Konspekt lekcji w kl. I-III prowadząca: Katarzyna Puchnowska Data: 29. 09. 2010 Temat lekcjiPobieranie 43.06 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar43.06 Kb.
Konspekt lekcji w kl. I-III
Prowadząca: Katarzyna Puchnowska

Data: 29.09.2010
Temat lekcji: Uroczyste pasowanie uczniów klas I. Co to znaczy być dobrym uczniem? Cechy ucznia – utrwalenie wiadomości o przymiotniku. Tworzenie zbiorów. Przypomnienie zasad prawidłowego przechodzenia przez ulicę.
Cele terapeutyczne:

 • pobudzanie aktywności twórczej dziecka: słownej, muzycznej i ruchowej

 • wzbudzanie wiary we własne możliwości w trakcie wykonywania różnorodnych zadań

 • wprowadzenie nastroju radości i zabawy podczas naukiCele:

Uczeń


 • uważnie słucha utworów poetyckich i muzycznych

 • wie, że wyrazy określające cechy osób to przymiotniki

 • zna zasady pisowni wyrazów z „ó”

 • wzbogaca swoje słownictwo

 • wyodrębnia zbiory

 • potrafi podzielić wyrazy na sylaby i głoski

 • czyta wyrazy drukowanymi literami

 • potrafi prawidłowo przejść przez ulicę

 • stosuje w praktyce zasady przechodzenia przez ulicę

 • posiada poczucie odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo na drodze

 • zna sposoby oznakowania przejść dla pieszychMetody:

poglądowa

słowna (podająca, poszukująca)

aktywizująca


Formy pracy:

indywidualna

zbiorowa
Środki dydaktyczne:

utwory poetyckie i muzyczne, piosenki, dekoracje, ilustracje, napisy, znaki drogowe, plansza z alfabetem, szkolny dzwonek, tornister, odblaski, pamiątkowe odznaki, ołówek do pasowaniaPrzebieg lekcji:


 1. Powitanie uczniów oraz zaproszonych gości: dyrektor szkoły, nauczycieli, rodziców.

Nauczyciel: - Rozpoczęcie nauki w szkole to milowy krok w życiu każdego człowieka. Przekroczenie progu szkoły i pierwszy dzwonek – to chwile, które zapadają w pamięci na długo. W naszej szkole „pierwszaków”, których rozpoczęcie edukacji zbiega się z koniecznością pobytu w szpitalu, witamy bardzo serdecznie i otaczamy szczególną troską. Dzisiejsze spotkanie jest tego wyrazem. Przed wami ważny moment ślubowania i pasowania na ucznia.
 1. N.: - Co to jest ślubowanie?

Dzieci wyrażają swoje zdanie na ten temat.

Nauczyciel podsumowuje i ilustruje za pomocą zdjęć inne uroczystości składania przysięgi np. przez żołnierzy, małżonków.
Wysłuchanie piosenki pt.: „Ślubowanie” (płyta CD – wyd. Nowa Era).
3. N.: - Zanim nadejdzie ten uroczysty moment , pierwszoklasistów czeka krótki test na ucznia. Będą was wspierać wasi starsi koledzy. A towarzyszyć nam będą wiersze i piosenki.
Wiersz: „Dzwonek” – odczytany przez uczennicę. Prezentacja dzwonka szkolnego.

„Kto się ze mną zgadza,

Że dzwonek to władza?

Gdy się dzwonka głos odzywa,

Wiemy, że na lekcje wzywa.

Zaraz milkną hałasy,

Wszyscy idą do klasy.

A dzwonek woła - Prędzej, prędzej!

I tych, co marudzą, popędza.

Lubimy nasz dzwonek wesoły!

Lubimy chodzić do szkoły!”


 1. Odczytanie przez starszego ucznia wierszyka pt.: „Nie noszę do szkoły…”

Wybrany pierwszoklasista wskazuje odczytane przedmioty na ilustracji.
„Nie noszę do szkoły:

-ogórka,

-sznurka,

-wiatru w kieszeni,

-w piórniku kamieni,

-babek z piasku,

-gruszek na obrazku,

-gumowego na słonia,

-konia,

-dla biedronki kapci,-okularów babci.”


 1. N.: -Co powinien nosić do szkoły uczeń?

Uczniowie wymieniają przybory szkolne i odnajdują je na planszach.

Uczniowie I klasy dzielą wyrazy na sylaby, wieszają podpisy, starsi uczniowie wskazują trudności ortograficzne i uzasadniają pisownię.

(książki, zeszyty, ołówek , piórnik, kredki, gumka, temperówka, worek, linijka)
 1. Odczytanie wiersza przez ucznia pt.: „Moja nowa klasa”.

„Moja nowa klasa

to Pani,

i Adelka, i Filip, i Kamil.

Moja klasa to sala z ławkami,

z godłem Polski, co wisi nad nami.

To tablica i kreda i kwiaty.

To literki i cyfry,

kolorowe kwadraty.

I co rano na tablicy

Pani odkrywa nowe tajemnice…”


 1. Pierwszoklasiści przedstawiają się z imienia, a następnie literują swoje imię wskazując kolejne litery na planszy z alfabetem.
 1. Wysłuchanie piosenki: „W drodze do szkoły” (płyta CD - wyd. Nowa Era).

Prezentacja znaków drogowych oznaczających przejście dla pieszych;

Prezentacja odblasków oraz uzasadnienie konieczności noszenia ich przez uczniów.


 1. Inscenizacja prawidłowego przechodzenia przez ulicę w trakcie recytacji wiersza W. Chotomskiej pt.: „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.

„Gdy zamierzasz przejść ulicę,

musisz poznać tajemnicę. • Na chodniku przystań bokiem.

 • Popatrz w lewo bystrym wzrokiem.

 • Skieruj w prawo wzrok sokoli.

 • Znów na lewo spójrz powoli.

 • Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą po niej przejść przechodnie.”


10. Wysłuchanie wiersza pt.: „Zasady poprawnego zachowania się w szkole”.
„Kilka dobrych rad –bardzo ważna sprawa,

Jak się w każdej szkole zachować wypada.


Każdy pierwszak to uczeń miły i wesoły,

Co dzień punktualnie przychodzi do szkoły.


Trzy magiczne słowa, tak jak rycerzowi,

Przynoszą chwałę każdemu uczniowi.


Mów więc często proszę, przepraszam, dziękuję

I pamiętaj – grzeczność nic cię nie kosztuje.


Pierwszak mazgajem nigdy być nie może,

Staraj się więc zawsze być w dobrym humorze.


Ucz się co dzień pilnie, nagroda cię czeka,

Wyrośniesz na bardzo mądrego człowieka.


Wszystkie rady słuszne, pierwszaki to zuchy,

Prawdziwi uczniowie, nie żadne maluchy.”
 1. Uczniowie wymieniają cechy dobrego ucznia.

Wieszają wymienione przymiotniki pod hasłem:


Dobry uczeń:

(pracowity, wytrwały, życzliwy, mądry, koleżeński, sumienny, punktualny).

Wyjaśnienie nieznanych określeń.

Uczniowie III klasy przypominają, że zgromadzone wyrazy to przymiotniki.
 1. Podsumowanie wykonanych zadań i ocena pracy uczniów.
 1. Ślubowanie.

Odczytanie tekstu ślubowania przez Dyrektora Szkoły:
Ślubuję uroczyście,

że będę starał się być sumiennym uczniem.

Będę godnie reprezentował szkołę.

Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.

Będę życzliwy dla swoich koleżanek i kolegów.

Będę kochał swoją Ojczyznę.

Ślubujemy!
14. Pasowanie na ucznia.

Dyrektor Szkoły uroczyście pasuje każdego ucznia.
 1. Wręczenie upominków dla I-klasistów w trakcie słuchania piosenki pt.: „Jestem uczniem” (płyta CD – wyd. Nowa Era)
 1. Podziękowanie wszystkim za udział w uroczystości .

Uroczysta lekcja odbyła się 29.09.2010r.


Pobieranie 43.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna