KRÓluj nam chryste zawsze I wszędziePobieranie 15.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.6 Kb.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE

ZAWSZE I WSZĘDZIE.
Od roku 1925 KOŚCIÓŁ czci w liturgii

Jezusa Chrystusa jako KRÓLA WSZECHŚWIATA.


Zapamiętajmy ludzi o wielkich sercach wiernych Królowi Wszechświata.
Ks. Biskup Adam Dyczkowski (ur. 17 listopada 1932 w Kętach) – polski duchowny katolicki, filozof, biskup ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w latach 1993-2008.


Pomnik Chrystusa Króla – Wotum wdzięczności

Z błogosławieństwem papieża Jana Pawła II Wielkiego

26 listopada 2000 roku biskup diecezjalny Adam Dyczkowski podczas uroczystej intronizacji JEZUSA CHRYSTUSA, zawierzył miasto i gminę Świebodzin pod opiekę Chrystusa Króla.

Głównym inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika był proboszcz parafii - sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie – ks. kanonik Sylwester Zawadzki, który w 2001 r. rozpoczął działania zmierzające do wybudowania w Świebodzinie pomnika o wielkości zbliżonej do pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro.

29 września 2006 r. rada miejska Świebodzina podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Chrystusa Króla patronem miasta oraz gminy Świebodzin.

Wielkie podziękowania śp. ks. Biskupowi i całej społeczności Świebodzina za przykład i świadectwo wiary wobec całego świata.


Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Chrystusa_Króla_w_Świebodzinie
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.


Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ

AKT INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA W REJONIE WILEŃSKIM.

Uroczysty moment poświęcenia

obrazu Chrystusa Króla Fot. archiwum ASRW
12 czerwca 2009 r Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego opierając się na zasadach wiary przodków, chrześcijańskich wartościach oraz tradycjach rejonu, po uzyskaniu zgody Episkopatu Litwy postanowiła ogłosić Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim oraz zaprosiła Rady samorządów Litwy do poparcia tej inicjatywy.

W roku 2009 Litwa obchodziła swoje tysiąclecie. Obecnie świat przeżywa głęboki kryzys zarówno w materialnej, jak i w duchowej płaszczyznach. W trudnych momentach historii wiara dodawała sił by udźwignąć ciężar życia. Nawet w najtrudniejszych czasach sowieckich mieszkańcy rejonu wileńskiego nie wyrzekli się wiary.

W zaraniu niepodległości na Placu Katedralnym, przy udziale przedstawicieli Rządu oraz hierarchów Kościoła, Litwa była ofiarowana Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Akt ten udzielił wszelkich łask dla wszystkich mieszkańców Litwy.

Teraz Zwracając się do Boga z prośbą o pomoc, ochronę i natchnienie do dobrych uczynków w tym trudnym okresie Samorząd Rejonu Wileńskiego ogłosił Akt Intronizacji Chrystusa Króla. Podczas posiedzenia Rady mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść podkreśliła, iż ogłaszając taki akt, Samorząd dąży do uniknięcia bolesnych błędów, zagrożeń i niebezpieczeństw, pokładając nadzieję W BOŻYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE i opiece, wyraża trwanie w tradycjach duchowych oraz nabiera sił do stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyszłość.


http://kurierwilenski.lt/2009/06/18/akt-intronizacji-chrystusa-krola-w-rejonie-wilenskim/

POLACY W SOLECZNIKACH NA LITWIE INTRONIZOWALI CHRYSTUSA


Rada miasta Soleczniki na Litwie intronizowała Jezusa Chrystusa na Króla społeczności lokalnej, w nadziei rozbudzenia wiary i wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego.

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla naszej społeczności, to uroczysta deklaracja, ŻE JEST ON NASZYM SUWERENEM I PROTEKTOREM – zadeklarował mer Solecznik Zdzisław Palewicz, cytowany przez agencję BNS.
„Podczas tego trudnego okresu dla państwa, kiedy kryzys dotyka cały świat, rola Chrystusa staje się ważna nie tylko w osobistym życiu ludzi, ale także w życiu politycznym i kulturalnym”

- stwierdzono w akcie intronizacji przyjętym jednogłośnie.

Soleczniki liczą prawie 7 tysięcy mieszkańców, w tym 80 proc. to Polacy. Miasto leży ok. 50 km na południe od Wilna. Decyzja została podjęta jednogłośnie.
http://fronda.pl/news/czytaj/chrystus_krolem_w_solecznikach_na_litwie_dzieki_polakom

Przeciwnikom intronizacji zarówno osobom konsekrowanym jak i świeckim

cytuję słowa Jana Pawła II, Adhortacja Familiaris consortio, 86 :
TRZEBA ABY RODZINY NASZYCH CZASÓW POWSTAŁY!!

TRZEBA ABY SZŁY ZA CHRYSTUSEM KRÓLEM”

Gdyby żył nasz kochany ojciec Święty Jan Paweł II nie doszłoby do takiego zgorszenia. Patrzą na nas wszystkie narody katolickie na świecie i nadziwić się nie mogą naszej głupocie narodowej. Toż to ogromny zaszczyt przekraczający rozumowanie człowiecze, że Bóg chce zostać Naszym Królem Narodu Wybranego Polskiego i od 70 lat jest pogardzany i odpychany.


Być może niektórzy z oponentów wierzą w Boga ale nie w takiego jaki Bóg objawił się w Starym i Nowym Testamencie. Osobom prawowiernym przypominam:

I NIC NAD BOGA KRÓLA WSZECHŚWIATA..

Tadeusz

Pobieranie 15.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna