Konkurs języka angielskiego „Tłumaczenie jest sztuką”Pobieranie 10.88 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar10.88 Kb.

Konkurs języka angielskiego „Tłumaczenie jest sztuką”Cele konkursu:

 • popularyzowanie korzystania ze słowników – w formie papierowej/elektronicznej –
  do nauki języka obcego a także szerokiej gamy słowników do języka polskiego np.

frazeologicznego, synonimów, ortograficznego, poprawnej polszczyzny;

 • uwrażliwienie estetyczne;

 • wzmacnianie kreatywności;

 • ćwiczenie tłumaczenia, jako elementu składowego zadań maturalnych z języka

angielskiego na poziomie rozszerzonym;

 • wykształcenie umiejętności poprawnego używania języka polskiego, uwzględniając

poprawność stosowanych kolokacji językowych, synonimów, ortografii i interpunkcji

oraz składni.Uczestnicy


Uczniowie klas I, II, III LO (po 2-3 osoby z grupy)
Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestnika jest wykonanie trzech poleceń: przetłumaczenie z języka angielskiego na język polski krótkiego wiersza, krótkiego fragmentu opowiadania, kilku niepowiązanych ze sobą zdań.


Kryteria oceny

Oceniana będzie trafność i kreatywność przekładu, tj. przekazanie sensu w języku polskim,


a nie tłumaczenie poszczególnych angielskich słów, poprawność stylistyczna i gramatyczna przekładu, poprawne używanie kolokacji, synonimów oraz ortografii języka polskiego.


Nagrody


Zwycięzca otrzyma ocenę celującą (jako ocenę cząstkową z języka angielskiego i polskiego), dyplom „młodego tłumacza” oraz nagrody rzeczowe.

Pomoce


Uczestnicy mogą przynieść własne słowniki języka polskiego oraz słownik angielsko-polski.

Termin przyjmowania zgłoszeń


………..................................................... (u nauczycieli uczących i organizatora konkursu)
Termin i miejsce konkursu

.……………...............................................................................................................................Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu.

 1. Two Schools
  by Henry Van Dyke

I put my heart to school


In the world, where men grow wise,
"Go out," I said, "and learn the rule;
Come back when you win a prize."

My heart came back again:


"Now where is the prize?" I cried. ----
"The rule was false, and the prize was pain,
And the teacher's name was Pride."

I put my heart to school


In the woods, where veeries sing,
And brooks run cool and clear;
In the fields, where wild flowers spring,
And the blue of heaven bends near.
"Go out," I said: "you are half a fool,
But perhaps they can teach you here."

"And why do you stay so long,


My heart, and where do you roam?"
The answer came with a laugh and a song, ---
"I find this school is home."


 1. God in Town
  by Kateryna Kalytko

My funeral is fixed on Sunday. It’s not much of a day for a ceremony like this. But it cannot be helped. I died on Friday, and with the heat wave we’ve got, there’s no time to lose. I never knew how to lay plans for days ahead. And so I died unexpectedly, suspiciously silent, on Friday night in the middle of summer when most decent citizens are on holidays or trips (…).

 1. Zdania do tłumaczenia 1. Before you open the cover, make sure that power is off.

 2. For latest information, visit our website.

 3. Transport to and from Tasmania is by regular planes.

 4. As you enter the building, there is a beautiful café on the left.

 5. Click the button until it reads ‘New Game’.

 6. I don’t use and I don’t have access to the Internet.

 7. Luckily, the bus was late too.

 8. The body was found near the river in western Canada.

 9. Access denied (komunikat w sieci komputerowej)

 10. Jack was born in Big Apple.

 Zdania pochodzą z książki A. Belczyka, Poradnik tłumacza

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna