Konferencja „Ofiary Wypadków Drogowych Nasza Wspólna Odpowiedzialność”Pobieranie 54.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar54.45 Kb.
KONFERENCJA
Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”

13-15.11.2009r.


Komitet Honorowy:

Marszałek Sejmu RP – Bronisław Komorowski – przewodniczący

Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jerzy Miller

Minister Infrastruktury – Cezary Grabarczyk

Minister Zdrowia – Ewa Kopacz

Minister Edukacji Narodowej – Katarzyna Hall

Minister Obrony Narodowej – Bogdan Klich

Rzecznik Praw Obywatelskich – Janusz Kochanowski

Biskup Polowy Wojska Polskiego – Tadeusz Płoski
Konferencja organizowana przez:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Ministerstwo Zdrowia

 • Ministerstwo Infrastruktury

 • Instytut Transportu Samochodowego

 • Alter Ego - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

 • Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie


Komitet Organizacyjny:

Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości - przewodniczący

Adam Rapacki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Radosław Stępień – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Marek Haber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Barbara Bańczak-Mysiak – Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych,

Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia

Andrzej Grzegorczyk – sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego

ks. Marian MiduraKrajowy Duszpasterz Kierowców

Janusz Popiel – Prezes Stowarzyszenia Alter Ego

ks. Zbigniew Szostak – Kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny

Andrzej Wojciechowski – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Jacek Zalewski – Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mirosław Banach – Wicestarosta tarnowski


Czas i Miejsce Konferencji
13.11.2009 (godz. 10.00-17.00)

Sejm RP (Sala Kolumnowa), ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
14.11.2009 (godz. 9.30-15.00)

Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, Warszawa
15.11.2009 (godz. 10.30)

Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie
Przesłanie organizatorów konferencji:

Dostrzeżmy wymiar tragedii i cierpienia ofiar wypadków drogowych”Cele konferencji:


 1. Poświęcenie chwili pamięci ofiarom wypadków drogowych.

 2. Identyfikacja głównych problemów i powstanie szerokiej koalicji na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz poprawa sytuacji ofiar (administracja rządowa i samorządowa, Kościół, instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe, społeczeństwo).

 3. Pogłębienie dialogu mającego na celu uporządkowanie dotychczas obowiązujących i przygotowanie nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących:

 • Edukacji komunikacyjnej i prawnej,

 • Wprowadzenia stałych i jednolitych działań profilaktycznych - zmiany mentalności

i zachowań uczestników ruchu drogowego,

 • Tworzenia bezpiecznej infrastruktury drogowej (drogi wybaczające błędy kierujących, separacja niechronionych uczestników ruchu drogowego, wytyczne w  zakresie stosowania fizycznych środków uspokajania ruchu),

 • Ograniczenia przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

 • Zagwarantowania praw ofiar i ich rodzin w zakresie zarówno rzetelnego wyjaśnienia przyczyn wypadku i sprawiedliwej, nieuchronnej egzekucji prawa, jak i szybkiego uzyskania należnego odszkodowania.

 1. Uzyskanie szerokiego i aktywnego poparcia społecznego dla działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń na drogach i poprawę sytuacji ofiar wypadków.

 2. Przekazanie społeczeństwu sygnału, że problematyka ruchu drogowego, jego bezpieczeństwo i zapewnienie właściwej pozycji ofiar, jest jednym z priorytetów obecnych władz.

 3. Podkreślenie aspektu moralnego zachowania na drodze i uwzględnienie doświadczenia chrześcijańskiego w podejmowanych obszarach (miłość bliźniego – solidarność, wymowa krzyża, modlitwa za żywych i za zmarłych, formy pamięci po zmarłych).

 4. Zainicjowanie kampanii społecznej „Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność”.Kierunki konferencji:


 1. Przedstawienie aktualnej sytuacji na polskich drogach oraz obowiązujących rozwiązań organizacyjnych i prawnych wpływających na jakość życia społeczeństwa.

 2. Omówienie obecnej sytuacji ofiar wypadków drogowych i ich najbliższych związanych z:

 • Prawnymi skutkami wypadku – działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz dostępność profesjonalnej pomocy prawnej,

 • Medycznymi skutkami wypadku – organizacja opieki medycznej oraz zapewnienie jakości i ciągłości jej funkcjonowania,

 • Psychicznymi i psychologicznymi skutkami – pomoc w ograniczeniu tych skutków

(w tym traumy powypadkowej),

 • Finansowymi i społecznymi skutkami,

 • Praktykami zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnych za naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej (polisy OC).

 1. Wskazanie zmian organizacyjnych i prawnych, które powinny poprawić zarówno stan bezpieczeństwa na polskich drogach, jak i ograniczyć społeczne i indywidualne skutki wypadków.

 2. Budowa i funkcjonowanie ośrodka terapii po wstrząsie powypadkowym.

 3. Przekazanie, przez przedstawicieli reprezentujących podmioty organizujące konferencję, informacji dotyczących przyjętych oraz przygotowywanych rozwiązań wpisujących się w program konferencji.


Tragedie zdarzają się wszędzie. Możemy doszukiwać się przyczyn, winić innych, wyobrażać sobie jak odmienne byłoby bez nich nasze życie. Ale wszystko to nie ma znaczenia, zdarzyły się i koniec. Musimy zapomnieć o strachu, jaki wywołały i rozpocząć odbudowę.
Paulo Coelho (ur. 1947)
Piąta góra


PROGRAM KONFERENCJI
13.11.2009r.
Sejm RP (Sala Kolumnowa), ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

10.00-10.30 Rejestracja uczestników
Moderator rządowy: Wioleta Paprocka lub Krzysztof Luft
10.30-11.30 Powitanie gości przez Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego

Ogłoszenie przez gospodarza konferencji minuty ciszy dla uczczenia pamięci o tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych

Wystąpienia: • Premiera RP Donalda Tuska

 • Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego

 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera

 • Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka

 • Minister Zdrowia Ewy Kopacz

 • Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall

 • Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha

 • Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego

 • Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski Stanisława Budzika

 • Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego


11.30-11.45 Wystąpienia wprowadzające:

Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości

„Prawa ofiar przestępstw, w tym wypadków drogowych, jako podmiot w pracach legislacyjnych Rządu Premiera Tuska”
11.45-12.00 Janusz Popiel – Prezes „Alter Ego - Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych”, członek Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości Życie po wypadku - nasza smutna rzeczywistość. Doświadczenia dziesięciu lat

działalności Stowarzyszenia”


12.00-12.20 Przerwa kawowa
Pierwsza sesja referatowa - Prowadzący dr inż. Andrzej Wojciechowski
12.20-12.40 Katastrofy w transporcie – Problem zdrowia publicznego - prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek (ITS)
12.40-13.00 Analiza wypadków drogowych w Polsce na tle Unii Europejskiej - Jacek Zalewski (MSWiA)
13.00-13.20 Działania prewencyjne: infrastruktura – legislacja – edukacja – Barbara Król (MI-KRBRD)
13.20-13.40 Przerwa kawowa

Druga sesja referatowa - Prowadzący prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek
13.40-14.00 Rola służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji na miejscu zdarzeń drogowych – Adam Rapacki (Podsekretarz Stanu w MSWiA)
14.00-14.20 Działania Ministerstwa Zdrowia związane z pomocą ofiarom wypadków drogowych oraz koszty ich leczenia – Marek Haber (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia)
14.20-14.40 Psychospołeczne konsekwencje uczestnictwa w wypadku drogowym – Dorota Bąk-Gajda (ITS)

14.40-15.00 Życie po wypadku. Jak znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie – Grzegorz Pluta (ofiara wypadku z paraplegią, mistrz świata w szermierce na wózkach) – Alter Ego – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych
15.00-15.20 „Duszpasterstwo drogi”. Kościelne formy wspierania i upamiętniania ofiar wypadków drogowych – ks. dr hab. Janusz Królikowski
15.20-15.40 Sytuacja ofiar przestępstw i ofiar wypadków drogowych z perspektywy działań Rzecznika Praw Obywatelskich – Dorota Krzysztoń (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)
15.40-16.00 Podsumowanie – przedstawienie założeń ogólnopolskiej kampanii „Ofiary Wypadków – Nasza Wspólna Odpowiedzialność” – Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości)
16.00-16.20 Dyskusja
16.20-17.00 Poczęstunek dla uczestników konferencji

W trakcie konferencji będzie możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Symulatora Dachowania oraz Symulatora Zderzeń (przed wejściem do Gmachu Sejmu).

14.11.2009r.
Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, Warszawa
09.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.20 Powitanie gości przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego

dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego


Wystąpienia zaproszonych gości:

 • Krzysztofa Kwiatkowskiego – Ministra Sprawiedliwości

 • Jacka Zalewskiego – Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Andrzeja Grzegorczyka – sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • Janusza Popiela – Prezesa Alter Ego – Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

 • Ks. Mariana Midury (Krajowy Duszpasterz Kierowców)


10.20-10.40 Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych – Pomnik ofiar wypadków i Centrum rehabilitacji po traumie powypadkowej w Zabawie koło Tarnowa – ks. Marian Midura (Krajowy Duszpasterz Kierowców)
10.40-11.00 Badania losów ofiar wypadków drogowych - prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek/Joanna Żukowska (Politechnika Gdańska)
11.00-11.20 Analiza przyczyn wypadków drogowych - Jacek Zalewski (MSWiA)
11.20-11.35 Polskie Obserwatorium BRD - Anna Zielińska (ITS)

11.35-11.50 Wstrząs psychiczny (trauma). Pomoc ofiarom wypadków drogowych – Monika Ucińska (ITS)
11.50-12.05 Rola organizacji pozarządowych w pomocy ofiarom wypadków drogowych - Janusz Popiel (Alter Ego - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych)
12.05-12.20 Inicjatywy promujące BRD podejmowane przez ITS – Maria Dąbrowska-Loranc (ITS)
12.20-12.35 Prezentacja Symulatora Dachowania oraz Symulatora Zderzeń
12.35-12.45 Dyskusja
12.45-13.15 Poczęstunek
13.15-15.00 Zwiedzanie Instytutu Transportu Samochodowego

15.11.2009r.
Autokar - wyjazd do Zabawy sprzed ITS o godz. 5oo
Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
10.30-10.50 Wypominki – wspomnienie tych, co zginęli na drogach – czyta Anna Wendołowska i ks. Marian Midura (Krajowy Duszpasterz Kierowców)
10.50-11.00 Podsumowanie konferencji „Ofiary Wypadków Drogowych – Nasza Wspólna Odpowiedzialność” przez Krzysztofa Kwiatkowskiego (Minister Sprawiedliwości)
11.00-12.15 Uroczysta Msza św. w intencji ofiar wypadków drogowych i ich rodzin pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Płoskiego (Biskup Polowy Wojska Polskiego)
12.15- Przejście na plac pod powstający pomnik ofiar wypadków drogowych i ofiar przemocy

Modlitwa za ofiary wypadków drogowych: • policjantów – Jacek Zalewski

 • strażaków – KG PSP

 • kierowców – Jan Kulig

 • motocyklistów – prezes Klubu Motorowego z Tarnowa

 • rowerzystów – prezes Klubu Rowerowego „Sokół”

 • innych uczestników ruchu drogowego – rodzic z Białegostoku

Świadectwo rodziców z Białegostoku


Wystąpienie przedstawiciela rządu RP i wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik ofiar wypadków drogowych

 • Wystąpienie przedstawiciela rządu RP

 • Wystąpienie Starosty Tarnowskiego

 • Wystąpienie ks. Janusza Królikowskiego

Złożenie światła przez rodziny ofiar wypadków
Posadzenie drzew upamiętniających ofiary wypadków drogowych od roku 1997 (początek obchodów Światowego Dnia Pamięci) do 2008 przez przedstawicieli Instytucji:

1997 – Ministerstwo Sprawiedliwości

1998 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

1999 – Alter Ego – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

2000 – Konferencja Episkopatu Polski

2001 – Ministerstwo Zdrowia

2002 – Ministerstwo Edukacji

2003 – Ministerstwo Infrastruktury

2004 – Instytut Transportu Samochodowego

2005 – Wimed Tuchów

2006 – Psychologowie

2007 – Władze Samorządowe2008 – Rzecznik Praw Obywatelskich
Hotel Zabawa

 • Prezentacja projektu centrum rehabilitacji po traumie i zagospodarowania terenu dla rehabilitacji – architekt Elżbieta Langer

 • Wizualizacja pomnika ofiar wypadków – dr Jacek Kucaba

 • Poczęstunek

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna