Konwersatorium dla doktorantóW 2014-2015 Temat: Możliwości nowych badań w historii kultury I semestr 1 14 XPobieranie 8.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.5 Kb.
KONWERSATORIUM DLA DOKTORANTÓW 2014-2015

Temat: Możliwości nowych badań w historii kultury

I SEMESTR

1) 14 X: mgr Anna Orłowska (Christian-Albrechts Univesitaet zu Kiel) "Obraz kupców hanzeatyckich w kontekście różnych metodologii badawczych".

2) 28 X: Agnieszka Bartoszewicz (IHUW), "Kancelaria miejska w późnym średniowieczu - nowe kierunki badań"

3) 11 XI: Urszula Zachara -Związek (IHUW), "Okoliczności zawarcia małżeństw Zygmunta Augusta z Habsburżankami. Podobieństwa i różnice."

4) 25 XI: prof. Grażyna Jurkowlaniec/prof. Antoni Ziemba (IHS UW), "Sprawczość rzeczy: nowe spojrzenie na sztukę europejską od XIV do XVI wieku. Założenia projektu badawczego".

5) 8 XII: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska/dr Oksana Shurgan (IHS PAN), Syntetyczne ujęcie historii muzyki w Rzeczypospolitej XVII wieku jako punkt wyjścia do dalszych badań/Oksana Shkurgan: Recepcja i adaptacja pieśni religijnych z polskiego repertuaru katolickiego w środowiskach unickich.

6) 13 I: mgr Katarzyna Bożeńska (ILPUW): "Ars apodemica Polona? Staropolskie refleksje na temat podróżowania."

7) 27 I: Anna Grześkowiak Krwawicz (ALUW)/mgr Patryk Sapała (IHUW) "Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako przedmiot badań"

8) luty prof. Andrzej Karpiński (IHUW), Miejskie księgi kryminale jako źrodlo do badania marginesu społecznego i środowiska przestępczego w XVI-XVIII w./ drMarcin Kamler - księgi grodzkie

II SEMESTR
UZGODNIONE WYSTĄPIENIA:

9) luty, Zofia Kujawska-Köllo, "Wielokulturowość Siedmiogrodu w kontekście konfesjonalizacji".

10) marzec, mgr Paweł Tyszka, "Dwór Jana Zamoyskiego - stan i nowe kierunki badań"

11) marzec, mgr Kamil Frejlich, Metodologia badań mikrograficznych na przekładzie jurydyki horodnictwa wileńskiego

12) kwiecień, dr Jakub Wysmułek, referat z aktualnych badań.

13) kwiecień mgr Jerzy Gutkowski, Zamek Królewski w Warszawie, : 1. O wiarygodności źródeł ikonograficznych na przykładzie przedstawień sejmu Rzeczypospolitej. (M. Altomonte, B. Belotto zw. Canaletto, J.P. Norblin). Dzieje pewnego obrazu

14) maj, dr Piotr Rachwał, Drugi referat z programu badawczego Księgi parafialne diecezji lubelskiej XVI-XIX w. - studium źródłoznawcze

15) maj/czerwiec mgr Witold Zakrzewski (IKAP), "Akademia Rycerska - socjografia środowiska (opis prosopograficzny kadry i uczniów, konfrontacja praktyki i norm edukacyjnych, kariery absolwentów w okresie Królestwa Polskiego)". maj-czerwiec 2015

16) czerwiec, mgr Łukasz Przybyłek (IHUW), "Instygator koronny jako urząd nadworny w epoce Wazów".

17) czerwiec, Marek Wrede lub dr Anna Czarniecka Zamek Królewski w Warszawie - referat z aktualnych badań.

18) czerwiec, prof. Urszula Augustyniak, referat z badań nt Konsekwencji katolicyzacji potrydenckiej dla dyskursu politycznego w Rzeczypospolitej XVII - 1 poł XVIII w. czerwiec 2015
: zalki
zalki -> Recenzja pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Osieckiej „System kancelaryjny I archiwalny komisji rządowych w Królestwie Polskim w latach 1814-1867, napisanej pod kierunkiem prof. Uw, dr hab
zalki -> Recenzowanie I archiwizowanie prac dyplomowych w apd na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Celem badań jest charakterystyka gospodarki zwierzętami na ziemiach Polski w poszczególnych regionach we wczesnym średniowieczu
zalki -> Uchwała Rady Wydziału Historycznego uw nr 13 z dnia 27. 06. 2007 r w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym uw
zalki -> Interpretacje i ich legitymizacja
zalki -> Wniosek o prowadzenie kierunku studióW
zalki -> 1. Wprowadzenie
zalki -> Uchwała nr 27
zalki -> Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Andrzeja Adama Majewskiego „Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa”
zalki -> Warszawa, 28 marca 2015 r prof dr hab. Andrzej Rachuba

Pobieranie 8.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna