Kongres kobietPobieranie 50.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar50.68 Kb.KONGRES KOBIET

KRÓTKI PRZEWODNIK DLA MEDIÓW

2012


Kontakt:

media@kongreskobiet.pl

Rzeczniczka Kongresu Kobiet:

Dorota Warakomska, +48 602 487 303, dwarakomska@kongreskobiet.plBiuro Prasowe Kongresu Kobiet:

Paulina Butlewska, +48 506 365 480, pbutlewska@kongreskobiet.pl

Karolina Szymańska-Migut, +48 792 830 517, kmigut@kongreskobiet.pl

W serwisie www.youtube.com/KongresKobietTV są dostępne materiały z wypowiedziami członkiń Ekspertek Kongresu Kobiet. Wszystkie materiały umieszczane w serwisie YouTube są dostępne dla mediów w wysokiej rozdzielczości w formie video i audio. W celu zamówienia konkretnych publikacji prosimy o kontakt pod adresem media@kongreskobiet.pl.


Zapraszamy także do śledzenia aktywności Kongresu Kobiet w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/KongresKobiet, www.facebook.com/GabinetCieni.


| KONGRES KOBIET – KONTEKSTY
Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety
w Polsce społecznie i politycznie, w 20. rocznicę politycznej i ekonomicznej transformacji
w Polsce. Miał na celu podkreślenie ogromnego udziału kobiet w przemianach społeczno-gospodarczych, podkreślenie ich roli w budowaniu no­woczesnej Polski oraz diagnozę ich obecnej sytuacji i nakreślenie kierunków zmian. Kobiety mają bowiem w Polsce równe
z mężczyznami prawa, ale nie mają równych szans i możliwości. Choć są lepiej wykształ­cone, to jednak nie mają równego dostępu do rynku pracy, karier, władzy, dobrobytu oraz bezpieczeństwa. Są także często ofiarami dyskryminacji, biedy, przemocy, handlu. Trzeba to zmienić jak najszybciej, by konstytucyjny zapis równości stał się faktem.
Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk.
Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.
Reprezentacją Kongresu Kobiet jest Rada Programowa, w skład której wchodzi ponad
170 kobiet – ekspertek z całej Polski, m.in. Magdalena Środa, Henryka Bochniarz, Danuta Huebner, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Małgorzata Fuszara, Wanda Nowicka, Dorota Warakomska, Agnieszka Graff, Anna Karaszewska, Barbara Labuda, Olga Krzyżanowska, Jolanta Kwaśniewska, Henryka Krzywonos-Strycharska, Teresa Kamińska, Lidia Adamska, Beata Jarosz, Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, Elżbieta Penderecka, Irena Eris, Janina Ochojska, Kazimiera Szczuka, Urszula Dudziak i wiele innych.
W styczniu 2010 roku społeczny ruch został sformalizowany i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
Zarówno I, jak i II Kongres Kobiet sformułowały szereg postulatów, wśród których znalazły
się m.in.:
wprowadzenie parytetów płci na listach wyborczych, powołanie niezależnego rzecznika ds. równości, sporządzanie corocznego raportu w Sejmie o sytuacji kobiet, skuteczna polityki prorodzinnej, refundacja zapłodnienia in vitro, ochrona kobiet i dzieci przed przemocą, reforma systemu edukacji, tak aby przeciwdziałał on dyskryminacji kobiet.
Z inicjatywy Kongresu Kobiet powstał w 2009 roku obywatelski projekt ustawy zwiększającej udział kobiet na listach wyborczych, zakładający zmianę ordynacji wyborczej – do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Pod projektem ustawy przedstawicielkom Kongresu Kobiet udało się zebrać ponad 150 tysięcy podpisów. Akcję zbierania podpisów wsparło wiele środowisk i grup społecznych. Ustawa gwarantująca 35 proc. udział kobiet na listach wyborczych została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w styczniu 2011 roku.

| KALENDARIUM KONGRESU KOBIET
2009

20-21 czerwca

I Kongres Kobiet Polskich. „20 lat transformacji 1989 – 2009”. Warszawa, Sala Kongresowa. Dwa główne postulaty: wprowadzenie parytetów płci na listach wyborczych oraz powołanie niezależnego rzecznika/czki ds. równości. Polką XX-lecia zostaje Henryka Krzywonos-Strycharska.


21 listopada

Ogólnopolski dzień zbierania podpisów pod ustawą parytetową

grudzień

Konferencje Regionalne Kongresu Kobiet w Szczecinie,  Katowicach, Krakowie

21 grudnia

Złożenie w Sejmie ustawy parytetowej i 150 tys. podpisów poparcia.

2010

styczeń

Powstanie Stowarzyszenia Kongres Kobiet


18 lutego

Pierwsze czytanie ustawy parytetowej w Sejmie
19 marca

Powstaje strona Kongresu Kobiet na Facebooku, Blipie i Twitterze


maj

Premiera książki „Czas na kobiety. Rozmowy z twórczyniami I Kongresu Kobiet” autorstwa Aleksandry Pawlickiej


18-19 czerwca

II Kongres Kobiet „Czas na wybory! Czas na kobiety!
Czas na solidarność!” Warszawa, Pałac Kultury i Nauki oraz Giełda Papierów Wartościowych. Najważniejsze postulaty: natychmiastowe uchwalenie ustawy parytetowe oraz wprowadzenie parytetów
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nagrodę Specjalną
II Kongresu Kobiet otrzymała prof. Maria Janion.


5 sierpnia

Spotkanie przedstawicielek Kongresu Kobiet z posłankami


23 września

Manifestacja parytetowa pod Sejmem RP oraz wręczenie petycji marszałkowi Sejmu


wrzesień, październik

Szkolenia dla kandydatek w wyborach samorządowych we wszystkich województwach


wrzesień

-grudzień

Konferencje Regionalne Kongresu Kobiet „Czas na kobiety aktywne i przedsiębiorcze”: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kielce, Opole, Wrocław, Gdańsk, Zielona Góra, Łódź, Poznań, Warszawa


16 listopada

Spotkanie uczestniczek szkoleń Kongresu Kobiet z Bronisławem i Anną Komorowskimi w Pałacu Prezydenckim


2011

31 stycznia

Prezydent RP podpisał ustawę kwotową, gwarantującą kobietom 35% miejsc na listach wyborczych


21 lutego

Kongres Kobiet uruchomił kanał TV na You Tube


23 lutego

Prezydent RP podpisał ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech,
tzw. żłobkową


24 lutego

Rusza rejestracja i akredytacja na Europejski IIII Kongres Kobiet

(17-18 września 2011)
7 marca

Kongres Kobiet tworzy Gabinet Cieni


11 kwietnia

Powstaje Biuro Prasowe Kongresu Kobiet

17-18 września

III Europejski Kongres Kobiet „Quo vadis Polsko, quo vadis świecie?”

16 grudnia

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania gościem specjalnym na Radzie Programowej Kongresu Kobiet

2012
10 lutego

Premier Donald Tusk na Radzie Programowej Kongresu Kobiet konsultuje projekt rządowej reformy emerytalnej

14-15 września

IV Kongres Kobiet


| III EUROPEJSKI KONGRES KOBIET
17 i 18 września 2011 r. w gmachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie spotkałyśmy się po raz trzeci – na III Europejskim Kongresie Kobiet. Podczas dwóch dni ponad 7 tysięcy kobiet z całej Polski debatowało o priorytetowych wyzwaniach, jakie stoją przed naszym krajem i światem, w każdej dziedzinie. Na Kongres przyjechało wielu gości zagranicznych m.in. Viviane Reding, Komisarz ds. sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa w Komisji Europejskiej, Ann Snitow - ikona amerykańskiego feminizmu, Constance Morella i Path Shroeder - kongreswomenki ze Stanów Zjednoczonych, Brigitte Gresy - francuska inspektor generalna
ds. społecznych. Nagrodę Oldze Krzyżanowskiej, tegorocznej laureatce Nagrody III Kongresu Kobiet, wręczył premier Donald Tusk.

Podczas III Kongresu Kobiet odbyło się 6 sesji plenarnych o polityce, gospodarce, pracy, prawach i solidarności, 30 warsztatów, wykładów i prezentacji m.in. o kobietach w wojsku, równościowym rodzicielstwie, feminizacji systemu opieki, edukacji seksualnej, przedsiębiorczości kobiet wiejskich, 6 biznesowych sesji równoległych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w ramach seminarium „Różnorodność, Efektywność, Sukces”, będącego częścią projektu Diversity Index. Ważnym wydarzeniem, wpisującym się w polską rezydencję w UE, był Okrągły Stół Europejskich Ministrów ds. Równości, który odbył się drugiego dnia Kongresu pod hasłem „Europa jest kobietą!”.


Sformułowano postulaty w trzech priorytetowych dla Kongresu kwestiach: równości, wolności i solidarności; m.in. suwak na listach wyborczych; 40% kobiet w zarządach i radach nadzorczych; wyrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach; zwalczanie przemocy wobec kobiet; wsparcie państwa w opiece nad osobami zależnymi; sytuacja kobiet na rynku pracy (szczególnie z grupy 50+, oraz grupy dopiero wchodzących na rynek, gdzie brakuje solidarności międzypokoleniowej).

| IV KONGRES KOBIET
III Europejski Kongres Kobiet był ogromnym sukcesem wszystkich kobiet, które chcą zmienić Polskę, zburzyć stereotypy i mieć większy wpływ na polityczną, społeczną i ekonomiczną rzeczywistość.
Z każdym rokiem wyraźnie widać, że Kongres jest nadal potrzebny kobietom, że jeszcze nie skończyła się jego misja. Polskie kobiety, które – jak wynika z badań – są najaktywniejsze
i najbardziej przedsiębiorcze w całej Unii Europejskiej, potrzebują forum do wymiany swoich doświadczeń, zdobywania inspiracji oraz motywacji do działania.
Dlatego już teraz planujemy kolejne spotkanie – 14 i 15 września 2012 r. odbędzie się
IV Kongres Przedsiębiorczości Kobiet. Będzie to festiwal szeroko pojmowanej kobiecej przedsiębiorczości w najlepszym wydaniu – od działalności lokalnej, samorządowej, poprzez działalność społeczną, polityczną i biznesową, w tym przedsiębiorczości kobiet wiejskich.

| GABINET CIENI KONGRESU KOBIET
Gabinet Cieni został stworzony przez kobiety aktywnie działające w Kongresie Kobiet
w marcu 2011 roku. Jest konstruktywną propozycją, a nie opozycją, dla aktualnego
i kolejnych rządów. Gabinet Cieni monitoruje działania polityków i poleca ich uwadze obszary często pomijane przez władze w bieżącej działalności, ale mające kluczowe znaczenie dla jakości życia w Polsce. W skład Gabinetu Cieni wchodzą kobiety reprezentujące różne środowiska i poglądy. Łączy je wspólna troska o trwały i stabilny rozwój Polski.
Gabinet Cieni przedstawił własne priorytety na czas polskiej prezydencji, bowiem
w rządowych propozycjach zabrakło nacisku na kwestie równości kobiet i mężczyzn oraz szerszej perspektywy europejskiej. Wśród postulatów Gabinetu Cieni znalazły się m.in. koncentracja na problemach ważnych dla całej Unii Europejskiej, a nie tylko sprawach ważnych dla naszego regionu, wprowadzenie pespektywy równościowej na rynku pracy i w polityce czy też zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo energetyczne.
W maju 2011 r. Gabinet Cieni przedstawił wyniki pierwszego monitoringu mediów w Polsce pod kątem obecności kobiet zapraszanych do wiodących programów publicystycznych, radiowych i telewizyjnych. Badania sondażowe wykazały, że w ciągu 5 monitorowanych tygodni, kobiety stanowiły zaledwie 14,6% gości zaproszonych do wzięcia udziału
w kluczowych audycjach publicystycznych. Oznacza to, że średnio na 6 mężczyzn przypadała 1 kobieta.
Podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej Gabinet Cieni aktywnie włączał się w działania zmierzające do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w polityce, m.in. koordynował spotkania z klubami parlamentarnymi w sprawie realizacji ustawy kwotowej, prowadził monitoring list wyborczych, promował na III Kongresie Kobiet kandydatki startujące do Sejmu i Senatu oraz apelował o powołanie kompetentnego pełnomocnika/pełnomocniczki rządu do spraw równego statusu. Obecnie Gabinet Cieni pracuje nad nowelizacji ustawy kwotowej (50% na listach wyborczych i system suwakowy) oraz nad ustawą równościową.


| LISTA CZŁONKIŃ GABINETU CIENI KONGRESU KOBIET
Premierka - Danuta Hübner

Wicepremierka, Ministra Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności - Henryka Bochniarz

Wicepremierka, Ministra Rozwoju Regionalnego i Spraw Wewnętrznych - Teresa Kamińska

Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji - Małgorzata Fuszara

Ministra Finansów - Maria Pasło-Wiśniewska

Ministra Skarbu – Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Ministra Spraw Zagranicznych - Jolanta Kwaśniewska

Ministra Edukacji, Nauki i Sportu - Magdalena Środa

Ministra Energii i Środowiska - Lena Kolarska-Bobińska

Ministra Pracy i Spraw Socjalnych - Henryka Krzywonos-Strycharska (wiceministra - Anna Karaszewska)

Ministra Zdrowia – Olga Krzyżanowska

Ministra Infrastruktury - Solange Olszewska

Ministra Sprawiedliwości - Eleonora Zielińska

Ministra Kultury - Kazimiera Szczuka

Ministra Świeckości Państwa i Wielokulturowości - Barbara Labuda

Ministra Obrony - Danuta Waniek

Rzeczniczka – Dorota Warakomska


media@kongreskobiet.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna