Komunikat prasowyPobieranie 59.51 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar59.51 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL
5858/13

(OR. en)


PRESSE 39

PR CO 4


KOMUNIKAT PRASOWY

3218. posiedzenie RadySprawy zagraniczne

Bruksela, 31 stycznia 2013 r.Przewodnicząca Catherine Ashton
wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada potwierdziła zdecydowane i trwałe zaangażowanie UE w dążenie do suwerenności, jedności i integralności terytorialnej Mali. Z zadowoleniem przyjęła wypieranie na północy Mali grup terrorystycznych przez malijskie siły zbrojne wspierane przez Francję i region. Podkreśliła znaczenie dalszego angażowania się wspólnoty międzynarodowej we wspieranie Mali, w szczególności mobilizację państw afrykańskich. Z zadowoleniem powitała również przyjęcie harmonogramu, co stanowi istotny krok ku pełnemu przywróceniu porządku konstytucjonalnego.

Rada z aprobatą przyjęła także zakończenie w Somalii procesu transformacji, uznając go za historyczną możliwość zakończenia dwudziestoletniego konfliktu, i zobowiązała się wspierać zbiorowe wysiłki UE na rzecz pomocy Somalii w procesie przemian. Rada przeprowadziła wymianę poglądów z prezydentem Somalii, Hassanem Szejkiem Mohamudem.

Rada podsumowała sytuację w Syrii i Egipcie oraz działania UE w odpowiedzi na arabską wiosnę, z myślą o debacie na posiedzeniu Rady Europejskiej 7–8 lutego.

Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dla ewentualnej cywilnej misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony na rzecz wsparcia zarządzania granicami w UCZESTNICY_Error:_Reference_source_not_found__OMAWIANE_PUNKTY'>Libii.


SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

Południowe sąsiedztwo Error: Reference source not found

Mali Error: Reference source not found

Somalia / Róg Afryki Error: Reference source not found

Arktyka Error: Reference source not found

Stany Zjednoczone Ameryki Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

  • Irak – środki ograniczające Error: Reference source not found

  • Przyjęcie na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków Error: Reference source not found

  • Afganistan – środki ograniczające Error: Reference source not found

  • Działania UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia Error: Reference source not found

  • Tunezja – środki ograniczające Error: Reference source not found

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

  • Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji Error: Reference source not found

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

  • Program ćwiczeń UE na lata 2013–2015 Error: Reference source not found

  • Wsparcie dla zarządzania granicami w Libii Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Wysoki przedstawiciel

Catherine ASHTON wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaBelgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister spraw zagranicznych, handlu zagranicznego i spraw europejskichBułgaria:

Nikołaj MŁADENOW minister spraw zagranicznychRepublika Czeska:

Karel SCHWARZENBERG pierwszy wicepremier i minister spraw zagranicznychDania:

Villy SØVNDAL minister spraw zagranicznychNiemcy:

Guido WESTERWELLE federalny minister spraw zagranicznychEstonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznychIrlandia:

Lucinda CREIGHTON minister stanu do spraw europejskich

Eamon GILMORE wicepremier (Tánaiste) oraz minister spraw zagranicznych i handlu

Grecja:

Dimitrios KOURKOULAS sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw ZagranicznychHiszpania:

Gonzalo DE BENITO SECADES sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw ZagranicznychFrancja:

Laurent FABIUS minister spraw zagranicznychWłochy:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA minister spraw zagranicznychCypr:

Erato KOZAKOU-MARKOULLIS minister spraw zagranicznychŁotwa:

Edgars RINKĒVIČS minister spraw zagranicznychLitwa :

Linas A. LINKEVIČIUS minister spraw zagranicznychLuksemburg:

Christian BRAUN stały przedstawicielWęgry:

Péter GYÖRKÖS stały przedstawicielMalta:

Francis ZAMMIT DIMECH minister spraw zagranicznychNiderlandy:

Frans TIMMERMANS minister spraw zagranicznychAustria:

Michael SPINDELEGGER wicekanclerz i federalny minister spraw europejskich i międzynarodowychPolska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznychPortugalia:

Paulo PORTAS minister spraw zagranicznychRumunia:

Titus CORLĂŢEAN minister spraw zagranicznychSłowenia:

Karl Viktor ERJAVEC wicepremier, minister spraw zagranicznychSłowacja:

Miroslav LAJČÁK wicepremier, minister spraw zagranicznychFinlandia:

Erkki TUOMIOJA minister spraw zagranicznychSzwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznychZjednoczone Królestwo:

William HAGUE pierwszy minister, minister spraw zagranicznych i minister ds. Wspólnoty NarodówKomisja:

Maria DAMANAKI członek

Kristalina GEORGIEWA członek

Štefan FÜLE członek

Rząd państwa przystępującego reprezentowała następująca osoba:

Chorwacja:

Vesna PUSIĆ pierwsza wicepremier i minister spraw zagranicznych i europejskichOMAWIANE PUNKTY

Południowe sąsiedztwo

Z myślą o debacie, która ma mieć miejsce podczas posiedzenia Rady Europejskiej 7–8 lutego, Rada przeanalizowała sytuację w wyniku arabskiej wiosny i podsumowała działania UE w odpowiedzi na nią.

Rada omówiła również ostatnie wydarzenia w Egipcie i najświeższe wydarzenia w Syrii.

Mali

Rada omówiła sytuację w Mali i przyjęła następujące konkluzje:

„1. Przypominając swoje konkluzje z dnia 17 stycznia 2013 r., Unia Europejska ponownie wyraża stałe i zdecydowane zaangażowanie na rzecz suwerenności, jedności i integralności terytorialnej Mali. W tym kontekście i zgodnie ze stosownymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ), w szczególności rezolucjami nr 2071 i2085, UE popiera działania tego regionu oraz społeczności międzynarodowej. Wyraża zadowolenie z wypierania na północy Mali grup terrorystycznych przez malijskie siły zbrojne wspierane przez Francję i region, a także potwierdza pełne poparcie dla prowadzonych działań. UE wyraża również aprobatę dla przyjęcia przez malijskie Zgromadzenie Narodowe planu działania w zakresie przemian.

2. UE podkreśla znaczenie dalszego angażowania się wspólnoty międzynarodowej we wspieranie Mali, w szczególności mobilizacji państw afrykańskich. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje wynik konferencji darczyńców zorganizowanej przez Unię Afrykańską (UA) w dniu 29 stycznia 2013 r. i zachęca do szybkiego wdrożenia jej postanowień. UE zachęca UA i Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) do szybszego rozmieszczania międzynarodowej misji wsparcia w Mali pod dowództwem sił afrykańskich (AFISMA), której gotowa jest udzielić pomocy finansowej i logistycznej. Biorąc pod uwagę, że wsparcie dla AFISMA jest jednym z priorytetów UE w Afryce, Rada ponownie deklaruje gotowość do zapewnienia AFISMA znaczącej pomocy za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce. Zwraca się w tym celu do Komisji i do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) o wdrożenie – niezwłoczne i w oparciu o wniosek – zobowiązań podjętych przez UE podczas międzynarodowej konferencji darczyńców w Addis Abebie, w szczególności jeśli chodzi o zapowiedzianą przez Komisję kwotę 50 mln euro. UE wzywa innych darczyńców do uczestniczenia w zrównoważonym i przewidywalnym finansowaniu operacji.

3. Przyjęcie planu działania to zasadniczy krok w stronę pełnego przywrócenia porządku konstytucyjnego, w tym cywilnego nadzoru nad siłami zbrojnymi, i władzy państwowej na całym terytorium Mali; UE wzywa do pilnego wdrożenia planu działania. Dzięki jego przyjęciu możliwe będzie wznowienie dostarczania europejskiej pomocy rozwojowej, tak by szybko odpowiedzieć na priorytetowe potrzeby Mali. Rada wzywa ponadto Wysokiego Przedstawiciela i Komisję Europejską do zaproponowania szczególnych środków, które umożliwią wsparcie realizacji planu działania, w tym wsparcie procesu wyborczego. UE przypomina o znaczeniu przywrócenia krajowego pluralistycznego dialogu otwartego dla mieszkańców północnej części kraju i dla wszystkich grup, które odrzucają terroryzm i uznają integralność terytorialną Mali. Równie istotne jest szybkie przywrócenie władzy państwowej, praworządności i usług publicznych na wyzwolonych obszarach w centrum i na północy Mali. W związku z tym, zgodnie z kompleksowym europejskim podejściem, Rada wyraża zadowolenie ze wspólnych wysiłków ESDZ i Komisji zmierzających do przygotowania konkretnych środków wsparcia z wykorzystaniem wszystkich dostępnych jej instrumentów.

4. Rada wyraża zadowolenie z przyspieszenia przygotowań do misji Unii Europejskiej mającej na celu szkolenie malijskich sił zbrojnych i doradzanie im (EUTM Mali); misja ta ma przyczynić się do wzmocnienia władzy cywilnej i poszanowania dla praw człowieka. Rada przypomina o celu uzgodnionym 17 stycznia 2013 r. i dotyczącym przyjęcia – najpóźniej w połowie lutego – decyzji o uruchomieniu tej misji, tak by rozpocząć pierwsze działania doradcze.

5. UE jest zaniepokojona zarzutami dotyczącymi łamania praw człowieka i apeluje do władz malijskich o natychmiastowe śledztwo w tej sprawie. UE jest gotowa udzielić odpowiedniego wsparcia w walce z takimi przypadkami. Podkreśla znaczenie poszanowania dla prawa międzynarodowego i przypomina w szczególności władzom malijskim o ich podstawowym obowiązku, jakim jest chronienie ludności cywilnej. Wszyscy dopuszczający się łamania praw człowieka muszą ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. UE z zadowoleniem przyjmuje decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o rozpoczęciu śledztwa w sprawie przypadków łamania praw człowieka i zachęca władze malijskie do współpracy w tym zakresie. Wzywa również do szybkiej mobilizacji obserwatorów i do zacieśnienia współpracy organizacji międzynarodowych w celu dopilnowania, by prawa człowieka były przestrzegane na całym terytorium Mali.

6. UE wyraża zadowolenie z tego, że Wysoki Przedstawiciel planuje być w Brukseli w dniu 5 lutego gospodarzem następnego posiedzenia grupy ds. wsparcia i monitorowania sytuacji w Mali; posiedzeniu współprzewodniczyć będą: UA, ECOWAS i ONZ. Posiedzenie to będzie dobrą okazją do tego, by zwiększyć koordynację międzynarodowego zaangażowania we wspieranie Mali i wsparcie na rzecz wdrożenia planu działania oraz działań następczych w związku z konferencją darczyńców UA”.Somalia / Róg Afryki

Rada omówiła sytuację w Somalii i Rogu Afryki. Podczas obiadu roboczego przeprowadziła wymianę poglądów z prezydentem Somalii, Hassanem Szejkiem Mohamudem. Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada z zadowoleniem przyjmuje zakończenie w Somalii procesu transformacji, uznając go za historyczną możliwość zakończenia dwudziestoletniego konfliktu. Przyjęcie tymczasowej konstytucji oraz wybór parlamentu federalnego i nowego prezydenta dają nowe nadzieje na trwały pokój i dobrobyt w Somalii. Wizyta w UE prezydenta Hassana Szejka Mohamuda jest oznaką uznania przez Unię nowej sytuacji politycznej w Somalii oraz wzmocnienia partnerstwa między UE a tym krajem.

2. UE podkreśla, jak ważna jest odpowiedzialność Somalii za jej własny rozwój, i podkreśla, że to władze somalijskie są przede wszystkim odpowiedzialne za odbudowę kraju wolnego od zagrożenia przemocą i przestępczością zorganizowaną, wydolnego gospodarczo, zaangażowanego we współpracę z sąsiadami i ze społecznością międzynarodową. W uznaniu zmiany modelu stosunków UE–Somalia i zgodnie z kompleksowym podejściem UE jest zdecydowana wspierać wizję i priorytety nowego rządu. Zobowiązuje się popierać wspólne wysiłki na rzecz transformacji w Somalii oraz zaangażować się bardziej bezpośrednio we współpracę z ludnością i instytucjami tego kraju. W związku z tym UE zachęca Somalię do przystąpienia do umowy z Kotonu.

3. Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Komisji i somalijski prezydent zapowiedzieli zorganizowanie przez UE i Somalię konferencji w Brukseli, która skoncentruje się na średnio- i długoterminowych priorytetach i potrzebach Somalii oraz jej obywateli. Na konferencji ma zostać zatwierdzony pakt między Somalią a społecznością międzynarodową, który będzie stanowił wytyczne co do odbudowy Somalii i oparty zostanie na zasadach zawartego w Pusan porozumienia na rzecz zaangażowania w państwach niestabilnych. Głównym tematem konferencji będzie wprowadzenie nowego ładu politycznego w Somalii, promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego tego kraju oraz zagwarantowanie praworządności i bezpieczeństwa. UE z zadowoleniem przyjmuje również inicjatywę Zjednoczonego Królestwa, które zamierza zorganizować konferencję dotyczącą bezpośrednich priorytetów w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, zarządzania finansami publicznymi oraz wspierania postępów politycznych Somalii. UE z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie się federalnego rządu Somalii we współorganizację obu konferencji.

4. UE wspiera prezydenta Somalii w jego zamiarze poprawy bezpieczeństwa w kraju; prezydent uznaje to za swój najpilniejszy priorytet. Na podstawie zmienionego krajowego planu stabilizacji i bezpieczeństwa oraz powiązanych strategii reformy sektora bezpieczeństwa UE będzie nadal wspierać rozwój somalijskich sił bezpieczeństwa odpowiedzialnych przed władzami politycznymi, jak również budowę praworządności w całym kraju, przy zapewnieniu ochrony ludności i z poszanowaniem praw człowieka. UE podkreśla znaczenie międzynarodowej koordynacji i uzupełniającego charakteru wspierania rozwoju somalijskiego sektora bezpieczeństwa.

Od 2010 roku unijna misja szkoleniowa EUTM Somalia pomyślnie przeszkoliła prawie 3 tysiące somalijskich żołnierzy stanowiących obecnie trzon somalijskich narodowych sił zbrojnych. Zachęcona tymi sukcesami i wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom władz Somalii, Rada podjęła 22 stycznia 2013 r. decyzję o przedłużeniu mandatu EUTM Somalia do 31 marca 2015 r. i o mianowaniu dowódcą misji generała brygady Geralda Aherne'a. W ramach misji prowadzone będą działania szkoleniowe i doradcze wspierające budowanie skutecznych, zintegrowanych, samowystarczalnych i rozliczalnych somalijskich narodowych sił zbrojnych w ciągłej ścisłej współpracy z misją Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), z Ugandą, z USA i z innymi partnerami. Jeżeli pozwoli na to sytuacja w zakresie bezpieczeństwa, EUTM będzie stopniowo przenosiła swoje działania szkoleniowe z Ugandy do Somalii.

UE wspiera także praworządność. Udzieliła pomocy w budowaniu zdolności w dziedzinie sądownictwa oraz wsparła i sfinansowała przeszkolenie somalijskich sił policyjnych w ścisłej współpracy z ONZ. Ponadto unijna misja EUCAP NESTOR pomoże Somalii i innym krajom regionu w rozwinięciu samowystarczalnych zdolności do poprawy bezpieczeństwa na morzu i zarządzania obszarami morskimi, w tym także zdolności w dziedzinie sądownictwa.

5. UE pochwala wysiłki misji AMISOM i z zadowoleniem przyjmuje zakończenie strategicznego przeglądu UA. Misja AMISOM będzie prawdopodobnie nadal odgrywała istotną rolę w przywracaniu bezpieczeństwa w Somalii, a jednocześnie somalijskie siły bezpieczeństwa będą rozwijały swoje zdolności. Ponieważ wsparcie dla misji AMISOM pozostaje jednym z unijnych priorytetów w Afryce, UE potwierdza swoją gotowość do dalszego świadczenia tej misji znacznej pomocy za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce. Wzywa też innych darczyńców, by zapewnili misji AMISOM przewidywalne i trwałe finansowanie.

6. UE z zadowoleniem przyjmuje zakończenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych strategicznego przeglądu jej obecności w Somalii i oczekuje na wzmocnienie roli ONZ w tym kraju, w tym w zakresie skutecznej koordynacji międzynarodowych działań na rzecz wsparcia pokoju i budowy państwowości.

7. UE podkreśla znaczenie pojednania narodowego i tworzenia odpowiedzialnych i przejrzystych instytucji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, dzięki podejściu uwzględniającemu wszystkie klany i grupy społeczne. UE będzie wspierała wysiłki rządu na rzecz promowania demokracji, praworządności i wzmocnienia poszanowania praw człowieka. UE podkreśla, jak ważne są: przyjęcie ostatecznej wersji konstytucji w referendum, które pozwoli uwzględnić wolę wszystkich Somalijczyków, wzmacnianie dialogu oraz pokojowego współistnienia centrum kraju i regionów, a także przygotowanie się do wyborów. Poprze także rozwój lokalny zapewniający włączenie społeczne oraz wysiłki na rzecz pojednania. UE podkreśla istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego i mediów w procesie transformacji.

8. UE zobowiązuje się również do wspierania odbudowy społeczno-gospodarczej, która jest konieczna do zwiększenia dobrobytu Somalijczyków i ułatwienia im utrzymania się. Wesprze świadczenie podstawowych usług, usprawni zarządzanie finansami publicznymi i wspomoże kraj w odnowieniu współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. UE pomoże zwiększać odporność kraju, również łącząc – w trakcie świadczenia Somalii pomocy – aspekty dotyczące pomocy humanitarnej, odbudowy i rozwoju gospodarczego.

9. UE będzie nadal zapewniać pomoc humanitarną z myślą o najpilniejszych potrzebach ludności Somalii, w pełni przestrzegając humanitarnych zasad neutralności, godnego traktowania, bezstronności i niezależności. Wzywa wszystkie strony w Somalii, by zapewniły bezpieczny, nieograniczony dostęp do pomocy humanitarnej oraz przestrzegały swych zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego.

10. UE zauważa, że poprawa sytuacji na obszarach lądowych przyczyni się także do zlikwidowania przyczyn piractwa u wybrzeży Somalii. UE z uznaniem wyraża się o sukcesach operacji morskiej EUNAVFOR ATALANTA w walce z piractwem. Zamierza ugruntować skuteczne powstrzymanie aktów piractwa w zachodniej części Oceanu Indyjskiego za pośrednictwem operacji ATALANTA, ograniczając jednocześnie zdolność grup piratów do działania z lądu dzięki budowaniu zdolności Somalii w zakresie egzekwowania prawa, także za pośrednictwem misji EUCAP NESTOR, oraz utrudniając działania sieci piratów, w tym ich działania finansowe i logistyczne. UE będzie współpracować w tym zakresie z władzami somalijskimi, biorąc pod uwagę ich zmieniające się potrzeby oraz zmiany sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa na lądzie, a także przy spójnym wykorzystaniu misji i operacji realizowanych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz innych instrumentów UE, tak aby działanie tych instrumentów się wzajemnie wzmacniało.

11. UE jest nadal zaniepokojona ciągłym zagrożeniem, jakie terroryzm stanowi dla Somalii, całego regionu i świata. UE zobowiązała się pomóc w budowaniu regionalnych zdolności do radzenia sobie z terroryzmem, wspierania regionalnej współpracy w zakresie egzekwowania prawa i zwalczania brutalnego ekstremizmu, w tym poprzez prace globalnego forum zwalczania terroryzmu, współpracę z organizacjami regionalnymi, rządami poszczególnych krajów Rogu Afryki i rządem Jemenu, a także z kluczowymi partnerami takimi jak ONZ i UA. Rada odnotowuje zatem, że państwa członkowskie poparły dzisiaj – w ramach swoich kompetencji – unijny plan działań w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Rogu Afryki i w Jemenie.

12. UE uznaje, że wstępnym warunkiem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu w Somalii jest stabilność w jej szeroko rozumianym sąsiedztwie. Podkreśla, jak ważne jest, by kraje regionu zwiększyły wysiłki na rzecz budowania dobrych stosunków sąsiedzkich, rozwijania zdolności regionalnych i wzmacniania regionalnej współpracy i integracji – w szczególności w gospodarce – a także tworzenia zrębów regionalnych ram politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności UE wzywa Somalię i jej sąsiadów, by osiągnęli dobrosąsiedzkie porozumienie pod auspicjami Międzyrządowego Organu ds. Rozwoju (IGAD) i przy wsparciu jego partnerów. Ponadto zachęca Somalię do aktywnego zaangażowania się w prace IGAD oraz wzywa wszystkie kraje regionu do zademonstrowania gotowości do rozpoczęcia rozmów dwustronnych w ramach IGAD.


Jak wskazano w strategicznych ramach UE na rzecz Rogu Afryki, UE jest gotowa ułatwiać prace i blisko współpracować z UA i IGAD oraz jego państwami członkowskimi na rzecz osiągania tych celów, w tym dzięki wysiłkom Specjalnego Przedstawiciela UE w Rogu Afryki.

UE podkreśla, jak istotne dla bezpieczeństwa i dobrobytu Somalii oraz całego regionu są pokojowe i wiarygodne wybory w Kenii, planowane na marzec 2013 roku”.Arktyka

Rada dokonała wymiany poglądów na temat proponowanych kroków na rzecz polityki UE dotyczącej Arktyki, jak podano w odnośnym wspólnym komunikacie Komisji i wysokiej przedstawiciel.Stany Zjednoczone Ameryki

Rada dokonała wymiany poglądów na temat priorytetów polityki zagranicznej, które prawdopodobnie znajdą się w programie prac drugiej administracji prezydenta Baracka Obamy.INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Ściślejsza współpraca i integracja regionalna w regionie Maghrebu:

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Podkreślając strategiczne znaczenie europejskiego sąsiedztwa i przywołując konkluzje Rady w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 20 czerwca 2011 r., Rada z zadowoleniem przyjmuje wspólny komunikat zatytułowany: „Wspieranie ściślejszej współpracy i integracji regionalnej w regionie Maghrebu: Algierii, Libii, Mauretanii, Maroku i Tunezji” oraz gratuluje Wysokiemu Przedstawicielowi i Komisji szerokiej gamy wniosków zapowiadanych w komunikacie.

2. Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt, że komunikat został opracowany w duchu solidarności i partnerstwa, w momencie gdy region Maghrebu, pozostający jednym z priorytetów UE, przeżywa głębokie zmiany historyczne.

3. Rada z zadowoleniem odnosi się do przyjętej w komunikacie zasady, zgodnie z którą impuls do zmian i decyzje dotyczące warunków jak najlepszego przeprowadzenia integracji pozostają jedynie w gestii państw Maghrebu.

4. Wymienione w komunikacie wnioski określają plan unijnej pomocy dla pięciu państw Maghrebu na rzecz ich wysiłków dotyczących ściślejszej współpracy i lepszej integracji regionalnej, w szczególności w ramach Unii Maghrebu Arabskiego. Polityka UE wobec regionu Maghrebu uzupełnia i rozwija gamę środków w ramach partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu w kontekście odnowionego podejścia w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, opartej na zasadzie różnicowania. Rada z zadowoleniem przyjmuje również położony w komunikacie nacisk na demokratyczne reformy i wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, a także na istniejące w regionie ramy współpracy, w szczególności Unię dla Śródziemnomorza i dialog 5+5, oraz przypomina o roli Ligi Państw Arabskich. Ponadto Rada podkreśla, że inicjatywy dotyczące współpracy regionalnej wzajemnie wzmacniają swoje oddziaływanie.

5. Z uwagi na ostatnie wydarzenia w rejonie Sahary/Sahelu, wskazujące na powagę zagrożenia terrorystycznego wymierzonego w ten region, w Europę i w Maghreb, Rada z zadowoleniem przyjmuje zawarte w komunikacie wnioski dotyczące współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w zakresie zwalczania terroryzmu i w zakresie nadzoru nad granicami, oraz zwraca się do Wysokiego Przedstawiciela i Komisji, by we współpracy z Koordynatorem UE ds. Zwalczania Terroryzmu, działali na rzecz wdrożenia tych wniosków, co ma zwiększyć zaangażowanie we współpracę z państwami regionu.

6. Rada z zainteresowaniem oczekuje na rozwój dyskusji dotyczącej wniosków Wysokiego Przedstawiciela i Komisji. Podkreśla znaczenie dalszego prowadzenia z państwami Maghrebu dialogu w sprawie komunikatu oraz poinformowania opinii publicznej w tych państwach o jego treści. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje propozycję prowadzenia dialogu na wysokim szczeblu między UE a państwami Maghrebu oraz oczekuje szybkiego zorganizowania pierwszego spotkania w celu omówienia kwestii interesujących obie strony. Rada chciałaby podkreślić wagę wdrożenia komunikatu w grudniu 2013 roku”.Irak – środki ograniczające

Rada zmieniła rozporządzenie nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem. Pozwoli to na przekazanie zamrożonych środków na poczet mechanizmów opracowanych jako kontynuacja Funduszu Rozwoju Iraku, który został wprowadzony przez rząd Iraku zgodnie z warunkami ustanowionymi w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 (2003) i 1956 (2010).Przyjęcie na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków

Rada przedłużyła na kolejne 12 miesięcy obowiązywanie krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt w UE niektórym Palestyńczykom, przyznane zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2002/400/WPZiB.Afganistan – środki ograniczające

Rada zmieniła środki ograniczające z myślą o sytuacji w Afganistanie, tak by uwzględnić decyzje podjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Uaktualniła jeden wpis i wykreśliła trzy inne z wykazu podmiotów, na które nakłada się środki. Środki polegają na objęciu zakazem podróżowania i na zamrożeniu aktywów.Działania UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Rada zatwierdziła sprawozdanie półroczne z postępów w realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia dotyczące działań prowadzonych w drugiej połowie 2012 roku.Tunezja – środki ograniczające

Rada przedłużyła o 12 miesięcy, czyli do 31 stycznia 2014 r., obowiązywanie środków wobec osób odpowiedzialnych za sprzeniewierzenie tunezyjskich państwowych środków finansowych, w tym wobec byłego prezydenta Tunezji, Zajna al-Abidina ibn Aliego.WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Wsparcie UE dla zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji

Rada przyjęła konkluzje w sprawie wsparcia UE na rzecz zrównoważonych przemian w społeczeństwach w okresie transformacji, 17708/12.

Inicjatywa dotyczy państw przekształcających swoje społeczeństwa w integracyjne demokracje, w sąsiedztwie UE lub w innych miejscach. Wsparcie UE na rzecz procesów transformacji będzie miało na celu propagowanie demokratycznych rządów, praw człowieka i praworządności, dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz pokoju i stabilizacji. Duży nacisk zostanie położony na łagodzenie nierówności społecznych, w szczególności na prawa kobiet i dzieci. By osiągnąć te cele, UE wykorzysta szeroki wachlarz istniejących polityk UE, od wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa po współpracę na rzecz rozwoju.

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Program ćwiczeń UE na lata 2013–2015

Rada zatwierdziła program ćwiczeń UE na lata 2013–2015. Składa się on z różnych rodzajów ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.Wsparcie dla zarządzania granicami w Libii

Rada zatwierdziła koncepcję zarządzania kryzysowego dla ewentualnej cywilnej misji w ramach WPBiO dotyczącej bezpieczeństwa granic w Libii. Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym 5823/13.


5858/13


PL

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy

Pobieranie 59.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna