Konkurs matematyczny „czar par”Pobieranie 13.9 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar13.9 Kb.

KONKURS MATEMATYCZNY „CZAR PAR”


27 MAJA 2010

Uczniu


Przed Tobą 18 zadań zamkniętych, za których możesz uzyskać 72pkt . Za udzielenie błędnej odpowiedzi otrzymasz punkty ujemne –25% wartości punktowej zadania. Na start otrzymujesz pulę 18pkt.

Zakreśl na arkuszu kółkiem dokładnie jedną poprawną odpowiedź. W przypadku pomyłki skreśl błędną odpowiedź i zakreśl kółkiem właściwą. Na rozwiązanie zestawu masz 60min

Życzymy Ci powodzenia.

Kod ucznia……………………………………..Zadania za trzy punkty

1. lutego 2005 r. to był wtorek. W jaki dzień tygodnia tego samego roku wypadł dzień dziecka?


A. środa B. wtorek C. sobota D. piątek

2. Mapa obszaru o powierzchni 450 km2 ma wymiary 1 m × 50 cm. Jaka jest skala mapy?


A. 1 : 30000 B. 1 : 90000 C. 1 : 45000 D. 1 : 10000

3.
Ile różnych trójkątów można zbudować łącząc punkty na obu prostych?

A. 25 B. 30 C. 35 D. 10
4. Podaj miarę kąta ACB, jeśli trójkąty C

ABC, ADC i ABD są równoramienne


A. 28o B. 360 C. 400 D. 450

D
A B


5. Jaką długość ma bok rombu na rysunku
66

A. 25 B. 28 C. 30 D. 32 44

55
6. Ile wynosi wartość wyrażenia

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Zadania za cztery punkty

7. Do suszenia dostarczono 400kg świeżych grzybów zawierających 90% wody. Po wysuszeniu grzyby zawierały 12% wody. Ile kg wody straciły grzyby?

A. brak poprawnej odpowiedzi B. 314,(54)kg C.28,(36)kg D. 29,(36)kg
8. Ile przekątnych ma dwunastokąt?

A. 30 B. 52 C. 34 D. 549. Wysokość stożka równa jest 8cm. Stosunek pola powierzchni bocznej do pola podstawy


jest równy 5 : 3. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka.

A. 30 B. 60 C. 90 D. 120


10. Wykresy funkcji f(x) = 4 i g(x) = a – 2x przecinają się w punkcie o odciętej 2.

Pole czworokąta ograniczonego wykresami tych funkcji i osią OY układu współrzędnych to.


A. 4j2 B. 10 j2 C. 12 j2 D. 6 j2
11. Zapis liczby 5 w systemie dwójkowym jest następujący

A. 111 B. 110 C. 101 D. 100


12. Wszystkich ścian i wierzchołków w pewnym graniastosłupie jest łącznie 23. Jaki wielokąt jest podstawą tego graniastosłupa?
A. sześciokąt B. pięciokąt C. czworokąt D. Siedmiokąt

Zadania za pięć punktów

13. Symbol 35! oznacza iloczyn wszystkich liczb całkowitych od 1 do 35. Oblicz wartość wyrażenia 6!-(16!:14!)=

A. 280 B. 380 C. 480 D. 580
14. Na spotkanie absolwentów przybyło 24 osoby. Każdy przywitał się z każdym dokładnie jeden raz. Ile razy podano sobie ręce?

A. 273 B. 274 C. 275 D. 276


15. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 2015?

A. 158,50 B. 1600 C. 2000 D.202,50

16. Która z podanych potęg jest wartością wyrażenia ?

A. 223 B. 413 C. 225 D. 413


17. Ile wynosi suma cyfr liczby ?

  1. 817 B. 818 C. 819 D. 820

18. Sześcian pomalowano z zewnątrz na zielono. Następnie pocięto go na


27 przystających sześcianów. Ile z nich ma więcej niż jedną zieloną ściankę?
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna