Kompozycja na bazie celekoksybuPobieranie 11.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.18 Kb.
KOMPOZYCJA NA BAZIE CELEKOKSYBU

ORAZ SPOSÓB JEJ OTRZYMYWANIA

Kompozycja na bazie celekoksybu oraz sposób jej otrzymywania to rozwiązanie technologiczne z zakresu chemii leków, stanowiące odpowiedź na jeden z najważniejszych problemów współczesnego przemysłu farmaceutycznego – biodostępność lekarstw. Poprawa przyswajalności substancji możliwa jest poprzez modyfikowanie ich własności fizyko-chemicznych.SYTUACJA AKTUALNA

Aktualnie większość leków przygotowywana jest w postaci krystalicznej. Tego typu układy są termodynamicznie stabilne, łatwo określić ich właściwości fizyko-chemiczne, nie sprawiają trudności w przechowywaniu. Liczne badania wykazały jednak, że lekarstwa w formie krystalicznej są słabo przyswajalne przez ludzki organizm. Konieczne jest zatem stosowanie stosunkowo dużych dawek leków, aby osiągnąć oczekiwany efekt terapeutyczny. W rezultacie uaktywniają się niekorzystne skutki uboczne stosowanych lekarstw. Jedną z metod znacząco poprawiających biodostępność lekarstw jest przekształcanie ich formy krystalicznej w formę amorficzną.

Forma amorficzna wpływa na wzrost chemicznej reaktywności substancji leczniczej – co pozwala zmniejszyć dozowane dawki leku – a także powoduje, że czas wchłaniania z przewodu pokarmowego lekarstw jest o wiele krótszy niż w przypadku form krystalicznych tych substancji (jest to niezwykle ważne m.in. w przypadku leków przeciwbólowych). Amorficzne lekarstwa także nie są doskonałymi układami, ponieważ są niestabilne termodynamicznie i podczas przechowywania mogą przekształcić się do postaci krystalicznej, tracąc przy tym pożądane cechy większej biodostępności wynikające ze słabo uporządkowanej struktury. Jedną z takich niestabilnych amorficznych substancji jest niesteroidowy lek przeciwzapalny – celekoksyb.

NOWA KOMPOZYCJA NA BAZIE CELEKOKSYBU

Celem twórców wynalazku było ustabilizowanie amorficznego celekoksybu i zminimalizowanie ryzyka jego szybkiej, a jednocześnie niekorzystnej, krystalizacji. Nowa kompozycja zawiera maltozę acetylowaną, która – zastosowana w strukturze amorficznej–pełni rolę inhibitora krystalizacji amorficznego celekoksybu. Proponowane rozwiązanie obejmuje również innowacyjny sposób otrzymywania stabilnej, amorficznej kompozycji na bazie celekoksybu.ZALETY ROZWIĄZANIA:

  • bezpieczeństwo dla zdrowia pacjenta;

  • dodatkowy składnik lekarstwa - acetylowana maltoza - powoduje znaczący wzrost rozpuszczalności substancji aktywnej w porównaniu do krystalicznej formy leku;

  • łatwa mieszalność składników w każdym stosunku ilościowym, tworząca jednorodny roztwór, bez niebezpieczeństwa przegrzania i termicznej degradacji któregoś z komponentów;

  • kilkuminutowe przygotowanie proponowanego amorficznego, binarnego układu dyspersyjnego;

  • brak potrzeby użycia dodatkowych rozpuszczalników, jak
    w przypadku innych inhibitorów krystalizacji (PVP, HPMC).

Wyniki badań dla amorficznych kompozycji na bazie celekoksybu są niezwykle obiecujące z punktu widzenia optymalizacji terapeutycznego działania lekarstwa. Długoterminowe badania dyfrakcyjne potwierdziły brak nawet minimalnej tendencji do rekrystalizacji amorficznej mieszaniny celekoksybu z co najmniej 5% domieszką acetylowanej maltozy przez okres przechowywania minimum 3 miesięcy od momentu przygotowania w temperaturze pokojowej. Dodatkowo badania stopnia rozpuszczalności wykazały, że rozpuszczalność amorficznej mieszaniny celekoksybu z 10% domieszką acetylowanej maltozy jest 6-krotnie większa, natomiast mieszaniny celekoksybu z 30% domieszką acetylowanej maltozy jest aż 12-krotnie większa niż rozpuszczalność krystalicznego celekoksybu, podczas gdy rozpuszczalność czystego amorficznego celekoksybu jest większa od jego krystalicznego odpowiednika tylko 1,5-krotnie.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Wynalazek w postaci nowej kompozycji na bazie celekoksybu o jednorodnej i stabilnej postaci amorficznej może znaleźć zastosowanie w medycynie, zwłaszcza jako niesteroidowy lek przeciwzapalny. W produkcji tego typu medykamentów możne być stosowany sposób otrzymywania nowej kompozycji według wynalazku.OCHRONA PATENTOWA

Prezentowane rozwiązanie zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w dniu 19.04.2011 r. pod nr P.394614 z wnioskiem o udzielenie patentu.DANE KONTAKTOWE

rzecznik patentowy UŚ –Mariusz Grzesiczak

tel. 500 335 056

mariusz.grzesiczak@us.edu.pl

Biuro Współpracy z Gospodarką – Dariusz Laska

tel. 512 104 418

dariusz.laska@us.edu.pl

http://www.us.edu.pl/
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna