Konspekt Ekologiczne gospodarstwo domowePobieranie 10.63 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar10.63 Kb.Konspekt

Ekologiczne gospodarstwo domowe (2 jednostki lekcyjne)


1.

Temat lekcji:

Ekologiczne gospodarstwo domowe

2.

Zadania lekcji:

wyrobienie nawyku segregacji śmieci (selektywnej zbiórki) i wrzucania ich do odpowiednio oznakowanych pojemników oraz prawidłowe rozumienie pojęć: ”składowisko” i „unieszkodliwienie”

3.

Typ lekcji:

wprowadzanie nowej wiedzy w sposób bezpośredni

4.

Metody nauczania:

pogadanka, pokaz

5.

Środki dydaktyczne:

foliogramy (załączniki a, b), ulotki i plakaty

6.

Słowa klucze

odpady domowe, selektywna zbiórka (segregacja), składowiska odpadów, unieszkodliwienie, recykling,

7.

Przebieg lekcji:

  1. Czynności organizacyjne związane z rozpoczęciem lekcji.

  2. Zapoznanie uczniów z celem lekcji, który stanowi hasło, będące rozwiązanie trzech krzyżówek, rozwiązywanych w grupach uczniowskich (załącznik a).

  3. Omówienie celu i zasad organizowania selektywnej zbiórki odpadów

  4. Przeprowadzenie pogadanki nt. „Co się dzieje z odpadem po wyjęciu go z kontenera ?” – ustalenie drogi odpadu: kontener, śmieciarka, składowisko. Wyjaśnienie pojęć: „składowisko”, „recykling”, „unieszkodliwienie”.

  5. Przeprowadzenie podsumowującej pogadanki pod hasłem: „Ekologiczne zakupy mogą oznaczać mniej śmieci”.

  6. Wspólne sporządzenie podsumowującej notatki z lekcji zakończone stwierdzeniem: „Pamiętaj o segregacji odpadów”.

  7. Zadanie pracy domowej: ”Domowy detektyw” (załącznik b).

  8. Rozdanie uczniom użytecznych ulotek (plany lekcji, zakładki do książek) o tematyce dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.: data -> other
other -> Konspekt zajęć Temat : o wartości rodziny Prowadzący: Marta Kiełczewska Klasa
other -> Wykaz gatunków i odmian. Lipa drobnolistna tilia cordata
other -> Program zdrowotny
other -> Za wybitne osiągnięcia sportowe w 2008 roku
other -> Konspekt lekcji w klasie 4D 01-03-2012 Temat: My room – description/ Mój pokój opis
other -> Wykaz laureatów nagród I wyróŻnień miasta częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 R. Nagrody II stopnia
other -> The United Kingdom Wprowadzenie uczniów do pracy metodą Webquestu
other -> Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego
other -> Wprowadzenie uczniów do pracy metodą Webquestu
other -> Lista podstawowa ucznióW/uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Akademia młodego zawodowca”

Pobieranie 10.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna