Konkurs Regionalnego Koordynatora Programu "Projektor wolontariat studencki"Pobieranie 19.96 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.96 Kb.
Konkurs Regionalnego Koordynatora Programu

"Projektor - wolontariat studencki".

Fundacja Rozwoju Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursie realizowanym przez Regionalnego Koordynatora Programu "Projektor - wolontariat studencki" w Lublinie. Nagrodami są karnety prezentowe o wartości do 200 zł, które można realizować w sklepach Empik. Zrealizuj projekt edukacyjny dowolnej tematyki w terminie od 19 września 2011 do 31 października 2011, a weźmiesz udział w konkursie. Szczegóły programu na stronie: www.projektor.org.pl.Zasady Konkursu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja w bazie programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki” na stronie internetowej http://www.projektor.org.pl/.

 2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego według zasad Programu. Zasady można znaleźć pod adresem internetowym http://www.projektor.org.pl/www/studenci/zasady-programu.

 3. Zrealizowany przez Zespół projekt edukacyjny, musi być szczegółowo opisany w bazie Programu.

 4. Zgłoszony w ramach Konkursu projekt edukacyjny musi zawierać w uwagach projektu, przy jego logowaniu, formułkę „Konkurs RKP Lublin”.

 5. W ramach Konkursu każdy Zespół może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) projekty.

 6. Projektu muszą być zgłoszone jako RKP Grzegorz Adamczuk.

 7. Zgłaszając Projekt Zespół oświadcza, że:
  jest jedynym autorem projektu edukacyjnego,
  projekt nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
  autor/autorzy wyraża zgodę na umieszczenie oraz ich udostępnienie użytkownikom strony http://www.projektor.org.pl/.

 8. Projekty należy zgłaszać od 19.09.2011r. Do 31.10.2011r. Projekty zgłoszone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie Konkursu.

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa.

 2. Członkowie Komisji Konkursowej wyłonieni zostaną do 1.10.2011r. w następujący sposób: trzech członków Komisji Konkursowej wskazanych przez Fundację Rozwoju Wolontariatu.

 3. O zwycięstwie decydować będzie Komisja Konkursowa.

 4. Zwycięzcą Konkursu zostanie Zespół, który zrealizuje najciekawszy projekt edukacyjny.

 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o swoim zwycięstwie oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.11.2011

Nagrody.

 1. W konkursie przewidziano nagrody dla Zespołów, które zajmą miejsca od I do III,

 2. Nagrodami w konkursie dla Zespołów są karnetu prezentowe Empik o wartości do 200 zł.

 3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w konkursie, nieodebrania przez nią nagrody Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie Zespołowi, wyłonionemu przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

 6. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

 7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 8. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy konkursu, w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

Szczegóły konkursu: http://www.facebook.com/event.php?eid=247610135282379

Kontakt:


Grzegorz Adamczuk

g.adamczuk@projektor.org.pl

tel. 723902229Szkolenie pt. „Animator - Edukacja Techniczna”.
Fundacja Rozwoju Wolontariatu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Animator – Edukacja Techniczna”. Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności trenerskich oraz pedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania umiejętności.
Program szkolenia:
Trening interpersonalny(6 godzin):

 • metodyka pracy z grupą

 • kreatywność umysłu

 • pedagogika zabawy

Techniczne środki nauczania dydaktycznego-laboratorium(10 godzin): • dydaktyka chemii

 • dydaktyka fizyki

 • dydaktyka mechatroniki

 • dydaktyka biologii i ekologii

 • dydaktyka nauk o ziemi

Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności (18 godzin): • praktyka umiejętności interpersonalnych

 • praktyka umiejętności dydaktycznych

Adresaci szkolenia: Studenci i słuchacze lubelskich uczelni wyższych.


Zakres usług wchodzących w szkolenie

 • praktyka;

 • pomoce dydaktyczne;

 • profesjonalni prowadzący;

 • zaświadczenie.

Formularz rekrutacyjny znajdą państwo pod adresem:https://docs.google.com/a/projektor.org.pl/spreadsheet/viewform?formkey=dDEyMkRIWGpQbHdHUlZQMkNiekZZdEE6MQ&ifq
Liczba uczestników to 10 osób.

Termin szkolenia: 26.09-16.10.2011r.

Szkolenie będzie odbywać się w trybie weekendowym.

Termin realizacji praktyk zostanie ustalony indywidualnie.


Instytucja szkoląca:

Fundacja Rozwoju Wolontariatu

ul. 3 Maja 18/1, 20-078 Lublin
Kontakt:

Grzegorz Adamczukg.adamczuk@projektor.org.pl

tel. 723902229
: files -> 254
254 -> Aiesec week – sprawdź, co zyskasz z nami!
254 -> Laudatio na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wielce Szanownemu Panu Herbowi Grayowi byłemu wicepremierowi Kanady
254 -> Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
254 -> KOŁo naukowe teologóW
254 -> International scientific conference a man and his decisions
254 -> Program II interdyscyplinarnych Sądeckich Dysput Naukowych z cyklu Człowiek – Społeczeństwo – Państwo pt. „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie” Konferencja Międzynarodowa
254 -> Organizatorzy: katedra socjologii wiedzy I edukacji kul katedra filozofii spo
254 -> Reż.: Scandar Copti, Yaron Shani scen.: Scandar Copti, Yaron Shani zdj
254 -> Przemówienie Doktora Honoris Causa kul j. E. Ks. Biskupa, Proprefekta Domu Papieskiego Ks. Dr. Stanisława Dziwisza
254 -> Zenon Grocholewski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna