego wypełniania rejestru

* instalowany na komputerze, ale działa jak program internetowy

* umożliwia drukowanie rejestru oraz publikację zbiorów w Internecie w formie jawnego rejestru!

* cena programu: 100 PLN (płatność jednorazowa)

HARMONOGRAM


Kompleksowy kurs ABI

Godziny

1. Nowa rola ABI

* Przegląd obowiązków ustawowych ABI oraz pozostałych zleconych mu przez ADO

* Powoływać, czy nie powoływać ABI – argumenty za i przeciw - wraz z procedurą powoływania
2. Identyfikacja zbiorów - prowadzenie WYKAZU zbiorów i prowadzenie REJESTRU zbiorów

* Nauka prawidłowego wyznaczania zbiorów i prezentacja wykazu zbiorów (na przykładach kilkunastu typowych zbiorów przetwarzanych przez Urzędy, Firmy, Instytucje, Fundacje. Szczególnie omawiamy takie zbiory, jak: pracownicy, kontrahenci, dostawcy, baza marketingowa, newsletter, klienci, petenci, pacjenci, monitoring, rejestr korespondencyjny, wolontariusze, beneficjenci)

* Prezentacja rejestru 6 przykładowych zbiorów, prowadzonego przez ABI (przykład rejestru excel !)
3. Wymagania prawne wobec zbiorów

* Omówienie przesłanek legalizacji zbiorów, celowości i czasowości oraz obowiązku rejestracji zbiorów przez ABI lub w GIODO (przykłady klauzul zgód marketingowych i na wysyłkę mailową)

* Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec zbiorów (20 przykładów klauzul informacyjnych)
4. Sankcje karne – przypadki nieuprawnionego przetwarzania D.O., niewłaściwego zabezpieczenia lub udostępnienia D.O., niewykonania obowiązku informacyjnego, utrudniania kontroli
5. Opracowanie Polityki bezpieczeństwaprezentacja szablonu i omówienie wszystkich rozdziałów

* Wykaz miejsc w których przetwarzane są dane osobowe - jakie wskazywać a jakie pomijać?

* Wykaz zbiorów i programów – jakie programy wykazywać a jakie należy pomijać?

* Opis struktury zbiorów danych i powiązania między nimi (przykłady przygotowania tych struktur)

* Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami (omówienie typowego przepływu)

* Środki techniczne i organizacyjne – przegląd zabezpieczeń organizacyjnych

* Instrukcja postępowania z incydentami (omówienie)

* Procedura planowania i kontroli wewnętrznej na zgodność z przepisami UODO (PO NOWELIZACJI)

* Procedura szkolenia/zapoznawania pracowników z przepisami UODO (PO NOWELIZACJI)

* Oświadczenie o poufności (szczegółowa analiza treści oświadczeń dla pracowników, współpracowników, stażystów, sprzątaczek, ochroniarzy)
6. Opracowanie Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi prezentacja rozdziałów

* Polityka kluczy (omówienie)

* Zabezpieczenia infrastruktury, baz danych i oprogramowania (jakie stosować w praktyce?)

* Dostęp podmiotów zewnętrznych (przykłady umów poufności i powierzenia z wyjaśnieniem najważniejszych zapisów, z jakimi firmami i w jakich sytuacjach takie umowy się sporządza)

* Procedura korzystania z Internetu i poczty (omówienie)

* Procedura nadawania uprawnień (prezentacja szablonów upoważnień wraz zakresami, prezentacja ewidencji osób upoważnionych z uwzględnieniem loginów, które należy w ewidencji prowadzić)

* Metody i środki uwierzytelnienia (omówienie)

* Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy (omówienie)

* Procedura tworzenia kopii zapasowych (omówienie)

* Sposób, miejsce i okres przechowywania nośników informacji (omówienie)

* Procedura zabezpieczeń antywłamaniowych i antywirusowych (omówienie)

* Zasady i sposób odnotowywania udostępnień danych (omówienie)

* Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji (omówienie)
7. Wniosek do GIODO – rejestracja zbioru wrażliwego w GIODO

10:00

11:00

12:00

13:30-14:00

- lunch
15:00


ok. 16:00 - zakończenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA – KOMPLEKSOWY KURS ABI

Miejsce warsztatów: Kalisz, ul. Nowy Świat 1-3, Hotel Calisia

Data: 25.04.2016, g. 10:00–16:00

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 490 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 602,70 PLN)

(opcjonalnie) Koszt zakupu programu Rejestr Zbiorów ABI - 100 PLN + 23%VAT = (do przelewu 123,00 PLN)
Nazwa podmiotu (do faktury):


Adres (do faktury):


NIP:


Nr Tel:


E-mail bezpośredni do uczestnika/ów:

Uczestnik 1, Imię i NazwiskoStanowisko


Uczestnik 2, Imię i NazwiskoStanowisko
Oświadczam, że nabyta od Zontek i Wspólnicy Sp. k. usługa szkolenia ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych w całości, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.)

Zaznaczamy, jeśli podmiot (budżetówka) jest uprawniony do kupowania usług szkoleniowych zwolnionych z VATZamawiam Program Rejestr Zbiorów ABI i proszę o doliczenie 123 PLN do faktury
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na ewitczak@aims.biz.pl oraz dodatkowo faxem na numer (22) 241 27 70. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem warsztatów a Zgłoszeniodawcą. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa na trzy dni robocze przed datą warsztatów.
Opłatę brutto należy uiścić najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem warsztatów na konto firmy:

Zontek i Wspólnicy Sp.k. , ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02-778 Warszawa, NIP: 951-20-37-086.

UWAGA: W tytule przelewu należy wpisać numer NIP Zgłoszeniodawcy.
Numer konta: BZ WBK 31 1090 1694 0000 0001 0180 5469
Uwaga: Upoważniają Państwo firmę Zontek i Wspólnicy Sp.k. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wszelkich organizacyjnych informacji udzieli Państwu P. Elżbieta Witczak - tel.: 22-406-82-91.

Bezkosztowego anulowania zgłoszenia uczestnictwa można dokonać w 5 dni roboczych przed terminem warsztatów. Po tym czasie pobierana jest opłata w wysokości 40% kosztu warsztatów.


…………………………………………………

Data, podpis i pieczęć osoby kierującej uczestnika na warsztaty

Pobieranie 53.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna