Konspekt lekcji z piosenkąPobieranie 17.87 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.87 Kb.

Wiadomo, iż dobrym przerywnikiem w codziennej realizacji materiału opartej głównie na podręczniku jest lekcja z piosenką. Uczniowie stają się bardziej otwarci na to, czego chcemy ich nauczyć traktując taką lekcję raczej jako zabawę. Dlatego też są duże szanse na to, iż wzbogacą słownictwo bez większego trudu równocześnie spędzając miło czas na lekcji.

Lekcja ta może być zrealizowana z uczniami na poziomie elementary jak i pre-intermediate, dowolnie na jednej lub dwóch jednostkach lekcyjnych.


PIOSENKA: Carlos Santana “Nothing At All”

CELE: uczniowie wzbogacą słownictwo poznając również element kultury USA i krajów latynoamerykańskich
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - materiały przygotowane przez nauczyciela: short biography of Carlos Santana, tekst piosenki z glossary, zadania do tekstu oraz płyta CD z nagraniem i sprzęt oraz słowniki i zeszyty

METODY: praca w parach lub grupach, burza mózgów
FORMY: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie w poszukiwaniu szczegółowych informacji, praca ze słownictwem


PRZEBIEG LEKCJI: 1. Rozpoczęcie lekcji, podanie tematu, podzielenie uczniów na pary lub grupy 3-osobowe.

 2. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia Santany oraz rozdaje każdej grupie „Short biography of Carlos Santana”. Prosi uczniów o dokładne przeczytanie tekstu. • SHORT BIOGRAPHY OF CARLOS SANTANA

Carlos Santana is a visionary artist who strongly influenced music culture. Born in Autlan de Navarro, Mexico – where there’s now a street and public square in his name – to the son of a virtuoso Mariachi violinist, Carlos followed in his father’s musical footsteps, taking up the violin at the age of five. It was when his family moved to Tijuana several years later that he began his lifelong relationship with the guitar following his heroes – John Lee Hooker, T. Bone Walker, and B. B. King whom he heard on the radio.

In 1961, Carlos moved from his native Mexico tom San Francisco. A few years later he formed the Santana Blues Band there. Massive success quickly followed. He performed to packed houses and made a global mark with his legendary performance at the original Woodstock festival in 1969. Santana has sold more than 90 million records and won ten Grammy awards. Most recently he got a Grammy for the hit “The Game of Love” from his 2001 album “Shaman”. He has also been engaged into social activism. Together with his wife, Deborah Santana, he founded their Milagro Foundation in 1998. Also he has been involved in the fight against the AIDS pandemic in South Africa.

(source: the Internet)

 1. Nauczyciel czyta głośno 10 zdań do tekstu (lub rozdaje uczniom kopię zdań) i prosi, by grupy zapisały w zeszytach czy zdania te są TRUE czy FALSE. Po zakończeniu nauczyciel prosi o podanie odpowiedzi. Każda poprawna odpowiedź to 1 pkt dla każdej grupy. 1. Reading. Answer TRUE or FALSE: 1. Santana was born in the USA.

 2. At the age of 5 he began playing the violin.

 3. One of his heroes was Elvis Presley.

 4. He moved to San Francisco in 1970.

 5. He played at Woodstock festival in 1969.

 6. He sold 19 million records.

 7. He has won 10 Grammy Awards.

 8. “Shaman” was released in 2002.

 9. In 1998 he founded Milagro Foundation.

 10. He’s involved in the fight against AIDS in South Africa. 1. Nauczyciel rozdaje grupom tekst piosenki z lukami. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie brakujących słów. Przed słuchaniem uczniowie powinni zapoznać się ze słowniczkiem na tej samej stronie. • CARLOS SANTANA „NOTHING AT ALL”

I am the victim of my (1)…………

A product of my age

There’s no choosing my direction

I was a holy (2) ………. but now

With all my trials behind me

I am weak in my conviction
And so I (3) ………. to try to get away

Knowing that someday I’ll finally have to (4) …………..

The fear that will come from knowing that

The one thing I had left was you

And now you’re gone
You were a victim of my crimes

A product of my rage

You were a (5) …………. distraction

I kept you locked away outside

Let misery provide

And now I am ashamed


And so I walk to try to find some (6) …………

Where I can be alone to live with my mistakes

And the fear that will come

From knowing that the one (7) ………..

I had left was you

And now you’re gone


Is there nothing at all

That I can do to turn your heart

Is there nothing to lean on

That could help erase the scars

And I could use a little strength before I (8) ……….

Is there nothing at all


I am a victim of my time

A product of my age

You alone are my (9) ……………..

You were the one I left behind

You’ve been heavy on my mind

It’s been a lonely road I‘ve (10) ……………


And so I walk to try to find some ………..

GLOSSARY
direction – kierunek misery – nieszczęście scars- blizny

holy – święty be ashamed - wstydzić się

rage – wściekłość fear - strach

distraction – rozrywka lean on – polegać na

lock – zamykać erase – wymazać


 1. Po dwukrotnym przesłuchaniu nauczyciel prosi o podanie odpowiedzi, które zapisuje na tablicy. Każde poprawne słowo to 1 pkt dla każdej grupy.

 2. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zadanie. Uczniowie widzą 5 słów z tekstu powiązanych znaczeniowo. Dla uczniów bardziej zaawansowanych zadanie polega na połączeniu słów z podanymi definicjami i zapisanie polskich znaczeń. Uczniom mniej zaawansowanym podajemy słowa i prosimy o sprawdzenie znaczeń w słownikach i zapisanie ich po polsku- zadanie na czas. 1. Match the words and definitions:
 1. crime a) activities that involve breaking the law (prawo)

 2. victim b) examination of evidence in a court to decide if sb is guilty or not

 3. trial c) a person attacked or killed as a result of crime

 4. conviction d) finding somebody guilty of a crime

 5. mistake e) action that is not correct 1. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi, nagradza po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź.

 2. W przypadku, gdyby brakowało czasu na wykonanie tego zadania na lekcji może być to zadanie domowe. Nauczyciel zapisuje początki linijek zwrotki i prosi uczniów o ich dokończenie tak, aby wyszła sensowna całość. Nagrodą jest 5 pkt za to zadanie.
 1. Finish :

You were a …………………

A product of my …………………

You were a …………………

I kept you …………………..

And now I ………………………

 1. Nauczyciel podsumowuje lekcję, prosi grupy o podliczenie punktów i nagradza zwycięską drużynę.

Ewa Kaczorowska

nauczyciel mianowany

Gimnazjum nr 1Racibórz


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna