Komputerowe wspomaganie projektowania lekówPobieranie 13.9 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.9 Kb.
Wykład monograficzny
Komputerowe wspomaganie projektowania leków

O.F. Güner, ed. "Pharmacophore. Perception, Development, and Use in Drug Design", International University Line 2000.


G.L. Patrick "An Introduction to Medicinal Chemistry", Oxford University Press 1997.

N.C. Cohen "Molecular Modeling in Drug Design", Academic Press Inc. 1996.

A.R. Leach "Molecular Modeling. Principles and Applications", Longman 1996.

Wykład dostępny w:http://www.chem.uw.edu.pl/studia/w_mono_sf/

Możliwe podziały leków, według:

 1. efektu farmakologicznego;

np. przeciwbólowe, przeciwastmatyczne, antybiotyki; bardzo różne struktury chemiczne, różne mechanizmy działania; niektóre leki mogą należeć do kilku klas.

 1. struktury chemicznej;

np. penicyliny - aktywność biologiczna (antybiotyki) taka sama, opiaty jw., barbiturany, steroidy - działanie jest różne.

 1. docelowego układu w organizmie;

np. antyhistaminowe; układ w którym histamina jest syntezowana, wydzielana, gdzie oddziałuje z receptorem i w końcu jest usuwana może być atakowany na każdym z tych etapów.

 1. miejsca akcji leku;

np. antycholinesterazy; oddziałują blokując enzym acetylocholinesterazę; podobny mechanizm działania ale brak informacji jaka jest odpowiedź organizmu.


Błona komórkowaTypowa komórka

Umiejscowienie białek w błonie:Główne cele molekularne dla leków:

 1. lipidy; tworzenie tunelu w błonie (klaster z kilku cząsteczek leku - grzybobójcze) lub jako przenośnik jonów (walinomycyna).

 2. białka (glikoproteiny); enzymy i receptory komórkowe.

 3. kwasy nukleinowe.

Struktura białek; struktura pierwszorzędowa:

aminokwasy:

syntezowane w ciele człowieka: niezbędne w pożywieniu:

Alaniana (Ala) Histydyna (His)

Arginina (Arg) Izoleucyna (Ile)

Asparagina (Asn) Leucyna (Leu)

Kwas asparaginowy (Asp) Lizyna (Lys)

Cysteina (Cys) Metionina (Met)

Kwas glutaminowy (Glu) Fenyloalanina (Phe)

Glutamina (Gln) Treonina (Thr)

Glicyna (Gly) Tryptofan (Trp)

Prolina (Pro) Valina (Val)

Seryna (Ser)

Tyrozyna (Tyr)

M
et-enkefalina - jeden z endogennych środków przeciwbólowych:

S

truktura drugorzędowa:

-helisa -kartkaS

Mioglobina
truktura trzeciorzędowa:


S
ynteza białka:


P
roces zwijania się białka:


Siły tworzące strukturę trzeciorzędową:

 1. wiązania kowalencyjne; SS (Cys ... Cys)

siła wiązania = 250 kJ/mol

 1. wiązania jonowe; CO2... +H3N(Asp ... Lys)

s
H
iła wiązania = 20 kJ/mol

 1. wiązania wodorowe; O-H ... O(Ser ... Ser)

siła wiązania = 7 - 40 kJ/mol

 1. wiązania van der Waalsa; Ph ... Ph (Phe ... Phe)

siła wiązania = 2 kJ/mol

wiązania wodorowe i van der Waalsa są bardzo powszechne (także do oddziaływań z otaczającą wodą) i one decydują o str. III-rzędowej białka.S
truktura czwartorzędowa:


Dimer białka; tworzony przez resztkowe oddziaływania hydrofobowe (van der Waalsa).

Pobieranie 13.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna