Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii Prof dr hab. Dariusz WołowiecPobieranie 5.24 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar5.24 Kb.
Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich

ul. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

Tel. 71.784.25.76, fax: 71.327.09.63

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015Pan

Prof. Marian Zembala

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej odnośnie publikacji w dzienniku „Rzeczpospolita” uprzejmie wyjaśniam, że leczenie I linii chłoniaka Hodgkina określone w obecne obowiązujących standardach postępowania (chemioterapia wielolekowa wg schematu ABVD ewentualnie eskalowany BEACOPP, radioterapia) jest objęte refundacją ze środków publicznych, w związku z czym jest dostępne dla chorych, którzy się do niego kwalifikują. Refundowane jest też większość schematów lekowych powszechnie stosowanych w przypadkach opornych/nawrotowych. Nie jest natomiast w Polsce refundowany brentuksymab vedotin, lek o wykazanej skuteczności w postaciach opornych/nawrotowych po nieskutecznej megachemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem komórek krwiotwórczych, co jednak dotyczy niewielkiego odsetka chorych na chłoniaka Hodgkina.Z poważaniem

Konsultant Krajowy w dziedzinie hematologii Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

Pobieranie 5.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna