Kraków, data Imię i nazwiskoPobieranie 4.43 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar4.43 Kb.

Kraków, data

Imię i nazwisko

Rok, kierunek, tryb studiów

Numer albumu: _____

Dziekan wydziału [nazwa wydziału, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko dziekana lub właściwego prodziekana]

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi indywidualnego toku studiów. Swoją prośbę motywuję [Powód prośby. O indywidualny tok studiów można ubiegać się na podstawach określonych Regulaminem indywidualnego toku studiów w AWF w Krakowie będącego załącznikiem nr 1 do Regulaminu studiów (http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/regulamin.pdf)].

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


Z poważaniem,

[Imię i nazwisko,własnoręczny podpis]

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna