Konspekt zajęĆ Ścieżka 3Pobieranie 71.72 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar71.72 Kb.
KONSPEKT ZAJĘĆ

ŚCIEŻKA 3

Planowana liczba odbiorców i charakterystyka grupy

Grupa gimnazjalna lub licealna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych - 20-30 osób lub zajęcia dodatkowe w ramach Kół Detektywów (5-20 osób).

Czas trwania

45 min + 45 min – zajęcia powinny odbywać się w takim odstępie czasowym, aby uczniowie mieli czas na wykonanie zadania domowego


Opis warsztatu


Tytuł: „Nasze łódzkie miejsca – nasza historia opowiedziana przez nas samych” (W ramach obszaru tematycznego „Łódź – historia mojej rodziny, wspomnienia o Łodzi: mamy, taty, babci, dziadka, prababci, pradziadka…”)

Cele ogólne:

1. Wzmacnianie poczucia własnej i grupowej wartości na tle historii lokalnej. Budowanie/wzmacnianie lokalnej tożsamości i związku z miastem. Zainteresowanie młodzieży historią najbliższego sąsiedztwa, rodziny – za ich pośrednictwem można poznać historię miasta i kraju – oraz do dzielenia się własnymi wspomnieniami.

2. Zapoznanie młodzieży z metodami oral history (historii mówionych) oraz stronami internetowymi zajmującymi się archiwistyką społeczną.


Metody: projekcja, prezentacja interaktywna, rozmowa/dyskusja; praca w grupach; prezentacja wykonanych zadań. Scenariusz pozostawia nauczycielowi swobodę wyboru i zmiany metod.

Uwagi dla nauczyciela:

1. Scenariusz stworzony jest z myślą o zajęciach mających na celu raczej urefleksyjnienie biograficznego związku z miastem, niż rozrywkę czy przekazywanie określonej wiedzy.

2. Jeżeli niemożliwym będzie zorganizowanie kolejnych zajęć w tym temacie, zadanie domowe można przygotować w formie wypracowania czy prezentacji multimedialnej.

3. Praca w grupach i zadanie domowe może funkcjonować również jako zadania Koła Detektywów.

4. Praca na historiach rodzinnych może okazywać się dla niektórych personalnie trudna – zła komunikacja w rodzinie, brak jednego z rodziców, brak dziadków etc. – dlatego należy wskazywać młodzieży jako równoważne możliwości rozmowy z sąsiadami czy znajomymi.

Opis metodologii i działańCzas


Działanie osoby prowadzącej - opis

Działanie dzieci - opisJakie metody zostaną zastosowane?


Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?

Potrzebne materiały
LEKCJA 1

6 min.

Projekcja
Projekcja teledysku do utworu „Obiecana ziemia” (Familia HP, O.S.T.R., Zeus, Afront).
W przypadku braku dostępu do Internetu w szkole, nauczyciel powinien uprzednio przygotować nagranie teledysku.
W przypadku kolejnych trudności – można zrezygnować z tego elementu, ale w zamian należy wymyślić inny punkt wyjściowy, który „zakotwiczyłby” uwagę młodzieży i pobudził do myślenia.


Młodzież ogląda teledysk.

Projekcja

Celem jest prezentacja różnych sposobów wyrażania swojego przywiązania do miasta. Utwór ma posłużyć jako punkt wyjściowy do rozmowy o prywatnych związkach z Łodzią i jej konkretnymi miejscami.

Komputer z dostępem do Internetu (lub nagranie teledysku) rzutnik.

10 min.

Moderowanie rozmowy – wstęp do pracy w grupach.
Na tablicy można wywiesić mapę ze zdjęcia lotniczego miasta (pomoc naukowa „Łódź jakiej nie znacie”; mapa nie jest konieczna, ale jej obecność pobudzi wyobraźnię przestrzenną młodzieży).
1. Czy piosenka się podoba?

O czym jest jej tekst?

Do jakich związanych z Łodzią autorów nawiązuje tekst? (Reymont, Tuwim)

Czy/dlaczego czują uczniowie/uczennice związek z Łodzią, tak jak autorzy piosenki?

Czy wiedzą, gdzie kręcony był teledysk do utworu? (Pałac Poznańskiego, obecnie Muzeum Miasta Łodzi),

Jakie osiedla, dzielnice, ulice, miejsca zostały wymienione w piosence? (Dąbrowa, Bałuty, al. Włókniarzy)

Czy te miejsca są jakoś bliskie również uczniom/uczennicom?


Docelowo – młodzież bierze aktywny udział w dyskusji.


Rozmowa.

Celem jest pobudzenie młodzieży do refleksji nad ich prywatnym związkiem z Łodzią, z konkretnymi miejscami.

Mapa miasta, znaczniki (pomoce naukowe „Łódź jakiej nie znacie”).

20 min.

Moderowanie pracy w grupach
Nauczyciel prosi młodzież, aby w sposób dowolny podzieliła się na grupy (ważne, aby miały mniej więcej tyle samo osób) i rozdaje im materiały.
Pytania wyjściowe do pracy:

Jakie miejsca w Łodzi są dla uczniów/uczennic osobiście ważne?

Dlaczego są ważne?

Jakie wydarzenia się z nimi wiążą?

Jakieś śmieszne, albo straszne historie?
W dowolnych metodach – pisząc, rysując, stwarzając schematy czy symbole – każdy z członków grupy powinien opisać swoje miejsce.

Grupa może również wybrać wspólne ulubione miejsce.

Wykonana podczas tej lekcji praca stanie się konspektem dla zadania domowego.
W trakcie pracy nauczyciel odwiedza każdą z grup, a uczniowie opowiadają o swoich miejscach i historiach; prezentują wykonaną pracę.
Uwaga: w toku pracy pojawić się mogą przypadki negatywne – niekoniecznie należy je wykluczać; można spytać: „Dlaczego nie lubisz tego miejsca? Czy polubiłbyś/polubiłabyś je, gdyby można je jakoś zmienić? Jak?”


Młodzież dzieli się na zespoły – najlepiej od 3 do 5 osób i pracuje w grupach – dyskutuje, wykorzystuje materiały.

Praca w grupach, dyskusja, prezentacja.

jw.
Wykonana podczas tej lekcji praca stanie się konspektem dla zadania domowego.

Duże arkusze papieru (z flipcharta) kolorowe flamastry.


Opcjonalne podczas pracy grup – interaktywna prezentacja stron internetowych z łódzkimi archiwaliami
Miastograf.pl – cyfrowe archiwum społecznościowe czy też strona Refotografie, która dokonuje montażu starych i nowych zdjęć.
Pytania wyjściowe:

Czy zastanawiają się, jak wyglądały ich miejsca dawniej? Jak wyglądało miasto?

Czy szukają czasami takich informacji?

Czy znają takie strony internetowe?Młodzież ogląda prezentowane im strony.

Interaktywna prezentacja

Odbiorcy poznają portal społecznościowy poświęcony Łodzi, jego działanie, możliwości, które daje, motywacje jego tworzenia.
Odbiorcy mają możliwość odszukania informacji o swojej okolicy – poznania jej historii.

Komputer z dostępem do Internetu, rzutnik.

5 min.

Wprowadzenie do zadania domowego – zadanie domowe jest w istocie rozwinięciem pracy, która odbyła się w grupach.
- Historia to nie podręczniki i jedna wersja wydarzeń, to suma naszych mikrohistorii, w których historia przez wielkie „H” przefiltrowana przez życie ujawnia swoje prawdziwe oblicze.
- Każda historia życia jest ważna – każdy ma ważną historię do opowiedzenia. Każda osoba, z wiekiem zyskuje bezcenną wiedzę na temat okresu, w którym przyszło jej żyć; zwyczajów właściwych dla swojego miejsca zamieszkania czy historii miejsc, które były lub są jej bliskie, takich jak szkoła czy zakład pracy. Warto opowiadać głośno o rzeczach dla nas ważnych.
- Historią jest to, co się przeżyło (a więc nie tylko fakt, ale także emocjonalny do niego stosunek, interpretacja, rozumienie w kontekście reszty historii).
Celem tych zajęć ma być odkrywanie własnych i cudzych historii związanych z konkretnymi miejscami Łodzi.


Młodzież słucha, zadaje pytania, rozmawia.

Pogadanka.

Celem jest zachęcenie młodzieży do refleksji nad swoim otoczeniem i historią – własną, rodzinną, sąsiedztwa, całego miasta – oraz wsparcie w opowiadaniu ich własnym głosem i z własnej perspektywy. Działanie ma wzmacniać poczucie własnej i grupowej wartości na tle historii lokalnej.

brak

5 min.

Przedstawienie i organizacja zadania domowego (treść zadania wraz z pytaniami znajduje się na kartach pomocniczych, które należy rozdać uczniom).
Zadanie polegać będzie na przygotowaniu krótkiej prezentacji lub wypracowania na temat wybranych miejsc w Łodzi. Wypracowanie jest bardziej „intymną” formą pracy z tematem, wyboru zadania można dokonać na podstawie oceny dynamiki wcześniejszej pacy w grupach.
Elementy zadania kolejno:
a. Wybranie ważnego miejsca w Łodzi – już nastąpiło na zajęciach, ale można je zmienić lub wiele miejsc ograniczyć do jednego, ważnego dla wszystkich w danej grupie.
b. Młodzież powinna przygotować prezentację o tym miejscu (alternatywnie – napisać wypracowanie). Przygotowywanie prezentacji można podzielić na trzy etapy (pytania pomocnicze):
1. Zastanówcie się i określcie:

Czy i dlaczego to miejsce jest dla Was ważne?

Co znaczy dla każdego/każdej z Was?

Jakie wspomnienia, historie, opowieści wiążą się z tym miejscem? Jakie emocje są z nim związane?

Czy jest ważne tylko dla Was – prywatnie – czy dla innych też?
2. Znajdźcie starszą osobę (babcię, dziadka, kogoś z sąsiadów, znajomych, dalszej rodziny, a nawet przypadkowych osób spotkanych w „Waszym miejscu”).

Porozmawiajcie z tą osobą, ale postarajcie się więcej słuchać niż mówić. Dowiedzcie się:

Czy to miejsce jest związane z ich życiem? Jak?

Jak to miejsce wyglądało dawniej?

Jak wyglądało i funkcjonowało, kiedy jeszcze działały w Łodzi fabryki?

Czy ta osoba ma jakieś szczególnie dobre/złe wspomnienia związane z tym miejscem?

Czy wydarzyło się tam coś szczególnego?
3. Poszukajcie informacji o Waszym miejscu w innych dostępnych źródłach:

Co o tym miejscu piszą w książkach, kronikach czy podręcznikach?

Jakie informacje i opinie można znaleźć w Internecie?

Jeżeli jest to budynek – kiedy go wybudowano? Kto go wybudował i po co?

Jak „Wasze miejsce” można umiejscowić w historii Łodzi/Polski/Europy/świata?

Czy są dostępne jakieś stare zdjęcia tego miejsca?

Czy wiedzieliście o tym wszystkim wcześniej? Czy te informacje zgadzają się z Waszym doświadczeniem – z tym co myślicie i czujecie wobec Waszego miejsca?
Wszystkie wyniki poszukiwań powinny być włączone w prezentację.


Młodzież będzie kontynuować pracę w swoich zespołach lub pracować indywidualnie nad wypracowaniem – w zależności od wyboru formy zadania domowego.
Zadanie wykonywane jest poza zajęciami lekcyjnymi.
Pozostałe szczegóły znaleźć można na kartach pomocniczych.
j. w.

Odbiorcy po wykonaniu zadania będą w stanie odczytywać historię biograficzną i rodzinną na tle historii lokalnej i krajowej/światowej.Karty pomocnicze zadania domowego.
LEKCJA 2 – opcjonalnie

45 min.

Moderowanie przedstawiania prezentacji z zadaniem domowym i rozmów wokół niego.

Młodzież prezentuje wyniki zadania domowego, najlepiej grupowa – tak, aby wszyscy w równym stopniu brali udział w prezentacji

Prezentacja.

j. w.

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez młodzież, np. komputer z dostępem do. Internetu, rzutnik; tablica; mapa, etc.


Źródła:

Historie mówione – podręcznik, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”, opracowanie M. Welfe, red. J. Czurko, A. Zysiak, Łódź 2010

FAMILIA HP feat. Afront, O.S.T.R., Zeus "Obiecana ziemia": https://www.youtube.com/watch?v=MGE4jPpVE9IZałączniki: Karta z opisem zadania domowego

Historie mówione – podręcznik – do pobrania ze strony Miastograf.pl

Przydatne linki:

Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl: www.miastograf.pl

Film o Cyfrowym Archiwum Łodzian Miastograf: https://www.youtube.com/watch?v=bSxnue9NqVk

Strona Refotografie: refotografie.blogspot.com/

Wirtualna Łódź: www.historycznie.uni.lodz.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe: www.nac.gov.pl

Archiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta: www.audiohistoria.pl

Brama Grodzka/Teatr NN, Program Historia Mówiona: www.teatrnn.pl/historiamowiona/

Neighborhood Story Project – projekt opisywania swojego sąsiedztwa i lokalnych tradycji przez młodzież w Nowym Orleanie: www.neighborhoodstoryproject.org
Inne zagadnienia, które można poruszyć w temacie: pamięć biograficzna, pamięć międzypokoleniowa, pamięć zbiorowa; wywiad biograficzny, wywiad narracyjny; mapy mentalne, geografia społeczna

ZałącznikKARTA POMOCNICZA ZADANIA DOMOWEGO

Nasze łódzkie miejsca – nasza historia opowiedziana przez nas samych”

A. Podzielcie się na grupy liczące od trzech do pięciu osób.

B. Wybierzcie ważne miejsce w Łodzi – możecie wybrać miejsce ważne dla Was wszystkich lub miejsce jednego/jednej z Was, na które zgodzą się inni.

C. Przygotujcie krótką prezentację o tym miejscu. Przygotowywanie prezentacji podzielcie na trzy etapy:

1. Zastanówcie się i określcie:

Czy i dlaczego to miejsce jest dla Was ważne?

Co znaczy dla każdego/każdej z Was?

Jakie wspomnienia, historie, opowieści wiążą się z tym miejscem?

Czy jest ważne tylko dla Was – prywatnie – czy dla innych też?

2. Znajdźcie starszą osobę (babcię, dziadka, kogoś z sąsiadów, znajomych, dalszej rodziny, a nawet przypadkowych osób spotkanych w „Waszym miejscu”).

Porozmawiajcie z tą osobą, ale postarajcie się więcej słuchać niż mówić. Dowiedzcie się:

Czy to miejsce jest związane z ich życiem? Jak?

Jak to miejsce wyglądało dawniej?

Jak wyglądało i funkcjonowało, kiedy jeszcze działały w Łodzi fabryki?

Czy ta osoba ma jakieś szczególnie dobre/złe wspomnienia związane z tym miejscem?

Czy wydarzyło się tam coś szczególnego?

3. Poszukajcie informacji o Waszym miejscu w innych dostępnych źródłach:

Co o tym miejscu piszą w książkach, kronikach czy podręcznikach?

Jakie informacje i opinie można znaleźć w Internecie?

Jeżeli jest to budynek – kiedy go wybudowano? Kto go wybudował i po co?

Jak „Wasze miejsce” można umiejscowić w historii Łodzi/Polski/Europy/świata?

Czy są dostępne jakieś stare zdjęcia tego miejsca?

Czy wiedzieliście o tym wszystkim wcześniej? Czy te informacje zgadzają się z Waszym doświadczeniem – z tym co myślicie i czujecie wobec Waszego miejsca?

Wszystkie wyniki poszukiwań powinny być włączone w prezentację.

Powodzenia!

Przydatne linki:

Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl: www.miastograf.pl

Film o Cyfrowym Archiwum Łodzian Miastograf.pl: https://www.youtube.com/watch?v=bSxnue9NqVk

Strona Refotografie: refotografie.blogspot.com/

Wirtualna Łódź: www.historycznie.uni.lodz.pl

Kalendarium historii Łodzi: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_historii_%C5%81odzi

Archiwum Państwowe w Łodzi: www.lodz.ap.gov.pl/index.php

Narodowe Archiwum Cyfrowe: www.nac.gov.plArchiwum Historii Mówionej Ośrodka Karta: www.audiohistoria.pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna