Konferencja „Wielka Wojna. W stulecie wybuchu”Pobieranie 86.85 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar86.85 Kb.
Konferencja „Wielka Wojna.

W stulecie wybuchu”
Łódź 20.11.-22.11.2014

Miejsce obrad:

ul. Rogowska 26, 91-529 Łódź

Patronat Honorowy: JM Rektor UŁ

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Organizatorzy

Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad

Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego,

Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii,

Instytut Historii UŁ

Archiwum Państwowe w Łodzi

Justus-Liebig-Universität w Giessen
SponsorzySTOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA RZECZ KRZEWIENIA KULTURY JĘZYKÓW EUROPEJSKICH
Katedra Literatury i kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego

Czwartek, 20.11.2014

9.00-9.45 Uroczyste otwarcie w budynku Wydziału Filozoficzno–Historycznego, Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a


10.30 - 12.00 Otwarcie wystawy fotografii „Wielka Wojna” z zasobów Archiwów Państwowych, budynek Wydziału Filologicznego, Łódź, ul. Pomorska 171/173
13 30-14 30 obiad w CSK UŁ Łódź, ul. Rogowska 26
Obrady od 15.00 do 18.15

Sekcja I

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE W OBLICZU I WOJNY ŚWIATOWEJ
15.00-15.20 Piotr Uwijała - Plany i próby utrwalenia dominacji niemieckiej na obszarze Europy środkowej i wschodniej w końcowym okresie I wojny światowej

15.20- 15.40 Radosław Bania - Wielka Brytania a Kuwejt w okresie I wojny światowej


15.40-16.00 Jan Pajor - Waszyngton wobec wybuchu I wojny światowej na Dalekim Wschodzie i zajęcia Jiaozhou przez Japonię.
16.00-16.25 dyskusja

16.25-17.00 Przerwa na kawę
17.00-17.20 Wojciech Szczepański - W drodze do Wielkiej Wojny. Relacje serbsko-austrowęgierskie w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej w interpretacji Vladimira Vorovicia.(1885-1941).
17.20-17.40 Kamila Pawełczyk-Dura– Wpływ I wojny światowej na działalność rosyjskiego duchowieństwa wojskowego i morskiego

17.40-18.00 Edward Wiśniewski - Społeczeństwo rosyjskie wobec wybuchu I wojny światowej.


18.00-18.20 Maciej Mańkowski - Polska dyplomacja i opinia publiczna wobec postanowień Traktatu z Trianon z 4 czerwca 1920 roku.


18.20-18.40 Hassan Jamsheer - The Middle East and the Centenary of World War I.

18.40-19.00 dyskusja

19.30 uroczysty bankiet

Czwartek 20.11.2014

Obrady od 15.00 do 18.00Sekcja II

KRIEG AUS DER HISTORISCHEN UND KULTURWISSENSCHAFTLICHEN PERSPEKTIVE


15.00-15.20 Joachim Kuropka - Von der Utopie zur Realität. H. G. Wells und die britische Luftkriegsstrategie gegen Deutschland im 1. Weltkrieg.
15.20- 15.40 Alexander Will - Konstantinopel–Paris–Lemberg: Die Häutung des österreichisch-ungarischen Feldmarschalleutnants Josef Pomiankowski zum polnischen General der Republik. Oder: Wie der Weltkrieg einen Habsburger zum Polen machte.
15.40-16.00 Mathias Voigtmann - Die Freikorps als Schule der Gewalt – Die Baltikumer als spezielle Gewaltgemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung der Biographie Ernst von Salomons
16.00-16.20 Ionela Zaharia:Analysis of the Christian Religious Experiences within the Austro-Hungarian Army During World War One.
16.20-16.45 dyskusja

16.45-17.00 Przerwa na kawę


17.00-17.20 Armin Eidherr - Der Einfluss des Ersten Weltkriegs auf die Herausbildung eines spezifischen jiddischen Modernismus am Beispiel von Abraham Mosche Fuchs und Uri Zvi Grinberg.
17.20-17.40 Andrea Brait - Weltkriegsmuseen an der Isonzofront
17.40-18.00 dyskusja

19.30 uroczysty bankiet

Czwartek 20.11.2014

Obrady od 15.00 do 19.05Sekcja III

SPRAWA POLSKA” W LATACH WIELKIEJ WOJNY


15.00-15.20 Jolanta Daszyńska - Operacja Łódzka - punkt zwrotny działań wojennych frontu wschodniego w 1914 r.
15.20-15.40 Grzegorz Zackiewicz - Polska myśl polityczna u progu Niepodległości.
15.40-16.00 Jan Snopko - Droga do umiędzynarodowienia sprawy polskiej w latach Wielkiej Wojny.
16.00-16.20 Arkadiusz Adamczyk – Geniusz Komendanta. I wojna światowa w argumentacji politycznej adherentów J. Piłsudskiego po 1939 r.
16.20-16.45 dyskusja

16.45-17.00 Przerwa na kawę
17.00-17.20 Przemysław Waingertner - „Zet” w latach Wielkiej Wojny – idee, struktury, ludzie, działalność
17.20-17.40 Renata Król-Mazur - Było błędem nie uwzględniać psychologii serca młodzieńczego wojownika ... Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza krytyka Legionów i NKN.
17.40-18.00 Tomasz Matuszak– Organizacja i działalność Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego
18.00-18.20 Aleksy Piasta – Zarys działalności Komitetu Narodowego Ziemi Piotrkowskiej 1915-1917
18.20-18.40 Maciej Hubka– Pierwszowojenne losy piotrkowskich komunistów

18.40-19.05 dyskusja

19.30 uroczysty bankiet

Piątek, 21.11.2014

Obrady od 9.00 do 12.25

Sekcja IV

TOŻSAMOŚĆ W WOJENNEJ CODZIENNOŚCI
9.00-9.20 Tomasz Pietras - Orzeł Biały w latach pierwszej wojny światowej. W poszukiwaniu formy narodowego symbolu.

9.20-9.40 Marek Adamczewski - Herby samorządów Polski centralnej 1914/1915-19189.40-10.00 Aneta Kwiatkowska - Wielka Wojna na afiszu i plakacie ze zbiorów PAN BG.
10.00-10.20 Władysław Stępniak - Problematyka bałkańska w polskiej myśli niepodległościowej
10.20-10.40 Paweł Zajas: Muzy na froncie. Niemiecka propaganda kulturowa i polityka kulturalna w czasie Wielkiej Wojny.

10.40-11.00 dyskusja11.00-11.15 Przerwa na kawę
11.15-11.35 Magda Żakowska - Obraz Rosji w propagandzie państw centralnych w latach 1914-1918
11.35-11.55 Iwona Gosik-Kapelińska - Zmagania z wojenną codziennością przedstawione w „Gałązce rozmarynu” Zygmunta Nowakowskiego
11.55-12.15 Joanna Smereka -Tadeusz Rittner – niemiecko-polska twórczość i jej recepcja w prasie
12.15-12.35 Urszula Oettingen - Cmentarze legionowe z lat I wojny światowej na ziemiach polskich - znaki kulturowej tożsamości.
12.35-12.55 dyskusja

13.30 obiad

Piątek, 21.11.2014

Obrady od 9.00 do 12.25Sekcja V

ZAGADNIENIA NARODOWOŚCIOWE W LATACH 1914-1918
9.00-9.20 Grzegorz Mazur - Galicja jako teren polskiej i ukraińskiej działalności niepodległościowej przed wybuchem Wielkiej Wojny.
9.20-9.40 Sławomir Maksymowicz - Prusy Wschodnie jedyną prowincją cesarstwa niemieckiego okupowaną podczas I wojny światowej. Wojenne losy Wschodnioprusaków
9.40-10.00 Krzysztof Woźniak - Dwakroć zdradzeni. Niemiecka społeczność Królestwa Polskiego w latach Wielkiej Wojny.
10.00-10.20 Stanisław Czerep - Polacy - żołnierze armii rosyjskiej w walce na obszarze Królestwa Polskiego i Prus Wschodnich podczas pierwszej wojny światowej.
10.20-10.45 dyskusja

10.45-11.00 Przerwa na kawę
11.00-11.20 Arkadiusz Stempin - Niemcy w latach 1914-18 w Polsce: niespełnione nadzieje
polskich Żydów.
11.20-11.40 Monika Polit-Żyd – jeniec – pisarz. Pereca Opoczyńskiego opowiadania i reportaże czasu wojny.
11.40-12.00 Izabela Olszewska - Die Juden im Weltkrieg. Obraz Ostjuden na łamach niemieckojęzycznej prasy żydowskiej z okresu I Wojny Światowej.

12.00-12.25 dyskusja13.30 obiad

Piątek, 21.11.2014

Obrady od 9.00 do 12.45

Sekcja VI

INDIVIDUELLE ZEUGNISSE UND DER KRIEG in LODZ IM ERSTEN WELTKRIEG

9.00-9.20 Anna Wołkowicz - "Ende einer Utopie? Zum Briefwechsel der Forte-Kreis-Mitglieder nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges".


9.20-9.40 Gerda Nogal - Individuelles Zeugnis versus Kriegspropaganda. Der Erste Weltkrieg in Edlef Köppens Heeresbericht (1930).
9.40-10.00 Stefan Lindinger - Zwischen den Nationen. Annette Kolb und der Erste Weltkrieg.
10.00-10.20 Krystyna Radziszewska - Kriegsbilder aus Lodz aus der Perspekive der Fremden.
10.20-10.45 dyskusja

10.45-11.00 Przerwa na kawę
11.00-11.20 Andrea Rudolph - Neo-Slawismus, Weltkriegsgeschehen und problematische Synthesen.  Der Lodzer Nahraum in Max Geisslers Grenzlandroman "Die Wacht in Polen" (1916)
11.20-11.40 Monika Kucner - Der Erste Weltkrieg in der Literatur deutschsprachiger Autoren aus Lodz.
11.40-12.00. Marcos Silber - Jews, Poles, and Germans in Łódź during World War I: Acknowledgment or Negation of Multiple Cultures as Strategies of Hegemony.
12.00-12.20. Frank M. Schuster - Die Konfrontation mit dem Anderen: Lodz, die fremde Stadt und die Herausforderung des Ersten Weltkriegs
12.20-12.45 dyskusja

13.30 obiad
Piątek, 21.11.2014

Obrady od 15.00 do 18.15

Sekcja VII
ŻYCIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE A WOJNA

15.00-15.20 Jarosław Kita -Wojenne doświadczenia ludności zachodniego Mazowsza w latach 1914-191515.20-15.40 Tomasz Piekarski - Społeczeństwo Mazowsza Północnego wobec działań wojennych w latach I wojny światowej.

15.40-16.00 Andrzej Wróbel - Życie społeczno-polityczne w Tomaszowie Mazowieckim u progu niepodległości - wybrane przykłady.

16.00-16.20 Anna Caban - Archiwalne ślady dramatu wojny. Źródła do badań nad życiem codziennym mieszkańców miast Rejencji Opolskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu


16.20-16.45 dyskusja

17.45-17.00 Przerwa na kawę


17.00-17.20 Joanna Sosnowska: Łódzka Miejscowa Rada Opiekuńcza i jej działania na rzecz dzieci i młodzieży w latach I wojny światowej
17.20-17.40 Małgorzata Śliż: Zarodowa hodowla koni na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej.
17.40-18.00 Robert Stasiak - Bełchatów w czasie Wielkiej Wojny.
18.00-18.15 dyskusja

19.30 kolacjaPiątek, 21.11.2014
Obrady od 15.00 do 18.00

Sekcja VIII

ARCHIWA O I WOJNIE ŚWIATOWEJ
15.00-15.20 Tomasz Walkiewicz - Polskie formacje wojskowe okresu I w. św. w materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi.
15.20- 15.40 Kamil Pluta - Kampania wyborcza do łódzkiej Rady Miejskiej w 1917 roku w świetle materiałów ulotnych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
15.40-16.00 Piotr Zawilski - Łódzkie komisje szacunkowe strat wojennych - niedocenione źródło do badań nad I wojną światową w regionie łódzkim.
16.00-16.20 Bartosz Górecki – Akta instytucji bankowo-finansowych przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi jako źródło do dziejów gospodarczych w okresie I wojny światowej.
16.20-16.45 dyskusja

17.45-17.00 Przerwa na kawę


17.00-17.20 Wojciech Kowaluk - Straty poniesione przez łódzkie świątynie w okresie I wojnie światowej w świetle źródeł przechowywanych w Archiwum Państwowym w Łodzi.
17.20-17.40 Piotr Niedziela - Fotografie dotyczące I wojny światowej w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

17.40-18.00 dyskusja

19.30 kolacja
Piątek, 21.11.2014
Obrady od 15.00 do 16.45

Sekcja IXALLTAG IM KRIEG
15.00-15.20 Manuela-Claire Warscher - Bauernalltag im Ersten Weltkrieg im Österreichischen Küstenland.
15.20- 15.40 Monika Mańczyk-Krygiel - Der Krieg ist doch etwas ganz anderes, als ich gedacht hatte.“ Die Belagerung der Festung Przemyśl (1914-15) in weiblicher Erinnerung.
15.40-16.00 Waldemar Grzybowski - Alltag unter  außergewöhnlichen Umständen. Das 
polnische galizische Philologenmilieu im Ersten Weltkrieg und seine 
Kontakte zur wissenschaftlichen Welt.
16.00-16.20 Olga Gleiser - Alltag am Rande des Abgrunds: Hoffnung auf bessere Zeiten, Nostalgisches Denken und Vorahnung des Kriegs.
16.20-16.45 dyskusja

16.45-17.00 Przerwa na kawę


19.30 kolacja
Sobota 22.11.2014
Obrady od 9.00 do 13.30

Sekcja X

KRIEGSBILDER

9.00-9.20 Elżbieta Dzikowska - Der erste Weltkrieg in den Feuilletons von Joseph Roth.


9.20-9.40 Paweł Zarychta - „Habeant libri sua fata”. Der erste Weltkrieg in dem vergessenen (und neu-entdeckten) Roman „Schlump“ von Hans Herbert Grimm.

9.40-10.00 Anna Gajdis - Zwischen Kriegsbejahung und Kriegsverneinung: Ernst Wiechert und Agnes Miegel.
10.00-10.20 Beata Giblak - Kriegsbilder eines Pazifisten. Max Herrmann-Neisses Gesellschaftskritik in der Erzählung die Klinkerts.
10.20-10.45 dyskusja

10.45-11.00 Przerwa na kawę
11.00-11.20 Iwona Kotelnicka - "Georg Brandes‘ Presseartikel über die sogenannte polnische Judenfrage im Spiegel der polnischen und deutschen Zeugnisse  aus der Zeit des Ersten Weltkrieges".
11.20-11.40 Kurt Hirtler - Brechts Fatzer-Fragment und der 1. Weltkrieg.
11.40-12.00 Anatol Michajłow - Der Frontsoldat sieht sich selbst und die Feinde- ein Kurzabriss
12.00-12.20 Jan Sikora - Zur Polens Wiedergründung nach dem I. Welkrieg in der deutschsprachigen Danziger Presse.

.
12.20-12.45 dyskusja/podsumowanie konferencji

13.30 obiad
od 15.00 wyjazd uczestników
Sobota 22.11.2014
Obrady od 9.00 do 13.30

Sekcja XI

WOJENNE ŚWIADECTWA I ICH RECEPCJA

9.00-9.20 Paweł Brudek: "Tragiczny finał „Belle Epoque” : I wojna światowa w Europie Wschodniej w oczach Johna Reeda".


9.20-9.40 Ilona Florczak - Okupacja Galicji przez wojska rosyjskie w świetle relacji  i pamiętników.
9.40-10.00. Bernadeta Gurbierz i Aneta Malik. Obraz Wielkiej Wojny na łamach głównych periodyków Rejencji Opolskiej.
10.00-10.20 Witold Jarno - Zniszczenie Kalisza w sierpniu 1914 r. w świetle współczesnych gazet łódzkich.
10.20-10.45 dyskusja

10.45-11.00 Przerwa na kawę
11.00-11.20 Grażyna Tyrchan, Marek Szczepaniak: Wojna światowa z lokalnej perspektywy. Przekaz źródłowy kronik szkolnych z przygranicznych terenów Prowincji Poznańskiej.
11.20-11.40 Grzegorz Mędykowski - Ile wynalazków, by nieść zniszczenie i nieszczęście. Wielka Wojna w pamiętnikach i dziennikach kobiet.
11.40-12.00 Krzysztof W. Mucha - Obraz pierwszej wojny światowej w gimnazjalnych

podręcznikach historii.


12.00-12.20 dyskusja/podsumowanie konferencji

13.30 obiadod 15.00 wyjazd uczestników
Patronat medialny:
Strona internetowa konferencji: www.wielkawojna.uni.lodz.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna