Konkurs przedmiotowy z przyrodyPobieranie 44.63 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar44.63 Kb.
Kod ucznia …………………… Ilość zdobytych punktów …………
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z PRZYRODY

dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego

11 stycznia 2014 r. – zawody II stopnia (rejonowe)


Drogi Uczniu,

przed Tobą test składający się z 40 zadań. Na ich rozwiązanie przeznaczono 60 minut.


Powodzenia!
W zadaniach nr 1 – 30 podane są 4 odpowiedzi, ale tylko jedna jest poprawna. Wybierz ją i obwiedź kółkiem. Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź przekreśl i zaznacz kółkiem poprawną. Za każde dobrze rozwiązane zadanie otrzymasz 1 punkt.

Zadanie 1.

Która rocznica wydania dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” będzie obchodzona w roku 2043?


A. dwusetna B. trzechsetna C. pięćsetna D. sześćsetna
Zadanie 2.

Planetą najbliższą Słońcu jest:


A. Mars. B. Ziemia. C. Wenus. D. Merkury.

Zadanie 3.

Wyprawą żeglarską, która pierwsza opłynęła Ziemię, dowodził:


A. Ferdynand Magellan. B. James Cook.

C. Krzysztof Kolumb. D. Vasco da Gama.


Zadanie 4.

Który zestaw przedstawia podane wydarzenia w chronologicznej kolejności?


A. III, II, I, IV B. II, IV, III, I C. IV, III, I, II D. I, II, IV, III
I. Neil Armstrong i Edwin Aldrin stają na powierzchni Księżyca.

II. Jurij Gagarin na pokładzie statku „Wostok 1” okrąża Ziemię po orbicie.

III. Wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Sputnik1.

IV. Powstanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).


Zadanie 5.

Kiedy został nadany poniższy komunikat w polskim radiu?


Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 minuty.
A. w marcu B. w czerwcu C. we wrześniu D. w grudniu

Zadanie 6.

W którym podpunkcie wymieniono wyłącznie państwa należące do Unii Europejskiej?
 1. Francja, Węgry, Polska, Ukraina, Szwecja

 2. Litwa, Niemcy, Włochy, Słowacja, Wielka Brytania

 3. Hiszpania, Finlandia, Rosja, Łotwa, Holandia

 4. Białoruś, Rumunia, Grecja, Belgia, Szwajcaria


Zadanie 7.

Południki i równoleżniki na kuli ziemskiej tworzą siatkę geograficzną. Który opis nie dotyczy południków?
 1. Są to linie w kształcie półokręgów.

 2. Są to linie łączące oba bieguny.

 3. Są to linie o jednakowej długości.

 4. Są to linie biegnące w kierunku wschód – zachód.


Zadanie 8.

Przez jakie kontynenty nie przebiega zwrotnik Koziorożca?


 1. Amerykę Południową, Antarktydę, Afrykę, Europę

 2. Amerykę Północną, Europę, Azję, Antarktydę

 3. Afrykę, Azję, Amerykę Południową, Australię

 4. Australię, Amerykę Północną, Antarktydę, Europę


Zadanie 9.

Wielki Staw i Morskie Oko to jeziora, które możemy podziwiać, wędrując ścieżkami:


A. Karkonoskiego Parku Narodowego.

B. Tatrzańskiego Parku Narodowego.

C. Wigierskiego Parku Narodowego.

D. Pienińskiego Parku Narodowego.


Zadanie 10.

Jakiego składnika pogody dotyczy poniższy opis?


To osad w postaci kropel wody, który powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej na ochłodzonym podłożu.
A. gołoledzi B. szronu C. szadzi D. rosy

Zadanie 11.

W jakiej strefie panują warunki klimatyczne przedstawione na poniższym wykresie?

(Wykres słupkowy – opady, wykres liniowy – temperatury powietrza).


A. pustynia B. step C. sawanna D. wilgotny las równikowy
Zadanie 12.

Zwierzętami występującymi w rejonie bieguna południowego są:
 1. kryl antarktyczny, słoń morski, pingwin cesarski.

 2. maskonur, niedźwiedź polarny, lampart morski.

 3. słoń morski, lampart morski, niedźwiedź polarny.

 4. pingwin cesarski, kryl antarktyczny, maskonur.


Zadanie 13.

W którym pasie krajobrazowym Polski możemy obserwować gołoborza, Puszczę Jodłową oraz Jaskinię Raj?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Zadanie 14.

W Polsce na czele powiatu stoi:


A. wójt. B. starosta. C. wojewoda. D. burmistrz.
Zadanie 15.

Do charakterystycznych obiektów Krakowa, często odwiedzanych przez turystów, należą:

 1. Sukiennice, Wawel, kościół Mariacki.

 2. Pałac Kultury, Sukiennice, Łazienki.

 3. Wawel, plac Zamkowy, Pałac Kultury.

 4. kościół Mariacki, Łazienki, plac Zamkowy.

Zadanie 16.

Zielona Góra oddalona jest od Gorzowa Wielkopolskiego o około 100 km. Na mapie odległość ta wynosi 2 cm. Jaka jest skala liczbowa tej mapy?


A. 1: 50000000 B. 1: 20000000 C. 1: 5000000 D. 1: 2000000
Zadanie 17.

Poniższy wykres przedstawia średnie temperatury roczne wybranych akwenów wodnych.

Ile wynosi różnica między najwyższą i najniższą średnią temperaturą roczną przedstawionych poniżej zbiorników wodnych?

A. 17 ºC B. 15 ºC C. 13 ºC D. 10 ºC


Zadanie 18.

Najważniejszymi surowcami mineralnymi pozyskiwanymi z dna morskiego są:


A. rudy żelaza i miedzi.

B. węgiel kamienny i rudy ołowiu.

C. rudy cynku i węgiel brunatny.

D. gaz ziemny i ropa naftowa.


Zadanie 19.

Od jakiego czynnika przede wszystkim zależy piętrowe rozmieszczenie glonów w morzu?


A. ilości docierającego światła B. zasolenia C. zanieczyszczeń D. temperatury
Zadanie 20.

Do glonów wielokomórkowych należy:


A. skrętnica. B. morszczyn. C. toczek. D. pierwotek.
Zadanie 21.

Do jakiej grupy należy zwierzę widoczne na poniższym rysunku?
A. płaszczek B. płetwali C. delfinów D. rekinów
Zadanie 22.

Który element komórki odpowiada za jej podziały?


A. chloroplasty B. cytoplazma C. jądro D. wodniczki

Zadanie 23.

Który zestaw w prawidłowej kolejności przedstawia etapy powstawania gleby?


A. III, II, I, IV B. II, IV, III, I C. IV, III, I, II D. I, II, IV, III
I. Próchnicy jest coraz więcej, pojawiają się także drzewa.

II. Pod wpływem działania czynników zewnętrznych skały lite kruszą się.

III. Woda przenosi substancje odżywcze w głąb gleby, pojawiają się różne rośliny.

IV. Na okruchach skalnych osiedlają się mikroorganizmy i rośliny pionierskie.Zadanie 24.

Który podpunkt wymienia prawidłowe nazwy roślin przedstawionych na poniższych rysunkach?

I II
A. I – widłak goździsty, II – skrzyp polny

B. I – mech płonnik, II – mech torfowiec

C. I – skrzyp polny, II – mech płonnik

D. I – mech torfowiec, II – widłak goździsty


Zadanie 25.

Który element kwiatu roślin okrytonasiennych zawiera ziarna pyłku?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


Zadanie 26.

Który zestaw wymienia prawidłowe nazwy roślin, których owoce przedstawiono na poniższych rysunkach?
A. 1 – kasztanowiec, 2 – buk B. 1 – klon, 2 – dąb

C. 1 – buk, 2 – kasztanowiec D. 1 – dąb, 2 – klonZadanie 27.

Który podpunkt wymienia prawidłowo dobrane cechy charakterystyczne grzybów?


A. IV, V, VI, VIII B. I, II. III. VII C. II, III, IV, VI D. I, V, VII, VIII
I. Grzyby to organizmy samożywne.

II . W budowie grzybów wyróżniamy korzeń, łodygę i liście.

III. Grzyby występują najczęściej w środowiskach nasłonecznionych i suchych.

IV. W komórkach grzybów występuje ściana komórkowa.

V. Grzyby nie należą do królestwa roślin.

VI. Grzyby rozmnażają się przez zarodniki.

VII. W komórkach grzybów występują ciałka zieleni.

VIII. Ciało grzybów wielokomórkowych nazywamy plechą.


Zadanie 28.

Na podstawie poniższego schematu, który przedstawia sieci zależności pokarmowych w lesie, odpowiedz, które organizmy są konsumentami roślinożernymi?świerk kornik dzięcioł

lis

sarna

gąsienica żaba
malina

ślimak 1. sarna, gąsienica, lis, żaba

 2. malina, kornik, ślimak, dzięcioł

 3. kornik, sarna, gąsienica, ślimak

 4. świerk, ślimak, sarna, żaba


Zadanie 29.

Na podstawie poniższego rysunku odpowiedz, który podpunkt prawidłowo opisuje elementy układu pokarmowego?


 1. I – przełyk, II – jelito grube, III – jelito cienkie

 2. I – gardło, II – trzustka, III – dwunastnica

 3. I – przełyk, II – jelito cienkie, III – jelito grube

 4. I – gardło, II – dwunastnica, III – trzustka

Zadanie 30.

Który zestaw wymienia wyłącznie pokarmy pochodzenia zwierzęcego?
 1. makaron, ser żółty, bułka drożdżowa, szynka

 2. serek topiony, kasza jęczmienna, śmietana, jajka,

 3. jajka, masło, makaron, bułka drożdżowa

D. śmietana, serek topiony, szynka, ser żółty

Uzupełnij tabelkę, wpisując w odpowiednie miejsca słowo Prawda lub Fałsz.

Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź przekreśl i obok napisz poprawną. Za każde dobrze rozwiązane zadanie otrzymasz 1 punkt.nr

zad.

informacja

Prawda / Fałsz


31.

Barwy czerwonej są ciała, które odbijają światło czerwone.
32.

Słoneczny poranek to najlepsza pora na zobaczenie tęczy.
33.

Siła tarcia ułatwia chodzenie i zapobiega ślizganiu się.
34.

Tarcie marchwi na surówkę jest przemianą chemiczną.
35.

Największy wpływ na opadanie i podnoszenie się poziomu wód oceanów ma przyciąganie Księżyca.
36.

Półcień to obszar, do którego nie dociera światło.
37.

Przyczyną krążenia wody w przyrodzie jest przede wszystkim Słońce.
38.

Dźwięki w wodzie rozchodzą się wolniej niż w powietrzu.
39.

Waga szalkowa jest przykładem maszyny prostej zwanej równią pochyłą.

40.

Gazem podtrzymującym spalanie jest dwutlenek węgla.
BRUDNOPIS


Pobieranie 44.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna