Król Achaszwerosz, potezny władca ziemi od Indii az do EtiopiiPobieranie 33.43 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.43 Kb.


Król Achaszwerosz,

potezny władca ziemi od Indii az do Etiopii,

wydaje siedmiodniowa biesiade nazwana „Tajemnica Hadassy“, dla wszystkich swoich ksiazat i dworzan, wojskowych perskich i medyjskich, dostojników i ksiazat prowincji.

Niniejszym listem zaprasza Cie i oczekuje dnia 27 miesiąca lipca, roku pańskiego 2013 na zamku królewskim w Suzie w prowincji tyrskiej.

Biesiade uświetnia śpiewy, tance, wykwintne potrawy, uczta Purim oraz wspólne odkrywanie tajemnic Hadassy.

.
Król Achaszwerosz,

potężny władca ziemi od Indii aż do Etiopii,

wydaje siedmiodniową biesiadę nazwaną „Tajemnica Hadassy“ , dla wszystkich swoich książąt i dworzan, wojskowych perskich i medyjskich, dostojników i książąt prowincji.

Niniejszym listem zaprasza Cię i oczekuje dnia 27 miesiąca lipca, roku pańskiego 2013 na zamku królewskim w Suzie w prowincji tyrskiej.

Biesiadę uświetnią śpiewy, tańce, wykwintne potrawy, uczta Purim oraz wspólne odkrywanie tajemnic Hadassy.


INFORMACJE OBOZOWE

Obóz szkółki niedzielnej ŚKEAW na Niwach w Cz.Cieszynie odbędzie się 27.7-3.8.2013 w domu wczasowym pana Boszczyka w Tyrze . Uwaga! W tym roku zaczynamy obóz już w sobotę !!!

ZBIÓRKA: sobota 27.7. o godz.15.00

ZAKOŃCZENIE: sobota 3.8. o godz. 11.00

Zbiórka oraz odbiór dzieci jak zawsze na końcowym przystanku autobusowym w Tyrze. Temat przewodni tegorocznego obozu to „Tajemnica Hadassy“. Jeżeli będzie słoneczna pogoda, jednego dnia odbędzie się wycieczka na Jaworowy lub Ostry. Koszt obozu to 1100 Kč. W cenie jest zakwaterowanie, wyżywienie, nagrody za współzawodnictwa oraz upominek. Mile widziane będą domowe wypieki, słodycze lub inne ofiarowane datki. Z góry dziękujemy !

W dniu odjazdu dziecko oddaje zdrowotnikowi kartę ubezpieczalni lub kopię, čestné prohlašení o bezinfekčnosti oraz souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta. W razie wypadku lub choroby, zawsze informujemy rodziców o zdarzeniu. Jednak 1.4.2012 weszła w życie ustawa, wg której musimy mieć zgodę rodziców na udzielenie opieki w szpitalu. Już w zeszłym roku wymagano od nas tego zaświadczenia, kiedy jechaliśmy wyciągać głęboko wbitą drzazgę.

Dla zainteresowanych http://www.mzcr.cz/dokumenty/zakon-c372/2011-sb-o-zdravotnich-sluzbach-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-n_6064_1.html

Polecamy zabrać ze sobą Biblię (jeżeli dziecko ją posiada), obowiązkowo kartę ubezpieczalni zdrowotnej lub jej kopię, čestné prohlašení rodičů o bezinfekčnosti dítěte, souhlas zákonného zástupce nez.pacienta, śpiwór oraz prześcieradło z gumką, małą poduszkę, ubrania wg uznania rodziców, kapcie, pelerynę, kąpielówki, 2 ręczniki !, przybory toaletowe, krem z UV filtrem, repelent, latarkę, paletkę do tenisa stołowego ( jeżeli chce grać bez czekania). Polecamy dać dzieciom drobne kieszonkowe na wycieczkę (50Kč wystarczy). Bardzo prosimy nie dawać dzieciom laptopów ,ipadów, psp i tym podobnych urządzeń.

Za ewentualną zgubę tych rzeczy nie ponosimy odpowiedzialności !!!

Zgłoszenia trzeba oddać do 15.6.2013.

Tel.kontaktowy: 605 249 579 (Danuta Gaura) lub email: nutagaura@seznam.cz oraz szkolkaniwy.webnode.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Również w tym roku odbędzie się spotkanie poobozowe w ogrodzie koło kościoła. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z rodzinami. 29.8.2013 godz.14.00 Zahradní slavnost – Piknik ogrodowy-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGŁOSZENIE

Zgłaszam syna/córkę…………………………………………………………………………………..…. na obóz szkółki niedzielnej ŚKEAW na Niwach w Cz.Cieszynie, który odbędzie się w Tyrze w dniach 27.7-3.8.2013 . Data urodzenia………………........,ubezpieczalnia………………………………….., klasa……………, wzrost……………. rozmiar konfekcyjny …………….........., ograniczenia zdrowotne ………….………............................................ ………………………………………........................... ograniczenia sportowe…………………………………………………

……………………………………………………………………………........ alergie……………………………………………,używane lekarstwa .……………………………..…. dziecko umie pływać……………………………….. (dobrze, średnio, nie umie) adres…………………………………………………………………………………………………………….….. tel.kontaktowy (najlepiej dwa)…………………………………………………………………………. adres emailowy………………………………………………………………………………………………...

W…………………………… dnia…………………… …………………………………………………………

Podpis rodziców

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO PACIENTA

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………Datum narození: ……............

Bydliště:…………………………………………………………………………………………
Jako zákonný zástupce výše uvedeného nezletilého uděluji, v souladu se stanoveními příslušných právních předpisů, souhlas k tomu, aby během rekreačního pobytu na letním táboře SCEAV Č.Těšín v Tyře byly v případě potřeby poskytnuty nezletilému zdravotní služby v daném oboru bez dalšího zjišťování souhlasu zákonných zástupců. Rovněž beru na vědomí, že bude-li to nezbytné, bude nezletilý převezen do zdravotnického zařízení.
Oba zákonní zástupci dítěte souhlasí s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života.
Udělením tohoto souhlasu není dotčeno právo zákonného zástupce (rodiče) na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva, která ze zákona má.

Zdravotník nebo vedoucí tábora může být přítomen výkonu zdravotní služby.


Tento souhlas se uděluje pouze po dobu trvání letního tábora, tj. ve dnech 27.7 – 3.8. 2013. Dne 27. července 2013.

Údaje zákonného zástupce – matka Údaje zákonného zástupce – otec

Jméno a příjmení:………………………...…….. Jméno a příjmení:……………………………...

Datum narození: ………………………………. Datum narození:………………………………..

Podpis: .......................................................... Podpis: ...........................................................

Tel.č. ………………………………………….. tel.č. …………………………………………….ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

PROHLAŠUJI, ŽE OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ NENAŘÍDIL DÍTĚTI:

Jméno a příjmení dítěte…………………………………………………………………………………………..

RČ…………………... Bydliště……………………………………………………………………………………….…

změnu zdravotního režimu, že dítě nejeví známky akutního onemocnění /průjem, teplota, apod./ a nebylo mu ošetřujícím lékařem nenařízeno karanténní opatření. Není mi rovněž známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se letního dětského tábora SCEAV Č.Těšín v Tyře ve dnech 27.7-3.8.2013.

Jsme si vědomi právních následků, které by nás postihly v případě, že by toto naše prohlášení bylo nepravdivé.

Kontaktní adresy a telefonické spojení na rodiče nebo jejich zástupce

po dobu konání dětského letního tábora:

Jméno a příjmení

kontaktní osoby

Vztah k dítěti

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní spojení

(tel.,mobil, email…)

Datum: …………………….. …………………………………………………………………………………………… podpisy zákonných zástupců ze dne, kdy dítě odjíždí na letní tábor
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna