Konspekt zajęć Temat : o wartości rodziny Prowadzący: Marta Kiełczewska KlasaPobieranie 11.88 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar11.88 Kb.
Konspekt zajęć
Temat : O wartości rodziny

Prowadzący: Marta Kiełczewska

Klasa: VI

Cele ogólne:

- uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka;

- odróżnianie wartości materialnych od niematerialnych;

- wzmocnienie poczucia więzi z rodziną;

- dyskutowanie na temat wagi wartości jaką jest rodzina.

Oczekiwane efekty:

uczeń:

- wyjaśni co to jest rodzina;

- odróżni wartości materialne od niematerialnych;

- odpowie na pytanie „Co nam daje rodzina?”;

- ułoży cytaty o rodzinie;

- wyjaśni znaczenie cytatów o rodzinie.Metody pracy

- słowna- rozmowa

- oglądowa- pokaz

- czynna- działalność praktycznaFormy pracy

- indywidualna

- grupowa

Środki dydaktyczne: kartki z literami alfabetu, aforyzmy o rodzinie, Katechizm Kościoła Katolickiego.

Przebieg zajęć:


  1. Wprowadzenie do tematu „Co to jest rodzina?”- burza mózgów

Nauczyciel zapisuje pomysły na tablicy.

  1. Przytoczenie definicji z KKK 2207

„Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru siebie

w miłości i do przekazania życia”.  1. Technika ABC – „Co nam daje rodzina?”

Każdy uczeń otrzymuje kartkę zatytułowaną „ Co nam daje rodzina?”. Na kart­ce zapisuje pod odpowiednimi literami alfabetu odpowiedzi na postawione pytanie. Po upływie 5 minut uczniowie łączą się w pary i wspólnie wyp­raco­wują jedną listę i prezentują.

  1. Układanie rozsypanki wyrazowej (załącznik nr 1).

Nauczyciel dzieli uczniów na 5 osobowe grupy. Każda z grup otrzymuje w ko­per­cie pocięte i pomieszane hasła. Po ułożeniu następuje wymiana cytatów.

  1. Pogadanka podsumowująca.

Nauczyciel odczytuje wszystkie aforyzmy, a uczniowie krótko je komentują.

  1. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w zajęciach.

Załącznik 1- aforyzmy o rodzinie

Grunt to rodzinka, grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie, co to bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze da!

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę.

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.”
„Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować najważniejszego głosu.”

Troskliwi rodzice mają na uwadze


przede wszystkim dobro swych dzieci.
Ich nieszczęścia są dla nich
o wiele boleśniejsze aniżeli własne.”

„Rodzina jest dla człowieka korzeniami, przyjaciele łodygą, a miłość kwiatem.”Marta Kiełczewska

Pobieranie 11.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna