Kraków: 31. 10. 2003 Komisja Taternictwa JaskiniowegoPobieranie 10.59 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.59 Kb.
Kraków: 31.10.2003

Komisja Taternictwa Jaskiniowego

Polskiego Związku Alpinizmu
Sprawozdanie z wyprawy AKG Kraków w Masyw Stożaca (G. Dynarskie, Czarnogóra} w roku 2003.
Wyprawę zorganizował Akademicki Klub Grotołazów w Krakowie w porozumieniu z serbskim klubem ASAK Beograd. W wyprawie wzięli udział grotołazi z dwóch środowisk:

  1. Radosław Gałązkiewicz

WKTJ Poznań  1. Krzysztof Najdek

WKTJ Poznań  1. Jakub Pająk

AKG Kraków  1. Marcin Pruc

AKG Kraków  1. Jarosław Rogalski

AKG Kraków

kierownik
  1. Jacek Sikora

AKG KrakówPonad to, w różnym czasie, na trzy dni dołączyli do nas Vera Antic z ASAK Beograd i Marko Ojdanic z ASAK Beograd z Pedzią Milosevicem (adeptem speleologii z Podgoricy).

Celem wyprawy była eksploracja Jamy u Crkvenom Dolu i poszukiwania powierzchniowe nowych Jaskiń.

Z kraju wyjechaliśmy 19-stego września. 21-wszego założyliśmy bazę dolną nad Kapitanovym Jezjerem w Masywie Stozaca. Po dwóch dniach transportów została założona baza górna na Jezjerinie, dolinie bocznej zawieszonej nad doliną Crkveny Dol. Niestety ,w międzyczasie, problemy osobiste i zdrowotne uczestników ograniczyły nasz zespół do 4 osób.

Równolegle rozpoczęliśmy eksploracje powierzchniową, jak i poręczowanie Jamy u Crkvenom Dolu.

Jama u Crkvenom Dolu: Ze względu na szczupłość zespołu i perspektywę późniejszego wsparcia grotołazów z Belgradu działalność w tej jaskini rozpoczęliśmy od problemów położonych najbliżej. Na poziomie – 180 m został wykonany trawers nad studnią P 75. Rozpoczynający się za trawersem ciąg okazał się terenem bardzo trudnym do eksploracji. Straszliwe błoto, ciasnota, konieczność dalszych wspinaczek. Straciliśmy tam 4 dni. Na domiar złego cały ten ciąg wykonał woltę o 180 stopni i wrócił do znanych partii. Drugi obiecujący problem położony 70 m niżej zamknęła ciasnota. Wsparcie z Belgradu nie przyszło. Konieczność dokonania retransportu sprzętu z jaskini zamknęła możliwość dalszej eksploracji. Jaskinia ta musi poczekać, na większy zespół, jeszcze rok.

Na powierzchni przejrzany został rejon południowo-wschodnich zboczy Orlojevaca, grzęda Orlojevace w kierunku Vranicy, dolinka zawieszona nad Crkvennym dolem na prawo od tej grzędy, a także fragmentarycznie Badiguz. W efekcie opisano 11 nowych jaskiń. 3 z nich to bardzo obiecujące obiekty do dalszej eksploracji. S6 i S7 w związku z możliwością rozbudowy, wraz z Jamą u Crkvenom Dolu, systemu jaskiniowego pod Vranicą. S11 to penetracja nie rozpoznawanych dotąd możliwości w Badiguzie.

Ocenę tego wyjazdu trzeba zrelatywizować do czasu jaki mieliśmy do dyspozycji i ilości jego uczestników. Ostatecznie pomierzono 608 m nowych korytarzy i zdobyto 232 m deniwelacji. To nie tak dużo. Ale zadziałaliśmy niezwykle intensywnie, zasadniczo doprowadzając do przełomu w eksploracji badanego przez nas fragmentu masywu Stożaca. Obecnie mamy w perspektywie eksploracje 4 jaskiń i dalsze badanie powierzchni tego niezwykle wymagającego speleologicznie rejonu.

Bazę górną opuściliśmy ostatecznie 3-go października; masyw 4-rtego. Do kraju wyprawa wróciła 5-tego października 2003 roku.Z taternickim pozdrowieniem
: dzialalnosc
dzialalnosc -> Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości nowa jakość w kreowaniu przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
dzialalnosc -> Ekspertyza ochrony cisa oraz opracowanie założeń
dzialalnosc -> Gorlickie spotkania z filozofią. 23. 07. 2007 r
dzialalnosc -> Wykaz referatów i doniesień wygłoszonych na zjazdach naukowych oraz posiedzeniach towarzystw naukowych i in
dzialalnosc -> Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science
dzialalnosc -> Temat 1 „Hematologia a zdrowie publiczne”
dzialalnosc -> Xviii seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego
dzialalnosc -> Sesja plenarna
dzialalnosc -> Kalendarium
dzialalnosc -> Działalność koncertowa uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy w roku szkolnym 2012 / 2013

Pobieranie 10.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna