Komunikat prasowy 3090. posiedzenie Rady Edukacja, młodzież, kultura I sportPobieranie 89.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar89.9 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

10360/11

(OR. en)


PRESSE 141

PR CO 30

KOMUNIKAT PRASOWY

3090. posiedzenie RadyEdukacja, młodzież, kultura i sport

Bruksela, 19 i 20 maja 2011 r.


Przewodniczący Géza SZŐCS
sekretarz stanu ds. kultury

Miklós SOLTÉSZ

sekretarz stanu do spraw społecznych, rodziny i młodzieżyRózsa HOFFMANN

sekretarz stanu ds. edukacjiAttila CZENE

sekretarz stanu ds. sportu

Główne wyniki posiedzenia Rady

Kultura

Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie decyzji ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego.

Rada wyznaczyła Pilzno (Republika Czeska) na Europejską Stolicę Kultury na 2015 rok.
Rada przyjęła konkluzje w sprawie:


 • – udziału kultury w realizacji strategii „Europa 2020”;

 • – służb informacyjnych ds. mobilności dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą.

Podczas obiadu ministrowie odpowiedzialni za politykę audiowizualną i za kulturę omówili przyszłość programów „Kultura” i „Media” po roku 2013.

Młodzież

Rada przyjęła dwie rezolucje w sprawie:

 • promowania nowych, skutecznych form uczestnictwa wszystkich młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy;

 • usystematyzowanego dialogu z młodzieżą poświęconego jej zatrudnieniu.

Ministrowie omówili wolontariat młodzieży i jego udział w rozwoju społeczności lokalnych w kontekście Europejskiego Roku Wolontariatu (2011).

Edukacja

Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie dwóch zaleceń:

 • jedno dotyczyło promowania mobilności edukacyjnej młodych ludzi;

 • a drugie – polityki na rzecz ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki.

W tym kontekście ministrowie omówili również – podczas debaty jawnej – polityki prewencyjne w celu zwalczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki ukierunkowane na dzieci ze środowisk defaworyzowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, w tym Romów.

Ponadto Rada przyjęła konkluzje w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Sport

Rada przyjęła rezolucję w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu (2011–2014).
Ministrowie przeprowadzili debatę jawną na temat sportowych aspektów zakładów bukmacherskich oferowanych w internecie.
W porze obiadu odbył się zorganizowany dialog prowadzony na wysokim szczeblu przez ministrów państw członkowskich należących do trojki w rozszerzonym składzie oraz przez przedstawicieli świata sportu.SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 5

OMAWIANE PUNKTY

KULTURA 8

Znak dziedzictwa europejskiego 8

Europejska Stolica Kultury w 2015 roku 8

Udział kultury w realizacji strategii „Europa 2020” 9

Służby informacyjne ds. mobilności 9

SPRAWY RÓŻNE 11

MŁODZIEŻ 13

Uczestnictwo młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy 13

Usystematyzowany dialog z młodzieżą na temat zatrudnienia 13

Wolontariat młodzieży 14

SPRAWY RÓŻNE 15

EDUKACJA 16

Przedwczesne kończenie nauki 16

Polityki służące zapobieganiu zjawisku przedwczesnego kończenia nauki 16

Mobilność edukacyjna młodych ludzi 17

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem 18

SPRAWY RÓŻNE 19

SPORT 20

Plan prac w dziedzinie sportu Error: Reference source not found

Zakłady bukmacherskie w internecie 21

SPRAWY RÓŻNE 22INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • Posiedzenie Rady EOG 23

UCZESTNICY

Belgia:

Pascal SMET flamandzki minister ds. edukacji, młodzieży, równych szans i Brukseli

Fadila LAANAN minister kultury, sektora audiowizualnego, zdrowia i równych szans (Wspólnota Francuska)

Philippe MUYTERS flamandzki minister ds. finansów, budżetu, zatrudnienia, zagospodarowania przestrzennego oraz sportuBułgaria:

Petja EWTIMOWA wiceminister edukacji, młodzieży i nauki

Todor CHOBANOV wiceminister kultury

Łazar KAMENOW wiceminister ds. wychowania fizycznego i sportuRepublika Czeska:

Jiři BESSER minister kultury

Jan KOCOUREK wiceminister ds. sportu i młodzieży

Dania:

Per Stig MØLLER minister kultury i spraw kościoła

Troels Lund POULSEN minister edukacji

Jonas BERING LIISBERG zastępca stałego przedstawicielaNiemcy:

Bernd NEUMANN minister stanu ds. kultury

Wolfgang HEUBISCH minister nauki, badań naukowych i sztuki, Bawaria

Hermann KUES parlamentarny sekretarz stanu przy Federalnym Ministrze ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży

Georg SCHÜTTE sekretarz stanu, Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych

Jürgen ZÖLLNER senator odpowiedzialny za sprawy edukacji, nauki i badań naukowych; Berlin

Guido PERUZZO zastępca stałego przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec przy UE

Gunter FISCHER minister, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu, Nadrenia-PalatynatEstonia:

Gert ANTSU zastępca stałego przedstawicielaIrlandia:

Geraldine BYRNE NASON zastępca stałego przedstawicielaGrecja:

Fotini GENNIMATA wiceminister edukacji, uczenia się przez całe życie i wyznań

Georgios NIKITIADIS sekretarz stanu ds. kultury i turystyki

Yiannos LIVANOS sekretarz generalny ds. młodzieżyHiszpania:

Mario BEDERA BRAVO sekretarz stanu ds. kształcenia i szkolenia zawodowego

Albert SOLER SICILIA sekretarz stanu ds. sportu

José Pascual MARCO MARTÍNEZ zastępca stałego przedstawiciela

Bartomeu LLINAS FERRA minister edukacji i kultury Autonomicznej Wspólnoty Balearów

Francja:

Frédéric MITTERRAND minister kultury i komunikacji

Chantal JOUANNO minister sportu

Jeannette BOUGRAB sekretarz stanu przy ministrze edukacji narodowej, spraw młodzieży i stowarzyszeń, odpowiedzialna za sprawy młodzieży i stowarzyszenia

Philippe LEGLISE-COSTA zastępca stałego przedstawiciela

Włochy:

Giancarlo GALAN minister dziedzictwa narodowego i działalności kulturalnej

Rocco CRIMI sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, odpowiedzialny za sprawy sportu

Vincenzo GRASSI zastępca stałego przedstawicielaCypr:

George ZODIATES zastępca stałego przedstawicielaŁotwa:

Solvita ZVIDRINA sekretarz stanu ds. kultury

Daiga REČA sekretarz parlamentarny, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Litwa:

Arūnas GELŪNAS minister kultury

Gintaras STEPONAVIČIUS minister edukacji i nauki

Arūnas VINČIŪNAS zastępca stałego przedstawicielaLuksemburg:

Octavie MODERT minister kultury, minister ds. stosunków z parlamentem, minister ds. uproszczeń administracyjnych w kancelarii premiera, minister odpowiedzialna za służbę cywilną i reformę administracyjną

Michèle EISENBARTH zastępca stałego przedstawiciela

Węgry:

Géza SZÖCS sekretarz stanu ds. kultury

Miklós SOLTÉSZ sekretarz stanu do spraw społecznych, rodziny i młodzieży

Attila CZENE sekretarz stanu ds. sportu

Rózsa HOFFMANN sekretarz stanu ds. edukacji

Malta:

Clyde PULI sekretarz parlamentarny ds. młodzieży i sportu

Mario DE MARCO sekretarz parlamentarny ds. turystyki, środowiska i kultury

Niderlandy:

Halbe ZIJLSTRA sekretarz stanu ds. edukacji, kultury i nauki

Dirk OLDENBURG zastępca stałego przedstawiciela

Austria:

Norbert DARABOS federalny minister obrony i sportu

Harald GÜNTHER zastępca stałego przedstawiciela

Polska:

Bogdan ZDROJEWSKI minister kultury i dziedzictwa narodowego

Katarzyna HALL minister edukacji narodowej

Adam GIERSZ minister sportu i turystykiPortugalia:

Gabriela CANAVILHAS minister kultury

José A. VENTURA SILVA sekretarz stanu ds. edukacji

Laurentino DIAS sekretarz stanu ds. młodzieży i sportuRumunia:

Doina MELINTE sekretarz stanu ds. młodzieży i sportu

Irina CAJAL MARIN sekretarz stanu ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Słowenia:

Majda ŠIRCA minister kultury

Igor LUKŠIČ minister edukacji i sportu

Słowacja:

Natália CEHLÁRIKOVÁ sekretarz stanu przy Ministerstwie Kultury

Peter JAVORČÍK zastępca stałego przedstawiciela

Finlandia:

Marja RISLAKKI zastępca stałego przedstawicielaSzwecja:

Lena ADELSOHN-LILJEROTH minister kultury i sportu

Nyamko SABUNI minister ds. równouprawnienia

Zjednoczone Królestwo:

Andy LEBRECHT zastępca stałego przedstawiciela

Tim LOUGHTON parlamentarny podsekretarz stanu ds. dzieci i rodziny

Komisja:

Androulla VASSILIOU członekOMAWIANE PUNKTY

KULTURA

Znak dziedzictwa europejskiego

Podczas debaty jawnej Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie decyzji ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego (9213/11 + COR 1 REV 1) (delegacja Zjednoczonego Królestwa wstrzymała się od głosu). Znak ten przyznawany jest obiektom o dużej symbolicznej (a nie tylko estetycznej) wartości dla historii i dziedzictwa Europy (takim jak zabytki, obiekty naturalne, podwodne, archeologiczne, przemysłowe lub miejskie, krajobrazy kulturowe i obiekty kultury); obiekty te promują wartości demokratyczne i prawa człowieka będące istotą integracji europejskiej. Decyzja ta ma także na celu wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Europy.

Wprowadzenie znaku dziedzictwa europejskiego ma także przyczynić się do gospodarczego i zrównoważonego rozwoju regionów, w szczególności przez turystykę kulturalną. Stanowi ono kontynuację międzyrządowej inicjatywy rozpoczętej w 2006 roku, w ramach której znak przyznano już 68 obiektom w 18 państwach członkowskich. Aby zwiększyć jakość i skuteczność inicjatywy oraz zapewnić jej długofalowe powodzenie, przekształca się ją w oficjalne działanie Unii Europejskiej. W jego ramach każde z państw członkowskich co dwa lata będzie mogło wskazać wstępnie maksymalnie dwa obiekty, a panel niezależnych ekspertów wybierze z każdego kraju maksymalnie jeden obiekt, któremu zostanie przyznany znak.

Europejska Stolica Kultury w 2015 roku

Rada przyjęła decyzję oficjalnie wyznaczającą Pilzno w Republice Czeskiej na Europejską Stolicę Kultury w 2015 roku (9050/11).

Drugą Europejską Stolicą Kultury w 2015 roku jest wyznaczone w ubiegłym roku Mons w Belgii. Do roku 2019 na Europejską Stolicą Kultury będą corocznie wyznaczane miasta z dwóch państw członkowskich.

Udział kultury w realizacji strategii „Europa 2020”

Rada przyjęła konkluzje w sprawie udziału kultury w realizacji strategii „Europa 2020” (9057/11).

W konkluzjach podkreślono, że sektor kultury i sektor kreatywny mogą przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i tworzyć miejsca pracy wysokiej jakości, a zatem mają do odegrania ważną rolę w osiąganiu celów przedmiotowej strategii i jej inicjatyw przewodnich, takich jak „Europejska agenda cyfrowa” (9981/1/10) i „Unia innowacji” (14035/10). W szczególności w konkluzjach przeanalizowano konkretny wkład kultury w realizację najważniejszych celów strategii „Europa 2020”: inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Ponadto w konkluzjach wezwano państwa członkowskie do wykorzystania unijnych środków finansowych – takich jak fundusze strukturalne – w realizacji projektów kulturalnych, a Komisję – do uwzględniania kultury w przyszłych politykach i instrumentach finansowych UE.Służby informacyjne ds. mobilności

Podczas debaty jawnej ministrowie omówili – na podstawie dwóch pytań przygotowanych przez prezydencję w celu uporządkowania debaty – kwestię służb informacyjnych ds. mobilności dla artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Rada przyjęła również konkluzje w tej sprawie (9058/11) w ramach obowiązującego obecnie programu prac w dziedzinie kultury, który przyjęto w listopadzie 2010 r. (Dz.U. C 325 z 2.12.2010).

Transnarodowa mobilność (która jest szczegółowym celem programu „Kultura” na lata 2007–2013) ułatwia artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą dostęp do europejskiego rynku pracy, a zatem skutkuje powstawaniem nowych możliwości zatrudnienia i promuje zatrudnienie w sektorze kultury i w szeroko pojętej gospodarce. Poprawa warunków mobilności może także pomóc w realizacji celów strategii „Europa 2020”.

Podsumowując, ministrowie podkreślili, że mobilność ma wartość dodaną dla różnorodności kulturowej, jednak większość z nich uznała, że mobilność tę utrudnia artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą wiele czynników: brak struktur, które rozwiązywałyby problemy związane z pozwoleniami na pracę i pobyt, uregulowaniami w zakresie praw własności intelektualnej, opodatkowaniem, ubezpieczeniem itp. Większość państw członkowskich już uruchomiła własne służby informacyjne ds. mobilności lub usprawnia i modernizuje ich działalność, zarówno za pośrednictwem portali i platform internetowych, jak i za pośrednictwem specjalnych służb we właściwych ministerstwach.

Niektórzy ministrowie stwierdzili, że współpraca między różnymi służbami i strukturami ma ogromne znaczenie i w wielu przypadkach można by ją usprawnić. Kilka delegacji zaproponowało, by utworzyć unijny wielojęzyczny portal lub platformę, najlepiej w ramach przyszłego programu „Kultura”.

W konkluzjach Rady zaproponowano działania służące wprowadzeniu systemu informacyjnego, który umożliwiałby artystom i osobom zawodowo zajmującym się kulturą uzyskanie kompleksowych, dokładnych i aktualnych informacji o zagadnieniach związanych z mobilnością w całej UE. Komisja zwróciła się do państw członkowskich, by wyznaczyły ekspertów krajowych, którzy w ramach grupy roboczej pomogą Komisji analizować konkretne propozycje w tej dziedzinie.SPRAWY RÓŻNE

 • Książki elektroniczne

 • Manifest w sprawie kultury w Europie

Minister z Francji zachęcił kolegów do refleksji nad kwestiami dotyczącymi książek elektronicznych. Ministrowie z Francji i ze Słowenii poinformowali Radę o zamiarze przedstawienia manifestu w sprawie kultury w Europie (9621/11). Manifest powinien głosić, że kultura musi być w centrum projektu europejskiego i że różnorodność kulturowa wymaga innowacyjnej i ambitnej polityki kulturalnej i zasługuje na nią. Nadchodząca prezydencja polska zadeklarowała wolę przeanalizowania tej inicjatywy.

 • Sprawozdanie komitetu mędrców w sprawie umieszczenia dziedzictwa kulturowego Europy w internecie (Europeana)

Komisarz Androulla Vassiliou przedstawiła ww. sprawozdanie wydane w styczniu bieżącego roku i zatytułowane „Nowy Renesans”, które jest już dostępne we wszystkich językach UE. (http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf).

W sprawozdaniu tym zaleca się poprawę i przyspieszenie procesu cyfryzacji, zwłaszcza w kontekście Europeany (http://www.europeana.eu/portal/) – europejskiej biblioteki cyfrowej – która powinna stać się punktem odniesienia dla osób poszukujących europejskich treści kulturalnych w internecie. Dodatkowo w sprawozdaniu zaleca się, by do roku 2016 za pośrednictwem Europeany zostały udostępnione wszystkie arcydzieła wszystkich państw członkowskich. • Plan prac Rady w dziedzinie kultury na lata 2011–2014

Prezydencja poinformowała ministrów o wprowadzeniu w życie tego planu (OJ C 325, 2.12.2010), w którym zawarto następujące priorytety, które Rada zamierza realizować w średnioterminowych planach działań w dziedzinie kultury:

(1) różnorodność kulturowa, dialog międzykulturowy oraz kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu;

(2) przemysł kultury i przemysł kreatywny;

(3) umiejętności i mobilność;

(4) dziedzictwo kulturowe;

(5) kultura w ramach stosunków zewnętrznych; oraz

(6) statystyki w zakresie kultury.

Prezydencja węgierska zorganizowała kilka imprez i konferencji, poświęconych w szczególności priorytetom „umiejętności i mobilność” oraz „kultura w ramach stosunków zewnętrznych”. • Sprawozdanie z nieformalnego posiedzenia ministrów kultury (Budapeszt, Gödöllő, 27–28 marca 2011 r.)

Prezydencja węgierska poinformowała ministrów o wyniku tego posiedzenia; było ono poświęcone dyskusji o roli kultury we wdrażaniu strategii „Europa 2020” (www.eu2011.hu).

 • Program prac kolejnej prezydencji

Polska prezydencja przedstawiła swój program prac w zakresie kultury, w którym znalazły się między innymi następujące priorytety: kompetencje kulturowe oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza filmów i dzieł audiowizualnych.

MŁODZIEŻ

Uczestnictwo młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjęli rezolucję w sprawie promowania nowych, skutecznych form uczestnictwa wszystkich młodych ludzi w życiu demokratycznym Europy (8064/11).

Rezolucja ma na celu wzmocnienie obywatelskiego zaangażowania i udziału młodych ludzi w życiu demokratycznym przez zachęcanie ich do nabywania i rozwijania kluczowych kompetencji i nowych umiejętności, a także do mobilności, ułatwiając w ten sposób doskonalenie ich umiejętności osobistych i motywując ich do pełnego uczestnictwa w systemie edukacji, rynku pracy i życiu społecznym.

Ministrowie przypomnieli w tym kontekście, że promowanie aktywności obywatelskiej młodych ludzi jest jednym z ogólnych celów przyjętej niedawno rezolucji w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018)1, w której wszystkich młodych ludzi uznano za bogactwo społeczne oraz uznano, że mają oni prawo do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi.Usystematyzowany dialog z młodzieżą na temat zatrudnienia

Ministrowie zapoznali się z notą prezydencji w sprawie przebiegu i wyników usystematyzowanego dialogu między młodzieżą a instytucjami UE na temat zatrudnienia młodzieży; dialog był prowadzony w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. (9170/11).

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjęli również rezolucję w sprawie usystematyzowanego dialogu z młodzieżą na temat zatrudnienia młodzieży (9048/11), w którym to dokumencie dokonano oceny i wyciągnięto wnioski z poprzedniego 18-miesięcznego okresu oraz wyznaczono priorytety odnośnej polityki dla kolejnej grupy państw sprawujących prezydencję (PL, DK i CY).

Rada oceni dwa pierwsze cykle usystematyzowanego dialogu w kontekście sprawozdania UE na temat młodzieży, które do końca 2012 roku ma przedstawić Komisja.

Ogólnym tematem priorytetowym na kolejny 18-miesięczny cykl roboczy (1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2012 r.) będzie zaangażowanie młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem jej udziału w życiu demokratycznym Europy.

Wolontariat młodzieży

Podczas debaty jawnej ministrowie dyskutowali – na podstawie noty prezydencji – na temat wolontariatu młodzieży i jego udziału w rozwoju społeczności lokalnych (9053/11).

Z myślą o promowaniu wolontariatu w UE i poprawie jego warunków, a także o podnoszeniu świadomości dotyczącej wartości i znaczenia wolontariatu rok 2011 został ogłoszony „Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską”. W związku z tym prezydencja węgierska oraz przyszła prezydencja polska zaplanowały na ten rok szereg imprez.

Zasadniczo ministrowie uznali, że wolontariat jest czynnym wyrazem zaangażowania obywatelskiego, utrwalającym wspólne europejskie wartości, takie jak solidarność i spójność społeczna. Wolontariat stwarza też istotną możliwość nauki, ponieważ osoby weń zaangażowane zyskują nowe umiejętności i kompetencje, a nawet mogą zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Grupa ministrów podkreśliła również, że ważne jest, by w wolontariat angażowani byli również ludzie starsi, co przyczyni się do zlikwidowania luki pokoleniowej i ułatwi przekazywanie wiedzy.

Dodatkowo ministrowie przypomnieli, że większość działań związanych z wolontariatem młodzieży jest prowadzona na szczeblu lokalnym, a także w ramach organizacji pozarządowych, i że powinny one być wspierane na szczeblu politycznym. Niektóre delegacje wezwały również do regularnej wymiany dobrych praktyk.SPRAWY RÓŻNE

 • Sprawozdanie z oceny okresowej programu „Młodzież w działaniu” (lata 2007–2013)

Komisarz Androulla Vassiliou poinformowała ministrów o wynikach oceny okresowej tego unijnego programu (http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc247_en.htm), którą przeprowadzono dzięki wkładom poszczególnych krajów i za pośrednictwem niezależnej oceny. Zatwierdzono około 2000 projektów, a wyciągnięte wnioski dowodzą, że program ten jest skuteczny w kontekście zatrudnienia i uczestnictwa młodzieży; uwzględnia również osoby o mniejszych szansach. Komisja zamierza zastosować zalecenia zawarte w sprawozdaniu.

 • Program prac kolejnej prezydencji

Delegacja polska wskazała, że głównym tematem jej programu w dziedzinie zagadnień dotyczących młodzieży będzie „Młodzież i świat” – w ramach strategii „Europa 2020” i jej inicjatywy przewodniej „Mobilna młodzież”.

EDUKACJA

Przedwczesne kończenie nauki

 • Rada osiągnęła porozumienie polityczne – przy czym Zjednoczone Królestwo głosowało przeciw – w sprawie zalecenia Rady dotyczącego polityki na rzecz ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki (9423/11); celem tego zalecenia jest promowanie postępów w realizacji wymiernego celu strategii „Europa 2020” polegającego na obniżeniu do roku 2020 odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% (w porównaniu z 14,4% w roku 2009).

Ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki służy zarówno realizacji tego celu strategii „Europa 2020”, którym jest „inteligentny wzrost” – gdyż zakłada poprawę poziomu kształcenia i szkolenia, jak i realizacji celu w postaci „wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” – gdyż przeciwdziała jednemu z głównych czynników decydujących o zagrożeniu bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mimo tego, że w ostatnim dziesięcioleciu osiągnięto znaczące postępy, w Europie odsetek osób przedwcześnie kończących naukę – tj. osób w wieku 18–24 lat z wykształceniem średnim I stopnia lub niższym, nieuczestniczących w dalszym kształceniu ani szkoleniu – jest zbyt wysoki; dla wielu państw UE zjawisko to stanowi poważny problem, który należy pilnie rozwiązać. Ministrowie generalnie przyznali, że podejście, które miałoby się zakończyć sukcesem w tej dziedzinie, wymaga spójnych, kompleksowych międzysektorowych strategii politycznych. Zagadnienie to nie jest wyłącznie związane z edukacją: ma ono wpływ na szereg polityk, np. na politykę społeczną, młodzieżową, zdrowotną czy zatrudnieniową. Najskuteczniejsze wydają się być strategie polityczne, które skupiają się raczej na środkach zapobiegawczych, a nie na środkach kompensacyjnych.

Kilka delegacji podkreśliło, że wsparciem należy służyć systematycznie – od najwcześniejszych lat życia po dorosłość – i że na wszystkich szczeblach systemów kształcenia i szkolenia należy się przede wszystkim skupiać na: aspektach strukturalnych, czynnikach związanych z poziomem szkoły oraz wsparciu indywidualnym.Polityki służące zapobieganiu zjawisku przedwczesnego kończenia nauki

 • W dalszej kolejności ministrowie omawiali publicznie – na podstawie dokumentu roboczego przygotowanego przez prezydencję (9043/11) – polityki prewencyjne w celu zwalczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, ukierunkowane na dzieci ze środowisk defaworyzowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, w tym Romów.

W swoim krótkim wystąpieniu na ten temat komisarz Reding przypomniała o wydanym niedawno przez Komisję komunikacie pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.” (8727/11) oraz o ważnych konkluzjach przyjętych w dniu 19 maja przez Radę EPSCO, która w tej sprawie pełni wiodącą rolę. Przypomniała też, że przedwczesne kończenie nauki stwarza i utrwala społeczno-ekonomiczne nierówności: obecnie mniej niż połowa romskich dzieci korzysta z edukacji na poziomie podstawowym (w porównaniu z 95% innych europejskich dzieci), a poziom zdobywanego przez nie wykształcenia jest często poniżej średniej.

Choć sytuacja Romów jest różna w poszczególnych państwach członkowskich, generalnie zgodzono się, że większość Romów mieszkających w UE doświadcza wykluczenia społecznego, dyskryminacji, segregacji oraz głębokiego ubóstwa i że wielu z nich żyje na obszarach o ograniczonym dostępie do świadczeń o dobrej jakości, w tym w dziedzinie edukacji.

Integracja społeczna i ekonomiczna Romów jest jednym z priorytetów prezydencji węgierskiej, która uważa – podobnie jak inne państwa członkowskie – że integracja ta ma podstawowe znaczenie dla obecnej i przyszłej konkurencyjności Unii Europejskiej oraz dobrobytu jej obywateli.

Większość państw członkowskich wdrożyła już zapobiegawcze środki i programy mające zaradzić temu problemowi; zaliczają się do nich zarówno szkoły specjalne i programy mające wspierać uczenie się, jak i specjalne szkolenia dla nauczycieli i powołanie doradców edukacyjnych czy ukierunkowane interwencje. Kilku ministrów podkreśliło, jak duże znaczenie ma włączenie w te wysiłki rodziców, a zwłaszcza matek.

Skuteczne polityki integracji Romów muszą się opierać na czterech filarach: edukacji, zatrudnieniu, opiece zdrowotnej i mieszkalnictwie, przy czym jednocześnie należy pamiętać o podstawowej odpowiedzialności państw członkowskich w tym względzie.

Większość ministrów wezwała do ustanowienia europejskiej platformy / bazy danych w zakresie wymiany informacji i najlepszych praktyk odnoszących się do kwestii Romów.

Streszczenie tej debaty wraz z konkluzjami Rady EPSCO zostanie przekazane – za pośrednictwem Rady do Spraw Ogólnych – na czerwcowe posiedzenie Rady Europejskiej.

Mobilność edukacyjna młodych ludzi

Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie zalecenia Rady dotyczącego promowania wśród młodych ludzi mobilności edukacyjnej (9036/11), stanowiącej część inicjatywy przewodniej „Mobilna młodzież”. W zaleceniu zachęca się państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych działań na rzecz eliminowania barier o charakterze administracyjnym i instytucjonalnym, które obok innych czynników uniemożliwiają osiąganie postępów w tej dziedzinie. Równocześnie zalecenie to w pełni respektuje kompetencje i obowiązki państw członkowskich wynikające z ustawodawstwa krajowego i europejskiego.

Będąca formą swobodnego przemieszczania się osób mobilność edukacyjna – czyli transnarodowa mobilność mająca na celu nabycie nowych umiejętności – to jeden z podstawowych sposobów zwiększania szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przyczyniania się do osobistego rozwoju – zwłaszcza w przypadku młodych ludzi. Przyczynia się ona również do większej spójności Europy.

UE już od jakiegoś czasu wspiera młodych ludzi w ramach różnorakich inicjatyw i programów (LEONARDO, COMENIUS, ERASMUS). Ponadto w ostatnich latach przygotowano europejskie narzędzia, które ułatwiają młodym ludziom wyjazd za granicę w celach edukacyjnych. Większość ministrów przyznała jednak, że nie wszystkie instrumenty i narzędzia są w pełni wykorzystywane, nadal też utrzymuje się wiele przeszkód. Większość państw członkowskich stara się usprawnić swoje obecne systemy w tej dziedzinie.Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem

Rada przyjęła konkluzje w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (9424/11) – pierwsze takie konkluzje na szczeblu UE – w których skupiła się na długoterminowych korzyściach dla jednostek i społeczeństwa płynących z zapewniania powszechnego dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Wysokiej jakości wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem zostały uznane za korzystne dla wszystkich dzieci, szczególnie jednak dla dzieci wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, środowisk migranckich lub romskich, a także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taka edukacja i opieka ogranicza ryzyko przedwczesnego kończenia nauki.

W maju 2009 r. ministrowie edukacji ustalili cel polegający na tym, by do roku 2020 co najmniej 95% dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego uczestniczyło w edukacji elementarnej1.

Choć w ostatnich latach państwa członkowskie generalnie dokonały postępów w udostępnianiu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, potrzebne są dalsze starania.

Współpraca na szczeblu europejskim wraz z efektywnym korzystaniem z programów UE mogą przysłużyć się rozwijaniu kształcenia i szkolenia o wysokiej jakości, gdyż wspierają i uzupełniają działania podejmowane na szczeblu krajowym i pomagają państwom członkowskim stawiać czoła wspólnym wyzwaniom.SPRAWY RÓŻNE

 • Nieformalne posiedzenie ministrów edukacji (Budapeszt, 28–29 marca 2011 r.)

 • Imprezy i konferencje organizowane przez prezydencję w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Prezydencja poinformowała ministrów o wynikach nieformalnego posiedzenia, którego głównym tematem – w kontekście ogłoszenia roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu – była aktywność obywatelska. Prezydencja węgierska przypomniała również najważniejsze wydarzenia, które już miały miejsce podczas sprawowania tej prezydencji, i wskazała te, które zaplanowano na kolejne tygodnie (www.eu2011.hu).

 • Sprawozdanie z oceny okresowej programu „Uczenie się przez całe życie” (na lata 2007–2013):

Komisja prześle Radzie pisemne sprawozdanie z tej oceny okresowej. Przedmiotowy program wspiera różnorakie działania, w tym wymianę, wizyty w celach naukowych oraz działania związane z tworzeniem sieci kontaktów; jego budżet wynosi prawie 7 miliardów EUR. Projekty skierowane są nie tylko do studentów i uczniów, lecz także do nauczycieli, szkoleniowców oraz innych osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie. (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm)

 • Szkoły Europejskie

Komisja poinformowała ministrów o sytuacji Szkół Europejskich, których finansowanie ostatnio poddano pod dyskusję. Przedstawiciel Komisji przypomniał, jak duże znaczenie mają te szkoły o wysokim poziomie – do których uczęszcza prawie 24 000 uczniów i które rozlokowane są w kilku europejskich krajach – i jak dużą wartość dodaną stanowią one dla Europy. Wezwał państwa członkowskie do poszanowania swoich zobowiązań w ramach konwencji o Szkołach Europejskich, zwłaszcza w odniesieniu do delegowania nauczycieli.

 • Program prac kolejnej prezydencji

Delegacja polska wyjaśniła, że głównymi zagadnieniami jej przyszłego przewodnictwa będzie edukacja na rzecz mobilności i modernizacja uniwersytetów. Polska planuje również kontynuować prace nad kwestiami dotyczącymi uczenia się przez całe życie i kształcenia dorosłych, a także nad wzmocnieniem współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego.

SPORT

Plan prac w dziedzinie sportu

Rada przyjęła rezolucję w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu (2011-2014) (9509/1/11). Ministrowie z wielkim zadowoleniem przyjęli pierwszy plan prac Unii Europejskiej w tej nowej dziedzinie kompetencji wprowadzonej Traktatem z Lizbony; daje on UE nowe uprawnienia w dziedzinie sportu w zakresie wspierania, koordynowania i uzupełniania, z jednoczesnym poszanowaniem autonomii krajowych struktur zarządzania sportem i kompetencji państw członkowskich.

Plan prac uznaje ważny wkład sportu w realizację ogólnych celów strategii „Europa 2020” – gdyż sektor ten może znacznie przyczynić się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, a także może pozytywnie wpłynąć na włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, zdrowie publiczne oraz aktywność osób starszych. W programie wyznacza się następujące obszary priorytetowe:


 • uczciwość w sporcie, zwłaszcza walka z dopingiem i z manipulowaniem wynikami sportowymi, oraz promowanie dobrego zarządzania;

 • społeczne walory sportu, zwłaszcza zdrowie, włączenie społeczne, edukacja i wolontariat;

 • gospodarcze aspekty sportu, zwłaszcza stabilne finansowanie i polityka oparta na dowodach.

Aby móc zająć się tymi priorytetami, państwa członkowskie i Komisja uzgodniły, że powołają na następne trzy lata kilka grup eksperckich. Innymi metodami pracy, poza pracą w ramach grup eksperckich, mogą być np. konferencje prezydencji, nieformalne posiedzenia dyrektorów i ministrów ds. sportu, badania i konferencje Komisji.

W pierwszej połowie 2014 roku Rada oceni realizację przedmiotowego programu prac, opierając się na sprawozdaniu, które do końca 2013 roku opracuje Komisja1.Zakłady bukmacherskie w internecie

Ministrowie omówili – podczas debaty jawnej, na podstawie dokumentu roboczego przygotowanego przez prezydencję (9059/11) – sportowe aspekty zakładów bukmacherskich oferowanych w internecie1.

Zakłady bukmacherskie dotyczące sportu stanowią obecnie 32% usług w zakresie gier hazardowych; oceniono, że przemysł nielegalnych zakładów – wciąż się rozwijający – wart jest ok. 148 mld EUR rocznie, przy czym żadna część nie jest z powrotem inwestowana w sport. Nieuregulowane i nielegalne zakłady są ściśle związane z zagadnieniami ustawiania meczy i prania pieniędzy, a co za tym idzie, stanowią one duże zagrożenie dla sportu i dla społeczeństwa.

Większość ministrów przyznała, że jest to bardzo poważny problem i że z uwagi na jego złożoność, państwa członkowskie regulują te kwestie w znacząco różny sposób. Ministrowie podkreślili, jak ważne jest zachowanie uczciwości w sporcie i zadbanie o jego stabilne finansowanie.

Wielu ministrów stwierdziło, że przed podjęciem szczegółowych środków na szczeblu UE wymagane są dalsze konsultacje i współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, strukturami i organizacjami sportowymi oraz podmiotami gospodarczymi zajmującymi się zakładami bukmacherskimi.

SPRAWY RÓŻNE


 • Nieformalne posiedzenie ministrów sportu (Budapeszt, 22–23 lutego 2011 r.)

Prezydencja poinformowała ministrów o wynikach tego nieformalnego posiedzenia, na którym omawiano rolę i finansowanie europejskiego sportu oraz walkę z dopingiem. Posiedzenie to odbyło się równolegle z Forum Sportowym UE zorganizowanym przez Komisję. (www.eu2011.hu)

 • Posiedzenie Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) (Montreal, 15 maja 2011 r.)

Prezydencja poinformowała ministrów o tym posiedzeniu, na którym Unia Europejska była reprezentowana przez trzy prezydencje. Główne omawiane kwestie to budżet WADA, przyszły przegląd kodeksu WADA oraz kolejny kongres, który ma się odbyć w roku 2013.

 • Usystematyzowany dialog UE z ruchem sportowym (20 maja 2011 r. w porze obiadu)

Prezydencja zdała pokrótce sprawę z usystematyzowanego dialogu na wysokim szczeblu pomiędzy UE (reprezentowaną przez cztery kolejne prezydencje – Belgię, Węgry, Polskę i Danię – oraz przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego) a organami sektora publicznego i przedstawicielami ruchu sportowego (takimi jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Europejski Komitet Olimpijski, UEFA, FIBA (koszykówka) i Loterie Europejskie), który to dialog miał miejsce przed posiedzeniem Rady.

 • Program prac kolejnej prezydencji

Delegacja polska przedstawiła swoje priorytety na następne półrocze; są to: walka z dopingiem i manipulowaniem wynikami sportowymi, społeczny wymiar sportu (w powiązaniu z wolontariatem) oraz aspekty finansowe.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Posiedzenie Rady EOG

Rada zapoznała się z przygotowaniami do 35. posiedzenia Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które odbędzie się w Brukseli w dniu 23 maja.1Dz.U. C 311 z 19.12.2009.

1„ET 2020”: Strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (Dz.U. C 119 z 28.5.2009).

1Zob. też: Komunikat Komisji pt. „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu” (5597/11).

1Zob. też: Zielona księga Komisji w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego (8313/11).

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 7040 / 6319 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10360/11PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna