Kronik a Szkolna Publicznej SzkołyPobieranie 207.75 Kb.
Strona1/10
Data07.05.2016
Rozmiar207.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
K r o n i k a
Szkolna Publicznej Szkoły

Podstawowej

w Dziewinie


Od roku 1948/49

Książkę sprawiono w maju 1951r.

Rok szkolny 1948/49


Z dniem 1 września 1948r. objął obowiązki kierownika szkoły w Dziewinie Radłowski Roman który przeniósł się tu na własną prośbę z pełnej siedmioklasowej szkoły w Rajbrocie. Uczynił to raz ze względów zdrowotnych, a drugi raz, żeby być bliżej Bochni gdzie kształcił w szkołach średnich troje dzieci. Z chwilą objęcia przez niego kierownictwa szkoła w Dziewinie liczyła 4 etaty nauczycielskie. Uczyć zaczęło tylko 2 siły nauczycielskie:  • Radłowski Roman kier. szkoły oraz nauczycielka Frey Henryka.

Dwie siły nauczycielskie Skowronek Salomea była na studiach na Wyższym Kursie, a Majdańska Helena jeszcze nie wróciła ze Studiów na Państw. Instytucie Robót Ręcznych. Dnia 10-go września nauczycielka Majdańska Helena zgłosiła się do pracy, ale po 2 miesiącach przeniosła się do Zakopanego. Do półrocza uczyło w szkole 2 siły nauczycielskie. Dopiero od półrocza objęła obowiązki nauczycielki żona kierownika Bronisława Radłowska jako siła kontraktowa i też jako kontraktowy nauczyciel Zenon Kawalec, który po 3 miesiącach pracy przeniósł się do innego zawodu. Dopiero w maju przyszła jako nauczycielka kontraktowa Piwowarska Barbara córka kierowników szkoły w Drwini.

Oczywistą jest rzeczą, że stan taki jak;

1/ nowy nie znający szkoły i środowiska kierownik szkoły,

2/ nauka prowadzona przeważnie przez dwie siły nauczycielskie, a następnie przy pomocy stale zmieniających się 2 kontraktowych sił niekwalifikowanych – musiał się odbić ujemnie na poziomie wychowanie i nauczania w szkole.

Jako nowy człowiek w szkole i w środowisku kierownik Radłowski poświęcił pierwszy rok pracy przeważnie na obserwację i poznanie środowiska, ludzi i ich życia oraz życia szkoły i dzieci.

W styczniu 1949 r. wizytował szkołę inspektor szkolny Zaręba Andrzej.

W grudniu 1948 odbyła się w szkole uroczystość obdarowywania małych dzieci podarkami w dniu Mikołaja 6 grudnia, a w czerwcu piękna uroczystość „Dzień Matki” zorganizowana przez szkolne Koło Młodz. Pol. Czerwonego Krzyża przy wydatnej pracy nauczycielki Radłowskiej Bronisławy i Frey Henryki.

Kronika z r.1949/50 jest zapisana w starej książce.
Rok szkolny 1950/51


Ten rok szkolny rozpoczęto w dniu 1 września uroczyście. O godzinie 8 rano dzieci szkolne wysłuchały przez radio przemówienia Ministra Oświaty St. Skrzeszewskiego. Na uroczystości byli przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Po otwarciu roku szkolnego rozpoczęły się normalne zajęcia.

Skład grona nauczycielskiego był pełny od samego 1 września w osobach Radłowski Roman kier. szk. oraz nauczyciele: Frey Henryka, Skoczek Barbara i syn kier. szkoły absolwent Państw. Liceum Ogólnokszt. w Bochni Radłowski Aleksander.

W tym roku szkolnym można było dopiero zorganizować przy szkole drużynę Związku Harcerstwa Polskiego dzięki temu, że szkoła zyskała młodego nauczyciela Radłowskiego Aleksandra. Na początek zorganizowano drużynę z samych chłopców uczniów klas 5-tej, 6-tej i 7-mej. Gdy się okaże że, drużyna pozyska w szkole należne jej miejsce na pewno zwiększy się liczba harcerzy o uczniów klasy 4-tej no i o dziewczęta.

Dzięki nauczycielowi Radłowskiemu Aleksandrowi udoskonalono korzystanie z audycji radiowej przez dzieci szkolne. Dotąd bowiem odbiornik radiowy zakupiony dla szkoły przez Gminną Spółdzielnię jeszcze za kierownictwa Ad. Romanowskiego nie mógł być należycie wykorzystywany z przyczyny trudności przenoszenia do klas. Obecnie wymieniony nauczyciel przeprowadził do każdej sali szkolnej przewody drutowe, tak, że przez przenoszenie samego tylko głośnika zakupionego przez szkołę może każda klasa bez przeszkadzania innym i o każdej porze słuchać przeznaczonej dla siebie audycji.
{wycinek z prasy pt. „W każdej szkole odbiornik, a w każdej klasie głośnik”}
W r. szkolnym 1950/51 uruchomione zostały na terenie szkoły następujące organizacje:

1/ - Koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża ,

2/ - Szkolne Koło Odbudowy Warszawy,

3/ - Szkolna Kasa Oszczędności,

4/ - nowa organizacja; Związek Harcerstwa Polskiego,

4/ - i nowa organizacja; Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej.


W grudniu 1950 r. w dniach 3, 4, 5 i 6-go odbywał się na terenie całej Polski pierwszy dokładny, powojenny powszechny spis ludności, inwentarza żywego i maszyn i narzędzi rolniczych. W Dziewinie spis ten przeprowadzało prócz innych troje nauczycieli: Radłowski Roman, Frey Henryka i Radłowski Aleksander.
W roku 1949 gromada Dziewin przystąpiła do nadbudowy piętra na parterowym budynku gromadzkiego Domu Ludowego mając nadzieję że uda się jej przenieść do Dziewina siedzibę gminy z Mikluszowic. Ponieważ się to nie udało, ludność zniechęciła się do roboty, a gdy w dodatku wyczerpały się fundusze przestano pracować nad wykończeniem budynku który stoi pod dachem, ale w stanie surowym. Z inicjatywy kier. szk. Rom. Radłowskiego za zgodą gromady Dziewin Wydział Zdrowia przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni postanowił uruchomić w budynku miejscowego Domu Ludowego „Punkt Sanitarny i Izbę Porodową” jako zaczątek przyszłego „Ośrodka Zdrowia”. Funduszami Wydziału Zdrowia przy Prezyd. Powiat. Rady Narodowej w Bochni wykończono 3 ubikacje i umeblowano je odpowiednim sprzętem. Otwarcie tej zdrowotnej placówki odbyło się bardzo uroczyście:

W obecności Delegatów Ministerstwa Zdrowia z Warszawy i Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia oraz z Bochni Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bochni ob. Żaka i dra Krupy Władysława kierownika Wydziału Zdrowia. Po przecięciu wstęgi otwierającej tę placówkę zdrowia odbyła się w budynku szkolnym część oficjalna i przemówienia kier. szkoły w Dziewinie – delegatów – Przewodniczącego Prezyd. Pow. Rady Narod. w Bochni obyw. Żaka i dra Krupy Władysława. Na zakończenie Komitet miejscowy przyjął skromnie delegatów i zaproszonych gości. Na uroczystości tej obecny był korespondent powiatu bocheńskiego obyw. Jerzy Freudenheim, który umieścił w gazecie pt. „Dziennik Polski” artykuł na temat: „Takich Dziewinów będzie więcej”. Wyjątki z tego artykułu wlepiono poniżej do szkolnej kroniki z tej racji, za duży wkład do uruchomienia tej placówki włożył kier. szkoły Radłowski Roman uważając tę placówkę za początek przyszłego „Ośrodka Zdrowia” o który w przyszłości będzie zabiegał.


{wycinek z prasy pt. „IZBA DZIEWIŃSKA” i „DZIEWIN JEST DUMNY”}
W r. 1949 gromada Dziewin zainstalowała telefon w kancelarii gminnej Spółdzielni w Dziewinie. Z chwilą przeniesienia gminnej Spółdzielni do Mikluszowic zanosiło się na utratę telefonu. Aby jednak nie dopuścić do tego postanowiono za namową kier. szkoły przenieść instalację telefonu do „Izby Porodowej” i w ten sposób to potrzebne i pożyteczne urządzenie kulturalne zostało zachowane do użytku w gromadzie.

W zimie 1950/51 Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewinie otrzymała „motopompę”. To zachęciło członków Och. Straży Pożarnej do wzmożonej pracy nad uruchomieniem świetlicy w miejscowym Domu Ludowym.


W roku szk. 1950/51 biblioteka szkolna liczyła 580 tytułów, bez podręczników. Z biblioteki korzystało 97 dzieci. Wypożyczeń było 725; na jednego ucznia wypada 7 książek przeczytanych. Prócz tego ponad 30 dzieci pożycza w gminnej bibliotece publicznej w Mikluszowicach. Szkoła i organizacje uczniowskie prenumerowały następujące czasopisma; „Płomyk” „Płomyczek” „Iskierki” „Świerszczyk” „Świat Młodych” „Stolica” „Żołnierz Polski” „Dziennik Polski” „Gromadę” razem 83 egzempl.

W r. szk. 1950/51 były dzieci szkolne 2 razy w Bochni w kinie na filmach: „Bogaty plon” „Ziemia woła” 1 raz w cyrku i na dalszej wycieczce w Rożnowie nad Dunajcem.

W miesiącu maju 1951 r. na apel Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju odbył się w całym kraju plebiscyt – podpisywanie się obywateli pod Apelem Światowej Rady Pokoju wzywającym pięć mocarstw świata – Z.S.R.R. – Stany Zjednoczone Am. – Anglię – Chiny – Francję do zawarcia między sobą porozumienia, które nie dopuściłoby do nowej wojny. Wieś miała składać podpisy przez 5 dni. W Dziewinie już w pierwszym dniu 20 maja wszyscy obywatele, pełne 100 % głosów oddali podpisując Apel Światowej Rady Pokoju.

Zakończenia roku szk. 1950/51 odbyło się w dniu 23 czerwca i powtórzono część artystyczną w niedzielę 24 czerwca. W związku z zakończeniem roku szkolnego – urządzono w szkole „Wystawę” na temat trzech zagadnień:

1 – „Jaką wyprawę winni rodzice dać dziecku do szkoły”. Każda klasa miała swoje stoisko gdzie były wyłożone wszystkie podręczniki do danej klasy, zeszyty i przybory naukowe w jakie winni rodzice zaopatrzyć dzieci swoje do danej klasy. Nad stołem była wypisana kwota ile złotych kosztuje wyprawka ucznia danej klasy.

2 – „Jakie pomoce naukowe otrzymała nasza szkoła od Państwa w ciągu ostatnich 3 lat” – były tu wyłożone wszystkie pomoce naukowe, okazy, mapy jakie szkoła otrzymała z funduszów państwowych.

3 – „Z jakich książek uczą się dzieci w szkołach Zw. Radzieckiego” – Były tu wyłożone podręczniki szkolne dzieci Z.S.R.R. jakie znajdują się w posiadaniu naszej szkoły.
Pobieranie 207.75 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna