Krajowe inteligentne specjalizacjePobieranie 296.34 Kb.
Strona1/26
Data10.05.2016
Rozmiar296.34 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 3

KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE 3

KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ
W MEDYCYNIE SPERSONALIZOWANEJ 6

KIS 3. WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH 11BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA
I ŚRODOWISKOWA 14

KIS 4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE, PROCESY I PRODUKTY SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I LEŚNO-DRZEWNEGO 14

KIS 5. ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI 19

KIS 6. BIOTECHNOLOGICZNE PROCESY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 21ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 24

KIS 7. WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII 24

KIS 8. INTELIGENTNE I ENERGOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO 32

KIS 9. ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 36SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 38

KIS 10. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA


I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW 38

KIS 11. MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE


I ENERGETYCZNE ODPADÓW (RECYKLING I INNE METODY ODZYSKU) 42

KIS 12. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA I ODZYSKIWANIA WODY ORAZ ZMNIEJSZAJĄCE JEJ ZUŻYCIE 44INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE
(W UJĘCIU HORYZONTALNYM)  47

KIS 13. WIELOFUNKCYJNE MATERIAŁY I KOMPOZYTY


O ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH, W TYM NANOPROCESY
I NANOPRODUKTY 47

KIS 14. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE 51

KIS 15. INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE GEOINFORMACYJNE 55

KIS 16. ELEKTRONIKA OPARTA NA POLIMERACH PRZEWODZĄCYCH 62

KIS 17. AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 67

KIS 18. OPTOELEKTRONICZNE SYSTEMY I MATERIAŁY 69

KIS 19. INTELIGENTNE TECHNOLOGIE KREACYJNE 73


ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE


I. Badania i rozwój produktów leczniczych


 1. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania produktów leczniczych (leki chemiczne, biologiczne, biopodobne, innowacyjne, generyczne).

 2. Nowe substancje czynne, nowe zastosowania znanych substancji czynnych i kombinacji substancji czynnych.

 3. Nowe formy, postaci leków, zarówno jednoskładnikowych jak i wieloskładnikowych.

 4. Opracowanie innowacyjnych formulacji, nanostruktur, nośników dla leków.

 5. Technologie ukierunkowane na uzyskanie efektu kontrolowanego podawania, uwalniania lub dostarczania substancji leczniczej.

 6. Biokataliza w procesach wytwarzania produktów leczniczych (nowe modele komórkowe, systemy ekspresyjne, metody selekcji klonów, podłoża hodowlane, procesy hodowli).

 7. Metody ukierunkowane na poprawę farmakodynamiki leku (obniżenie dawki przy osiągnięciu analogicznego efektu terapeutycznego) i farmakokinetyki.

 8. Technologie ukierunkowane na obniżenie kosztów lub zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa
  i skuteczności terapii, nowe technologie zwiększające prawdopodobieństwo stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarza (ang.: compliance).

 9. Zastosowanie nowych, o lepszych właściwościach modeli komórkowych, modeli in vitro i in vivo, metod oczyszczania oraz oceny skuteczności i bezpieczeństwa leków biologicznych oraz biopodobnych - w porównaniu do stosowanych w produktach referencyjnych.

Obszar obejmuje badania do fazy przedklinicznej włącznie.

II. Badania i rozwój suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego


 1. Metody, narzędzia i procesy prowadzące do uzyskania innowacyjnych suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego posiadających właściwości prozdrowotne i/lub wspomagające efekt terapeutyczny.

 2. Nowe substancje bioaktywne o lepszej biodostępności i tolerancji stosowane w prewencji, w tym chorób cywilizacyjnych oraz w celu zwiększenia efektywności właściwej terapii.

 3. Innowacyjne suplementy diety ograniczające negatywne skutki terapii obciążających organizm, takich jak np.: chemioterapia i/lub radioterapia.

 4. Nowe rozwiązania technologiczne pozwalające na poprawę przyswajalności substancji czynnych zastosowanych w suplementach diety oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 5. Technologie ukierunkowane na uzyskanie efektu kontrolowanego podawania, uwalniania lub dostarczania substancji czynnej w suplementach diety oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

III. Bioinformatyka


Modele, algorytmy i oprogramowanie do poszukiwania molekularnych celów terapii, modelowania molekularnego struktur, projektowania leków oraz diagnostyki chorób.

IV. Biologia syntetyczna w medycynie


Wykorzystanie syntetycznych systemów biologicznych (w tym np. zmodyfikowanych mikroorganizmów, linii komórkowych) do otrzymywania nowych leków, szczepionek oraz rozwiązań terapeutycznych (np. terapii komórkowych i terapii genowych).

V. Sztuczne narządy


Innowacyjne urządzenia, instrumentarium, wyroby medyczne, w tym wszczepialne implanty, przeznaczone
do zastąpienia lub wsparcia upośledzonych funkcji narządów w celach terapeutycznych obejmujących zastosowania urządzenia technicznego (protezy), jako czasowego wsparcia niewydolnego narządu na czas jego leczenia dla regeneracji i powrotu wydolnej funkcji lub/i jako długoterminowego/lub permanentnego wsparcia/zastąpienia funkcji upośledzonego narządu.

Obszar ten obejmuje oprócz wyrobów medycznych oraz instrumentarium bezpośrednio stanowiących elementy sztucznych narządów także urządzenia wsparcia technicznego, w tym monitorowania pracy sztucznych narządów, niezbędne dla podniesienia bezpieczeństwa, skuteczności, efektywności oraz komfortu życia pacjenta leczonego z zastosowaniem sztucznych narządów, w szczególności wszczepialne sensory monitorujące prace wspomaganych narządów oraz innych funkcji biologicznych pacjenta oraz pracę sztucznych narządów; systemy pozwalające na zdalne monitorowanie pracy sztucznego narządu oraz stanu wspomaganego narządu


i pacjenta, prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjenta ze sztucznym narządem w domu oraz w środowisku pracy.


Pobieranie 296.34 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna