Konfiguracja sieci lokalnej w systemie Windows z dostępem do InternetuPobieranie 21.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.12 Kb.
Ćwiczenie: Konfiguracja sieci lokalnej w systemie Windows z dostępem do Internetu

 1. Jakiej technologii użyto do budowy sieci lokalnej LAN w pracowni szkolnej

Ethernet 1. Jakie medium zostało użyte do budowy tej sieci

Skrętka czteroparowa

 1. Jakiego typu gniazda i wtyczki kabla sieciowego zostały użyte w tej sieci

RJ 45 1. Jaka jest topologia sieci lokalnej w pracowni szkolnej

Topologia gwiazdy
 1. Jak odczytać adres fizyczny MAC komputera i adresy IP związane z konfiguracją protokołu TCP/IP (zrzut)
 1. Podaj adres fizyczny MAC karty sieciowej podłączonej do sieci LAN w twoim hoście

00-1D-7D-76-F1-09
 1. W jakiej warstwie modelu OSI używamy adresu MAC

W warstwie łącza danych

 1. Jak nazywa się porcja danych przesyłana przez sieć, zaczynająca się od adresu fizycznego MAC odbiorcy i nadawcy

ramka 1. Czy można zamaskować sprzętowy adres MAC karty sieciowej podłączonej do sieci LAN adresem MAC zarządzanym lokalnie (zrzut)


W jaki sposób twój komputer uzyskuje adres IP hosta, adres IP domyślnej bramy, adres IP serwera DNS (zrzut)
 1. Podaj czas dzierżawy uzyskanych adresów IP


Dzierżawa uzyskana 24 marca 2010 08:38:56

Dzierżawa wygasa 24 marca 2010 08:48:56


 1. Do czego służy serwer DHCP

Do automatycznej konfiguracji protokołu tcp/ip
 1. Czy adresy IP używane przez twojego hosta należą do puli adresów publicznych czy puli adresów prywatnych

Prywatnych
 1. Czym różnią się adresy IP należące do puli adresów publicznych od adresów IP należących do puli adresów prywatnych

Adres publiczny służy do komunikacji sieci globalnej a prywatny w sieci lokalnej
 1. Podaj dozwolone zakresy adresów IP prywatnych i ich klasy

Klasa A 1.0.0.0 do 127.0.0.0

Klasa B 128.0.0.0 do 191.255.0.0

Klasa C 192.0.0.0 do 223.255.255


 1. Opisz budowę adresów IP klasy A, B, i C


Klasa A

Ilość bitów na adres sieci 8

Ilość bitów na adres hosta 24

Adres w tej klasie zaczyna się binarnie od 01…
Klasa B

Ilość bitów na adres sieci 16

Ilość bitów na adres hosta 16

Adres w tej klasie zaczyna się binarnie od 10…
Klasa C

Ilość bitów na adres sieci 24

Ilość bitów na adres hosta 8

Adres w tej klasie zaczyna się binarnie od 110…


 1. Do czego służy adres IP 127.0.0.0 – pokaż zastosowanie (zrzut)

 1. Do jakiej klasy należą adresy IP używane przez twojego hosta

C


 1. Do czego służy adres IP domyślnej bramy

 2. Do czego służą adresy IP serwerów DNSDo tłumaczenia nazw domenowych na ip


 1. Sprawdź jaki adres IP jest skojarzony z nazwą domenową serwera www.onet.pl (zrzut)
 1. Sprawdź przez jakie routery wędruje pakiet z naszego hosta do serwera www.onet.pl (zrzut)
 1. W jakiej warstwie modelu OSI używamy adresów logicznych IP

W warstwie sieci 1. Jak nazywa się porcja danych przesyłana przez sieć, zaczynająca się od adresu logicznego IP odbiorcy i nadawcy

Pakiet


 1. Do czego służy protokół ARP


Do uzyskiwania IP hosta którego MAC znamy


 1. Wyświetl tablicę arp na twoim hoście (zrzut)
 1. Wyświetl wszystkie otwarte połączenia TCP/IP i porty nasłuchujące na twoim hoście (zrzut)
 1. Czy komputer na którym pracujesz znajduje się sieci typu klient-serwer czy w sieci równorzędnej


 1. Na czym polega praca w sieci równorzędnej (peer-to-peer) lub P2P

model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa (w przeciwieństwie do modelu klient-serwer).

 1. Skonfiguruj statycznie adres IP hosta (sieć 192.168.16.n z maską 255.255.255.0) – numer hosta n podany przez nauczyciela; nie wprowadzaj adresu domyślnej bramy ani serwera DNS (zrzut)
 1. Czy możliwe jest korzystanie z udostępnionych zasobów w grupie roboczej SALA15

 2. Czy możliwe jest korzystanie z sieci Internet


Tak


 1. Dodaj do konfiguracji statycznej protokołu TCP/IP adres IP domyślnej bramy routera w pracowni, który ma wartość 198.162.1.1(zrzut)
 1. Czy możliwe jest korzystanie z sieci Internet za pomocą nazw domenowych np. www.onet.pl (tak lub nie – odpowiedź uzasadnij)

Tak umożliwia to serwer dns
 1. Czy możliwe jest korzystanie z sieci Internet za pomocą adresu IP np. 213.180.130.200
  (tak lub nie – odpowiedź uzasadnij)

Tak umożliwia to serwer dns
 1. Dodaj do konfiguracji statycznej protokołu TCP/IP adres IP serwera DNS, który ma wartość 192.168.16.1 ; 194.204.159.1(zrzut)

 2. Czy obecnie możliwe jest korzystanie z sieci Internet za pomocą nazw domenowych
  (tak lub nie – odpowiedź uzasadnij)

 3. Do czego służy i w której warstwie modelu OSI jest używany protokół TCP

Służy do komunikacji między dwoma komputerami jest używany w warstwie transportowej
 1. Do czego służy i w której warstwie modelu OSI jest używany protokół UDP 1. Jaka jest różnica pomiędzy protokołem TCP a protokołem UDP

 2. Wyświetl zawartość lokalnego bufora DNS w którym przechowywane są wpisy mapujące używane nazwy domenowe na odpowiadające im adresy IP po to aby odciążyć serwery DNS i zmniejszyć ruch generowany zapytaniami do serwerów DNS(zrzut)

 3. Skonfiguruj ponownie protokół TCP/IP na automatyczną konfigurację(zrzut)

 4. Jak zwolnić dzierżawę adresu IP uzyskanego z serwera DHCP(zrzut)

 5. Jak odnowić dzierżawę adresu IP (zrzut)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna