Konferencja naukowaPobieranie 8.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.4 Kb.
KONFERENCJA NAUKOWA

Wschód-Zachód: drogi poznania

16 listopada 2011 r.

Sala im. prof. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Polskie Towarzystwo Orientalistycznego

Wydział Orientalistyczny UW

900 Otwarcie konferencji: prof. zw. dr hab. Marek Mejor (prezes PTO)

Przewodniczy: prof. dr hab. Danuta Stasik

mgr Maciej Klimiuk: Formy pauzalne w arabskim dialekcie Latakii (Syria)

mgr Magdalena Nycz-Waller: Europejczycy jako bohaterowie i odbiorcy widowisk arabskiego teatru cieni

mgr Joanna Musiatewicz: „An-Nuzha asz-szahijja fi ar-rihla as-salimijja” – Wspomnienia dziewiętnastowiecznego Libańczyka z podróży po Europie

dr Marta Woźniak: Dziennikarstwo obywatelskie na Bliskim Wschodzie na przykładzie blogów

Przewodniczy: prof. zw. dr hab. Marek Mejor

dr Sebastian Gadomski: Szekspir w adaptacjach kuwejckiego dramaturga Sulajmana al-Bassama

mgr Ida Balwierz: O wzajemnych relacjach pomiędzy Wschodem i Zachodem w „Mustakbal as-sakafa fi Misr” (Przyszłość kultury w Egipcie) pióra Tahy Husajna

mgr Krzysztof Zdulski: Turcja w brytyjskich planach obrony Bliskiego Wschoduw latach 1941-1942

prof. dr hab. Marian Bałczewski: Znajomość Turcji osmańskiej w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich

Przewodniczy: dr Agata Bareja-Starzyńska

dr Przemysław Turek: Przekład czy komentarz?  Tłumaczenia Koranu na język maltański

dr Magdalena Lewicka: Między islamem a Europą – myśl społeczno-polityczna Rifa’y

at-Tahtawiego (1801-1873)

dr Michał Moch: Kamal Salibi (1929-2011) – historyk libański z zachodnim warsztatem badawczym. Główne tezy, dzieła, kontrowersje

mgr Magdalena Zawrotna: Agresja werbalna w internecie na tle etykiety młodzieżowej – analiza kontrastywna przykładów zachowań językowych Egipcjan i Polaków

Przewodniczy: dr hab. prof. UW i UJ Romuald Huszcza

dr Izabela Kończak: Muzułmańskie media w Rosji

dr Adam Bednarczyk: Tabu „księżycowe” w literaturze starojapońskiej VIII-XII w.

mgr Małgorzata Stańczyk: Dialog UE – Japonia na początku XXI wieku

dr Joanna Maj: Polityka USA wobec Indii w latach 1947-1990dr Marcin Grodzki: Bitwa pod Badrem a syro-aramejska lektura Koranu
: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
sites -> Dla planowania przestrzennego I transportu
sites -> Geometria zadania dla uczestników warsztatów zadanie (3 pkt)
sites -> Do egzaminu maturalnego
sites -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest korekta językowa i redakcja (dwa czytania) następujących materiałów
sites -> Załącznik nr 3
sites -> Warszawa, dnia 05. 06. 2015 r
sites -> Analiza prawa ustrojowego, materialnego i formalnego Raport sporządzony w ramach poddziałania 2: „Diagnoza obecnej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce”
sites -> Wszyscy wykonawcy
sites -> Polskie Towarzystwo Orientalistyczne R. Ranoszek – Hetyckie traktaty międzypaństwowe M. Coliger
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna