Komunikat dla posłÓw nr 10Pobieranie 129.1 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar129.1 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

<Commission>{TDIP}Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniówCommission>

{05/12/2006}5.12.2006Date>

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

NR 10

Dotyczy: Sprawozdania z wyjazdu komisji TDIP do Bukaresztu (Rumunia –


17-19 października 2006 r.)

W załączeniu sprawozdanie z wyjazdu do Bukaresztu sporządzone przez sekretariat pod kierownictwem Carlosa Coelho, przewodniczącego komisji oraz delegacji

DYREKCJA gEnEralNa

Ds. polityk wewnętrznych 1. Procedura

Przyjmując w dniu 10 lipca 2006 r. program prac na drugi semestr bieżącego roku, tymczasowa komisja TDIP podjęła decyzję o wysłaniu delegacji do Rumunii.


Carlos Coelho, przewodniczący komisji TDIP, zwrócił się do Josepa Borrella, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, by uzyskał on zgodę Prezydium na wysłanie takiej delegacji (pismo z dnia 13 lipca 2006 r. nr ref. D(2006)39564).
Prezydium zatwierdziło wniosek w dniu 6 września 2006 r., zezwalając 10 członkom komisji (przewodniczący, sprawozdawca i po jednym przedstawicielu każdej grupy politycznej) na wyjazd do Bukaresztu w dniach 17 października (wtorek) – 19 października (czwartek) 2006 r.
Lista uczestników delegacji stanowi załącznik 1, program zaś – załącznik 2.


 1. Podsumowanie posiedzeń


poniedziałek, 16 października 2006 r.
18.30-20.00
Powitanie przez ambasadora Finlandii w imieniu fińskiej prezydencji Rady.
Po przybyciu w godzinach wieczornych delegacja została przyjęta przez fińskiego ambasadora w Rumunii, Tapio SAARELĘ, oraz przez szefa delegacji Komisji Europejskiej w Rumunii, Jonathana Scheelego, jak również kilku ambasadorów państw Unii Europejskiej (UE).
Tapio SAARELA i Jonathan SCHEELE skorzystali z okazji, by poinformować delegację o sytuacji politycznej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem spraw interesujących delegację.

wtorek, 17 października 2006 r.
09.20-10.30

Posiedzenie z udziałem: Adriana Cosmina VIERITY, sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Adrian VIERITA udzielił następującej odpowiedzi na różne pytania stawiane przez członków delegacji:
Wszystkie władze rumuńskie prezentują wspólne stanowisko w sprawie nieistnienia w Rumunii tajnych więzień, co zresztą wykazał szereg przeprowadzonych z ich inicjatywy dochodzeń. Dlatego też nie podjęto, przynajmniej ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żadnych oficjalnych kroków w stosunku do rządu George’a BUSHA, po złożonej przez ów rząd w dniu 6 września 2006 r. deklaracji potwierdzającej istnienie tajnych ośrodków przetrzymywania.
Współpraca między Rumunią a Stanami Zjednoczonymi odbywa się w ramach różnych podpisanych z tym krajem umów międzynarodowych, wśród których brak dwustronnego traktatu dotyczącego walki z terroryzmem. Wykorzystywanie lotnisk i baz rumuńskich miało miejsce w tym ściśle określonym kontekście.

10.55-12.00

Posiedzenie z udziałem: Noricy NICOLAI, przewodniczącej specjalnej komisji śledczej rumuńskiego Senatu.
Norica NICOLAI podsumowała treść przyjętego przez Senat tymczasowego sprawozdania specjalnej komisji śledczej. Na znak dobrej współpracy zobowiązała się dostarczyć wszystkie dostępne dokumenty. Mandat wspomnianej komisji został przedłużony na skutek różnych wydarzeń, takich jak dochodzenie w sprawie awarii samolotu Gulfstream N478GS w dniu 6 grudnia 2004 r., czy też składanych w telewizji oświadczeń młodego Afgańczyka, który twierdził, że był przetrzymywany w Rumunii.
Następnie debata skoncentrowała się na samym dochodzeniu oraz sposobie jego przeprowadzenia przez komisję specjalną, szczególnie w odniesieniu do lotów, jakie w rumuńskiej przestrzeni powietrznej odbywały samoloty mogące należeć do CIA, oraz działań, jakie władze rumuńskie podjęły w celu ustalenia, co działo się na pokładzie samolotów. Szczególną uwagę poświęcono awarii Gulfstream w dniu 6 grudnia 2004 r. oraz osobom znajdującym się na pokładzie: 3 członkom załogi i 7 pasażerom. Wszyscy byli obywatelami amerykańskimi. Sprawozdanie sporządzone przez straż graniczną objęte jest ustawą o ochronie danych osobowych, a zatem nie mogło zostać udostępnione delegacji.

12.00-12.30

Posiedzenie z udziałem: Teodora MELESCANU, wiceprzewodniczącego Senatu i członka specjalnej komisji śledczej.
Teodor MELESCANU wyczerpująco opisał sposób pracy specjalnej komisji śledczej i zdecydowanie wykluczył możliwość istnienia tajnych ośrodków przetrzymywania w Rumunii, z jednej strony ze względu na oczywiste trudności z utrzymaniem takiego miejsca w ukryciu, z drugiej zaś ponieważ prasa rumuńska natychmiast doniosłaby o takim fakcie. Podkreślał on ponadto, że gdyby cokolwiek wydarzyło się na lotniskach, władze rumuńskie musiałyby zostać o tym poinformowane, ponieważ każde miejsce w kraju pozostaje pod ich jurysdykcją.

12.35-13.25

Posiedzenie z udziałem: Romea RAICU i Radu STROEGO, przewodniczących komisji specjalnych w zakresie parlamentarnej kontroli rumuńskich służb informacyjnych.
Zgodnie z tym, co zostało podkreślone w trakcie poprzednich spotkań, Romeo RAICU i Radu STROE stwierdzili, że brakuje niezbitych dowodów na poparcie oskarżeń wobec Rumunii. Obaj przewodniczący uznali, że odpowiednie komisje we właściwy sposób wypełniły swoje obowiązki w zakresie kontroli parlamentarnej.
Potwierdzili oni jednak i wyrazili ubolewanie z powodu, iż niektóre organy/osobistości rumuńskie nie są objęte kontrolą konstytucyjną, jak na przykład Najwyższa Rada Obrony Narodowej, które obecnie nie jest włączona w zakres kontroli parlamentarnej.
W tym kontekście ogłosili oni, że w trakcie 3. Konferencji komisji parlamentarnych zajmujących się kontrolą służb informacyjnych i służb bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, odbywającej się równolegle z wizytą delegacji TDIP w Bukareszcie, mają oni zamiar zaproponować Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego opracowanie kodeksu etyki państw członkowskich Unii, który byłby wzorem dla wszystkich komisji związanych z kontrolą tajnych służb UE.
Odnosząc się na koniec do oświadczeń prezydenta George’a BUSHA, Romeo RAICU stwierdził, że instytucje UE powinny zwrócić się do rządu amerykańskiego o wyjaśnienia dotyczące krajów, na których terytorium miały znajdować się tajne ośrodki przetrzymywania.

15.45-16.30

Posiedzenie z udziałem: Renate WEBER, przewodniczącej Fundacji na rzecz Społeczeństwa Otwartego.
Odcinając się od oficjalnego stanowiska, Renate WEBER wyraziła wątpliwości, czy w Rumunii rzeczywiście nie istnieją tajne miejsca przetrzymywania.
Przede wszystkim przywołała ona oświadczenia byłego premiera, Adriana NASTASE, oraz byłego ministra obrony narodowej, Ioana PASCU, którzy publicznie przyznali, że bazy amerykańskie nie podlegają władzom rumuńskim. Dowodzi tego charakter amerykańskich operacji wojskowych przeprowadzonych na terytorium rumuńskim w trakcie interwencji w Iraku i Afganistanie.
Po drugie, wspomniała ona o procedurze administracyjnej stosowanej w zależności od rodzaju lotu. W przypadku lotów komercyjnych lądowanie powinno odbywać się na lotniskach cywilnych, tymczasem samoloty wyczarterowane przez CIA lądowały także na lotniskach wojskowych. Dlatego musiały one informować jedynie Ministerstwo Obrony, nie przedstawiając przy tym jakiegokolwiek uzasadnienia.

16.30-17.00

Posiedzenie z udziałem: Diany-Olivii CALINESCU, dyrektor APADOR-CH, rumuńskiej filii Komitetu Helsińskiego.
Diana-Olivia CALINESCU potwierdziła, że jej organizacja nie mogła przeprowadzić dotąd dokładnego dochodzenia ze względu na niewystarczającą ilość informacji, brak zainteresowania oraz współpracy ze strony instytucji rządowych, które nigdy nie udzieliły odpowiedzi na wnioski kierowane przez społeczeństwo obywatelskie.
Jej zdaniem senacka komisja śledcza również nie potraktowała poważnie powierzonego jej zadania.

17.00-18.00

Posiedzenie z udziałem: Calina COSMACIUCA, dziennikarza „Evenimentul Zilei”.
Calin COSMACIUC został zaproszony w celu skomentowania opublikowanych przez niego artykułów, dotyczących kwestii interesujących delegację.
Potwierdził on, że przy oficjalnym składaniu wniosków napotkał blokadę instytucjonalną, szczególnie w odniesieniu do informacji na temat lotów odbywających się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej.
Wyraził też ubolewanie z powodu faktu, że nie może ujawnić źródeł informacji (przede wszystkim tożsamości pracownika lotniska) dotyczących świadka, który twierdzi, że widział skrzynie wynoszone z samolotu prawdopodobnie należącego do CIA. Calin COSMANCIUC dodał, że świadek ten nie wyraził zgody na spotkanie z delegacją.
Ponadto Calin COSMACIUC oświadczył, że wizyta George’a TENETA w Rumunii miała miejsce w 2002 r.


18.15-18.45

Posiedzenie z udziałem: Dana VULCANA, byłego głównego inspektora w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Obrony.
Dan VULCAN był głównym inspektorem w departamencie lotnictwa cywilnego w chwili awarii samolotu Gulfstream w dniu 6 grudnia 2004 r. Opisał on sytuację, którą zastał po przybyciu na lotnisko Baneasa kilka godzin po wypadku oraz podjęte następnie działania: swobodną i spokojną atmosferę oraz pełną współpracę ze strony pilotów samolotu, który uległ awarii. Jeżeli chodzi o pasażerów, Dan VULCAN nie widział żadnego z nich, a ponieważ nie było rannych, nie przeprowadzono szczegółowego dochodzenia.
Następnie Dan VULCAN bardzo szczegółowo odpowiedział na wszystkie pytania delegacji dotyczące wypadku. Potwierdził on, że samolot miał zezwolenie na lądowanie na lotnisku cywilnym Baneasa oraz że po wypadku pozostał tam przez dwa miesiące, po czym został zabrany przez inny samolot.

18.45-19.00

Posiedzenie z udziałem: Catalina RADU, głównego inspektora w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Obrony.
Pierwszy kontakt z Catalinem RADU nawiązano jeszcze przed przyjazdem delegacji TDIP do Rumunii, jednak ze względu na natłok obowiązków służbowych niemożliwe było ustalenie terminu spotkania. Ostatecznie Catalin RADU stawił się niezapowiedziany na wniosek Noricy NICOLAI, przynosząc ze sobą wstępne sprawozdanie techniczne sporządzone po awarii samolotu Gulfstream w dniu 6 grudnia 2004 r.
Potwierdził on informacje przedstawione przez Dana VULCANA, pomijając przy tym nazwiska pasażerów samolotu, do których nie miał zresztą dostępu ze względu na zakaz ich udostępniania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

20.30

Koktajl zorganizowany przez Konferencję Komisji Parlamentarnych odpowiedzialnych za kontrolę służb informacyjnych i służb bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej.


Przyjęcie to pozwoliło delegacji nawiązać bardzo przydatne kontakty z członkami odpowiednich komisji parlamentarnych reprezentowanych krajów.

środa, 18 października 2006 r.
09.05-10.05

Posiedzenie z udziałem: Sergiu Tudora MEDARA, doradcy prezydenta w sprawach obrony i bezpieczeństwa narodowego.
W latach 1999-2005 Sergiu Tudor MEDAR był szefem Wydziału Wojskowych Służb Informacyjnych.

Potwierdził on, że nigdy nie otrzymał od Amerykanów oficjalnego wniosku dotyczącego transportu czy przetrzymywania więźniów na terytorium rumuńskim. Jest oczywiste, że w przypadku tego rodzaju działań konieczne byłoby uzyskanie uprzedniego zezwolenia władz rumuńskich.


Gdyby doszło do takich działań, personel wojskowy odpowiedzialny za lotniska powinien ponadto sporządzić odpowiednie sprawozdanie, co nigdy nie miało miejsca. Jego zdaniem w Rumunii nigdy nie doszło do nielegalnego przetrzymywania więźniów, a przynajmniej nie ma na to dowodów.
W odniesieniu do oświadczeń Ioana PASCU, stwierdził on, że należy pominąć kontekst, w którym zostały złożone. Sergiu Tudor MEDAR potwierdził, że miał nieograniczony dostęp do lotnisk, w każdym miejscu i czasie.
Z jego punktu widzenia same lądowania i starty samolotów nie stanowią podstawy do wszczęcia dochodzenia, chyba że istnieją podejrzenia, iż w międzyczasie dochodziło do aktów niezgodnych z prawem.
Stwierdził ponadto, że zezwolenia na loty wojskowe wydaje wyłącznie Ministerstwo Obrony.
Odnosząc się na koniec do oświadczeń prezydenta George’a BUSHA, Sergiu Tudor MEDAR stwierdził, iż jest przekonany, że amerykański prezydent lepiej niż ktokolwiek inny zna lokalizację takich miejsc i że w jego interesie z pewnością nie leży, by władze rumuńskie pytały go, co dzieje się na ich własnym terytorium.
Sergiu Tudor MEDAR zapoznał się również z wykazem lotów sporządzonym przez Claudia FAVĘ i zobowiązał się przekazać delegacji wszystkie dostępne informacje.

10.30-11.40

Posiedzenie z udziałem: Anghela ANDREESCU, sekretarza stanu ds. porządku publicznego i bezpieczeństwa w Ministerstwie Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Anghelowi ANDREESCU towarzyszyli urzędnicy z różnych służb Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Pytania delegacji dotyczyły głównie szczegółów awarii samolotu Gulfstream w dniu 6 grudnia 2004 r. Urzędnicy ministerstwa zgodzili się przekazać delegacji kopię sprawozdania sporządzonego przez straż graniczną w dniu wypadku.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do przyjmowanego dotąd stanowiska przedstawicieli instytucji, w trakcie tego spotkania nie padły żadne odwołania do ustawy o ochronie danych osobowych, zaś następnego dnia, w czwartek 19 października, przewodniczący delegacji Carlos Coelho otrzymał pismo informujące, że przekazane poprzedniego dnia dokumenty mają charakter poufny.

12.05-13.05

Posiedzenie z udziałem: George’a MAIORA, szefa rumuńskich służb informacyjnych.
George MAIOR został mianowany na to stanowisko zaledwie tydzień wcześniej. Towarzyszyło mu kilku współpracowników.
George MAIOR natychmiast wykluczył możliwość istnienia tajnych więzień i zadeklarował chęć przedyskutowania tej sprawy z CIA. Potwierdził on, że po atakach z 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych Rumunia ściśle współpracowała z Amerykanami.
Jego zdaniem korzystanie przez Amerykanów z rumuńskich baz miało wyłącznie charakter wojskowy.
W odniesieniu do awarii samolotu Gulfstream zastępca dyrektora, pan ROMERO, zaznaczył, że po wypadku samolot pozostał na miejscu przez sześć miesięcy, a następnie został przetransportowany do Kanady na pokładzie Antonova 124. Potwierdził on, że służby informacyjne nie mają uprawnień koniecznych do wszczęcia postępowania w sprawie wypadku i że zajęła się tym specjalna senacka komisja śledcza.
Pan ROMERO oświadczył, iż władze amerykańskie zaprzeczyły, jakoby chodziło o samolot CIA. Odnosząc się do broni, jaką miał przy sobie jeden z pasażerów samolotu, stwierdził on, że organem właściwym w tej kwestii jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Nie skomentował on sprawy młodego Afgańczyka. Wykluczył on możliwość, by w Guantanamo przebywali obywatele rumuńscy, a także by dochodziło do ekstradycji obywateli rumuńskich do krajów trzecich.

13.20-14.10

Posiedzenie z udziałem: Radu TIMOFTEGO, dawnego szefa rumuńskich wewnętrznych służb informacyjnych.
Radu TIMOFTE był szefem rumuńskich wewnętrznych służb informacyjnych w chwili awarii samolotu Gulfstream. Wszczęcie dochodzenia po wypadku przekraczałoby jego kompetencje. Rozpoczęto je dopiero po opublikowaniu sprawozdania senatora Marty’ego z Rady Europy, w którym wspomniano o takim locie. Do tego momentu jego służby, które nie zostały o tym poinformowane przez straż graniczną, nie wiedziały nawet, że jeden z pasażerów miał przy sobie pistolet. Gdyby służby informacyjne otrzymywały wiadomości na bieżąco, natychmiast skonfiskowano by broń i wszczęto dochodzenie.
Zaświadczył on o bezpośredniej współpracy z zagranicznymi tajnymi służbami w zakresie walki z terroryzmem, stwierdził jednak, że transport więźniów przez terytorium rumuńskie byłby niedopuszczalny.
Odnosząc się do wizyty George’a TENETA w Rumunii, Radu TIMOFTE stwierdził, że miała ona miejsce w 2000 r., nie zaś w 2002 r.
14.40-15.20

Wewnętrzne posiedzenie delegacji TDIP mające na celu przygotowanie na dzień następny konferencji prasowej.15.40-16.00

Posiedzenie z udziałem: Marii IONESCU z dziennika „Observator de Constanta”.
Zdaniem Marii IONESCU, amerykanie sprawują kontrolę nad administracją lotniska Mihail KOGALNICEANU. Nie ma na to dowodów, jednak zeznania dwóch pracowników, którzy zaobserwowali ruchy oddziałów i sprzętu, potwierdzają to podejrzenie.
Maria IONESCU potwierdziła, że nie była wzywana jako świadek przed specjalną senacką komisję śledczą.
Maria IONESCU oświadczyła, że nie jest jej wiadomo, co stało się z Afgańczykiem, który miał być przetrzymywany w Rumunii. Wyraziła jednak zdziwienie, iż tajne służby nie orientują się w sytuacji.

16.35-17.20

Posiedzenie z udziałem: Cristiana RADU i Stefana CANDEI, dziennikarzy z Rumuńskiego Centrum Dziennikarstwa Śledczego.
Cristian RADU został poproszony o opisanie wypadku, którego padł ofiarą, kiedy to śpiąc w hotelu został okradziony z przedmiotów osobistych. Wówczas prowadził on dochodzenie i współpracował z dziennikiem „Chicago Tribune”. Cristian RADU zaznaczył jednak, że nie widzi bezpośredniego związku między kradzieżą a jego dochodzeniem.
Oświadczył on, iż ostatnio przeprowadził rozmowę z dwoma oficerami lotniska Baneasa, którzy potwierdzili, iż wszyscy pasażerowie samolotu uszkodzonego w dniu 6 grudnia 2004 r. byli ubrani po cywilnemu, zaś po wypadku zostali zakwaterowani w hotelu. Jemu samemu zaskakująca wydała się oficjalna wersja wydarzeń, według której samolot wylądował, aby zatankować paliwo, ponieważ miał on wystarczającą ilość paliwa, by lecąc z Bagramu (Afganistan) dolecieć do Shannon (Irlandia).
Cristian RADU ujawnił również rumuńskie powiązania ze sprawą Abou Omara. W rzeczywistości karty SIM, z których korzystali agenci CIA we Włoszech, były zarejestrowane na nazwisko Mihaila TIMOFTE (rumuńskiego pracownika budowlanego pracującego we Włoszech).
Obaj rozmówcy podkreślali brak przejrzystości po stronie rządu oraz specjalnej senackiej komisji śledczej, które to organy bardzo często powoływały się na tajemnicę, aby nie odpowiadać na kierowane do nich pytania. Potwierdzili, iż nie zostali wezwani przed rzeczoną komisję w charakterze świadków. Z drugiej strony władze rumuńskie nie wywierały na nich presji i czuli się oni swobodnie prowadząc dochodzenie.
Stwierdzili, że nie posiadają informacji dotyczących programu telewizji ARTE na temat młodego Afgańczyka.
W ich opinii możliwe jest, że Rumuni nie wiedzieli co się dzieje, jako że baza Mihail KOGALNICEANU została wyłączona spod ich kontroli na czas wojny z Irakiem.

17.25-17.45

Posiedzenie z udziałem: Alison MUTLER, dziennikarki (Associated Press).
Alison MUTLER została poproszona o ujawnienie szczegółów dotyczących źródeł, w oparciu o które opublikowała swoje informacje. Przede wszystkim jej informatorem był obywatel amerykański pracujący w kontrolowanym przez Amerykanów szpitalu w Konstancie, który przyznał, iż widział trzy osoby mówiące dialektem afgańskim: jednak Alison MUTLER wątpi w wiarygodność tych zeznań. Natomiast tajne źródła dyplomatyczne potwierdziły istnienie więzień w Rumunii. Ponadto informacji udzielał jej także burmistrz Konstancy, który po złożeniu kilku oświadczeń odmówił dalszych wypowiedzi na ten temat.
W opinii Alison MUTLER bez wątpienia zaszły jakieś wydarzenia, jednak nie ma pewności, czy wiedziały o nich władze lokalne. Można jedynie stwierdzić, iż na początku zdecydowanie zaprzeczały one, jakoby takie wydarzenia mogły mieć miejsce, później jednak nie wypowiadały się już tak stanowczo.

17.50-18.00

Posiedzenie z udziałem: Mihaeli DANGI, wicedyrektor Centrum Niezależnego Dziennikarstwa.
Mihaela DANGA potwierdziła, że dziennikarze napotykają na szereg trudności, kiedy oficjalnie zwracają się o udostępnienie informacji. Stwierdziła również, że nie jest możliwe, by w Rumuni zachować w tajemnicy takie wiadomości.
20.30

Koktajl delegacji TDIP dla wszystkich rozmówców.czwartek, 19 października 2006 r.
09.50-10.35

Posiedzenie z udziałem: Gheorghe’a FULGI, dawnego szefa tajnych służb zewnętrznych.
Na początku delegacja wysłuchała Gheorghe’a FULGI, który był szefem tajnych służb zewnętrznych przez sześć lat, aż do dymisji w czerwcu 2006 r.
Gheorghe FULGA zaprezentował służby, których był szefem oraz postępy dokonane przez nie w czasie pełnienia przez niego tej funkcji.
W odniesieniu do kontroli sprawowanej przez rząd rumuński i tajne służby nad bazami wykorzystywanymi przez Amerykanów w trakcie wojny w Iraku, Gheorghe FULGA zaznaczył, że kwestia ta znajdowała się w bezpośrednim zakresie kompetencji Ioana PASCU (dawnego ministra obrony narodowej) i została rozpatrzona przez najwyższą Radę Obrony, z uwzględnieniem trudności, na jakie Stany Zjednoczone napotykały, starając się uzyskać zgodę Turcji na wykorzystywanie jej lotnisk. Faktem jest, że dopiero po wysunięciu zarzutów pod adresem Rumunii, wszczęto dochodzenia na różnych szczeblach (prezydenckim, szefa rządu oraz parlamentarnym) i chociaż zostały one zakończone, jednak nie pozwoliły na postawienie ostatecznych wniosków.
Przyznał on ponadto, że nieznane mu są warunki umowy o współpracy podpisanej w 2006 r. ze Stanami Zjednoczonymi, jak również ewentualne przypadki przetrzymywania Rumunów w krajach podejrzanych o stosowanie tortur. Jednak osoby posiadające podwójne obywatelstwo lub ubiegające się właśnie obywatelstwo rumuńskie były faktycznie podejrzewane o udział w działaniach terrorystycznych.

10.35-11.15

Posiedzenie z udziałem: Ioana TALPESA, senatora i członka Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego.
Rozmowa z Ioanem TALPESEM koncentrowała się na stosunkach Rumunii ze Stanami Zjednoczonymi oraz międzynarodowych umowach o współpracy, które od marca 2004 r. zawierane są w ramach NATO.
W opinii Ioana TALPESA, to w tym kontekście należy rozpatrzyć wszystkie zarzuty. Podstawową kwestią dla Rumunów jako nowych członków NATO było dotrzymanie wszystkich zobowiązań oraz dochowanie tajemnicy, poszanowanie poufności i ochrona sojuszników we wszystkich operacjach.
Przyznał on, że zawierane wówczas umowy ze Stanami Zjednoczonymi były umowami podstawowymi, wzorowanymi na umowach podpisywanych z innymi członkami sojuszu NATO. Choć obserwowano ruchy samolotów amerykańskich, jednak Rumuni nie wiedzieli, że były to samoloty CIA. Osoby, towary i pozostałe wyposażenie przemieszczające się po terytorium rumuńskim poddawane były kontroli rumuńskich urzędników i wojskowych. Nikt by wówczas nie pomyślał, że na rumuńskim terytorium mogłoby dojść do naruszenia praw człowieka.

11.23

Konferencja prasowa
W dniu19 października 2006 r. przewodniczący Carlos COELHO oraz sprawozdawca Claudio FAVA przeprowadzili w Centrum Informacyjnym Delegacji Komisji Europejskiej w Bukareszcie konferencję prasową, w trakcie której przedstawili główne wnioski ze swej wizyty.
Na konferencji prasowej przewodniczący Carlos Coelho złożył wstępne oświadczenie, które znajduje się w załączniku 3.
ANNEX 1
LIST OF PARTICIPANTS

TDIP Delegation to Bucharest, 17-19th October 2006

MEPs


 1. COELHO Carlos (Chairman)

20.05.1960
 1. LUDFORD Sarah (ALDE) 1. FAVA Giovanni Claudio (Rapporteur)

15.04.1957
 1. BREPOELS Frieda (EPP-ED)1

07.05.1955
 1. GOMES Ana (PSE)

09.02.1954
 1. MEYER Willy (GUE/NGL)

19.08.1952
 1. CZARNECKI Ryszard (Non attached)

TDIP Committee Secretariat:


 1. NÉMOZ-HERVENS François

(Head of Secretariat)

16.01.1955
 1. MARTINEZ VALLS Angeles

(Administrator)

31.03.1965
 1. MARIN Nadia

(Assistant)

..22.07.1976

Political Groups/Assistants:


 1. SPEISER Michael Alexander (EPP-ED) 1. RESTIFO Francesca (PSE) 1. MARZOCCHI Ottavio (ALDE/ADLE)
Press service


 1. ZALEWSKI Piotr

Interpreters


 1. DE LA CALLE-ORTEGA Alicia (freelance) 1. ALLENDESALAZAR Iciar (freelance) 1. TANGO Anne (freelance) 1. CARDNO Sheilah (freelance) 1. CODREANU Mihai Cristian (freelance) 1. POP Hortenzia Elena (freelance) 1. SANTA Laura-Cristina (staff, TL)Annex 2

TDIP Secretariat
Temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA
for the transport and illegal detention of prisoners
TDIP Delegation to Romania (17-19th October 2006)

FINAL AGENDA

Monday, October 16th

10.20

Departure from Brussels airport

13.55

Arrival to Otopeni airport (Romanian time)

15.30

Accommodating into Howard Johnson Grand Plaza Hotel

(Calea Dorobanti 57 - Tel. 0040 021 2015000)venue: at the residence of the ambassador: Sofia, 7

18.30

Reception - Welcome by the Finnish Ambassador Tapio Kalevi SAARELA

(Ambassadors from all EU Members States have been invited together with the Head of the European Commission delegation)Tuesday, October 17th

venue: Aleea Alexandru no. 31, Ministry for Foreign Affairs premises

9.00 - 10.00

Adrian Cosmin VIERITA

Secretary of State for EU affairs, Ministry for Foreign Affairs

venue: Izvor Street, no 2-4, Parliament Palace

10.30 - 11.30

11.30 - 12.15

12.15 - 13.15


Norica NICOLAI

Teodor MELESCANU

Romeo RAICU and Radu STROE


Senator, Chairwoman of the Special Inquiry Committee -Senate

Vice president of the Romanian Senate and Member of the Special Inquiry Committee

Chairman of the Romanian Foreign Intelligence Service Oversight Parliamentary Committee

Chairman of the Parliamentary Committee for the Oversight of the Romanian Intelligence Service13.15

Lunch at the restaurant of Romanian Parliament

venue: Jules Michelet Street no 18-20, EC Delegation's premises

15.30 - 16.15

16.15 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 18.45Renate WEBER

Diana-Olivia CALINESCU

Calin COSMACIUC

Dan VULCAN

Catalin RADU

Chair of the Open Society Foundation

Executive Director APADOR-CH (Romanian Helsinki Committee)

Journalist at "Evenimentul Zilei"

Former chief inspector, Department of Civil Aviation, Ministry of Transport

Chief inspector, Department of Civil Aviation, Ministry of Transport


venue: Lido Hotel premises, Bulevardul Magheru nr.5-7

20.30

Cocktail offered by the Conference of the Oversight Committees on the Intelligence bodies of the European Union Member States

Wednesday, October 18th

venue: Palatul Cotroceni, Geniului Steet, no. 1-3

9.00 - 10.00

Sergiu Tudor MEDAR

National Security Adviser, Presidential Administration

venue: Piata Revolutiei, no 1 A, first floor (Ministry of Interior)

10.30 - 11.30

Anghel ANDREESCU

Secretary of State for public order and security

venue: to be confirmed

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00George MAIOR

Radu TIMOFTE

Head of the Romanian Internal Intelligence Service

Former Head of the Romanian Internal Intelligence Service14.00 - 15.30

Delegation meeting at Floridas's Room (Howard Johnson Grand Plaza Hotel - 1st floor)

venue: Jules Michelet Street no 19-20, EC Delegation's premises

15.30 - 16.15

16.15 - 17.15

17.15 - 18.00

18.00 - 18.45
Maria IONESCU

Cristian RADU and

Stefan CANDEA

Alison MUTLER

Mihaela DANGA

Editor in chief at Observator de Constanta newspaper

Romanian Center for Investigative Journalism

Associated Press Writer

Deputy Director at the Center for Independent Journalismvenue: Casa Oamenilor de Stiinta - Piata Lahovary no. 9, sector 1 (Tel: +4021 211 3521)

20.30

Reception offered by the TDIP Delegation

Thursday, October 19th


venue: Central university Library, Strada Boteanu, 1

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00Ioan TALPES

Gheorghe FULGA

Senator, Member of the Committee for National Security and Defence, former Chief of the Department for National Security -Presidency (2004-2005)

Former Head of the Romanian External Intelligence Servicevenue: Calea Victoriei, no 88, Information Center of the EC Delegation -Infoeuropa

11.00

Press conference

17.55

Departure from Otopeni airport

19.40

Arrival to Brussels airport (Belgium time)

Załącznik 3
Bukareszt, 19 października 2006 r.
Oświadczenie przewodniczącego Carlosa Coelho
Dzień dobry Państwu,
Jak Państwo wiedzą, zakończyliśmy właśnie trzydniową wizytę w Bukareszcie w ramach naszego dochodzenia w sprawie domniemanych nielegalnych działań amerykańskich służb wywiadowczych w Europie.
Przyjechaliśmy do Bukaresztu w przeddzień kluczowego dla Rumunii wydarzenia, czyli jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Oznacza to, że poczuliśmy się tutaj jak w domu, ponieważ wszyscy podzielamy te same wartości – rządy prawa, demokrację i poszanowanie praw człowieka.
Jesteśmy wdzięczni, za sposób, w jaki podjęły nas wszystkie władze poproszone przez nas o spotkanie, jak również za wolę współpracy, jaką wykazały one w stosunku do naszej delegacji.
Mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami rządu (sekretarzem stanu ds. europejskich oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego), jak również z wysokiej rangi urzędnikami państwowymi zajmującymi się wywiadem i bezpieczeństwem narodowym oraz z naszymi kolegami z parlamentu rumuńskiego.
Ponadto spotkaliśmy się też z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Jesteśmy wdzięczni za przekazanie nam bardzo pożytecznych informacji. W trakcie rozmów z różnymi osobami – zarówno z rządu, jak i z parlamentu – poruszaliśmy pewne konkretne przypadki, jak ten dotyczący wypadku samolotu Gulfstream na lotnisku Baneasa (Bukareszt) w dniu 6 grudnia 2004 r. Samolot ten należał prawdopodobnie do CIA. Dokumentacja dotycząca tej konkretnej sprawy została nam przekazana na wniosek kompetentnych organów.
Doceniamy też fakt, że Senat rumuński ustanowił komisję śledczą, jako że jest to właściwy sposób rozpatrywania takich zarzutów w systemie demokratycznym. Chciałbym w związku z tym podkreślić, że jak dotąd jedynie parlament rumuński i niemiecki Bundestag, w którym złożyliśmy wizytę miesiąc temu, powołały takie komisje. Powinno to świadczyć o zacieśnieniu współpracy między Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi.
Uwzględniając powagę zarzutów, wszystkie instytucje powinny podjąć wysiłek, tak aby ustalić prawdę ponad wszelką wątpliwość.
Wiąże się to z koniecznością kontynuowania prac badawczych i głębszej niż dotąd analizy tej sprawy. Nadal bowiem pojawiają się pytania, na które nie znamy odpowiedzi.
Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie senatora Nicolai, przewodniczącego parlamentarnej komisji śledczej, który do końca nie wykluczył możliwości, iż rzeczywiście doszło do nielegalnych lotów. Rozumiemy zatem, że wnioski komisji są jedynie tymczasowe.
W tym kontekście wyrażamy głęboką nadzieję, iż współpraca z parlamentem rumuńskim będzie kontynuowana, stanie się ona głębsza, a wszystkie dokumenty, o które poprosiliśmy, zostaną nam dostarczone.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na pewien zbieg okoliczności. Otóż w czasie naszej wizyty w Bukareszcie odbywa się konferencja parlamentarnych komisji nadzorujących służby wywiadowcze w państwach członkowskich UE - konferencja, która odzwierciedla wspólne aspiracje tych komisji w zakresie zwiększenia odpowiedzialności tajnych służb. Sprawą tą w sposób oczywisty interesuje się Parlament Europejski, była ona też szczególnie podkreślana przez odpowiednie komisje parlamentu rumuńskiego.
Bardzo dziękuję i oddaję teraz głos naszemu sprawozdawcy, Claudio FAVIE.1MARINESCU Marian-Jean (EPP-ED): will participate in the meetings as European Observer from Romania

SZABO Karoly Ferenc (EPP-ED): will participate in the meetings as European Observer from Romania
CM\643712PL.doc
PE 382.407v01-00

PL PL

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna