Konspekt lekcji religii dla klas I-III szkoły podstawowejPobieranie 265.95 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar265.95 Kb.
  1   2   3   4   5

JAN PAWEŁ II – świętymi bądźcie

Dzień Papieski 12 X 2014


Konspekt lekcji religii dla klas I-III szkoły podstawowej

Cel ogólny-

- ukazywanie religijnego wymiaru życia

- uwrażliwienie na potrzebę wypełniania przykazań, życia Ewangelią, naśladowania Jezusa wypływającą z miłości

- kształtowanie w uczniu postawy pragnienia świętości

- ukazanie prawdy, że celem życia każdego człowieka jest zbawienie, świętość.


Cele szczegółowe

- uczeń wie, że każdy jest powołany do świętości

- odróżnia powołania szczegółowe od powszechnego powołania do świętości

- potrafi określić, na czym polega świętość, jak ją osiągnąć w zwykłym życiu, wyjaśnia pojęcie „święty”,

- pamięta, że 1 XI obchodzimy Uroczystość Wszystkich świętych a w poszczególne dni szczegółowych znaczących świętych

- zdaje sobie sprawę, że świętowanie imienin może być okazją do poznawania swych patronów i prośby o ich wstawiennictwo

- potrafi wyjaśnić, kim jest święty, co to znaczy być posłusznym Bogu- ma pragnienie bycia świętym

- modli się o święte życie dla siebie i bliskich

- wie, że święci to ludzie, którzy kochają Pana Boga i ludzi, starają się naśladować Chrystusa.

- umie na pamięć „Akt nadziei”.


Środki dydaktyczne: ilustracje kilku świętych i błogosławionych (art. św. Jan Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko, św. Faustyna, Dominik Savio, Dzieci z Fatimy, św. Faustyna Kowalska, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Joanna Molla, Alojzy i Maria Beltrame Quattrocchi, nagranie opowiadania o św. Stanisławie Kostce i pieśni „Przed wielu laty ten chłopiec żył”, kartki z wypisanymi cechami św. Stanisława przeznaczone do wywieszenia na tablicy.
Propozycja realizacji: (omówienie ilustracji, opowiadanie, pogadanka, piosenka z zabawą ruchową- do piosenki „Taki duży taki mały”, prace- ćwiczenia rysunkowe, plastyczne)
Propozycja realizacji:

Zgromadzono tu szereg propozycji, z których katecheta może wybrać, skorzystać, dostosować do uczonych przez siebie klas, tak, aby osiągnąć postawione powyżej cele katechetyczne.

 1. Lekcję można zacząć od ukazania fragmentu filmu albo zdjęć przedstawiających św. Jana Pawła II z młodymi ludźmi, z chorymi, modlącego się, nauczającego, odpoczywającego na łonie natury, cierpiącego.

 2. Pytamy dzieci czy rozpoznają tę postać, co o niej wiedzą. Dodajemy, dopowiadamy, prostujemy wypowiedzi dzieci, przybliżamy ziemskie życie Karola Wojtyły Jana Pawła II- podkreślamy jego więź z Bogiem od młodości, pracowitość, sumienność w szkole, w wypełnianiu obowiązków, miłość, cierpliwość w kontaktach z ludźmi, przebaczenie, stanowczość w nauczaniu wiary i moralności.

 3. Odczytujemy fragment Pisma Świętego- Załącznik 1 – Możemy posłużyć się wybranym cytatem, krótszym lub dłuższym i omówić prostą wolę Jezusa, poszerzyć o konkretne wskazania: jak czcić Boga, jakim być dla bliźnich, jak czynić miłosierdzie.

 4. Można też zacząć od pytania o to, jakich świętych znają dzieci. A potem przejść do przesłania o świętości jakie niesie św. JP II. W tym celu można pokazać kilka ilustracji ze świętymi, błogosławionymi- Załącznik 7 i 3 Można też odnieść się do znajomości swoich patronów lub „swoich ulubionych” świętych. Katecheta opowiada życiorys wybranego świętego i wspólnie z dziećmi zastanawia się, jak można go naśladować. Grzesiu, Marysiu… co mógłby powiedzieć tobie święty …

 5. Podanie prawdy , że święty może być naszym przewodnikiem w drodze do nieba i orędownikiem, wstawiać się za nami, wypraszać różne łaski. Podkreślamy, że świeci to ludzie tacy jak my , my też jesteśmy wezwani do świętości. Święty to ktoś, kto bardzo kochał Pana Jezusa i pokazał, że można żyć pięknie na ziemi.

 6. Rozdajemy dzieciom kartki do pokolorowania z zaszyfrowanym hasłem: Świętymi bądźcie

 7. Możemy porozmawiać o tym, co wiedzą dzieci o swych patronach, wypisujemy na tablicy cechy świętych: podany katalog omawiamy wspólnie. Układamy plan pracy nad sobą, aby zostać świętym. Opowiadamy o dziejach św. Maksymiliana i św. Jana XXIII , którzy otwarcie mówili już w młodości, że chcą być świętymi, a także św. Stanisława Kostki, który mawiał „do wyższych rzeczy jestem stworzony”. Rozmowa na temat świętego patrona dzieci i młodzieży. Katecheta przypina poszczególne cechy świętego magnesami na tablicy. Dzieci mogą wybrać dowolną cechę i w spontanicznej modlitwie prosić art.:

„Panie Jezu spraw, abym był pracowity jak św. Stanisław”. (Skromny, posłuszny, uczciwy, prawdomówny, pogodny, pobożny, wesoły, wytrwały w dążeniu do celu)

 1. Uczymy się lub odmawiamy „Akt nadziei” i „Akt wiary” z prośbą o świętość dla siebie i swych najbliższych.

 2. Trzeba dodać, że dobrze jest życzyć innym świętości, o niej myśleć i do niej się przygotowywać, że jesteśmy do niej powołani od chrztu i Pan Bóg chce nam pomagać w jej osiągnięciu. Że jest to dostępne dla każdego, kto słucha Jezusa, można skorzystać z zaproponowanych w załączniku opowiadań.

 3. Św. Jan Paweł II W ciągu lat swego pontyfikatu beatyfikował 1329 sług Bożych i kanonizował 473 błogosławionych. Wszystkich razem: 1802.,aby pokazać , że świętość jest powołaniem powszechnym . Wśród osób wyniesionych na ołtarze są ludzie młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety, siostry zakonne, księża, ojcowie, matki, dzieci. Podajemy przykłady, krótko opowiadamy, rozdajemy kartki do pokolorowania i wpisania w klasach 2- 3 na dole polecamy by uczniowie dopisali: „Módl się za nami!”Obrazki do pokolorowania i przy każdym imię i nazwisko takimi literami, żeby dzieci mogły pokolorować litery różnymi barwami dla utrwalenia, że świętość jest różnorodna. Warto też podkreślić, by dzieci dorysowały uśmiech na twarzach świętych, bo w ich sercach panował Boży pokój i radość. Można to ćwiczenie zakończyć modlitwą fragmentem Litanii do wszystkich świętych, z podkreśleniem, że do nich się zwracamy inaczej niż do Boga. 1. Można wysłuchać, zaśpiewać lub nauczyć się pieśni:

Jeśli Pana Boga kochać chcę,

tak z całego serca, z wszystkich sił,

to dla drugich dobry muszę być,

bo tak sam Pan Jezus uczył nas.


Ref.: Przykazanie nowe daję wam,

Byście się wzajemnie miłowali.


Gdy pomogę mamie sprzątać dom,

choremu koledze lekcje dam,

gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć,

czynię, co Pan Jezus zlecił nam.


Jeśli innym ze mną dobrze jest,

w szkole, w domu, na podwórku też,

coraz lepszy będzie każdy dzień,

bo tam, gdzie jest miłość, Pan Bóg jest.


Lub/ i „Taki duży taki mały” wykonać ją z odpowiednimi gestami, zabawą ruchową.


 1. Podsumowując można streścić słowa z przesłania na XIV dzień papieski (Załącznik 3), zwłaszcza : „Ojciec Święty ukazuje świętość jako rozwiązanie wielu trapiących współczesność problemów, z których ogromna część jest wynikiem odrzucania przez człowieka swego Stwórcy wraz z Jego przykazaniami. Papież Polak postawił nawet diagnozę, że największym nieszczęściem człowieka jest próba budowania na różne sposoby świata bez Boga, bez Jego miłości, bez Jego miłosierdzia i bez Jego przykazań”. Tak więc święci są ratunkiem dla świata i ludzkości. Dobrze jest na swej drodze życiowej spotkać świętego nauczyciela, rodzica, księdza, lekarza, art.….Nie bójmy się tego pragnąć i o to się modlić.

Załącznik 1
Cytaty z Pisma Świętego

Kpł 11, 44-45

44 Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz – uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!(….) 45 Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!

Kpł 19, 1-4; 9-18

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA CODZIENNEGO

Przepisy dotyczące kultu

1 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: 2 «Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 3 Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz! 4 Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (….)

Żniwa ubogich


9 Kiedy żąć będziecie zboże ziemi waszej, nie będziesz żął aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. 10 Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!
Obowiązki względem bliźniego
11 Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. 12 Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! 13 Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. 14 Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!

15 Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. 16 Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! 17 Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. 18 Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!


Kpł 20, 7-8

7 Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem <święty>. Ja, Pan, Bóg wasz! 8 Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca!Załącznik 2

W czasie lekcji można wykorzystać opowiadania:


Pobieranie 265.95 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna