Konspekt lekcji muzyki z wykorzystaniem komputeraPobieranie 21.3 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar21.3 Kb.
KONSPEKT LEKCJI MUZYKI

Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA
Temat: Zabawy muzyczne w formie ABA. Interpretacja plastyczna formy w programie Paint.

Cele operacyjne: uczeń powinien znać zasadę budowy formy ABA, wyczuwać różnice i podobieństwa między częściami, zinterpretować ruchowo i plastycznie formę, znać działanie podstawowych narzędzi programu Paint, skopiować fragment rysunku i wkleić go w wybrane miejsce, wydrukować rysunek.

Formy: śpiew, słuchanie muzyku, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, plastyczna interpretacja formy muzycznej.

Metody: problemowo – analityczna, organizowania i rozwijania działań artystycznych ucznia

Środki dydaktyczne: instrumenty wykonane z plastikowych kubeczków po jogurtach, nagrania utworów : L.Delibes „Pizzicato” z baletu „Sylwia”, F. Chopin Walc Des – dur op. 64 nr 1, komputer

PRZEBIEG LEKCJI

I

1. Muzyczne powitanie klasy.2. Ćwiczenia rytmiczno – melodyczne:

 echo rytmiczne – uczniowie powtarzają motywy rytmiczne bezpośrednio za

nauczycielem i z opóźnieniem jednego taktu,

 czytanie rytmów w różnym takcie z zapisu na tablicy,

 zaśpiewanie gamy w górę i w dół z fonogestyką.

3. Przypomnienie piosenki „Kurki”

 Śpiewanie piosenki solmizacją z fonogestyką, a następnie z wystukiwaniem rytmu

(cz. I i III) i pulsu (cz. środkowa).

II

1. Aktywne słuchanie „Pizzicata” L. Delibes’a z baletu „Sylwia” z wykorzystanieminstrumentów wykonanych z plastikowych kubeczków po jogurtach.

 I słuchanie:

Cz. A – uczniowie szarpią gumkę wg podanego schematu ze

zwróceniem uwagi na zachwianie tempa

cz. B – dzieci poruszają kubkami z jednej strony na drugą, najpierw

prawą ręką, potem lewą

cz. A = A

 II słuchanie z ruchem:

cz. A – dzieci poruszają się swobodnie po klasie, w odpowiednim

momencie zatrzymują się i grają na instrumentach

cz. B – zatrzymują się w miejscu i kreślą w powietrzu ósemki raz lewą,

raz prawą ręką

 określenie z ilu części składał się utwór, omówienie zasady budowania formy

ABA ze zwróceniem uwagi na podobieństwo części skrajnych

1

2. Interpretacja plastyczna Walca Des – dur op. 64 nr 1 F. Chopina za pomocą programuPaint. wysłuchanie utworu

 tworzenie plastycznej interpretacji utworu w programie Paint1) Uruchom Paint:

 kliknij na przycisku Start znajdującym się w lewym, dolnym rogu ekranu.

Następnie wskaż kursorem myszy hasła: Programy - Akcesoria – kliknij Paint.

 Pojawia się okno programu Paint:

2

Na samej górze, bezpośrednio pod linią tytułową, znajduje się pasek zadań:kliknij i sprawdź !

Po kliknięciu na wybrany tytuł rozwinie się menu zawierające wiele interesujących i

potrzebnych w pracy z programem opcji.

Z lewej strony okna umieszczona jest „skrzynka z narzędziami”. Poniższa tabelka

opisuje działanie każdego narzędzia:

Zaznacz dowolny kształt Aerograf – spray, maluje dowolnymi

kolorami i dowolną grubością strumienia

Zaznacz Tekst – umieszcza tekst w ramce

tekstowej, czcionka może mieć różne kolory

Gumka – można ustawić jej rozmiar i kolor

Linia – rysuje linie proste, można wybrać grubość linii

Wypełnianie kolorem – wypełnia tło i figury zamknięte

Krzywa – rysuje linie krzywe, można wybrać grubość linii

Weź kolor – pobiera kolor z pola roboczego

Prostokąt – rysuje prostokąty różnych rozmiarów

Lupa – zmienia wielkość obiektów na polu roboczym

Wielokąt – rysuje różne figury za pomocą linii prostych

Ołówek – rysuje tylko jedną grubość linii

Elipsa – rysuje koła i elipsy różnych rozmiarów

Pędzel – maluje różnymi grubościami linii i dowolnymi kolorami

Zaokrąglony prostokąt – rysuje różne prostokąty o zaokrąglonych rogach

Na dole okna programu Paint umieszczona jest paleta kolorów , których możesz użyć w czasie pracy nad swoim rysunkiem:

Z palety wybierasz kolory do pracy z gumką, wypełnieniem, ołówkiem, pędzlem,

sprayem, tekstem i liniami wszelkiego rodzaju. Z lewej strony znajdują się dwa kwadraciki wypełnione kolorami, których aktualnie używasz (prawy/lewy przycisk myszy).2) Przygotuj ustawienia:

 kliknij na haśle Obraz i wybierz Atrybuty. Ustal Jednostki (cm), Szerokość (16 cm),

Wysokość (11 cm) i Obraz (Kolorowy)

 ustal orientację strony – Plik – Ustawienia strony – Orientacja pozioma

 nadaj rysunkowi własną nazwę – Plik – Zapisz – w okienku, które się pojawi, wpisz tytuł

pracy – kliknij Zapisz

3

3) Rysuj obrazek:

 podziel pole na trzy równe części

 wykorzystując dostępne narzędzia stwórz w dwóch pierwszych polach dwa różne obrazki

 skopiuj pierwszy obrazek i wstaw w trzecie pole – aby to zrobić naciśnij kombinację

klawiszy Ctrl C oraz Ctrl V, przesuń skopiowaną ilustrację na odpowiednie miejsce

(wciśnij lewy klawisz myszki, przytrzymaj i przesuń)4) Podpisz rysunki symbolami ABA :

- w przyborniku kliknij

- przeciągnij ramkę tekstową w pierwszym polu, aż do uzyskania odpowiedniego rozmiaru

- na pasku narzędzi tekstowych wybierz czcionkę, rozmiar i styl (pasek narzędzi

tekstowych znajdziesz wybierając Widok – Pasek narzędzi tekstowych)

- wpisz w ramkę odpowiedni symbol (w pierwszym polu A, w drugim B, w trzecim

ponownie A)

5) wydrukuj obrazek i wklej do zeszytu

(Plik – Drukuj – wybierz zakres wydruku i kliknij OK.)III

3. Zabawa ruchowa pt. „Kurki” w formie ABA.4. Muzyczne pożegnanie.
Opracowała: Brygida Jakubek
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna